A
A
Feliratkozás hírlevélre
Ez az oldal a felhasználói élmény és a használhatóság növelése érdekében sütiket használ.
Elfogadom
Bővebben

Tájékoztatás a Velencei Meseliget Óvodában 2020. május 4. napjától hatályos ügyeleti rendről

A Meseliget Óvodában 2020. május 4. napjától (hétfőtől) továbbra is működik az ügyeleti ellátást.


A Kormányrendelet szerint az ügyeletet azon, fertőző betegségben nem szenvedő gyermekek számára kell biztosítani, akiknek szülője vagy más törvényes képviselője – munkavégzés vagy más ok miatt – ezt igényli.

 


A tájékoztatás teljes szövegét az alábbi dokumentum tartalmazza: 

 


Fejér MRFK hírlevele a gyermekek egyedüli otthon tartózkodásának szabályairól

Az iskola kapui hetekkel ezelőtt bezártak, a tanulást otthon folytatjátok online felületeken tanáraitok segítségével. Amennyiben egyedül vagy otthon, az alábbiakra figyelj:

 • Ne nyiss ajtót idegeneknek!
 • A bejárati ajtót mindig zárd be! Ha van, használd a biztonsági láncot is!
 • Ha valaki kaputelefonon keresztül kéri, hogy engedd be, de nem ismered, ne nyisd ki neki a kaput!
 • Szüleiddel tartsd a kapcsolatot telefonon!
 • Hívd fel őket rendszeresen, ahogy erről korábban megegyeztetek.
 • Te is legyél mindig elérhető szüleid számára, hiszen aggódhatnak érted.
 • Barátaidat csak akkor engedd be a lakásba, ha a szüleiddel megbeszélted és ők megengedték.
 • Ismeretlen hívószám esetén ne vedd fel a telefont!
 • Telefonon, internetes felületen ne mondd el senkinek, hogy egyedül vagy otthon!
 • Ha internetezel, figyelj arra, hogy senkinek ne add meg a lakcímedet, személyes adataidat (nevedet, születési adataidat, telefonszámodat, hova jársz iskolába stb.)!
 • ha a közösségi oldalakon ismeretlen személy ír üzenetet vagy találkozóra hív, minden esetben mondj NEM-et!
 • Ha bármi rendkívüli történik, azonnal telefonálj szüleidnek!
 • Veszélyhelyzet esetén hívható egységes segélyhívó szám: 112 (pl. tűzeset, rosszullét, baleset stb.)
 • Amikor a hívásfogadó felveszi a telefont, a következőket kell elmondanod:
  • Mi történt?
  • Mikor történt?
  • Hol történt?
  • Kivel történt?
  • Hogyan történt?
 • A hívásfogadó esetleges további kérdéseire próbálj meg nyugodtan, érthetően válaszolni.

Kezdődik a szúnyoggyérítés

Pénteken kezdődik a katasztrófavédelem által koordinált szúnyoggyérítés. A szakemberek első lépésként biológiai eljárással lépnek fel a lárvák ellen. Bővebben....


Pénteken kezdődik a katasztrófavédelem által koordinált szúnyoggyérítés. A szakemberek első lépésként biológiai eljárással lépnek fel a lárvák ellen.

Ennek azért van jelentősége, mert minél kevesebb a szúnyoglárva, annál kevesebb lesz később a kifejlett szúnyog. A katasztrófavédelem által felkért szakértők ezért hetekkel ezelőtt elkezdték felmérni a rovarok tenyészőhelyeit. Az egyre tavasziasabb időjárás hatására a nagyobb tavainknál a napokban megindult a lárvák fejlődése, ezért indokolt a védekezést megkezdeni. Elsőként a Velencei-tó nádasaiban végeznek biológiai szúnyoggyérítést. 

A biológiai eljárás során egy természetben is előforduló talajlakó baktérium által termelt, fehérjét tartalmazó folyadékot juttatnak a vízbe, ahol a lárvák fejlődnek. A szer kizárólag a szúnyoglárvákra jelent veszélyt, a felhasznált dózisban minden más élőlényre teljesen ártalmatlan. Ezt a folyadékot repülőről juttatják a Velencei-tó nádasaiba.

A katasztrófavédelem kiemelt célja, hogy nagyobb arányban történjen biológiai szúnyoggyérítés. Ehhez arra van szükség, hogy a szakértők feltérképezzék a szúnyogok kifejlődési helyeit, hogy célzottan és hatékonyan lehessen védekezni.


Behajtási engedélyek kiállítása

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét arra, hogy az közlekedési korlátozásokkal érintett utcákban lakóhellyel rendelkezők részére Velence Város Önkormányzata sorszámmal ellátott „BEHAJTÁSI ENGEDÉLY” kártyát biztosít, amely az idei nyári idegenforgalmi szezonban is felhasználható lesz. Az ingatlanok tulajdonosai, használói a tulajdonukban lévő személygépjármű (vek) számával megegyező engedély átvételére jogosultak.

A behajtási engedély iránti kérelmet a molnarne.agnes@velence. hu e-mail címen kell jelezni. A kérelemben az igénylő (k) nevét és lakóhelyét, az ingatlan címét és a személygépjármű (vek) rendszámát szíveskedjenek feltüntetni.


A tájékoztatás teljes, részletes szövege az érintett utcák listájával az alábbi linken érhető el:


álláshirdetés

A Velencei Polgármesteri Hivatal munkatársat keres közterület-felügyelői munkakör betöltésére. Bővebben....


Á L L Á S H I R D E T É S

 

A Velencei Polgármesteri Hivatal munkatársat keres közterület-felügyelői munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 2481. Velence, Tópart u. 26.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényben, valamint a 2012. évi CXX. törvényben foglalt feladatok, a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott feladatok ellátása (pl. a gépjárművezető távollétében kiszabott helyszíni bírság alkalmazása, az üzemképtelen vagy szabálytalanul elhelyezett gépjármű közterületről történő eltávolítása, a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szakcionálása,, közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében, közreműködés állategészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában stb.)

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

A munkakör betöltésének feltételei:

 • Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet
 • Közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés; vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • B kategóriás jogosítvány
 • Egészségügyi és pszichikai alkalmasság

A kiválasztás elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közigazgatási alapvizsga
 • Önkormányzatnál szerzett – legalább 1-3 éves szakmai tapasztalat
 • Közterület-felügyelői munkakörben szerzett legalább - 1-3 év szakmai tapasztalat
 • Helyismeret

Elvárt kompetenciák:

 • Precizitás, pontosság, nagy munkabírás,
 • Jó szervezőkészség és kommunikációs képesség

A jelentkezés részeként benyújtandó igazolások:

 • Önéletrajz a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint

Motivációs levél

 • A végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatai
 • 90 napnál nem régebbi, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § (4) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • Nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását,
 • Nyilatkozat, hogy a benyújtott dokumentációt a véleményezők és döntéshozók megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a jelentkezések elbírálását követően azonnal betölthető.

A jelentkezés benyújtásának határideje: 2020. május 4.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Szelei Andrea aljegyző nyújt, a 22/589-418 telefonszámon.

A jelentkezés benyújtásának módja:

 • Postai úton, a Velence Város Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2481 Velence, Tópart u. 26.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő, valamint a V/3612-1/2020. iktatószámot.
 • Elektronikus úton Balogh Erika titkársági ügyintéző részére a balogh.erika@velence.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás és elbírálás módja, rendje:

A pályázatok tartalmi és formai szűrést követően személyes meghallgatáson vesznek részt. A munkáltató fenntartja a pályázat érvénytelenné nyilvánításának jogát.

A kiválasztási eljárás és elbírálás módja, rendje:

A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. A kinevezés feltétele a bejegyzés-mentes erkölcsi bizonyítvány, amelyet a kinevezésig át kell adni a munkáltatónak. A jelentkezésekkel kapcsolatban a Polgármester egyetértésével a Jegyző dönt.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információk:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.velence.hu honlapon szerezhet.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. május 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Velence Város honlapja (www.velence.hu)


6/2020. rendelet

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Polgármester 6/2020. (IV.8.) önkormányzati rendelete az egyes közlekedési tárgyú önkormányzati rendeletek módosításáról 


Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Polgármester 6/2020. (IV.8.) önkormányzati rendelete az egyes közlekedési tárgyú önkormányzati rendeletek módosításáról 


5/2020. rendelet

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Polgármester 5/2020. (IV.8.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól, a járványügyi veszélyhelyzetben tanúsítandó felelős magatartásról


Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Polgármester 5/2020. (IV.8.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól, a járványügyi veszélyhelyzetben tanúsítandó felelős magatartásról 


Vigyázat: csalók húznak hasznot az új koronavírus-helyzetből!

A csalók az utóbbi napokban személyesen is igyekeznek kihasználni a világban jelenleg zajló egészségügyi válsághelyzetet. Hatósági személynek kiadva magukat arra hivatkoznak, hogy ingatlan fertőtlenítést hajtanak végre, vagy a vírus szűrésére alkalmas tesztet és maszkot értékesítenek, illetve idős személyek ellátására szolgáltatást ajánlanak fel. Bővebben.....


Vigyázat: csalók húznak hasznot az új koronavírus-helyzetből!

A rendőrség tanácsai, hogy ne váljon a csalók áldozatává:

A csalók az utóbbi napokban személyesen is igyekeznek kihasználni a világban jelenleg zajló egészségügyi válsághelyzetet. Hatósági személynek kiadva magukat arra hivatkoznak, hogy ingatlan fertőtlenítést hajtanak végre, vagy a vírus szűrésére alkalmas tesztet és maszkot értékesítenek, illetve idős személyek ellátására szolgáltatást ajánlanak fel.

Ezek a bűnözők azokat a félelmeket és aggodalmakat használják ki, amelyeket a COVID-19 kelt az önmaguk és szeretteik egészségét féltő emberekben. Kellő óvatossággal és egészséges bizalmatlansággal megelőzheti, hogy a koronavírus veszélyeire hivatkozva becsapják.

Mindig tartsa szem előtt, hogy:

 • A koronavírus fertőzöttség kimutatására alkalmas gyorsteszt egyelőre nem létezik, így az sem a gyógyászati segédeszközboltokban, sem telefonon vagy személyesen nem kapható.
 • A vásárlás módjától függetlenül, mindig ajánlott leellenőrizni az árut ajánló vállalat vagy személy valódiságát.
 • Fogjon gyanút, ha orvosi felszereléseket kínálnak, vagy a járvány-helyzethez kapcsolódó szolgáltatásokat ajánlanak fel, vagy erre hivatkozva személyes adatait kérik, a hivatalos szervek (pl.: önkormányzatok vagy a háziorvos) nevében. A legálisan működő egészségügyi szervezetek nem így veszik fel a kapcsolatot az állampolgárokkal, vállalkozásokkal, szervezetekkel.
 • A hozzátartozók kísérjék fokozott figyelemmel idős szeretteik mindennapjait és folyamatos – személyes kontaktust mellőző – kapcsolattartás keretében tájékoztassák őket az előforduló veszélyekről, a segítségkérés lehetőségeiről.
 • Kérjék a hozzátartozók az idős, távol lakó szeretteiket, hogy idegent ne engedjenek be a lakásba, házba, kertbe. Ez nem csak a csalók elkerülését, hanem a betegség terjedésének megelőzését is jelenti.
 • Előzzük meg az ún. „unokázós” csalásokat. Ha a hozzátartozóra hivatkozik az idegen, azonnal ellenőrizzék vissza, hogy igaz-e amit mondtak!
 • Amennyiben úgy érzi, csalás áldozatává vált, értesítse azonnal a rendőrséget a 112-es ingyenesen hívható segélyhívószámon!

 

A legfontosabb, amit tehet a megtévesztés ellen:

Tájékozódjon mindig hiteles forrásból a https://koronavirus.gov.hu/, https://www.nnk.gov.hu/

weboldalakon minden információt megtalálhat a járvánnyal kapcsolatban.


Nincs szükség új lakcímkártyára a kijárási korlátozás miatt

Nem szükséges új lakcímkártya készítése abban az esetben, ha a kijárási korlátozás időtartama alatt nem az állandó, bejelentett lakcímen tartózkodunk. Bővebben......


Nem szükséges új lakcímkártya készítése abban az esetben, ha a kijárási korlátozás időtartama alatt nem az állandó, bejelentett lakcímen tartózkodunk.

Mivel a kijárási korlátozás célja a társas érintkezések, közösségi találkozások számának csökkentése, az erről szóló kormányrendeletnek nem kizárólag a lakcímkártyán szereplő lakóhelyen vagy tartózkodási helyen lehet eleget tenni.

Nem szükséges új lakóhelyet vagy tartózkodási helyet bejelenteni akkor sem, ha a kijárási korlátozás ideje alatt a bejelentett lakóhelytől, tartózkodási helytől eltérő címen, például albérletben, vagy hétvégi házban tartózkodunk. Kérjük ügyfeleinket, hogy emiatt ne keressék fel a kormányablakokat és okmányirodákat, hiszen ez csak újabb, fölösleges találkozásokat eredményezne, ami éppen ellentétes a kijárási korlátozás céljával.

Továbbra is arra kérjük ügyfeleinket, hogy az ügyfélszolgálatokat csak a legszükségesebb esetben keressék fel, egyben felhívjuk a figyelmet, hogy a kormányablakok, okmányirodák és más kormányhivatali ügyfélszolgálatok kizárólag előzetes időpontfoglalással fogadnak ügyfeleket a járványügyi veszélyhelyzet idején.

Forrás: kormanyhivatal.hu


A fogorvosi ellátás határozatlan ideig szünetel!

A veszélyhelyzet időszakában a fogorvosi alapellátást csak sürgősségi esetben lehet igénybe venni. A 4/2020. (III.18.) veszélyhelyzeti határozatomban Velencén a sürgősségi fogorvosi alapellátásra a Velence, Fő utca 2. szám alatti rendelőt jelöltem ki. Bővebben....


FELHÍVÁS

 

Tisztelt Velenceiek!

A veszélyhelyzet időszakában a fogorvosi alapellátást csak sürgősségi esetben lehet igénybe venni. A 4/2020. (III.18.) veszélyhelyzeti határozatomban Velencén a sürgősségi fogorvosi alapellátásra a Velence, Fő utca 2. szám alatti rendelőt jelöltem ki.

A veszélyhelyzet jellegének aktuális helyzete szerint változnak az egyes szakmai területek állásfoglalásai és iránymutatásai. Mivel minden lehetséges eszközzel a járvány terjedésének megakadályozása a célunk, ezen szakmai állásfoglalásokat kötelező érvényűnek tekintjük.  

A fentiek értelmében az illetékes minisztérium, az Orvosi Kamara, valamint a Velence, Fő utca 2. szám alatti fogorvosi rendelőben fogászati ellátást végző fogorvos szakmai álláspontjával egyetértve tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 2020. március 30. napjával a fogorvosi ellátás a Velence, Fő utca 2. szám alatti rendelőben szünetel.

A jelenlegi ismereteink szerint megyénként 1-2 fogászati ellátó hely veszi át és látja el a sürgős, halasztást nem tűrő eseteket.

Amennyiben újabb, konkrét információ jut a birtokunkba, azt a már ismert fórumokon közzétesszük.

 

 

Velence, 2020. március 30.

Gerhard Ákos s.k.
polgármester


Velencei Híradó 2020. március

Megjelent a Velencei Híradó járványügyi tudnivalókat tartalmazó márciusi száma2263
15

Üdvözlő szöveg

Tisztelt Látogatónk! Üdvözöljük Velence
Városának honlapján!
 

E-ügyintézés

 

Partner oldalak

 

Magyar Államkincstár honlapja

Magyar Élelmiszerbank Egyesület honlapja

 

 

Velence Élő Város applikáció

1
...
28
29
30
31
32
...
151
Velence spinner