A
A
Feliratkozás hírlevélre
Ez az oldal a felhasználói élmény és a használhatóság növelése érdekében sütiket használ.
Elfogadom
Bővebben

2.2021. (III.8.) köztisztviselők 2021. évi illetménykiegészítése

2.2021. (III.8.) köztisztviselők 2021. évi illetménykiegészítése


2.2021. (III.8.) köztisztviselők 2021. évi illetménykiegészítése

http://www.velence.hu/images/objects/2_2021_III_8_köztisztviselők. évi illetménykiegészítése.pdf

 


1.2021. (III.8.) köztisztviselők 2021. évi illetményalapjáról

1.2021. (III.8.) köztisztviselők 2021. évi illetményalapjáról


1.2021. (III.8.) köztisztviselők 2021. évi illetményalapjáról

http://www.velence.hu/images/objects/1_2021_III_8_köztisztviselők. évi illetményalapjáról.pdf


A Meseliget Óvoda óvodapedagógust keres

Velence Város Önkormányzata Velencei Meseliget Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Velence Város Önkormányzata Velencei Meseliget Óvoda óvodapedagógus  munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő


A munkavégzés helye:
Fejér megye, 2481 Velence, Fő utca 79.
Fejér megye, 2481 Velence, Szent Erzsébet tér 1.


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodai nevelés ellátása az óvodai nevelés Országos Alapprogramja, a helyi
Pedagógiai Program, valamint a munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Főiskola, Óvodapedagógusi diploma,
• Végzettséget igazoló dokumentum, szakmai önéletrajz, egészségügyi könyv,
erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi).

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 31.


A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Boronai Mária részére a
velenceimeseligetovoda@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje:

2021. április 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• www.meseligetovi.hu - 2021. március 8.
• www.velence.hu - 2021. március 8.


Közlemény

KÖZLEMÉNY

 

Tisztelt Beruházók!

Tisztelt Építtetők!

 

Az elmúlt 6-7 éves időszakban Velencén rohamos ütemben folyt, folyik építőipari, kivitelezési tevékenység, beruházás. Ennek folytán a város lakosainak száma közel 2000 fővel emelkedett. A megnövekedett ellátási terület, a népesség számának emelkedéséből eredően biztositandó infrastruktúra feltételeinek megteremtése komoly kihívást jelent az önkormányzat számára.

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§-ában foglalt kötelező feladatok – többek között településüzemeltetés, egészségügyi alapellátás, környezet-egészségügy, óvodai ellátás, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások, hulladékgazdálkodás – ellátása folyamatosan, a rendelkezésre álló anyagi és egyéb erőforrásokra tekintet nélkül biztositandó.

 

Velence Város Önkormányzatának célja egy élhető, a szükséges infrastruktúrával rendelkező Velence megteremtése. Ennek meghatározó eleme a településkép-, arculat. A város településrendezési eszközeinek, ezek között a Helyi Építési Szabályzatnak az átfogó felülvizsgálata, módosítása folyamatban van. A hatályba lépését követően általános szabályként egy ingatlanon legfeljebb két lakás létesíthető.

A korábbi, nem kellően megalapozott feltételrendszer és a megváltozott jogszabályi környezet keretében megvalósítható építési beruházások, tevékenységek szabályozottságának elérése, a hatásainak felmérése érdekében változtatási tilalom hatálya alá kerültek a várhatóan a jövőbeni szabályozástól eltérő beépítéssel érintett ingatlanok.

A beruházó, építtető együttműködési szándéka esetén - a Helyi Építési Szabályzat hatályba lépése előtt - az önkormányzat kész tárgyalni a vállalható mértékű beépíthetőség tárgyában. Ennek feltétele a településképi véleményezési eljárás feltételeinek megfelelés mellett a vonatkozó jogszabályi előírások alapján kötelező önkormányzati feladatok ellátásához történő hozzájárulás vállalása, az Önkormányzat részére történő megfizetése.

A megállapodás célja a jelenleg hatályos szabályozás által megengedett beépítés kihasználásával a települési környezetbe funkcióját, megjelenését és színvonalát illetően is illeszkedő lakó funkciójú épület építésének, létrehozásának lehetővé tétele. Tekintettel arra, hogy a lakóház funkció a lakónépesség számának emelkedését eredményezi, ezzel összefüggésben az Önkormányzat által ellátandó kötelező feladata nő. A város intézményi infrastruktúrájának fejlesztése elkerülhetetlen. Az elmúlt években folyamatosan komoly kihívás elé állítja az Önkormányzatot többek között az, hogy az óvodáskorúak számára az óvodai férőhely biztosított legyen. Jogerős építési engedély alapján folyamatban van az ún. konténeres csoportszobával történő bővítés. Az Önkormányzat ennek megvalósítását pályázati lehetőség hiányában önerős beruházásként tudja biztositani.

 

A tervezett építési beruházással összefüggésben a beruházó, építtető kezdeményezésére, a tervdokumentáció megismerését, a megvalósulás hatásainak vizsgálatát követően az önkormányzat a másik féllel történő megállapodás alapján településrendezési szerződés köt. Ebben meghatározásra kerülnek a felek kötelezettségei, az építési beruházás megvalósításának feltételei.

 

Az önkormányzat a településrendezési eszközökre és annak alkalmazásából eredő hatásokra való széles rálátására tekintettel, egyensúlyban kívánja tartani a településen beruházási szándékkal megvalósuló fejlesztéseket a település lakóközösségének életminőségével.

 

 

Gerhard Ákos

polgármester

 

 

Szombathyné dr. Kézi Aranka

Velence Város Jegyzője


TÁJÉKOZTATÁS a Települési Kézikönyvvel kapcsolatos partnerségi egyeztetésen történő részvétel módjáról

A veszélyhelyzetre tekintettel a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton folytatjuk le. A lakossági fórum pedig elektronikus úton történik. Ennek részletei olvashatók a bejegyzésben


Mint arról korábban tájékoztatást adtunk, Velence Város Önkormányzata módosítani kívánja a település arculati kézikönyvét (TAK) és a településképi önkormányzati rendeletet. A veszélyhelyzetre tekintettel a fenti témában a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton folytatjuk le, valamint a lakossági fórum is elektronikus úton történik.

Az elektronikus lakossági fórum 2021.március 3. napján (szerdán) két részletben történik. 

Az első rész 15:00 órakor, a második rész 16:00 órakor kezdődik. Az események hossza egyenként 45 perc.

Csatlakozni az alábbi linkeken lehet:

15:00 órai alkalom: https://zoom.us/j/96845831451?pwd=UEFQNUs3LzV0K1JGcWczaDl4dENoQT09

a belépési kód: Velence1

16:00 órai alkalom: https://zoom.us/j/96499986917?pwd=WTJwQlc2c2pJQVBqb0h3NFQ3R2lFQT09

a belépési kód: Velence2

Az elektronikus fórum felületére belépéskor egy kisegítő program letöltését ajánlja fel a rendszer, amely nélkül nem lehet belépni az eseményre. A program telepítése egy percet vesz igénybe, majd utána a megjelenő "Launch Meeting" gombra lehet csatlakozni. Az elektronikus lakossági fórum ideje alatt kérdéseket lehet feltenni a honlapon található tervdokumentációval kapcsolatban a 22/589-416-os telefonszámon és a polgarmester@velence.hu e-mail címen. 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az eseményről felvétel készül.

Velence, 2021. március 1.

Gerhard Ákos

polgármester


Tényfeltáró dokumentumok a Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Kft. gazdálkodásával kapcsolatban

Az oldal mellékleteiben olvasható a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. működését elmarasztaló jelentések és vizsgálatok anyagai.


ÁSZ jelentés:

NAV vizsgálat: 

Főügyészi levél:

Könyvvizsgálati jelentés és az azt megalapozó jelentések és beszámolók:

 


Velencei turisztikai lakossági felmérés

A célcsoport eléréséhez a kutatást végző cég (Pearl Marketing and Management Kft.) a facebook fizetett, CPC alapú hirdetési rendszerét használta. A földrajzi célzásnak köszönhetően a hirdetés csak a Velencén és annak 20 km-es körzetében élőknek jelent meg.  A kérdőíves kutatás lekérdezése 2021. január 11-én, hétfőn vette kezdetét. A lekérdezés január 20-án, 23:59-ig tartott. Ezen időszak alatt a kérdőívet összesen 609 személy töltötte ki. Ebben a számban még szerepelnek a hibás kitöltések, vagyis a 18 év alattiak és azok, akik hibásan adták meg életkorukat. Ők ki lettek szűrve a relevánsabb kutatási eredmény érdekében. Így végül 596 használható kitöltés maradt. A kérdőív kitöltését ösztönző facebook bejegyzés fizetett hirdetés útján összesen 11.947 embernek jelent meg 28.017 alkalommal. A városi facebook oldal kitöltésre buzdító bejegyzései további 6982 elérést jelentettek, amelyhez még hozzáadandók azok az elérések is, amelyeket tókörnyéki facebook csoportokban való megosztások hoztak létre. Összességében közel 40 000 elérés mellett a lekérdezés időszakában a kérdőíves weboldalt összesen 1059 felhasználó látogatta meg. Az online lekérdezés mellett a járványidőszakban – érhető okokból – személyes lekérdezésen alapuló adatfelvételt nem tervezett a város.


A kérdőíves felmérés eredményei:


X-Faktor

 

 

 

 


Álláshirdetés

Álláshirdetés


Tisztelt Álláskeresők!

 

A VHG Nonprofit Kft. Agárdon lévő telephelyére versenyképes fizetéssel
 

Tehergépkocsi vezető (C kategóriás jogosítvány szükséges)
munkatársat keres.

 

Jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet:

 

 +36/22 579-185

email: info@vhg.hu

 

 


Partnerségi egyeztetés a Település Arculati Kézikönyvvel (TAK) kapcsolatban

Velence Város Önkormányzata módosítani kívánja a település arculati kézikönyvét (TAK) és a településképi önkormányzati rendeletet. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 29/A § szerint a módosítás partnerségi egyeztetéssel történhet.


Ezennel értesítem a Tisztelt Lakosságot, illetve a Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 25/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelete szerinti Partnereket, hogy Velence Város Önkormányzata módosítani kívánja a Település Arculati Kézikönyvét (TAK) és a településképi önkormányzati rendeletet. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 29/A § szerint a módosítás partnerségi egyeztetéssel történhet.

A partnerségi egyeztetési tervdokumentáció 2021. február 19. napjától tekinthető meg Velence Város Önkormányzatának honlapján a jelen bejegyzés mellékletei között. 

A tervvel kapcsolatban észrevétellel, véleménnyel a Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017. (IV.24.) önkormányzati rendeletében meghatározott partnerek élhetnek. (a település lakossága, a településen ingatlantulajdonnal rendelkező természetes személyek, a településen székhellyel, telephellyel, illetve ingatlantulajdonnal rendelkező gazdálkodó szervezetek, a településen működő érdekképviseleti szervek, a településen működő civil szervezetek, a településen működő vallási közösségek, a településen működő intézmények) 

A Partnerségi véleménynyilvánítás 2021. február 20. napjától – 2021. március 18. napjáig tart.

Javaslatot, észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani a fenti időszakban, kizárólag a véleményezési tervdokumentációval kapcsolatban a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a veszélyhelyzetre tekintettel a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet értelmében a partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró szabályaitól eltérően - a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton folytatjuk le, valamint a lakossági fórum is elektronikus úton történik. 

Az elektronikus úton történő lakossági fórumot 2021. március 3. napján (szerda) 15.00-17.00 óráig terjedő időtartamra hirdetjük meg. 

Az elektronikus lakossági fórum ideje alatt kérdéseket lehet feltenni a honlapon található tervdokumentációval kapcsolatban a 22/589-416-os telefonszámon és a polgarmester@velence.hu e-mail címen. Észrevételeket és javaslatokat az online lakossági fórumtól számított tizenöt napon belül lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton, a polgarmester@velence.hu e-mail címen.

Velence, 2021. február 19.

Gerhard Ákos, polgármester

Mellékletek:

Településképi rendelet módosítása:

 

Településképi Arculati Kézikönyv:

Az eltérő karakterű településrészek lehatárolása:

A helyi épített örökség települési értéktára:

 


2263
15

Üdvözlő szöveg

Tisztelt Látogatónk! Üdvözöljük Velence
Városának honlapján!
 

E-ügyintézés

 

Partner oldalak

 

Magyar Államkincstár honlapja

Magyar Élelmiszerbank Egyesület honlapja

 

 

Velence Élő Város applikáció

1
...
21
22
23
24
25
...
151
Velence spinner