A
A
Feliratkozás hírlevélre
Ez az oldal a felhasználói élmény és a használhatóság növelése érdekében sütiket használ.
Elfogadom
Bővebben

Bursa Hirdetmény

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 272/2019. (IX.26.) határozatában úgy döntött, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához. Bővebben....


H I R D E T M É N Y

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 272/2019. (IX.26.) határozatában úgy döntött, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi kiírására 12 fő nyújtotta be az „A” típusú pályázati anyagát.

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat „A” típusú pályázóinak összesen 48.000,- Ft/hó összeget ítélt meg a 2020. évi tanulmányai támogatására, az alábbiak szerint:

 • 3 fő 7.000,- Ft/hó
 • 6 fő 4.000,- Ft/hó
 • 1 fő 3.000,- Ft/hó
 • 2 fő nem támogatott
 • 2 fő érvénytelen

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi kiírására 3 fő nyújtotta be az „B” típusú pályázati anyagát.

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat „B” típusú pályázóinak összesen 10.000,- Ft/hó összeget ítélt meg a 2020., 2021. évi és 2023. évi tanulmányai támogatására, az alábbiak szerint:

 • 2 fő 3.000,- Ft/hó
 • 1 fő 4.000,- Ft/hó

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA


Képviselő-testületi ülés

Velence Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt a képviselő-testület nyilvános soron kívüli ülésére, amelyre 2019. december 5.-én (csütörtökön) 18.00 órától kerül sor a Hauszmann Alajos Egységes Közművelődési Intézményközpont és Könyvtár házasságkötő termében (Velence, Tópart u. 52.)


Velence Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt a képviselő-testület nyilvános soron kívüli ülésére, amelyre 2019. december 5.-én (csütörtökön) 18.00 órától kerül sor a Hauszmann Alajos Egységes Közművelődési Intézményközpont és Könyvtár házasságkötő termében (Velence, Tópart u. 52.)

A MEGHÍVÓ ide kattintva letölthető és olvasható PDF-formátumban


RENDKÍVÜLI  ZÖLDHULLADÉK-SZÁLLÍTÁS

A lakosság által jelzett igények alapján Velence Város Önkormányzata megbízásából  a VHG Nonprofit Kft. RENDKÍVÜLI  ZÖLDHULLADÉK-SZÁLLÍTÁST VÉGEZ VELENCÉN  2019. DECEMBER 17. NAPJÁN.


LAKOSSÁGI FELHÍVÁS

A lakosság által jelzett igények alapján Velence Város Önkormányzata megbízásából  a VHG Nonprofit Kft. RENDKÍVÜLI  ZÖLDHULLADÉK-SZÁLLÍTÁST VÉGEZ VELENCÉN  2019. DECEMBER 17. NAPJÁN.

Kérjük, hogy a zöldhulladékot kizárólag többletszállításra feljogosító matricával ellátott, a szállítási rendnek megfelelő formában (max. 110 literes, megfelelő teherbírású gyűjtőzsákban, ág, nyesedék, szőlővessző esetén max. 50 cm átmérőjű, 100 cm hosszú kötegekben, 15 kg súlyhatárig) helyezzék ki az ingatlan előtti közterületre a gyűjtés napját megelőzően.

A többletszállításra feljogosító matricák

az alábbi velencei üzletekben vásárolhatók meg:

Centrál Csemege –  Velence, Fő u. 66.

COOP ABC –  Velence, Iskola u. 2.

Toku Color Kft. - Festékáruház – Velence, Balatoni u. 46.

Buci Pékség – Velence, Zárt utca

Miki Market, ABC –  Velence, Kossuth u. 15.

 

Az év elején postázott zöldhulladék matricák erre a szállításra már nem érvényesek. Egyéb hulladékok és a nem szabályszerűen vagy matrica nélkül kihelyezett zsákok nem kerülnek elszállításra.

Velence Város Önkormányzata


Képviselő-testületi ülés, közmeghallgatás

Velence Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt a képviselő-testület közmeghallagással egybekötött nyilvános ülésére, amelyre 2019. november 28-én (csütörtökön) 18.00 órától kerül sor a Velence Korzó dísztermében


Velence Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt a képviselő-testület közmeghallagással egybekötött nyilvános ülésére, amelyre 2019. november 28-én (csütörtökön) 18.00 órától kerül sor a Velence Korzó dísztermében

A MEGHÍVÓ ide kattintva letölthető és olvasható PDF-formátumban

 

 

 


helyettesítés a gyermekorvosi rendelőben

VELENCE, SUKORÓ, NADAP, KÁPOLNÁSNYÉK, PÁZMÁND GYERMEKORVOSI HELYETTESÍTÉS! 2019.11.28.tól – 2019.11.29.ig


Figyelem !

VELENCE, SUKORÓ, NADAP, KÁPOLNÁSNYÉK, PÁZMÁND GYERMEKORVOSI HELYETTESÍTÉS !

2019.11.28.tól – 2019.11.29.ig

 

Rendel:Dr.Oszvald Éva csütörtökön délelött

CSÖTÖRTÖK:  8.00 -  9.00     Velence Tanácsadás                            

                      10.00 – 12.00     VELENCE   Balatoni u.65.rendelés        

                     Sukorón és Nadapon a rendelés elmarad.

 

Rendel:Dr.Müller Éva

Csütörtök:   12.00 - 13.00      Pázmánd rendelés

                      13.30 –15.00       Kápolnásnyék rendelés   

 

Rendel:Dr.Müller Éva

PÉNTEK:             Pázmándon a  rendelés elmarad

                       7.30  –  9.30     Kápolnásnyék rendelés

                   10.00  - 12.00    Velence Balatoni u.65. rendelés


Kutyatartással kapcsolatos tájékoztató

Kutyát tartani felelősségteljes döntés, mind magunkra, mind a környezetünkre nézve. Az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni. Bővebben.......


Kutyakötelességünk

Kutyát tartani felelősségteljes döntés, mind magunkra, mind a környezetünkre nézve. Az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni.

A jó gazda gondossága mindazon állattartói magatartásokat magában foglalja, amelyek az állat jólétéhez nélkülözhetetlenek. Különösen ezen fogalomkörbe vonható a megfelelő elhelyezés, ellátás, táplálás, valamint a mozgás lehetőségének a biztosítása. A szakszerű és jogkövető gondozás fogalomkörébe esik a kutya mikrochippel történő egyedi megjelölése, valamint az eb életkorának megfelelő veszettség elleni oltás biztosítása.  2013. január 1. napjától minden 4 hónaposnál idősebb eb csak mikrochippel megjelölve tartható.

A kutyatartás során azonban nem „csak” az állatra és annak jólétére kell figyelemmel lennünk, hanem - a társadalmi együttélés íratlan és minden kutyatartó számára kötelező szabályai szerint- az embertársainkra is. 

Sajnálatos módon a hírek (túl) gyakran szólnak kiszökött, elkóborolt kutyákról, akik riadalmat, súlyos sérülést, vagy tragédiát okoztak, amelyeknek jellemzően védekezésre kevésbé képes kisgyermekek vagy idős, mozgásukban korlátozott emberek az elszenvedői.

Az állattartó mindenkor köteles gondoskodni az állat szökésének megakadályozásáról. A kutya életterének kialakításakor a biztonságos, szökésmentes elhelyezésre is nagy gondot kell fordítani, elsősorban az emberek védelme érdekében.

A kedvtelésből tartott állatok tartását több törvény és rendelet szabályozza, így ezek rendelkezéseivel sem árt tisztában lenni mikor úgy döntünk, hogy kutyát tartunk, vagy fogadunk be.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény a kutyával történő veszélyeztetés kapcsán az alábbi rendelkezéseket tartalmazza: 

„193. § (1) Aki a felügyelete alatt álló kutyát

a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja,

b) természeti és védett természeti területen, vagy vadászterületen – a vadászkutya és a triflakereső kutya kivételével – póráz nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja,

c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön – segítő kutya kivételével – szállítja,

d) vendéglátó üzlet kivételével élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő területére vagy játszótérre – segítő kutya kivételével – beengedi, illetve beviszi,

szabálysértést követ el.

(2) Aki veszélyes ebét nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez el a ház (lakás) bejáratán a veszélyes ebre utaló megfelelő figyelmeztető táblát, szabálysértést követ el.

(2a) E § alkalmazásában segítő kutya a segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló rendelet szerinti segítő kutya.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a közterület-felügyelő, természeti és védett természeti területen a természetvédelmi őr, helyi jelentőségű védett természeti területen az önkormányzati természetvédelmi őr, továbbá a mezőőr is szabhat ki helyszíni bírságot.”

A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm.rendelet szerint belterület közterületén – kivéve az ebek futtatására kijelölt területet – ebet csak pórázon lehet vezetni.

Közterületen kutyát csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes. Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztethessen. Szájkosarat használni – ha a jogszabály a szájkosár használatát nem írja elő – kizárólag az egyed jellemzően agresszív magatartásának ismerete esetén kell.

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának, megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 15/2013.(VII.30.) önkormányzati rendelete értelmében közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás követ el, aki ebet többlakásos épület közös használatú helyiségében vagy közterületen tart. Ezen önkormányzati rendelet értelmében a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetőjével szemben 50.000,- forintig terjedő helyszíni bírság, illetve 150.000,- forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabásának van helye.

A kedvtelésből tartott állat ürülékét az állattartó a közterületről mindenkor köteles eltávolítani.

A mellett, hogy aki erről nem gondoskodik, köztisztasági szabálysértést követ el, és pénzbüntetéssel kell számolnia, a kutyák iránt közömbös vagy kifejezetten állatbarát embereket is kutyaellenessé tehetünk, ha ezt az egyszerű együttélési szabályt nem tartjuk tiszteletben.

Tisztelt Kutyatartók!

Mindannyiunk közös érdekében kérjük, hogy a fentiekben ismertetett szabályok betartásával tartsák kutyáikat. Ellenkező esetben kénytelenek leszünk eljárást indítani.

 

Velencei Polgármesteri Hivatal

Közterület-felügyelete


TÁJÉKOZTATÁS CSÓNAKOK KIEMELÉSÉRŐL

Tájékoztatjuk a Tisztelt csónak-tulajdonosokat, -használókat arról, hogy A VELENCE, CSERJE UTCAI KIKÖTŐBEN LÉVŐ  CSÓNAKOK KIEMELÉSE  A VELENCE, BÉKE UTCAI KIKÖTŐ TERÜLETÉN  TELEPÍTETT SÓLYA  igénybevételével 2019. DECEMBER 31. napjáig biztosított. Bővebben.....


TÁJÉKOZTATÁS CSÓNAKOK KIEMELÉSÉRŐL

Tájékoztatjuk a Tisztelt csónak-tulajdonosokat, -használókat arról, hogy A VELENCE, CSERJE UTCAI KIKÖTŐBEN LÉVŐ  CSÓNAKOK KIEMELÉSE  A VELENCE, BÉKE UTCAI KIKÖTŐ TERÜLETÉN  TELEPÍTETT SÓLYA  igénybevételével 2019. DECEMBER 31. napjáig biztosított.

A Velence, Béke utcai kikötő a „Velence-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja” című, KEHOP-1.3.0-15-2016-00015 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása idejére lezárásra került,

a lezárt kikötő használata kizárólag a csónakok kiemelésének ideje alatt történhet, azon felül a kikötő használata TILOS!


Képviselő-testületi ülés

Velence Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt a képviselő-testület nyilvános soron kívüli ülésére, amelyre 2019. november 21-én (csütörtökön) 18.00 órától kerül sor a Hauszmann Alajos Egységes Közművelődési Intézményközpont és Könyvtár házasságkötő termében (Velence, Tópart u. 52.)


Velence Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt a képviselő-testület nyilvános soron kívüli ülésére, amelyre 2019. november 21-én (csütörtökön) 18.00 órától kerül sor a Hauszmann Alajos Egységes Közművelődési Intézményközpont és Könyvtár házasságkötő termében (Velence, Tópart u. 52.)

A MEGHÍVÓ ide kattintva letölthető és olvasható PDF-formátumban


álláshirdetés

Velence Város Jegyzője a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Velencei Polgármesteri Hivatal Titkársági Osztályára testületi referens munkakör betöltésére.Bővebben....


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Velence Város Jegyzője a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Velencei Polgármesteri Hivatal Titkársági Osztályára testületi referens munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 2481 Velence, Tópart u. 26.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. számú melléklet 27/II.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Közreműködés a képviselő-testületi, bizottsági ülések előkészítésében, megszervezésében (anyagok összeállítása, meghívó készítése, kézbesítési feladatok ellátása). Az ülésekről hangfelvétel készítése, jegyzőkönyvek, határozati kivonatok készítése, érintettek felé történő továbbítása, NJT-be történő feltöltése. Önkormányzati rendeletek előkészítése, kihirdetése, jogtárba történő felvezetése. Nyilvántartások vezetése és kezelése, fénymásolási, digitalizálási feladatok ellátása, végrehajtása. Adatszolgáltatási feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

A munkakör betöltésének feltételei:

 • Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium,
 • Kiváló gépírás tudás (10 ujjas vakírás),
 • Magas szintű MS Office (irodai alkalmazások).

A kiválasztás elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola – közszolgálati szakképzettség
 • Közigazgatási alap- és /vagy szakvizsga
 • Jegyzőkönyvvezetési szakképesítés
 • Közigazgatási gyakorlat

Elvárt kompetenciák:

 • önálló, pontos munkavégzés,
 • jó szervezőkészség,
 • magas fokú kommunikációs készség,
 • monotonitástűrés.

A pályázat részeként benyújtandó igazolások:

 • 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz,
 • A végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, valamint azt, hogy a pályázó személyét tekintve nem áll fenn a közszolgálati jogviszony létesítését kizáró, a Kttv. 39. § (1) bekezdése szerinti valamely ok, vagy nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy nyertes pályázat esetén az igazolást legkésőbb a közszolgálati jogviszony létesítése napjáig bemutatja,
 • Nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 5.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Heinczné Horváth Edina titkársági osztályvezető nyújt, a 06/22/589-412 telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Heinczné Horváth Edina titkársági osztályvezető részére a heinczne.edina@velence.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiírásban megjelölt feltételeknek megfelelő pályázatok előszűrését követően kerül sor a pályázók személyes meghallgatására. A pályázatok elbírálásáról a polgármester egyetértésével a jegyző dönt. A közszolgálati jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével jön létre. A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2019. évben 48.313,- Ft. A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítésre jogosultak, amelynek mértéke 2019. évben középfokú iskolai végzettség esetén az alapilletmény 20 %-a, felsőfokú iskolai végzettség esetén az alapilletmény 30 %-a. A cafetéria juttatás éves összege 2019. évben bruttó 200.000,- Ft. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát. A pályázat eredményéről a munkáltató a pályázókat e-mailben értesíti.

 

A pályázat elbírálási határideje: 2019. december 20.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

 • https://kozigallas.gov.hu                    2019. november 20.
 • Fejér Megyei Hírlap                          2019. november 22.

Partfal rekonstrukcióval kapcsolatos munkálatok (2019. november 18. – december 2.)

„Velence-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja” című, KEHOP-1.30-15-2016-00015 azonosító számú projekt tervezési és kivitelezési munkáinak FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletnek megfelelően” Két heti tervezett munkavégzés 2019. november 18. – december 2. Bővebben...


„Velence-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja” című, KEHOP-1.30-15-2016-00015 azonosító számú projekt tervezési és kivitelezési munkáinak FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletnek megfelelően”

 

Két heti tervezett munkavégzés 2019. november 18. – december 2.

 

1. MOHOSZ csónakkikötő – MOHOSZ

függőleges partfal építése, I tartók leverése – várható bef.: 2020

 

4. Agárdi Park strand – Gárdony Város Önkormányzata

betonba rakott terméskőburkolatú partfal építése

 

11. Határárki kikötő - Gárdony Város Önkormányzata

nyugati hullámtörő vasszerelése, betonozása

 

16. Vízügyi kikötő - Gárdony Város Önkormányzata

függőleges  partfal építése, járda és fejgerenda építés

 

18. Gárdonyi hajóállomás - Gárdony Város Önkormányzata

I tartók verése, panelek elhelyezése

 

23. Cserje u. kikötő u.– üzemeltető: Velence Város Önkormányzata

hullámtörő rézsűs partfalának építése

 

24. Cserje és Béke u. kikötők közötti partszakasz  – Kezelő: KDTVIZIG

tereprendezés, törmelék elszállítása

 

27. HIDRO telepi kikötő – Kezelő: KDTVIZIG

függőleges partfal építése vb. szádelemmel várható bef.: 2020. december

 

31. Déli kanyari kikötő – Kezelő: Velence Önkormányzat

függőleges partfal építése – várható bef.: 2019. december

partfal bontása, „B” típusú partfal építése – várható befejezés: 2020. május

32. Velencei déli kanyari hajóállomástól K-re – Kezelő: Velence Önkormányzat

partfal bontása, „B” típusú partfal építése – várható befejezés: 2020. május

 

36. Csontréti kikötő – Kezelő: Velence Önkormányzat, KDTVIZIG

partfal bontása, „B” típusú partfal építése – várható befejezés: 2020. május

Csontréti-patak torkolati szakaszán kisvizi burkolt meder kialakítása – várható befejezés: 2020. május

 

39. Északi kanyari kikötő – Velence Önkormányzat

partfal bontása, „B” típusú partfal építése – várható befejezés: 2020. május

 

40. Északi kanyari strand – Velence Önkormányzat

előkészítő munkák, bejáró út építése zúzottkőből, ezt követően függőleges partfal építése vb.     szádelemmel – várható befejezés: 2020. május

partfal bontása, „B” típusú partfal építése – várható befejezés: 2020. május

 

42. Evezőspálya - VVSI üzemeltetés

függőleges partfal (F típusú) felújítása, kőszórás megtámasztással - várható bef.: 2020. május

 

B5-B10 jelű áramlásjavító kotrások, és költőszigetek építése – DINPI

természetvédelmi területen áramlásjavító kotrások és költőszigetek építése, meglévő depóniák átvágása – várható befejezés: 2019. november


Magánóvoda nyitásával kapcsolatos előadás

Mit tehet egy Családi Bölcsőde, ha a 3 éves gyerekeit nem szeretné elengedni?

A válasz kézenfekvő: Magánóvodát nyit.   Bővebben......


Tisztelt Magánóvoda-vezetők és Családi Bölcsőde vezetők!

 

Mit tehet egy Családi Bölcsőde, ha a 3 éves gyerekeit nem szeretné elengedni?

A válasz kézenfekvő: Magánóvodát nyit.

Dr. Havasi-Laky Barbara szaktanácsadót felkértük, hogy tartson egy előadást azokról a témákról, amelyek a magánóvoda nyitásában gondolkodókat és a jelenleg is óvodát fenntartókat érdeklik. Előadónk 2012. óta foglalkozik köznevelési intézményeket fenntartó humánfenntartókkal, 2017-ben pedig Praesens-díjat kapott jogtanácsosként.

Érdeklődőknek, óvodanyitás előtt állóknak:

 

 • előadónk az érdeklődőknek röviden bemutatja a magánóvodák jellegzetességeit
 • néhány példán keresztül bemutatja egyes jogcímekre vonatkozóan normatíva számítást, ami lényegesen eltér a családi bölcsődék normatíva elszámolásától.

 

Gyakorló óvodavezetők hasznos információkat kapnak ahhoz, hogy szabályszerűen vezessék óvodájukat, majd végig lépkedve az MÁK ellenőrzések szempontrendszerén, szakértőnk felhívja a figyelmet a leggyakrabban előforduló hibákra. Kiemelt témacsoportok az alkalmazottak munkaügyi dokumentumai, gyerekek dokumentációja a támogatásokhoz kapcsolódóan és dr. Havasi-Laky Barbara egy teljesen külön fejezetként beszél az étkeztetés témájáról, azon belül a térítési díjakról, nyilvántartásokról és ingyenes étkezésről.

 

Érdeklődők betekinthetnek az óvoda ellenőrzésekre történő felkészülés világába, amely ellenőrzések lényegesen eltérnek a családi bölcsődei ellenőrzésektől.

 

Az előadást egy kerekasztal beszélgetés zárja, ahol minden résztvevő felteheti kérdéseit.

 

Előadás időpontja: 2019.11.22. péntek 9-12-ig.

Helye: AZNAP Könyvelőiroda, 1108 Budapest, Tavas utca 1/C. fsz. 10. a.

Részvételi díj: 10 000Ft.

Jelentkezni az alábbi linkre kattintva lehet:

https://listamester.hu/forms/11916/59757.html

 

AZNAP Könyvelőiroda szeretettel vár minden érdeklőt.


1015
15

Üdvözlő szöveg

Tisztelt Látogatónk! Üdvözöljük Velence
Városának megújult honlapján!
 

Aktuális projekt leírás

E-ügyintézés

 

Partner oldalak

Velence Turizmusáért TDM Egyesület honlapja

 

Velence Turizmusáért TDM Egyesület honlapja

 

Velence Resort & Spa honlapja

Velence Korzó honlapja

Esztrád Víziszínház Velence honlapja

Magyar Államkincstár honlapja

Magyar Élelmiszerbank Egyesület honlapja

 

1
2
3
...
68
Velence spinner