A
A
Feliratkozás hírlevélre
Ez az oldal a felhasználói élmény és a használhatóság növelése érdekében sütiket használ.
Elfogadom
Bővebben

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (03.25.) önkormányzati rendelete

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a változtatási tilalom elrendeléséről szóló 3/2020. önkormányzati rendelet módosításáról:

 


Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a változtatási tilalom elrendeléséről szóló 3/2020. önkormányzati rendelet módosításáról:

 


Álláshirdetés

A bejegyzésre kattintva elérhetőek a pályázat részletei.

 


Velencei Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Velencei Polgármesteri Hivatal

 

Közterület-felügyelő

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2481 Velence, Tópart utca 26.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényben, valamint a 2012. évi CXX. törvényben foglalt feladatok, a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott feladatok ellátása (pl. a gépjárművezető távollétében kiszabott helyszíni bírság alkalmazása, az üzemképtelen vagy szabálytalanul elhelyezett gépjármű közterületről történő eltávolítása, a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása, közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében, közreműködés állategészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában stb.)

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                      

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, Közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés; vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga,,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Egészségügyi és pszichikai alkalmasság
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közigazgatási alap- és/vagy szakvizsga
 • Közigazgatásban szerzett – legalább 1-3 év tapasztalat
 • Közterület-felügyelői munkakörben szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • Helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint
 • A végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatai
 • 90 napnál nem régebbi, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42.§ (4) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • Nyilatkozat, hogy a benyújtott dokumentációt a véleményezők és döntéshozók megismerhetik
 • Nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. április 26. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szelei Andrea aljegyző nyújt, a 0622/589-418 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Velencei Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2481 Velence, Tópart utca 26. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: V/2715/2021. , valamint a munkakör megnevezését: Közterület-felügyelő.
 • Elektronikus úton Hencs Fanni Ágnes humánpolitikai referens részére a hencs.fanni@velence.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok tartalmi és formai szűrést követően személyes meghallgatáson vesznek részt. A kinevezéskor hat hónap próbaidő kerül kikötésre. A kinevezés feltétele a bejegyzés-mentes erkölcsi bizonyítvány, amelyet a kinevezésig át kell adni a munkáltatónak. A jelentkezésekkel kapcsolatban a Polgármester egyetértésével a jegyző dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató fenntartja a pályázat érvénytelenné nyilvántartásának jogát.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.velence.hu honlapon szerezhet.

 

 


Felszólítás a Korzón emelt kerítés eltávolítására

A bejegyzésben érhető el a GOMI Kft. számára elküldött ügyvédi levélTényfeltáró dokumentumok a déli-kanyari kikötővel kapcsolatban

A dokumentumok a bejegyzés mellékleteiben érhetők el. 


A Budapesti Főváros Kormányhivatalának végzése 

Kivonat a képviselő-testület 2020. szeptember 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

Gerhard Ákos 2020. október 13-án kelt levele: 

Gerhard Ákos 2021. január 5-én kelt levele: 


"Velence-Tó Kapuja" üzemeltetési szerződés és vonatkozó dokumentumok

Az üzemeltetési szerződés ide kattintva érhető el.


Az üzemeltetési szerződés az ikonra kattintva érhető el: 

 

Az üzemeltetési szerződés mellékletei 2-4: 

 

Az üzemeltetési szerződés politikai tevékenségre vonatkozó része: 

 

Megállapodás a Velence Korzó és szabadstrand használatáról: 


Tájékoztatás a kerti hulladék égetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

A bejegyzésre kattintva érhető el a hatályon kívül helyezett rendelet


19.2020.XI.30. a kerti hulladék égetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályát vesztette

 

 

A hatályát vesztett rendelet az alábbiakban érhető el:

http://www.velence.hu/images/objects/Rendeletek/19_2020_XI_30_a_kerti_hulladék_.kívül helyezéséről.pdf


A Meseliget Óvoda óvodapedagógust keres

Velence Város Önkormányzata Velencei Meseliget Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Velence Város Önkormányzata Velencei Meseliget Óvoda óvodapedagógus  munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő


A munkavégzés helye:
Fejér megye, 2481 Velence, Fő utca 79.
Fejér megye, 2481 Velence, Szent Erzsébet tér 1.


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodai nevelés ellátása az óvodai nevelés Országos Alapprogramja, a helyi
Pedagógiai Program, valamint a munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Főiskola, Óvodapedagógusi diploma,
• Végzettséget igazoló dokumentum, szakmai önéletrajz, egészségügyi könyv,
erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi).

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 31.


A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Boronai Mária részére a
velenceimeseligetovoda@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje:

2021. április 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• www.meseligetovi.hu - 2021. március 8.
• www.velence.hu - 2021. március 8.


TÁJÉKOZTATÁS a Települési Kézikönyvvel kapcsolatos partnerségi egyeztetésen történő részvétel módjáról

A veszélyhelyzetre tekintettel a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton folytatjuk le. A lakossági fórum pedig elektronikus úton történik. Ennek részletei olvashatók a bejegyzésben


Mint arról korábban tájékoztatást adtunk, Velence Város Önkormányzata módosítani kívánja a település arculati kézikönyvét (TAK) és a településképi önkormányzati rendeletet. A veszélyhelyzetre tekintettel a fenti témában a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton folytatjuk le, valamint a lakossági fórum is elektronikus úton történik.

Az elektronikus lakossági fórum 2021.március 3. napján (szerdán) két részletben történik. 

Az első rész 15:00 órakor, a második rész 16:00 órakor kezdődik. Az események hossza egyenként 45 perc.

Csatlakozni az alábbi linkeken lehet:

15:00 órai alkalom: https://zoom.us/j/96845831451?pwd=UEFQNUs3LzV0K1JGcWczaDl4dENoQT09

a belépési kód: Velence1

16:00 órai alkalom: https://zoom.us/j/96499986917?pwd=WTJwQlc2c2pJQVBqb0h3NFQ3R2lFQT09

a belépési kód: Velence2

Az elektronikus fórum felületére belépéskor egy kisegítő program letöltését ajánlja fel a rendszer, amely nélkül nem lehet belépni az eseményre. A program telepítése egy percet vesz igénybe, majd utána a megjelenő "Launch Meeting" gombra lehet csatlakozni. Az elektronikus lakossági fórum ideje alatt kérdéseket lehet feltenni a honlapon található tervdokumentációval kapcsolatban a 22/589-416-os telefonszámon és a polgarmester@velence.hu e-mail címen. 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az eseményről felvétel készül.

Velence, 2021. március 1.

Gerhard Ákos

polgármester


Tényfeltáró dokumentumok a Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Kft. gazdálkodásával kapcsolatban

Az oldal mellékleteiben olvasható a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. működését elmarasztaló jelentések és vizsgálatok anyagai.


ÁSZ jelentés:

NAV vizsgálat: 

Főügyészi levél:

Könyvvizsgálati jelentés és az azt megalapozó jelentések és beszámolók:

 


Velencei turisztikai lakossági felmérés

A célcsoport eléréséhez a kutatást végző cég (Pearl Marketing and Management Kft.) a facebook fizetett, CPC alapú hirdetési rendszerét használta. A földrajzi célzásnak köszönhetően a hirdetés csak a Velencén és annak 20 km-es körzetében élőknek jelent meg.  A kérdőíves kutatás lekérdezése 2021. január 11-én, hétfőn vette kezdetét. A lekérdezés január 20-án, 23:59-ig tartott. Ezen időszak alatt a kérdőívet összesen 609 személy töltötte ki. Ebben a számban még szerepelnek a hibás kitöltések, vagyis a 18 év alattiak és azok, akik hibásan adták meg életkorukat. Ők ki lettek szűrve a relevánsabb kutatási eredmény érdekében. Így végül 596 használható kitöltés maradt. A kérdőív kitöltését ösztönző facebook bejegyzés fizetett hirdetés útján összesen 11.947 embernek jelent meg 28.017 alkalommal. A városi facebook oldal kitöltésre buzdító bejegyzései további 6982 elérést jelentettek, amelyhez még hozzáadandók azok az elérések is, amelyeket tókörnyéki facebook csoportokban való megosztások hoztak létre. Összességében közel 40 000 elérés mellett a lekérdezés időszakában a kérdőíves weboldalt összesen 1059 felhasználó látogatta meg. Az online lekérdezés mellett a járványidőszakban – érhető okokból – személyes lekérdezésen alapuló adatfelvételt nem tervezett a város.


A kérdőíves felmérés eredményei:


X-Faktor

 

 

 

 


 

 

 

 


1179
15

Üdvözlő szöveg

Tisztelt Látogatónk! Üdvözöljük Velence
Városának honlapján!
 

E-ügyintézés

 

Partner oldalak

 

Magyar Államkincstár honlapja

Magyar Élelmiszerbank Egyesület honlapja

 

1
2
3
4
...
79
Velence spinner