Ez az oldal a felhasználói élmény és a használhatóság növelése érdekében sütiket használ.
Elfogadom
Bővebben

Ivóvízzel kapcsolatos tájékoztatás

Tisztelt Velencei Lakosok!

A mai napon többen jelezték, hogy zavaros, barnás színű víz folyik a vezetékekből városunkban. Az ügyben információkat kértem a DRV illetékeseitől, akik az alábbi tájékoztatást adták:


TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt Velencei Lakosok!

A mai napon többen jelezték, hogy zavaros, barnás színű víz folyik a vezetékekből városunkban. Az ügyben információkat kértem a DRV illetékeseitől, akik az alábbi tájékoztatást adták:

„Az elmúlt időszak rendkívül hideg időjárásának következtében – a vízmérők elfagyása elleni felhasználói óvintézkedések elmaradása miatt – nagy számban fagytak el a Társaság működési területén lévő vízmérők, melyek az enyhülés következében kiengedtek, ezzel a nyomás alatt lévő rendszerekből elszökik az ivóvíz, amely néhány esetben vízhiányhoz is vezethet. 

A Velencei-tó környékén vízelfolyások miatt a kutaknak teljes kapacitással kell működni a vízigények biztosításához, a nagy vízmennyiség miatt viszont a víz zavarossá vált az Ercsi-Velence távvezetéken. Olyan jellegű csőtörés, amely a vízelszíneződést okozta, nem volt. A víz fogyasztható, inkább esztétikai problémát okoz, de a hálózatmosatást kollégáink folyamatosan végzik, hogy a fennálló problémát megszüntessék az adott térségben. Munkatársaink (nem csak a készenlétesek) folyamatosan, napi 12-14 órában próbálják feltárni a fagyott mérők kiolvadása miatti vízfolyásokat.

Az elfagyott vízmérők az olvadást követően komoly károkat okozhatnak az ingatlanokon, továbbá az elfolyt vízmennyiség is nagy kiadást jelenthet a tulajdonosoknak, melyre tekintettel a DRV Zrt. a honlapján és egyéb fórumokon felhívja a felhasználók figyelmét, hogy ellenőrizzék a hétvégi házakat, nyaralókat, a nem használt ingatlanokat, hogy nem szenvedtek-e károkat a fagyos időben, illetve az állandó használaton kívüli ingatlanok szomszédságában élők is figyeljenek oda, hogy környezetükben nem tapasztalnak-e vízelfolyást.

Kérjük, hogy az észlelt hibákat a Társaság 06 40 240 240-es telefonszámán legyenek szívesek bejelenteni!

Az elfagyás elleni legjobb védekezés az aknafedlap tetejére, vagy az aljára rögzített hungarocell darab, ez ugyanis nagyon jól szigetel.  A papír és rongydarabok azonban nem alkalmasak erre. A használaton kívül lévő ingatlanoknál, ahol nem végezték el helyesen a víztelenítést, illetve nem fordítottak gondot a mérő megóvásáról, fagytalanításáról, ott az elfagyás bekövetkezhet, és az olvadással nagy mennyiségű víz elfolyhat.”

A szakemberek fenti ajánlása alapján kérek tisztelettel minden velencei vízfogyasztót arra, hogy tegyen meg minden óvintézkedést a vízórák elfagyása, így a további károk elhárítása érdekében!

Tisztelettel:

 

Koszti András

  polgármester

Álláshirdetés (Városfejlesztési ügyintéző)

Pályázati felhívás a Velencei Polgármesteri Hivatatal Városüzemeltetési és Városfejlesztési osztályára, városfejlesztési ügyintézői munkakör betöltésére.


Pályázati felhívás a Velencei Polgármesteri Hivatatal Városüzemeltetési és Városfejlesztési osztályára, városfejlesztési ügyintézői munkakör betöltésére.

A felhívás az ikonra kattintva olvasható:


Tájékoztató a jégen tartózkodás szabályairól

Az elmúlt napok rendkívül hideg időjárása okán szinte minden létező nyílt vízfelület befagyott az országban, így Velencei-tó is. Megkerestük az illetékes Gárdonyi Rendőrkapitányságot, foglalják össze tapasztalataikat az elmúlt napokkal kapcsolatban, milyen a jéghelyzet jelenleg a Velencei-tavon. A kapott tájékoztatóból kiderül, hogy a jég átlagos vastagsága már megalapozza a tó felületén való biztonságos tartózkodást (hivatalosan hétfőn reggel Agárdnál 16,5 cm a Tófelügyelőség mérése szerint), ám a jégvastagság nem mindenhol egyforma, a jég felülete sem összefüggő. További részletek a tájékoztatóban:


Az elmúlt napok rendkívül hideg időjárása okán szinte minden létező nyílt vízfelület befagyott az országban, így Velencei-tó is. Megkerestük az illetékes Gárdonyi Rendőrkapitányságot, foglalják össze tapasztalataikat az elmúlt napokkal kapcsolatban, milyen a jéghelyzet jelenleg a Velencei-tavon. A kapott tájékoztatóból kiderül, hogy a jég átlagos vastagsága már megalapozza a tó felületén való biztonságos tartózkodást (hivatalosan hétfőn reggel Agárdnál 16,5 cm a Tófelügyelőség mérése szerint), ám a jégvastagság nem mindenhol egyforma, a jég felülete sem összefüggő. További részletek a tájékoztatóban:

T Á J É K O Z T A T Ó

A jégen tartózkodás szabályairól

A szabad vizek jegén való tartózkodás szabályait a 46/2001. (XII. 27.) BM rendelet határozza meg, más jogi szabályozás a jégen tartózkodással kapcsolatban jelenleg nincs. Az említett rendelet alapján:

5. § (1) A szabad vizek jegén tartózkodni azokon a helyeken szabad, amelyek nem esnek tiltó rendelkezés alá.

(2) A szabad vizek jegén tartózkodni csak akkor szabad, ha a jég kellő szilárdságú, nem olvad, illetve nem mozog.

(3) Tilos a szabad vizek jegén tartózkodni:

a) éjszaka és korlátozott látási viszonyok között;

b) járművel, a biztonságos munkavégzés kivételével;

c) kikötők és veszteglő helyek területén;

d) folyóvizeken.

(4) A (2) és (3) bekezdésben meghatározott feltételek és tilalmak nem vonatkoznak a folyókon kialakult jégtorlaszok megbontását - jégkár megelőzése vagy elhárítása céljából – végző szakszemélyzet tevékenységére.

6. § (1) Aki jégen jégkitermelést folytat, vagy a halak oxigén ellátását biztosító, 1 négyzetméternél nagyobb léket vág, köteles a jégmentessé vált területet 1 méteres magasságban elhelyezett, legalább 10-10 centiméter széles, piros-fehér csíkozású korláttal ellátni. A kihelyező a jégmentessé vált területet jelző eszközöket köteles eltávolítani a figyelmeztet jelzéselhelyezésére okot adó körülmény megszűnésekor.

(2) Aki a jégen 1 négyzetméternél kisebb léket vág, köteles a jégmentessé vált területet legalább 50 méterről jól felismerhet módon megjelölni, amelyhez a vízparton található természetes anyagokat (pl. nád, sáskéve, száraz ágak) is fel lehet használni.

(3) Jégkitermelés vagy más jégen történ munkavégzés esetén a munkáltató köteles figyelő szolgálatot szervezni és mentő eszközöket biztosítani.

A jégpálya kijelölés nem kötelezettsége az önkormányzatoknak, erre jogszabály nem kötelezi őket. 10-12cm jégvastagságtól van lehetőség a jégen tartózkodásra, a mai napon a Velencei-tó jege kb. 16 cm vastagságú. A jégvastagság azonban nem mindenhol egyforma, a jég felülete sem összefüggő. Javasoljuk a kijelölt jégpályákon a partközelben történő tartózkodást.

A vízi-közlekedés rendőrhatósági igazgatásáról szóló 13/1996. (VI.28.) BM rendelet 2. § d) bekezdésében foglaltak alapján a vízi-rendészet rendőri szervei ellenőrzik a szabad vizek jegén tartózkodás szabályainak megtartását. Szabálysértés észlelése estén a 2012. évi II. törvény 202. §-a alapján Jégen tartózkodás szabályainak megszegése szabálysértés miatt figyelmeztetünk!!!, helyszíni bírságolunk (ötezertől ötvenezer forintig) vagy szabálysértési feljelentést teszünk, amely ötezertől százötvenezer forintig terjed pénzbírsággal sújtható.

Természetesen nem a szankció alkalmazása a cél, hanem a biztonság! A jéggel kapcsolatban személyeket érintő rendőri intézkedésre nem került sor az elmúlt hétvégén.


Karácsonyfák ingyenes elszállítása!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot arról, hogy a Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (VHG Kft.) a lakosság számára feleslegessé vált karácsonyfákat a Velencei Polgármesteri Hivatal (2481 Velence, Tópart utca 26.) belső gazdasági udvarán, az erre a célra megjelölt konténerben összegyűjti, azokat térítésmentesen elszállítja.

 


LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot arról, hogy a Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (VHG Kft.) a lakosság számára feleslegessé vált karácsonyfákat a Velencei Polgármesteri Hivatal (2481 Velence, Tópart utca 26.) belső gazdasági udvarán, az erre a célra megjelölt konténerben összegyűjti, azokat térítésmentesen elszállítja.

A karácsonyfákat az alábbi kettő időpontban lehet a konténerbe helyezni:

  1. időpont:         2017. január 17. napján 8:00 órától – 15:00 óráig
  2. időpont:         2017. január 31. napján 8:00 órától – 15:00 óráig.

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét arra, hogy a meghirdetett elszállítás keretében kizárólag a feleslegessé vált karácsonyfák összegyűjtése és elszállítása történik, azon felül további növényi zöldhulladékot a konténerben elhelyezni TILOS!

A lakosság szíves együttműködését ezúton köszönjük!

 

Velence Város Önkormányzata


Információk a rendkívüli hideg és a jéghelyzet kapcsán

Koszti András, polgármester felhívása a rendkívüli fagyhelyzettel kapcsolatosan.


Kedves Velenceiek!

Azt mindannyian tudjuk, hogy a tél időnként komoly fagyokkal jár, ám olyan rendkívüli hideggel, mint ami a következő napokban vár ránk a meteorológiai előrejelzések szerint, ritkán szembesülünk. A prognózis arra figyelmeztet, hogy nap közben sem lép pozitív tartományba a hőmérséklet, éjszakánként pedig nem lesz ritka a mínusz 20, 25 fokos embertelen hideg sem, mindezt időnként viharos szél és némi csapadék, főleg hó kísérheti! Ebben a helyzetben nagyon fontos, hogy a megszokottnál is sokkal jobban figyeljünk embertársainkra, azokra, akik egyedül, netán fűtetlen lakásokban élnek, idősek, betegek.

Aki tud ilyen személyekről, kérem, fordítson rájuk kiemelt figyelmet, gyakrabban érdeklődjenek hogylétükről. Lehetőségeinkhez mérten segítsük a szorult helyzetben lévőket akár időnként melegedési lehetőséggel, meleg étellel, itallal, ha pedig nagyobb a probléma, értesítsük azonnal telefonon a mentőket (104) és szükség esetén a rendőrséget (107) vagy a katasztrófavédelmet, tűzoltóságot (105). Értekeztem a városunk területén is illetékes Gárdonyi Rendőrkapitányság vezetőjével, dr. Sági János ezredes úrral, aki arról tájékoztatott, hogy ezekben a  napokban a kapitányság járőrei is kiemelten kezelik a helyzetet, fokozott figyelemmel lesznek jelen Velencén, ahol és amennyiben pedig szükséges, beavatkoznak, segítenek. Hasonló módon készenlétben áll Velence Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete (VÖTE), amelynek munkatársai szintén azonnal bevethetők, amennyibe arra szükség lesz.

A rendőrség és tűzoltóink a jéghelyzetet is figyelik, s beavatkoznak, ha kell. Jelenleg még mindig nem teljesen biztonságos a Velencei-tó jegén sportolni, Rendőrkapitány Úr és munkatársai úgy készülnek, hogy hétvégére érheti el az erre alkalmas, minimum 10 cm-es vastagságot a jég. Önkéntes tűzoltóink és a strandok üzemeltetői jelenleg is helyeznek ki figyelmeztető táblákat a veszélyes helyekre. Mint azt a mellékelt - Tóbíró strandon készült - fotók is mutatják, vannak még nagyon vékony jég borította részek, s olyanok, ahol fel van törve a jégfelület.

 

    

 

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Fejér Megyei Szakaszmérnökségének Velencei-tavi Tófelügyelősége által küldött friss adat szerint a tó jégvastagsága jelenleg 8 cm.

A rendkívüli hideg és a jéghelyzet okán is fogjunk össze, segítsünk egymásnak, figyeljünk embertársainkra!

 

Köszönettel:

Koszti András

 

polgármester


Ingyenes tanácsadás hátrányos megkülönböztetés esetén, család és gyermekvédelmi ügyekben

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság és az Alba Regia Ifjúsági és Szabadidős Egyesület tanácsadásának időpontjai


Az Egyenlő Bánásmód Hatóság felhívása az alábbi ikonra kattintva érhető el:

Az Alba Regia Ifjúsági és Szabadidős Egyesület tanácsadásának időpontja az alábbi ikonra kattintva érhető el:


Hírdetmény a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához.

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 247/20l6. (IX.28.) határozatában úgy döntött, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához.


HIRDETMÉNY

 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 247/20l6. (IX.28.) határozatában úgy döntött, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához.

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi kiírására 17 fő nyújtotta be az „A”  típusú, 2 fő pedig a „B” típusú pályázati anyagát.

 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat „A” típusú pályázóinak összesen 62.000,-Ft/hó összeget ítélt meg a 2017. évi tanulmányai támogatására, az alábbiak szerint:  

 

  • 5 fő 5.000,-Ft/hó
  • 6 fő 4.000,-Ft/hó
  • 2 fő 3.000,-Ft/hó
  • 3 fő 2.000,-Ft/hó
  • 1 fő 1.000,-Ft/hó

 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat „B” típusú pályázóinak összesen 4.000,-Ft/hó összeget ítélt meg a 2017/2018. tanévben kezdődő tanulmányai támogatására, az alábbiak szerint:

 

  • 1 fő 4.000,-Ft/hó
  • 1 fő pályázatát Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete formai hiba miatt érvénytelennek minősítette.

 

 

 

Velence Város Önkormányzata


Igazgatási Szünet

Tájékoztató a Velencei Polgármesteri Hivatal decemberi igazgatási szünetérőlI. számú fogorvosi körzet helyettesítése

A Velence I. sz. fogorvosi körzet rendelése 2016. dec.19-23. között szabadság miatt szünetel
 

Helyettesítés sürgős estben: dr Szegedi József, Velence Fő u. 2. 30-8365895

 

hétfő: 13-20 óráig

szerda: 8-17 óráig
csütörtök: 14-20 óráig

 

dr Gerhát Márta: Kápolnásnyék, Semmelweis tér 1. 22/368-459


kedd: 12-17 órág
péntek :8-11 óráig.


                                                                                     
Feketéné dr Demeter Szilvia
 


A Velence I. sz. fogorvosi körzet rendelése 2016. dec.19-23. között szabadság miatt szünetel
 

Helyettesítés sürgős estben: dr Szegedi József, Velence Fő u. 2. 30-8365895

 

hétfő: 13-20 óráig

szerda: 8-17 óráig
csütörtök: 14-20 óráig

 

dr Gerhát Márta: Kápolnásnyék, Semmelweis tér 1. 22/368-459


kedd: 12-17 órág
péntek :8-11 óráig.


                                                                                     
Feketéné dr Demeter Szilvia
 


Helyettesítés a gyermekorvosi rendelőben

2016.12.21-2016.12.23. között és 2016.12.27.-2016.12.30. között.Képviselő-testületi ülés

Meghívó Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 15. napján (csütörtök) 15.00 órakor megtartásra kerülő soron kívüli ülésére.

[A meghívó ide kattintva érhető el]


Meghívó Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 15. napján (csütörtök) 15.00 órakor megtartásra kerülő soron kívüli ülésére.

[A meghívó ide kattintva érhető el]


Egyenlő Bánásmód Hatóság decemberi ügyfélfogadása

A részletes felhívás ide kattintva érhető el.


 

 


SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS id, Object_Name, fromdate, Object_Description, Object_Short_Description, Object_List_Image_Small, Object_List_Image, Object_Map_Lat, Object_Map_Long, case when fromdate >= CURDATE() then 0 else 100000 end + ABS(TO_DAYS(fromdate)-TO_DAYS(CURDATE())) AS sorrend FROM Object WHERE TO_DAYS(fromdate)-TO_DAYS(CURDATE()) < 60 and Object_Site_id = 1 AND Object.Object_Status = 1 AND Main_Category_id = 91 AND Object_IsShowdate = 1 AND (todate >= CURDATE()) ORDER BY Object_Created DESC, id DESC LIMIT 0, 15

Velencei Karnevál 2017

Velencei Karnevál

Velence Korzó 2017. február 25.


 

Kigyúlnak a színes fények

Tartsanak velünk egy valódi időutazásra! Képzeljenek el egy reneszánsz karneváli hangulatot.


Velencei Karnevál

Velence Korzó 2017. február 25.


 

Kigyúlnak a színes fények

Tartsanak velünk egy valódi időutazásra! Képzeljenek el egy reneszánsz karneváli hangulatot.

A középkori ruhába bújtatott Velence Korzón és az előtte található piactér egyik sarkában éppen egy jós tekint a jövőbe, a bejáratnál artisták szórakoztatják a járókelőket, a karzaton vidám nevetés jelzi, hogy éppen különböző gyerekprogramok zajlanak, miközben a reformációt képviselő kis művészek álarcokat festenek, mindehhez pedig az udvari zenészek muzsikája adja a hátteret.

A hangulat emelkedtével megérkeznek a belvárosból a jelmezesek, akiknek célja, hogy elűzzék a telet, no meg a félelmeket, rossz tulajdonságokat, amelyeket a Tourinform irodában lévő télboszorkára lehet rátűzni előzetesen. A piactéren hatalmas jégtömbök várják a bátor lovagokat, akik csapatokat alkotva műalkotásokat faraghatnak belőlük, az egész napos dínom-dánom végeztével pedig elégetjük a télboszorkát, elűzve ezzel minden baljós árnyat.

Ezek után már nincs más dolgunk, mint Dj Smash zenéjére ropni a táncot.

A látványos középkori piactér hangulatfelelőse a székesfehérvári Szabad Színház társulata és a Sub Rosa régizenei együttes.

------------------------------------

Figyelem! E jeles alkalomból jégszobrász versenyt hirdetünk! Jelentkezni 3-4 fős csapatokkal lehet, a nevezési díj 10 000 Ft, amit a Tourinform irodában kérünk befizetni 2017. február 15-ig. A nevezési határidő ugyancsak február 15. Szakértő zsűri bírálja el az alkotásokat. A zsűri tagjai közt köszönthetjük Péter Ágnes Munkácsy díjas szobrászművészt és M. Tóth Zsolt aranyérmes nemzetközi bajnok jégszobrászt.

Aki szeretne megszabadulni valós vagy vélt rossz tulajdonságától félelmeitől, az egy kis papírlapra felírhatja, és ha leadja a Tourinform irodában, mi felragasztjuk a télboszorkára és elégetjük vele együtt.

Kérünk mindenkit, aki teheti, hogy húzzon jelmezt e jeles napon és örvendezzen velünk a tavasz közeledtén!

-------------------------------------------

A jelmezes felvonulás 13:30-kor indul.

15:00 órától a Garagulya társulat „Itt a farsang, áll a bál” vidám óriásbábos előadását tekintheti meg a nagyérdemű.

16:00 órától a táncos lábaké a főszerep a reneszánsz táncházban. A talpalávalót a Sub Rosa régizenei együttes szolgáltatja.

17:00 órától artista és zsonglőr bemutató látható majd, ahol a művészek egyedülálló produkcióval kedveskednek a kíváncsi nézőknek.

17:45-kor kiderül, ki faragta a nap folyamán a legszebb jégszobrot. Ezen kívül megcsodálhatjuk a legötletesebb, legszebb, leglátványosabb jelmezeket.

18:20-kor M. Tóth Zsolt aranyérmes nemzetközi bajnok jégszobrász – látványos pirotechnikai show kíséretében - 10 perc alatt faragja ki látványos jégszobrát.

18:30-tól a Tűzfészek Társulat akrobatikus tűzzsonglőr show-val kápráztat el kicsiket és nagyokat.

19:00 órától síppal-dobbal, zenével, jelmezben vonulunk az „égig érő” máglyához, ahol közösen égetjük el a telet jelképező télboszorkát, s vele együtt félelmeinket.

19:30-tól DJ Smash karneváli partyjával zárjuk a napot.


 

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!


 


Korcsolyapálya a Velence Korzón

Újra Jégpálya a Velence Korzón!
2016. november 25-től várhatóan 2017. február 10-ig nagyobb pályával várjuk a korcsolya szerelmeseit!
  


Újra Jégpálya a Velence Korzón!
2016. november 25-től várhatóan 2017. február 10-ig nagyobb pályával várjuk a korcsolya szerelmeseit!

 Nyitvatartás:

hétfőtől- csütörtökig 16:00-20:00-ig,

pénteken: 16:00-21:00-ig,

 szombaton: 9:30-20:00-ig

vasárnap:  9:30-20:00-ig.

Jegyárak:

Felnőtt: 1000 Ft

Gyermek (14 év alatti) :700 Ft

Nyugdíjjas : 700 Ft

Korcsolya bérlés: 600 Ft

Korcsolya élezés: 1000 Ft

Értékmegörzés: 200 Ft

A korcsolya bérlés kauciója 1000 Ft/ pár, ami a korcsolya visszaszolgáltatásakor vissza jár a bérlő részére.

A belépő jegy megvéásárlása maximum 2 órá korcsolyázásra biztosít lehetőséget.

 


574
17

Üdvözlő szöveg

Tisztelt Látogatónk! Üdvözöljük Velence
Városának megújult honlapján!
 

Partner oldalak

Velence Turizmusáért TDM Egyesület honlapja

 

Velence Turizmusáért TDM Egyesület honlapja

 

Velence Resort & Spa honlapja

Velence Korzó honlapja

Esztrád Víziszínház Velence honlapja

Magyar Államkincstár honlapja

Magyar Élelmiszerbank Egyesület honlapja

 

1
2
3
...
39
Velence spinner