A
A
Feliratkozás hírlevélre
Ez az oldal a felhasználói élmény és a használhatóság növelése érdekében sütiket használ.
Elfogadom
Bővebben

Meghívó Képviselőtestületi Ülésre

Velence Város Önkormányzatának képviselő-testülete márciu 30-án 14:00 órakor ülést tart. Részletek a meghívóbanÁlláspályázat

Álláspályázat városüzemeltetési ügyintéző munkakör betöltésére


A Velencei Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet városüzemeltetési ügyintéző munkakör betöltésére.

Az álláspályázat az alábbi linkre kattintva érhető el:

http://www.velence.hu/images/objects/Álláspályázat_Városüzemeltetési_. hó.pdf


Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve

2023.03.07. napi képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve


Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. március 7. napján tartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve

http://www.velence.hu/images/objects/Jegyzőkönyv - Copy 32.pdf

Mellékletek:

http://www.velence.hu/images/objects/1. melléklet - Copy 30.pdf

http://www.velence.hu/images/objects/2. melléklet - Copy 28.pdf

http://www.velence.hu/images/objects/3. melléklet - Copy 26.pdf

http://www.velence.hu/images/objects/4. melléklet - Copy 23.pdf

http://www.velence.hu/images/objects/5. melléklet - Copy 22.pdf

http://www.velence.hu/images/objects/6. melléklet - Copy 21.pdf

http://www.velence.hu/images/objects/7. melléklet - Copy 19.pdf

http://www.velence.hu/images/objects/8. melléklet - Copy 18.pdf

http://www.velence.hu/images/objects/9. melléklet - Copy 17.pdf

http://www.velence.hu/images/objects/10. melléklet - Copy 16.pdf

http://www.velence.hu/images/objects/11. melléklet - Copy 15.pdf

http://www.velence.hu/images/objects/12. melléklet - Copy 14.pdf

http://www.velence.hu/images/objects/13. melléklet - Copy 13.pdf

http://www.velence.hu/images/objects/14. melléklet - Copy 12.pdf

http://www.velence.hu/images/objects/15. melléklet - Copy 12.pdf

http://www.velence.hu/images/objects/16. melléklet - Copy 12.pdf

http://www.velence.hu/images/objects/17. melléklet - Copy 11.pdf

http://www.velence.hu/images/objects/18. melléklet - Copy 10.pdf

http://www.velence.hu/images/objects/19. melléklet - Copy 9.pdf

http://www.velence.hu/images/objects/20. melléklet - Copy 8.pdf

http://www.velence.hu/images/objects/21. melléklet - Copy 7.pdf

http://www.velence.hu/images/objects/22. melléklet - Copy 6.pdf

http://www.velence.hu/images/objects/23. melléklet - Copy 6.pdf

http://www.velence.hu/images/objects/Egyebek.pdf


HIRDETMÉNY BÍRÓSÁGI ÜLNÖKVÁLASZTÁSRÓL 2023. ÉVBEN

HIRDETMÉNY

BÍRÓSÁGI ÜLNÖKVÁLASZTÁS

2023. év

Magyarország Alaptörvénye Bíróság fejezetének 27. cikk (2) bekezdése értelmében a törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák – ülnökök – is részt vesznek az ítélkezésben.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) 216. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy az ülnökök megbízása 4 évre szól. A legutóbbi ülnökválasztásra 2019. évben került sor, akiknek a megbízatása ez évben, az új ülnökválasztástól számított 30 nap elteltével jár le.

Az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) elnöke a 24.SZ/2023. (II.15.) OBHE határozatában megállapította a megválasztandó ülnökök számát, míg Magyarország köztársasági elnöke a 39/2023. (III. 6.) KE határozatával a Bjt. 216. § (2) bekezdése alapján a választást 2023. március 7. és 2023. április 30. napja közé eső időtartamra tűzte ki.

Ülnökké választható

Általános feltétel:

Ülnökké az a 30. életévét betöltött, de 70. évét még be nem töltött magyar állampolgár választható, aki nem áll a cselekvőképességét érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem. Az ülnök nem lehet tagja pártnak és politikai tevékenységet nem folytathat. Az országgyűlési képviselői megbízatás, az önkormányzati képviselő-testületi tagság politikai tevékenységnek tekintendő. Nem politikai tevékenység a munkavállalói - szakmai, érdekvédelmi - szervezetben való részvétel.

Különös feltétel:

A fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ülnökként kizárólag

a) pedagógus,

b) pszichológus, vagy

c) a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy vehet részt.

A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság nem pedagógus ülnökjelöltjének igazolnia kell a megválasztásához szükséges adatokat és tényeket.

Jelölés

Az ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és az egyesületek – kivéve a pártokat – jelölik.

A fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bíróság

- pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik, (a tantestületek nyugdíjas, állományukba már nem tartozó pedagógust is jelölhetnek)

- nem pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő egyesületek – kivéve a pártokat -, a foglalkozásuk szerinti érdek-képviseleti szervek, valamint őket a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 680. § (5) bekezdés c) pontja szerinti munkakörben foglalkoztató, vagy korábban foglalkoztató szervezetek jelölik.

(Be. 680.§ (5) bekezdés c) pontja alapján: a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy)

A közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei jelölik. Egy jelölt kizárólag egy bírósághoz választható meg ülnökké. (Kérjük ezért, hogy a jelölést csak egy bíróságra vonatkozóan szíveskedjen benyújtani, illetve elfogadni.)

A jelöléshez csatolni kell az azt elfogadó nyilatkozatot, amelynek tartalmaznia kell a Bjt. 214. § (1) bekezdésében felsorolt adatokat: a jelölt nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakóhelyét, iskolai végzettségét, szakképzettségét, foglalkozását, munkahelye nevét és címét, egy hónapra járó távolléti díja összegét, valamint az aláírását. 

A jelölt a jelölés elfogadását követően haladéktalanul, az ülnökké történő megválasztására jogosult képviselő-testület részére a bírósági ülnökök részére kiállított hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja azt, hogy büntetlen előéletű, nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt. (A jelöléshez ezen speciális feltételt is igazoló erkölcsi bizonyítványt kell igényelni.) 

A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság ülnökjelöltjének igazolnia kell a megválasztásához szükséges, törvény által előírt adatokat és tényeket: (pedagógus, pszichológus diploma másolata, a Be. 680.§ (5) bek. c.) pontja szerinti munkáltatói igazolás) a Bjt. 214. § (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően.

Amennyiben a jelölt ezen igazolási kötelezettség valamelyikét elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet. 

Az ülnök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató, a jelöléshez és a jelölés elfogadásához szükséges nyomtatványok megismerhetők és letölthetők a www.velence.hu   honlapon, valamint átvehetőek a Velencei Polgármesteri Hivatal aljegyzői (4. számú) irodájában.

A jelölést (csatolva a szükséges nyomtatványokat) a Velencei Polgármesteri Hivatal (2481 Velence, Tópart utca 26.) Titkársági Osztályán személyesen lehet benyújtani 2023. március 30. napján 12.00 óráig, illetve ugyanerre a címre levélben úgy kell postára adni, hogy az legkésőbb 2023. március 30. napjáig megérkezzen.

Velence, 2023. március 16.

dr. Matus-Borók Dóra

jegyző

 

Az ülnökválasztáshoz szükséges melléletek ide kattintva elérhetőek. 

 


9/2023.(III.14.) önkormányzati rendelete

9/2023.(III.14.) önkormányzati rendelete Velence Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól 


2484
15
1
...
3
4
5
6
7
...
166

Üdvözlő szöveg

Tisztelt Látogatónk! Üdvözöljük Velence
Városának honlapján!
 

E-ügyintézés és partner oldalak

Velence Élő Város applikáció

 

1
...
3
4
5
6
7
...
166
Velence spinner