Ez az oldal a felhasználói élmény és a használhatóság növelése érdekében sütiket használ.
Elfogadom
Bővebben

Közmeghallgatás, évértékelő a Korzó dísztermében

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. március 22. napján 17.30 órakor közmeghallgatást tart. A közmeghallgatás helyszíne: Velence Korzó dísztermeMeghívó Prof. Seremetyeff Papp János előadására

Meghívó Prof. Seremetyeff Papp János restaurátor művész, művészettörténész " Hauszmann Alajos fő műve, a Budai Királyi Palota" című ügyfélfogadására. Képviselő-testületi ülés

Meghívó Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 23. napján (csütörtök) 15.00 órakor megtartásra kerülő soros nyilvános ülésére.

[A meghívó ide kattintva érhető el]

 


Meghívó Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 23. napján (csütörtök) 15.00 órakor megtartásra kerülő soros nyilvános ülésére.

[A meghívó ide kattintva érhető el]


Képviselő-testületi ülés

Meghívó Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 16. napján (csütörtök) 15.00 órakor megtartásra kerülő soron kívüli nyilvános ülésére.

[A meghívó ide kattintva érhető el]


Meghívó Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 16. napján (csütörtök) 15.00 órakor megtartásra kerülő soron kívüli nyilvános ülésére.

[A meghívó ide kattintva érhető el]


Tájékoztató a H5N8 madárinfluenza vírussal kapcsolatos intézkedésről

A H5N8 madárinfluenza vírus által okozott megbetegedéssel kapcsolatos járványhelyzetre való tekintettel az Országos Tisztifőorvos 1/2017 számú határozatával szigorította a baromfitartással kapcsolatos szabályokat


TÁJÉKOZTATÓ

A H5N8 madárinfluenza vírus terjedése kapcsán az Országos Főállatorvos által elrendelt intézkedésekről

Tisztelt Állattartók!

A H5N8 madárinfluenza vírus által okozott megbetegedéssel kapcsolatos járványhelyzetre való tekintettel az Országos Tisztifőorvos 1/2017 számú határozatával szigorította a baromfitartással kapcsolatos szabályokat. Ennek értelmében:

„...az ország területén található valamennyi állattartóra vonatkozóan előírom, hogy baromfi csak zártan tartható, vagy amennyiben ez nem megoldható, a kifutót megfelelő erősségű madárhálóval kell védeni. A madárhálóval a lefedett résznek, amelyre a baromfi kiengedhető, legalább az állattartó épület alapterületével megegyező nagyságúnak kell lennie.

A leírt feltételek visszavonásig, illetve új feltételrendszer kihirdetéséig maradnak hatályban.

Amennyiben az állattartó e határozat rendelkezéseinek nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, úgy az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező élelmiszerlánc-felügyeleti szerv bírságot szab ki, vagy egyéb intézkedést foganatosít.”

A fentiek értelmében kérem a Velence városában élő és tevékenykedő állattartókat a határozatban foglalt előírások betartására.

 

Velence, 2017. február 10.                                                                                                   

 

 dr. Szvercsák Szilvia
             jegyző

 


Fa Nándor célba ért!

Velence város polgármestereként és sportszerető emberként egyaránt hatalmas öröm számomra, hogy Fa Nándor - aki velencei lakos -, másodszor is sikeresen teljesítette a világ legrangosabb egyéni, non-stop földkerülő vitorlásversenyét, a Vendée Globe-ot. 63 évesen óriási dolog, amit véghez vitt, ráadásul egy olyan hajót kormányozva, amely jórészt a szomszéd településen, Kápolnásnyéken épült.


Fa Nándor célba ért!

Velence város polgármestereként és sportszerető emberként egyaránt hatalmas öröm számomra, hogy Fa Nándor - aki velencei lakos -, másodszor is sikeresen teljesítette a világ legrangosabb egyéni, non-stop földkerülő vitorlásversenyét, a Vendée Globe-ot. 63 évesen óriási dolog, amit véghez vitt, ráadásul egy olyan hajót kormányozva, amely jórészt a szomszéd településen, Kápolnásnyéken épült.

 


(Célba érés utáni pillanatok)

Büszkék vagyunk Fa Nándorra, s arra a teljesítményre amit elért. Nem csak Magyarországon, az egész világon nagyon kevesek tartoznak a többszörös földkerülő hajósok "klubjába", Nándinak ez a bravúr négy alkalommal is sikerült, négy különböző, jelentős részben saját tervezésű és kivitelezésű hajóval. St. Jupát, Alba Regia, K&H Bank - MATÁV, Spirit of Hungary. Immár legendás hajónevek, amelyekhez csak rendkívüli balszerencse-sorozata okán nem sorolhatjuk hozzá az egyébként szintén kiváló, Budapest nevű vitorlást, amellyel egy transz-atlanti óceán átkelő versenyt teljesített Franciaország és Kolumbia között. Rendkívüli sportember, rendkívüli eredményekkel.

Kedves Nándi! Velence és az egész ország büszke rád!

Szívből gratulálok!

Koszti András


Tájékoztató a Velence városban elvégzett sikosságmentesítési munkákról

Városunk területén belül 2017. január 31-én 06:00 órától  2017. február 2-án 17:00 óráig a Velence Városgazdálkodási Kft. összesen 23 fő bevonásával végzett jégmentesítési munkálatokat. A kézi munkával történő hó- és síkosságmentesítési munkák elvégzését a Kft. a rendelkezésre álló maximális létszámmal látta el, folyamatos munkavégzéssel.


    TÁJÉKOZTATÓ

           A Velence városában elvégzett síkosságmentesítési munkákról

Városunk területén belül 2017. január 31-én 06:00 órától  2017. február 2-án 17:00 óráig a Velence Városgazdálkodási Kft. összesen 23 fő bevonásával végzett jégmentesítési munkálatokat. A kézi munkával történő hó- és síkosságmentesítési munkák elvégzését a Kft. a rendelkezésre álló maximális létszámmal látta el, folyamatos munkavégzéssel.

A Velence Városgazdálkodási Kft. által elvégzett hó- és síkosságmentesítéssel érintett területek közül a gyalogos és kerékpáros közlekedési útvonalak, az orvosi rendelők előtti közterületek (Balatoni út 65. a Tópart utca és a Fő utcai rendelők), a Velencei Meseliget Óvoda két épülete előtt (Fő utca és a Zárt utca) a Zöldliget Általános Iskola mindkét épülete előtt, a Velencei Polgármesteri Hivatal előtti terület, a Könyvtár előtti közterület, valamint a belterületi buszmegállók, kerékpárutak kerültek síkosságmentesítésre.

A Velence-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. által végzett hó- és síkosságmentesítési feladatok ellátása során a Bence-hegy településrészen lévő olyan utcákban, ahova a hótoló és a sószóró munkagépek - az utcák keresztmetszetét és a terepviszonyokat tekintve - nem, vagy csak részlegesen tudnak bemenni (Muskotály utca, Zuzmó utca, Sárgaföldes utca) ott is a Velence Városgazdálkodási Kft. munkatársai végezték el a síkosságmentesítési munkákat. Ezen felül az érintett utcákban élő lakosok számára zsákos útszóró só is kihelyezésre került annak érdekében, hogy a lakók közlekedése valamilyen szinten addig is biztosított legyen, amíg a Kft. munkatársai a síkosságmentesítési munkákat elvégzik. Sajnálatos, hogy ezzel az azonnali beavatkozáshoz biztosított lehetőséggel csak egyetlen lakos élt a Muskotály utcában, a többi helyszínen a lakosság részéről történő felhasználásról nincs tudomásunk, a kihelyezett zsákok most is érintetlenül találhatók.

2017. január 1. napjától kezdődően a mai nappal bezárólag – a Velence-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. által végzett hó- és síkosságmentesítési munkavégzéshez felhasznált sómennyiségen felül – Velence Városgazdálkodási Kft. által külön rendelt és a fentebb részletezett közterületek jégmentesítéséhez felhasznált útszóró só mennyisége 7 tonna volt, ami több, mint 250.000,- Ft-ba került.

A VHG. Kft. által vállalkozási szerződés keretén belül hó -és síkosságmentesítési munkák elvégzése - városunkban 2016. december 21. és 2017. január 14. napja közötti időszakra vonatkozóan a számlázott adatok alapján - összesen 36,5 munkaórát jelentett, amelyhez eddig 23 tonna útszóró só került felhasználásra. Ezen időszakban az elvégzett hó- és síkosságmentesítési munkák több, mint 2 millió forintba kerültek. 2017. január 14. napját követően, az eddigi összesítés alapján a mai nappal bezárólag a fenti mennyiségén felül további 22 tonna útszóró só került felhasználásra, az ehhez kapcsolódó munkavégzés költsége csak a tételes kimutatás és kiszámlázást követően lesz ismert.

A VHG. Kft. által elvégzett hó- és síkosságmentesítési munkákhoz felhasznált só mennyisége összesen 45 tonna, ezen felül a Velence Városgazdálkodási Kft. által a kézi munkavégzéshez felhasznált további 7 tonna mennyiséget tekintve, eddig több mint 50 tonna só felhasználása mellett került sor Velence Városban a hó-és síkosságmentesítési munkák elvégzésére.

Hangsúlyozom, hogy a vonatkozó törvény és a helyi közutak kezelésének szakmai szabályai alapján gondoskodtunk az önkormányzati utak, kerékpárutak, járdák közlekedésre alkalmas állapotban tartásáról, tisztításáról, síkosság mentesítéséről. Fontos tudni, hogy az úttest burkolatának tisztításáról az út fenntartójának, a járda tisztán tartásáról az ingatlan tulajdonosának, kezelőjének, használójának kell gondoskodnia. Ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület letakarítása az ő feladata. Az országos közúti hálózat tisztítása, illetve síkosság mentesítése nem az önkormányzat feladata.

Önkormányzatunk – ahogy eddig - a rendelkezésére álló erőforrások maximális bevetésével a jövőben is mindent elkövet a város közterületeinek síkosságmentesítéséért, a lakosság biztonságos, balesetmentes közlekedéséért.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  Koszti András

                                                                                                                                                                                                                                                                                   polgármester

 


DRV számlázási rend változás

Kéthavi számlázásra tér át a DRV Zrt.


Tájékoztatjuk Tisztelt Lakosainkat, hogy több magyarországi víziközmű-szolgáltató mintájára a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. is kéthavi számlázásra változtatja számlázási rendjét a részszámlákat is fogadó állandó lakossági felhasználóknál. A tervezett módosítás 2017 év elején valósul meg. A DRV Zrt. kéthavi számlázásra való áttérésének oka, hogy a számlázás ritkításával megtakarított költségeket a szolgáltatás folyamatos fejlesztésére fordíthassa, a lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátásának, valamint a szennyvízelvezetés és - tisztítás zavartalanságának folyamatos biztosítása érdekében. A számlázási rend módosítását követően a felhasználók továbbra is szabadon nyomon követhetik költségeiket, lekérdezhetik folyószámla egyenlegüket, bejelenthetik vízmérőállásaikat. Mindemellett a társaság honlapján, a www.drv.hu oldalon lehetőségük van előzetes díjkalkulációra is, aminek segítségével tájékozódhatnak a kéthavi számlázás esetén egy összegben fizetendő díjakról.

 

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.


Kéthavi számlázásra tér át a DRV Zrt.


Tájékoztatjuk Tisztelt Lakosainkat, hogy több magyarországi víziközmű-szolgáltató mintájára a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. is kéthavi számlázásra változtatja számlázási rendjét a részszámlákat is fogadó állandó lakossági felhasználóknál. A tervezett módosítás 2017 év elején valósul meg. A DRV Zrt. kéthavi számlázásra való áttérésének oka, hogy a számlázás ritkításával megtakarított költségeket a szolgáltatás folyamatos fejlesztésére fordíthassa, a lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátásának, valamint a szennyvízelvezetés és - tisztítás zavartalanságának folyamatos biztosítása érdekében. A számlázási rend módosítását követően a felhasználók továbbra is szabadon nyomon követhetik költségeiket, lekérdezhetik folyószámla egyenlegüket, bejelenthetik vízmérőállásaikat. Mindemellett a társaság honlapján, a www.drv.hu oldalon lehetőségük van előzetes díjkalkulációra is, aminek segítségével tájékozódhatnak a kéthavi számlázás esetén egy összegben fizetendő díjakról.

 

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.


Képviselő-testületi ülés

Meghívó Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 26. napján (csütörtök) 15.00 órakor megtartásra kerülő soros nyilvános ülésére.

[A meghívó ide kattintva érhető el]


Meghívó Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 26. napján (csütörtök) 15.00 órakor megtartásra kerülő soros nyilvános ülésére.

[A meghívó ide kattintva érhető el]

 


Felkérés Velencéért Emlékérem javaslattételre

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi kitüntetések, díjak adományozási rendjéről szóló 19/2011. (VIII.01.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint Velencéért Emlékérmet adományoz azoknak a személyeknek, személyek csoportjának, társadalmi, vagy gazdasági szervezeteknek, intézményeknek, egyesületeknek, alapítványoknak, lakóhelyi közösségeknek, akik, vagy amelyek a város fejlesztésében, társadalmi, szociális, kulturális és gazdasági élet bármely ágazatában kiemelkedően hasznos munkát végeztek és ennek révén a város értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el.


Felkérés javaslattételre

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi kitüntetések, díjak adományozási rendjéről szóló 19/2011. (VIII.01.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint Velencéért Emlékérmet adományoz azoknak a személyeknek, személyek csoportjának, társadalmi, vagy gazdasági szervezeteknek, intézményeknek, egyesületeknek, alapítványoknak, lakóhelyi közösségeknek, akik, vagy amelyek a város fejlesztésében, társadalmi, szociális, kulturális és gazdasági élet bármely ágazatában kiemelkedően hasznos munkát végeztek és ennek révén a város értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el.

Felkérem a Lakosságot, hogy a Velencéért Emlékérem odaítélésére tegyen javaslatot.

A Velencéért Emlékérem odaítélésére bárki tehet javaslatot, az indoklással ellátott ajánlást 2017. február 15. napjáig kell írásban a polgármester felé benyújtani.

A Velencéért Emlékérem a március 15. napján tartott hivatalos városi ünnepségen kerül átadásra.

Koszti András

polgármester


Ivóvízzel kapcsolatos tájékoztatás

Tisztelt Velencei Lakosok!

A mai napon többen jelezték, hogy zavaros, barnás színű víz folyik a vezetékekből városunkban. Az ügyben információkat kértem a DRV illetékeseitől, akik az alábbi tájékoztatást adták:


TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt Velencei Lakosok!

A mai napon többen jelezték, hogy zavaros, barnás színű víz folyik a vezetékekből városunkban. Az ügyben információkat kértem a DRV illetékeseitől, akik az alábbi tájékoztatást adták:

„Az elmúlt időszak rendkívül hideg időjárásának következtében – a vízmérők elfagyása elleni felhasználói óvintézkedések elmaradása miatt – nagy számban fagytak el a Társaság működési területén lévő vízmérők, melyek az enyhülés következében kiengedtek, ezzel a nyomás alatt lévő rendszerekből elszökik az ivóvíz, amely néhány esetben vízhiányhoz is vezethet. 

A Velencei-tó környékén vízelfolyások miatt a kutaknak teljes kapacitással kell működni a vízigények biztosításához, a nagy vízmennyiség miatt viszont a víz zavarossá vált az Ercsi-Velence távvezetéken. Olyan jellegű csőtörés, amely a vízelszíneződést okozta, nem volt. A víz fogyasztható, inkább esztétikai problémát okoz, de a hálózatmosatást kollégáink folyamatosan végzik, hogy a fennálló problémát megszüntessék az adott térségben. Munkatársaink (nem csak a készenlétesek) folyamatosan, napi 12-14 órában próbálják feltárni a fagyott mérők kiolvadása miatti vízfolyásokat.

Az elfagyott vízmérők az olvadást követően komoly károkat okozhatnak az ingatlanokon, továbbá az elfolyt vízmennyiség is nagy kiadást jelenthet a tulajdonosoknak, melyre tekintettel a DRV Zrt. a honlapján és egyéb fórumokon felhívja a felhasználók figyelmét, hogy ellenőrizzék a hétvégi házakat, nyaralókat, a nem használt ingatlanokat, hogy nem szenvedtek-e károkat a fagyos időben, illetve az állandó használaton kívüli ingatlanok szomszédságában élők is figyeljenek oda, hogy környezetükben nem tapasztalnak-e vízelfolyást.

Kérjük, hogy az észlelt hibákat a Társaság 06 40 240 240-es telefonszámán legyenek szívesek bejelenteni!

Az elfagyás elleni legjobb védekezés az aknafedlap tetejére, vagy az aljára rögzített hungarocell darab, ez ugyanis nagyon jól szigetel.  A papír és rongydarabok azonban nem alkalmasak erre. A használaton kívül lévő ingatlanoknál, ahol nem végezték el helyesen a víztelenítést, illetve nem fordítottak gondot a mérő megóvásáról, fagytalanításáról, ott az elfagyás bekövetkezhet, és az olvadással nagy mennyiségű víz elfolyhat.”

A szakemberek fenti ajánlása alapján kérek tisztelettel minden velencei vízfogyasztót arra, hogy tegyen meg minden óvintézkedést a vízórák elfagyása, így a további károk elhárítása érdekében!

Tisztelettel:

 

Koszti András

  polgármester

SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS id, Object_Name, fromdate, Object_Description, Object_Short_Description, Object_List_Image_Small, Object_List_Image, Object_Map_Lat, Object_Map_Long, case when fromdate >= CURDATE() then 0 else 100000 end + ABS(TO_DAYS(fromdate)-TO_DAYS(CURDATE())) AS sorrend FROM Object WHERE TO_DAYS(fromdate)-TO_DAYS(CURDATE()) < 60 and Object_Site_id = 1 AND Object.Object_Status = 1 AND Main_Category_id = 91 AND Object_IsShowdate = 1 AND (todate >= CURDATE()) ORDER BY Object_Created DESC, id DESC LIMIT 0, 15

Venice Lake Jamboree – Longboardos felvonulás és verseny

Venice Lake Jamboree –  Longboardos felvonulás és verseny, 2017.04.22


Venice Lake Jamboree –  Longboardos felvonulás és verseny, 2017.04.22

Idén áprilisban már harmadik alkalommal fogja megtartani tóparti gurulását és azt követően versenyeit a Moonshine MFG Hungary longboard csapata.

A megmozdulás első fele családbarát rendezvény, ahova 3-tól 99 éves korig várják a rendezők a kimozdulni vágyókat, nem csak gördeszkával, hanem bármilyen gurulásra alkalmas eszközzel. A gurulás Agárd vasútállomástól Velencéig tart, a tópart mellett lévő bicikli úton, - egy nagyobb megálló beiktatásával. A gurulás élménye maga, a festői környezettel és csodálatos flaszternek köszönhetőn nem szorul magyarázatra, ez a longboardos életérzés, amelyből nem kell sem kicsiket, sem nagyokat kizárni! A szervezés tudatos része, hogy az autóval és vonattal érkezőket összevárják, az indulás helyszínén.

A második felvonásban a Jamborre a Panoráma úton folytatódik. A csúszkálás kedvelői egész délutános elfoglaltságot találnak itt. Különböző versenyekre lehet nevezni majd, eddig slide, szlalom és limbo műfajban indítottak megmérettetéseket a szervezők. A versenyeket a már tapasztaltabb longboardosoknak ajánlják és a szükséges védőfelszerelés kötelező. A slide-olás már önmagában egy olyan műfaj, amely meglehetősen látványos, akár csak nézőként is érdemes egy rövid kitérőt tenni a Bence hegyre. További információkat az eseményről, a team által szervezett Facebook csoportban (Moonshine Rendezvény Műhely, vagy a Fb esemény oldalán (Venice Lake Jamboree 3.0) találhatunk!


KEMPP 2017. programjai

A Pákozdi Katonai Emlékpark 2017 - es programjai


2017. március 11.                          Évadnyitó

2017. március 13-15.                     Márciusi Ifjak

2017. április 13-18.                        Tavaszi Szünet – Gyermekprogramok a KEMPP-ben

2017. május 13.                              Emlékhelyek Napja

2017. május 20.                              Huszártalálkozó

2017. május 21.                              A Magyar Honvédelem Napja

2017. május 27.                              KEMPP titkai – Gyermeknap

2017. június 16 – aug. 11.              V. Emlékparki Nyár - Kulturális programsorozat kiállításokkal, koncertekkel,                                                                       gyermekprogramokkal                                      

2017. június 24.                                Múzeumok Éjszakája

2017. szeptember 23 -29.               VIII. Honvédfesztivál

2017. szeptember 23.                      Csatatéri Sokadalom, csatabemutató

2017. október 28. – nov. 5.              Őszi szünet – Családi és gyermekprogramok a Katonai Emlékparkban

2017. november 12.                         A Katonai Emlékpark ünnepélyes Évadzárója


Madarak és Fák Napja

Madarak és Fák Napja


Madarak és Fák Napja

Ismerd meg a Velencei-tó madár- és növényvilágát!


Föld Napja

Föld Napja


Föld Napja

Ingyenes szakvezetés az Arborétumban.


Természet és Vadvédelmi központ

A Természet és Vadvédelmi Központ szeretettel várja az érdeklődőket idén is! 


A Természet és Vadvédelmi Központ szeretettel várja az érdeklődőket idén is! 

Februári programok:

Február 4-én 08.30-tól Forrástakarítás, tüzes-vizes bemelegítéssel (a pázmándi Téglaházi Forrás és környékének
                           rendbetétele: nádvágás, gereblyézés, szemétszedés a Vizes Élőhelyek Világnapja alkalmából)
Február 5-én 10.00 Télvégi erdei séta; 15.00 Dámpark megtekintése, zárttéri vadtartás bemutatása
Február 10-én 16.00 órától Természetbúvár Klub
Február 11-én 09.00 Erdei Ovi; 15.00 Dámparkban a zárttéri vadtartás bemutatása; 17.30-tól Telihold túra

A Természet- és Vadvédelmi Központ februári kiemelt programjaira bejelentkezés a 06/20-960-4832 telefonon.

Márciusi programok:

Március 11-én 18.00 Telihold túra
Március 18-án 20.00 órától Föld Órája Mécses túra

Áprilisi programok:

Április 8-án 19.30 Telihold túra
Április 13-14-én és 18-án 08-16.00 között Természetbúvár Napos Tábor
Április 21-én, 28-án Fülemülék éjszakája 19.00 órától
Április 30-án Méhek Napi mézkóstoló! (szervezés alatt)

Májusi programok:

Május 5-én 19.30-tól Fülemülék éjszakája
Május 5-7. Anyák napi pihenő napok (szervezés alatt)
Május 12-én 20.30 órától Telihold túra,
Május 13-án 19.30-tól Fülemülék éjszakája
Május 14-én Családi túranapot tartunk a Családok Világnapja alkalmából

Júniusi programok:

Június 10-én 21.00 órától Telihold túra
Június 19-23. között Természetbúvár Napos tábor (1-1 napra is lehet jönni)
Június 25-én egész napos Túra Nap a Barlangok Napja alkalmából

Júliusi program:

Július 8-án 21.00 órától Telihold túra

Augusztusi programok:

Augusztus 5-én 20.30-tól Telihold túra
Augusztus 20-án 20.30-tól ünnepi éjszakai túra

Szeptemberi programok:

Szeptember 1-én, 2-án és 9-én 20.00 órától Telihold túra
Szeptember 29-én Kutatók Éjszakája

Októberi programok:

Október 6-án 19.00 órától Telihold túra
Október 15-én egész napos Túra nap

Novemberi program:

November 4. 18.00 órától Telihold túra

Decemberi programok:

December 1-én 18.00 órától Telihold túra
December 31-én óévbúcsúztató vadetető túra
 

 

 


OptiVita Ultrafutó Kupa

OptiVita Ultrafutó Kupa 1.állomás - 100 km Magyar Bajnokság

 


OptiVita Ultrafutó Kupa 1.állomás: 2017.03.11.,100 km Magyar Bajnokság

Betétszámok: félmaraton-maraton-6 órás-100km nyílt futam

A verseny az OptiVita Ultrafutó Kupa első állomása. Az OptiVita Ultrafutó Kupa teljes szabályzata és leírása megtekinthető az Ironteam weboldalán, az OptiVita 2016 menüpontban: http://ironteam.hu/index.php?a=36&id=19

A verseny az Ultrafutók Nemzetközi Szövetségének (IAU) Bronz címkéjével rendelkezik.

Program:

07:30 - Rajtcsomagok és chipek felvétele

08:30 - Bemelegítési lehetőség, a rendezvény és a pálya bemutatása

09:00 - RAJT!

16:00 - Eredményhirdetés a félmaraton, maraton és 6 órás futamok számára

19:00 – Eredményhirdetés a 100 km-es futam számára

21:00 - Verseny vége

 

2. állomás: 2017. június 10-11., 12 órás éjszakai ultrafutó verseny, az OptiVita Ultrafutó Kupa

3. állomás: 2017. szeptember 9-10., 24 órás ultrafutó verseny, az OptiVita Ultrafutó Kupa


591
21

Üdvözlő szöveg

Tisztelt Látogatónk! Üdvözöljük Velence
Városának megújult honlapján!
 

Partner oldalak

Velence Turizmusáért TDM Egyesület honlapja

 

Velence Turizmusáért TDM Egyesület honlapja

 

Velence Resort & Spa honlapja

Velence Korzó honlapja

Esztrád Víziszínház Velence honlapja

Magyar Államkincstár honlapja

Magyar Élelmiszerbank Egyesület honlapja

 

1
2
3
...
40
Velence spinner