Ez az oldal a felhasználói élmény és a használhatóság növelése érdekében sütiket használ.
Elfogadom
Bővebben

Városi ünnepség Március 15-én 15.00 órakor!

Kedves Velenceiek!
 
Holnap, március 15-én emlékezünk az 1848-49-es forradalom és szabadságharc jelentőségére, hőseire.
 
Mivel ünnepségünk eredetileg tervezett időpontja egybe esik a budapesti, központi ünnepség időpontjával, a korábban meghirdetett 10.00 óra helyett 15.00 órakor kerül sor ünnepi megemlékezésünkre a Hősök parkjában (eső esetén a Zöldliget iskola központi épületében).

BŐVEBBEN


Kedves Velenceiek!
 
Holnap, március 15-én emlékezünk az 1848-49-es forradalom és szabadságharc jelentőségére, hőseire.
 
Mivel ünnepségünk eredetileg tervezett időpontja egybe esik a budapesti, központi ünnepség időpontjával, a korábban meghirdetett 10.00 óra helyett 15.00 órakor kerül sor ünnepi megemlékezésünkre a Hősök parkjában (eső esetén a Zöldliget iskola központi épületében).
 
A megemlékezésen Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, miniszterelnöki biztos mond ünnepi beszédet, míg az ünnepi műsort a Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakgimnázium diákjai adják.
 
Várjuk önöket szeretettel holnap, 15.00 órakor városi ünnepségünkre!
 
Koszti András
polgármester

jegyzőkönyv 2019.02.21.

Készült Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 21. napján 15.00 órai kezdettel a Hauszmann Alajos Egységes Közművelődési Intézményközpont és Könyvtár Házzaságkötő termében megtartott soros nyilvános üléséről.


Készült Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 21. napján 15.00 órai kezdettel a Hauszmann Alajos Egységes Közművelődési Intézményközpont és Könyvtár Házzaságkötő termében megtartott soros nyilvános üléséről.

A testületi ülésről készült jegyzőkönyv az ikonra kattintva érhető el:

Mellékletek 1-17. :


ÁTMENETI IVÓVÍZHIÁNYRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatásul közöljük, hogy Velence településen, a Klein köz, Strand u., Hattyú u., Vitorlás u. utcákban  2019. március 14-én, csütörtökön az ivóvízhálózaton fejlesztési munkákat (Tóbíró köz csomópont kialakítás, hálózat bővítés) végzünk. A munkavégzésünk következtében az ivóvízhálózaton szolgáltatott ivóvíz az érintett utcákban átmenetileg korlátozásra kerül. Bővebben..


Tájékoztatásul közöljük, hogy Velence településen, a Klein köz, Strand u., Hattyú u., Vitorlás u. utcákban 2019. március 14-én, csütörtökön az ivóvízhálózaton fejlesztési munkákat (Tóbíró köz csomópont kialakítás, hálózat bővítés) végzünk.

A munkavégzésünk következtében az ivóvízhálózaton szolgáltatott ivóvíz az érintett utcákban átmenetileg korlátozásra kerül.

Az érintett területen az ivóvízellátást tartályos ivóvízszállítással biztosítjuk.

A tartályos ivóvíz igényt a DRV INFO vonalon kérjük bejelenteni!

A munkavégzésünk alkalmával az ivóvízhálózaton szolgáltatott ivóvíz vízzavarosodás következtében átmenetileg opálossá, illetve levegőssé válhat. A szolgáltatott ivóvíz egyéb paramétereiben semminemű változás nem következik be, továbbra is a szabványoknak megfelelő.

A DRV Zrt. kiemelten kezeli a szolgáltatott ivóvíz minőségét, amelynek fenntartásához az ivóvíz vezetékek és szerelvények karbantartása, mosatása, fertőtlenítése is hozzájárul.

Részvénytársaságunk közzéteszi a fenti hirdetést a honlapján és a megyei hírlapban.

További információ, illetve a tartályautó helyszínre rendelése a Hibafelvevő szolgálatnál kérhető a DRV INFO Vonalon, a 06 80 240 240-es telefonszám 1-es menüpontjának hívásával.

Az ezzel járó esetleges kényelmetlenségekért kérjük szíves megértésüket, amelyet ezúton is tisztelettel köszönünk.

DRV ZRT.


Eladó önkormányzati ingatlanok

http://www.velence.hu/Onkormanyzat/Elado-Onkormanyzati-Ingatlanok


Jegyzőkönyv 2019.02.13.

Készült Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 13. napján 15.00 órai kezdettel a Hauszmann Alajos Egységes Közművelődési Intézményközpont és Könyvtár Házzaságkötő termében megtartott soron kívülí nyilvános üléséről.


Készült Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 13. napján 15.00 órai kezdettel a Hauszmann Alajos Egységes Közművelődési Intézményközpont és Könyvtár Házzaságkötő termében megtartott soron kívülí nyilvános üléséről.

A testületi ülésről készült jegyzőkönyv az ikonra kattintva érhető el:

Mellékletek 1-8. :


Közlemény az óvodai felvételről a 2019-2020. nevelési évre

Értesítem a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodakötelessé váló gyermekek beíratására a Velence Város Önkormányzata által fenntartott Velencei Meseliget Óvodába a 2019-2020. nevelési évre vonatkozóan, az alábbiak szerint kerül sor:

Beiratkozás helye és ideje:

Velencei Meseliget Óvoda

Velence, Fő u. 79. 2019. május 6. (hétfő) 8.00 – 16.00

Velence, Szent Erzsébet tér 1. 2019. május 7. (kedd) 8.00 – 16.00  Bővebben....


Közlemény az óvodai felvételről a 2019-2020. nevelési évre

Értesítem a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodakötelessé váló gyermekek beíratására a Velence Város Önkormányzata által fenntartott Velencei Meseliget Óvodába a 2019-2020. nevelési évre vonatkozóan, az alábbiak szerint kerül sor:

Beiratkozás helye és ideje:

Velencei Meseliget Óvoda

Velence, Fő u. 79. 2019. május 6. (hétfő) 8.00 – 16.00

Velence, Szent Erzsébet tér 1. 2019. május 7. (kedd) 8.00 – 16.00

Az óvodakötelezettségről

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelyben augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, az óvodai nevelés első napjától, vagyis szeptember 1. napjától kezdődően napi négy órát óvodai nevelésben köteles részt venni.

Az óvodába a 2019-2020. nevelési évre a 2016. augusztus 31. napjáig született gyermekek beíratása kötelező.

Az óvodai jelentkezéshez az alábbi okmányok bemutatása szükséges:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
 • a gyermek TAJ kártyája,
 • a szülők személyi azonosító okmánya és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.

Az óvodai felvételről

A gyermekek óvodai felvétele az Nkt. 49. §-a értelmében jelentkezés alapján történik. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme a nevelési év során folyamatosan teljesíthető.

 

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában 2019. május 31. napjáig közli a szülővel.

 

A döntés ellen jogorvoslati kérelmet a kézhezvételtől számított 15 napon belül Velence Város Jegyzőjének címezve az óvoda vezetőjéhez kell benyújtani.

 

Amennyiben a gyermeket másik településen íratják óvodába, a jogviszony létrejöttéről igazolást kell benyújtani a felvételt biztosító óvodától a Velencei Meseliget Óvoda vezetőjének, valamint Velence Város Jegyzőjének.

 

A felmentési lehetőségről

A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életéve betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

A felmentési kérelem benyújtásának határideje: 2019. április 20. A felmentési kérelmet Velence Város Jegyzőjéhez, másolatát az óvodavezetőhöz kell benyújtani.

 

Szabálysértést követ el az a szülő, akinek gyermeke 2019. augusztus 31. napjáig betöltötte a 3. életévét és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkezik, és a közleményben meghatározott időpontokban sem íratja be az óvodába.

 

Kérem a Tisztelt Szülőket, hogy a fentiek alapján szíveskedjenek gondoskodni gyermekük óvodába történő beíratásáról.

 

 

Velence, 2019. február 25.

 

 

 

                                                                                   Koszti András

                                                                                    polgármester

 

 

 


Álláshirdetés

A Velencei Polgármesteri Hivatal a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Velencei Polgármesteri Hivatal Titkársági Osztályára jogi referens munkakör betöltésére. Bővebben..

 


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Velencei Polgármesteri Hivatal a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Velencei Polgármesteri Hivatal Titkársági Osztályára jogi referens munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 2481 Velence, Tópart u. 26.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. számú melléklet 22/I.

Ellátandó feladatok:

 • Szerződések szerkesztése és felülvizsgálata
 • Képviselő-testületi és bizottsági anyagok szerkesztése és véleményezése
 • Külső jogi képviselőkkel történő folyamatos szakmai együttműködés
 • Jogi, szakmai segítségnyújtás valamennyi szervezeti egység részére
 • Választás-igazgatási feladatok ellátása

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A Velencei Polgármesteri Hivatalhoz tartozó jogi feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Velencei Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

A munkakör betöltésének feltételei:

 • Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
 • Egyetem/jogász szakképzettség
 • Közigazgatásban szerzett – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A kiválasztás elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közigazgatási vagy jogi szakvizsga
 • Pályázatírásban pályázatkezelésben szerzett tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

 • precizitás, pontosság, nagyfokú munkabírás,
 • szakmai elhivatottság, rendszerező képesség,
 • jó kommunikációs, együttműködési és problémamegoldó képesség.

A jelentkezés részeként benyújtandó igazolások:

 • Önéletrajz a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint,
 • A végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatai,
 • 90 napnál nem régebbi, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § (4) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • Nyilatkozat, hogy a benyújtott dokumentációt a véleményezők és döntéshozók megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A jelentkezés benyújtásának határideje: 2019. március 10.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Szelei Andrea aljegyző nyújt, a 06/30/586-9380 telefonszámon.

A jelentkezés benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Heinczné Horváth Edina titkársági osztályvezető részére a heinczne.edina@velence.hu e-mail címen keresztül.

A kiválasztási eljárás és elbírálás módja, rendje:

A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. Erkölcsi bizonyítvány hiányában csatolni kell az igénylést igazoló iratot. A jelentkezésekkel kapcsolatban Velence Város Polgármesterének egyetértésével Velence Város Jegyzője dönt. A döntéshozó fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

Az elbírálás határideje: 2019. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

 • https://kozigallas.gov.hu        2019. február 25.
 • Fejér Megyei Hírlap               2019. február 27.
                                                 2019. március 6.

TeSzedd! Csatlakozzon Ön is!

Tisztelt Velenceiek!

Ahogy a virágosítás és a környezetszépítés, úgy a tiszta, rendezett városkép és a környezetvédelem is rendkívül fontos értékmérője településünknek. Ennek megfelelően természetes volt számomra, hogy amint megérkezett a felhívás, elsők között jeleztük részvételünket a TeSzedd! - önkéntesen a tiszta Magyarországért akcióhoz.

Velence Város Önkormányzata önálló csapattal regisztrált az eseményre, amelynek keretében a Wenckheim-kastély és a Velence Korzó környékét tisztítjuk meg a szeméttől március 21-én (csütörtök) késő délután. Gyülekező 16.00 órakor a Wenckheim-kastélynál.

BŐVEBBEN


Tisztelt Velenceiek!

Ahogy a virágosítás és a környezetszépítés, úgy a tiszta, rendezett városkép és a környezetvédelem is rendkívül fontos értékmérője településünknek. Ennek megfelelően természetes volt számomra, hogy amint megérkezett a felhívás, elsők között jeleztük részvételünket a TeSzedd! - önkéntesen a tiszta Magyarországért akcióhoz.

Velence Város Önkormányzata önálló csapattal regisztrált az eseményre, amelynek keretében a Wenckheim-kastély és a Velence Korzó környékét tisztítjuk meg a szeméttől március 21-én (csütörtök) késő délután. Gyülekező 16.00 órakor a Wenckheim-kastélynál.

Az előzetes létszámfelmérés okán kérem, jelezzék részvételi szándékukat a hivatal@velence.hu e-mail címen, vagy csatlakozzanak hozzánk a http://szelektalok.hu/teszedd címen az interneten. A hulladékszedéshez szükséges eszközöket, kesztyűket, zsákokat a szervezők biztosítják.

Kérem Önöket, hogy tartsanak velünk, szánjunk együtt legalább 1 órát városunk ezen frekventált részeinek megtisztítására! Legyen az új szlogenünk: Nekem Velence TISZTASÁG!

Koszti András

polgármester


Velence Város Helyi Választási Irodájának döntései

Velence Város Helyi Választási Iroda Vezetőjének 1/2019. (II.18.) határozata

Velence Város Helyi Választási Iroda Vezetőjének 2/2019. (II.18.) határozata

 


Képviselő-testületi ülés

Meghívó Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 21. napján (csütörtök) 15.00 órakor megtartásra kerülő soros nyilvános ülésére.


Meghívó Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 21. napján (csütörtök) 15.00 órakor megtartásra kerülő soros nyilvános ülésére.

A MEGHÍVÓ ide kattintva letölthető és olvasható PDF-formátumban


2117
15

Üdvözlő szöveg

Tisztelt Látogatónk! Üdvözöljük Velence
Városának honlapján!
 

E-ügyintézés

 

Partner oldalak

 

Magyar Államkincstár honlapja

Magyar Élelmiszerbank Egyesület honlapja

 

 

1
...
34
35
36
37
38
...
142
Velence spinner