Ez az oldal a felhasználói élmény és a használhatóság növelése érdekében sütiket használ.
Elfogadom
Bővebben

Tényfeltáró dokumentumok a déli-kanyari kikötővel kapcsolatban

A dokumentumok a bejegyzés mellékleteiben érhetők el. 


A Budapesti Főváros Kormányhivatalának végzése 

Kivonat a képviselő-testület 2020. szeptember 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

Gerhard Ákos 2020. október 13-án kelt levele: 

Gerhard Ákos 2021. január 5-én kelt levele: 


"Velence-Tó Kapuja" üzemeltetési szerződés és vonatkozó dokumentumok

Az üzemeltetési szerződés ide kattintva érhető el.


Az üzemeltetési szerződés az ikonra kattintva érhető el: 

 

Az üzemeltetési szerződés mellékletei 2-4: 

 

Az üzemeltetési szerződés politikai tevékenségre vonatkozó része: 

 

Megállapodás a Velence Korzó és szabadstrand használatáról: 


Tájékoztatás a kerti hulladék égetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

A bejegyzésre kattintva érhető el a hatályon kívül helyezett rendelet


19.2020.XI.30. a kerti hulladék égetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályát vesztette

 

 

A hatályát vesztett rendelet az alábbiakban érhető el:

http://www.velence.hu/images/objects/Rendeletek/19_2020_XI_30_a_kerti_hulladék_.kívül helyezéséről.pdf


2.2021. (III.8.) köztisztviselők 2021. évi illetménykiegészítése

2.2021. (III.8.) köztisztviselők 2021. évi illetménykiegészítése


2.2021. (III.8.) köztisztviselők 2021. évi illetménykiegészítése

http://www.velence.hu/images/objects/2_2021_III_8_köztisztviselők. évi illetménykiegészítése.pdf

 


1.2021. (III.8.) köztisztviselők 2021. évi illetményalapjáról

1.2021. (III.8.) köztisztviselők 2021. évi illetményalapjáról


1.2021. (III.8.) köztisztviselők 2021. évi illetményalapjáról

http://www.velence.hu/images/objects/1_2021_III_8_köztisztviselők. évi illetményalapjáról.pdf


A Meseliget Óvoda óvodapedagógust keres

Velence Város Önkormányzata Velencei Meseliget Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Velence Város Önkormányzata Velencei Meseliget Óvoda óvodapedagógus  munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő


A munkavégzés helye:
Fejér megye, 2481 Velence, Fő utca 79.
Fejér megye, 2481 Velence, Szent Erzsébet tér 1.


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodai nevelés ellátása az óvodai nevelés Országos Alapprogramja, a helyi
Pedagógiai Program, valamint a munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Főiskola, Óvodapedagógusi diploma,
• Végzettséget igazoló dokumentum, szakmai önéletrajz, egészségügyi könyv,
erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi).

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 31.


A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Boronai Mária részére a
velenceimeseligetovoda@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje:

2021. április 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• www.meseligetovi.hu - 2021. március 8.
• www.velence.hu - 2021. március 8.


Közlemény

KÖZLEMÉNY

 

Tisztelt Beruházók!

Tisztelt Építtetők!

 

Az elmúlt 6-7 éves időszakban Velencén rohamos ütemben folyt, folyik építőipari, kivitelezési tevékenység, beruházás. Ennek folytán a város lakosainak száma közel 2000 fővel emelkedett. A megnövekedett ellátási terület, a népesség számának emelkedéséből eredően biztositandó infrastruktúra feltételeinek megteremtése komoly kihívást jelent az önkormányzat számára.

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§-ában foglalt kötelező feladatok – többek között településüzemeltetés, egészségügyi alapellátás, környezet-egészségügy, óvodai ellátás, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások, hulladékgazdálkodás – ellátása folyamatosan, a rendelkezésre álló anyagi és egyéb erőforrásokra tekintet nélkül biztositandó.

 

Velence Város Önkormányzatának célja egy élhető, a szükséges infrastruktúrával rendelkező Velence megteremtése. Ennek meghatározó eleme a településkép-, arculat. A város településrendezési eszközeinek, ezek között a Helyi Építési Szabályzatnak az átfogó felülvizsgálata, módosítása folyamatban van. A hatályba lépését követően általános szabályként egy ingatlanon legfeljebb két lakás létesíthető.

A korábbi, nem kellően megalapozott feltételrendszer és a megváltozott jogszabályi környezet keretében megvalósítható építési beruházások, tevékenységek szabályozottságának elérése, a hatásainak felmérése érdekében változtatási tilalom hatálya alá kerültek a várhatóan a jövőbeni szabályozástól eltérő beépítéssel érintett ingatlanok.

A beruházó, építtető együttműködési szándéka esetén - a Helyi Építési Szabályzat hatályba lépése előtt - az önkormányzat kész tárgyalni a vállalható mértékű beépíthetőség tárgyában. Ennek feltétele a településképi véleményezési eljárás feltételeinek megfelelés mellett a vonatkozó jogszabályi előírások alapján kötelező önkormányzati feladatok ellátásához történő hozzájárulás vállalása, az Önkormányzat részére történő megfizetése.

A megállapodás célja a jelenleg hatályos szabályozás által megengedett beépítés kihasználásával a települési környezetbe funkcióját, megjelenését és színvonalát illetően is illeszkedő lakó funkciójú épület építésének, létrehozásának lehetővé tétele. Tekintettel arra, hogy a lakóház funkció a lakónépesség számának emelkedését eredményezi, ezzel összefüggésben az Önkormányzat által ellátandó kötelező feladata nő. A város intézményi infrastruktúrájának fejlesztése elkerülhetetlen. Az elmúlt években folyamatosan komoly kihívás elé állítja az Önkormányzatot többek között az, hogy az óvodáskorúak számára az óvodai férőhely biztosított legyen. Jogerős építési engedély alapján folyamatban van az ún. konténeres csoportszobával történő bővítés. Az Önkormányzat ennek megvalósítását pályázati lehetőség hiányában önerős beruházásként tudja biztositani.

 

A tervezett építési beruházással összefüggésben a beruházó, építtető kezdeményezésére, a tervdokumentáció megismerését, a megvalósulás hatásainak vizsgálatát követően az önkormányzat a másik féllel történő megállapodás alapján településrendezési szerződés köt. Ebben meghatározásra kerülnek a felek kötelezettségei, az építési beruházás megvalósításának feltételei.

 

Az önkormányzat a településrendezési eszközökre és annak alkalmazásából eredő hatásokra való széles rálátására tekintettel, egyensúlyban kívánja tartani a településen beruházási szándékkal megvalósuló fejlesztéseket a település lakóközösségének életminőségével.

 

 

Gerhard Ákos

polgármester

 

 

Szombathyné dr. Kézi Aranka

Velence Város Jegyzője


TÁJÉKOZTATÁS a Települési Kézikönyvvel kapcsolatos partnerségi egyeztetésen történő részvétel módjáról

A veszélyhelyzetre tekintettel a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton folytatjuk le. A lakossági fórum pedig elektronikus úton történik. Ennek részletei olvashatók a bejegyzésben


Mint arról korábban tájékoztatást adtunk, Velence Város Önkormányzata módosítani kívánja a település arculati kézikönyvét (TAK) és a településképi önkormányzati rendeletet. A veszélyhelyzetre tekintettel a fenti témában a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton folytatjuk le, valamint a lakossági fórum is elektronikus úton történik.

Az elektronikus lakossági fórum 2021.március 3. napján (szerdán) két részletben történik. 

Az első rész 15:00 órakor, a második rész 16:00 órakor kezdődik. Az események hossza egyenként 45 perc.

Csatlakozni az alábbi linkeken lehet:

15:00 órai alkalom: https://zoom.us/j/96845831451?pwd=UEFQNUs3LzV0K1JGcWczaDl4dENoQT09

a belépési kód: Velence1

16:00 órai alkalom: https://zoom.us/j/96499986917?pwd=WTJwQlc2c2pJQVBqb0h3NFQ3R2lFQT09

a belépési kód: Velence2

Az elektronikus fórum felületére belépéskor egy kisegítő program letöltését ajánlja fel a rendszer, amely nélkül nem lehet belépni az eseményre. A program telepítése egy percet vesz igénybe, majd utána a megjelenő "Launch Meeting" gombra lehet csatlakozni. Az elektronikus lakossági fórum ideje alatt kérdéseket lehet feltenni a honlapon található tervdokumentációval kapcsolatban a 22/589-416-os telefonszámon és a polgarmester@velence.hu e-mail címen. 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az eseményről felvétel készül.

Velence, 2021. március 1.

Gerhard Ákos

polgármester


Tényfeltáró dokumentumok a Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Kft. gazdálkodásával kapcsolatban

Az oldal mellékleteiben olvasható a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. működését elmarasztaló jelentések és vizsgálatok anyagai.


ÁSZ jelentés:

NAV vizsgálat: 

Főügyészi levél:

Könyvvizsgálati jelentés és az azt megalapozó jelentések és beszámolók:

 


2311
15

Üdvözlő szöveg

Tisztelt Látogatónk! Üdvözöljük Velence
Városának honlapján!
 

E-ügyintézés és partner oldalak

 

Magyar Államkincstár honlapja

Magyar Élelmiszerbank Egyesület honlapja

 

 

 

Velence Élő Város applikáció

 

1
...
24
25
26
27
28
...
155
Velence spinner