Ez az oldal a felhasználói élmény és a használhatóság növelése érdekében sütiket használ.
Elfogadom
Bővebben

A MÁV Zrt. hirdetménye

Értesítjük Tisztelt Utasainkat, hogy a Budapest-Déli - Székesfehérvár vasútvonalon 2012. március 3-án 0.00 órától 2012. március 9-én 24.00 óráig pályaépítési munkák miatt, a vonatok az alábbi módosított menetrend alapján közlekednek:


Városfejlesztés kérelmek

Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály KÉRELEM nyomtatványok

1. Önkormányzati tulajdonban lévő közterület használatához  ony
2. Behajtási kérelem az 5 tonnánál nagyobb össztömegű járművel a súlykorlátozással érintett önkormányzati útra történő behajtás engedélyezéséhez 
3.

Jegyzői engedélyhez kötött kutak létesítéséhez 

Jegyzői engedélyhez kötött kutak üzemeltetéséhez és fennmaradásához 

Jegyzői engedéllyel kötött kutak megszüntetéséhez 


Tájékoztató a 2018. január 1. napját megelezőzően engedély nélkül létesített vízilétesítmények (kutak) vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásáról 

4. Fás szárú növények közterületen történő kivágásához  ony
 

5. 3,5 tonnát meghaladó gépjármű nyilvántartásba vételi eljárásához ony

6.   Bejelentés településképi véleményezési eljáráshoz http://www.velence.hu/images/objects/Bejelentőlap_Velence_Város_Önkor.pdf

7. Kérelem házszám megállapításhoz http://www.velence.hu/images/objects/Kérelem_házszám_megállapításához.pdf

 

 

 

 


Szociális ügyintézés nyomtatványok

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testület Humán Bizottságának hatáskörébe tartozó szociális támogatások

1. Rendkívüli települési támogatás ony
2. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ony
3. Temetési támogatás ony
4. Lakhatási támogatás ony
5.

Gyógyszertámogatásony

6.

Gyermekétkeztetési támogatás ony

7.                      Szociális tűzifa támogatás       http://www.velence.hu/images/objects/Szociális_tűzifa.pdf

 

Jegyzői hatáskörbe tartozó támogatások

1. Ingyenes szünidei gyermekétkeztetés ony

2. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény http://www.velence.hu/images/objects/RGYK_formanyomtatvány.doc

 


Egyéb nyomtatványok

Kereskedelemmel kapcsolatos nyomtatványok

Egyéb nyomtatványok

3. Közérdekű adatok közlésének díja.ony
4. MELLÉKLET: "Igénybejelentő lap közérdekű adat megismeréséhez."ony

 5      Közigazgatási per megindítása iránti keresetlevél nyomtatványa  let_doc


Fogyasztói tájékoztató

A DRV Zrt. fogyasztói tájékoztatója a talajterhelési díjjal, valamint a viziközmű-hálózatokra történő kötelező rákötéssel kapcsolatos jogszabályi változásokról.


4/2012.(II.20.) számú rendelet

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012.(II.20.) önkormányzati rendelete A lakások és helyiségek bérletéről szóló 28/2006. (XII. 28.) rendelet módosításáról


Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012.(II.20.) önkormányzati rendelete A lakások és helyiségek bérletéről szóló 28/2006. (XII. 28.) rendelet módosításáról

olvas1/2012.(II.20.) számú rendelet

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012.(II.20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011.(III.16.) önkormányzati rendelet módosításáról


Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012.(II.20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011.(III.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

olvas


3/2012.(II.20.) számú rendelet

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012.(II.20.) önkormányzati rendelete az iskolai és óvodai élelmezési ( napi ) térítési díj alkalmazásáról


Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012.(II.20.) önkormányzati rendelete az iskolai és óvodai élelmezési ( napi ) térítési díj alkalmazásáról

olvas


5/2012. (II.20.) számú rendelet

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (II.20.) önkormányzati rendelete Egyes közterületek nemdohányzó közterületté való nyilvánításáról


Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (II.20.) önkormányzati rendelete Egyes közterületek nemdohányzó közterületté való nyilvánításáról


olvas


6/2012.(II.20.) számú rendelet

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(II.20.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 8/2011.(III.28.) önkormányzati rendelet módosításáról


Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(II.20.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 8/2011.(III.28.) önkormányzati rendelet módosításáról


olvas


2/2012.(II.20.) számú rendelet

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012.(II.20.) önkormányzati rendelete a szociális étkeztetés térítési díjáról


Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012.(II.20.) önkormányzati rendelete a szociális étkeztetés térítési díjáról


olvas


Óvodai beíratás!

Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy Velence Város Meseliget óvodája, a 2013. május 31-ig, 3. életévüket betöltött gyermekek részére óvodai beíratást tart.

Ó-falusi településrészen (Fő u. 79.):
2012. 02. 21-
én, (kedd) 800-1630-ig.

Újtelepi településrészen (Szent Erzsébet tér. 1.):
2012. 02. 22
-én, (szerda) 800-1630-ig.

Beíratáshoz szükséges iratok:

  • orvosi igazolás
  • gyermek lakcímkártyája
  • szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája

Serhókné Varjas Edit
óvodavezető


Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy Velence Város Meseliget óvodája, a 2013. május 31-ig, 3. életévüket betöltött gyermekek részére óvodai beíratást tart.

Ó-falusi településrészen (Fő u. 79.):
2012. 02. 21-
én, (kedd) 800-1630-ig.

Újtelepi településrészen (Szent Erzsébet tér. 1.):
2012. 02. 22
-én, (szerda) 800-1630-ig.

Beíratáshoz szükséges iratok:

  • orvosi igazolás
  • gyermek lakcímkártyája
  • szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája

Serhókné Varjas Edit
óvodavezető


Helyi adózás nyomtatványok

Bankszámlaszámok:

11736082-15363107-03470000 államigazgatási illeték
11736082-15363107-03610000 bírság
11736082-15363107-08800000 egyéb bevételek
11736082-15363107-02440000 építményadó
11736082-15363107-08970000 gépjárműadó
11736082-15363107-04400000 idegen bevételek
11736082-15363107-03540000 iparűzési adó
11736082-15363107-03780000 késedelmi pótlék
11736082-15363107-03920000 talajterhelési díj
11736082-15363107-03090000 tartózkodás utáni idegenforgalmi adó (IFA)
11736082-15363107-02510000 telekadó
11736082-15363107-08660000  termőföld bérbead.sz.jöv.
11736082-15363107-02130000  helyi jövedéki adó

 

1. Adóigazolás igényléséhez kérelem onypdfletdoc

2. Építményadó          

a. Építményadó adatbejelentés http://www.velence.hu/images/objects/építményadó_adatbejelentés_2023_.docx

b. Építményadó kedvezmény igénylési nyomt. nyugdíjasoknak 

3. Iparűzési adó

a. Iparűzési adóról szóló általános tájékoztatóonypdfletdoc

b. Iparűzési adó bevallás állandó jellegű tevékenység esetén  onypdfletdoc

c. Iparűzési adó bevallás ideiglenes jellegű tevékenység eseténonypdfletdoc

d. Iparűzési adó bejelentkezési és változás bejelentési laponypdfletdoc

e. Iparűzési adóelőleg kiegészítés bevallás (FELTÖLTÉS) onypdfletdoc

f. Iparűzési adó önellenőrzés nyomtatványonypdfletdoc

g. Iparűzési adóelőleg módosítása onypdfletdoc

h. KATA-s iparűzési adóbevallás onypdfletdoc

4. Gépjármű adó

a. gépjárműadó bevallás onypdfletdoc

5. Talajterhelési díj

a. Talajterhelési díjról szóló általános tájékoztató onypdfletdoc

b. Talajterhelési díj bevallás magányszemélyeknek onypdfletdoc

c. Talajterhelési díj bevallás cégeknek onypdfletdoc

6. Szálláshely szolgáltatással kapcsolatos nyomtatványok

a. Általános tájékoztató  http://www.velence.hu/images/objects/IFA_tájékoztató_új_2023.pdf

b. Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó bevallás (IFA) 2019-ig  onypdfletdoc

c. 2023.-tól Idegenforgalmi adó bevallás + Tájékoztató http://www.velence.hu/images/objects/IFA_bevallás_2023. évtől.pdf

7. Telekadóval kapcsolatos nyomtatványok

a. Általános tájékoztató onypdf  letdoc

b. Telekadó bejelentés  

8. Nyilatkozat túlfizetéshez onypdfletdoc

9. Nyomtatvány méltányossági kérelemhez onypdfletdoc

10. Desztilláló berendezés bejelentése

a. Desztilláló berendezés bevallás onypdfletdoc

b. Magánfőzött párlat bevallás onypdfletdoc

 

 

 


Jegyzőkönyv 2012.02.06.

Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 6-án megtartott testületi üléséről.


Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 6-án megtartott testületi üléséről
Helye:
Velence Kastély

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendekkel munkaterv szerint nyílt ülést tart:

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2./ 2012. évi költségvetés (első olvasat)
3./ 2011. évi költségvetési rendelet módosítása
4./ Egyebek:
a.) Iskolai, óvodai és szociális étkeztetés térítési díjának meghatározása
b.) Önkormányzati bérlakások 2012. évi bérleti díja
c.) Földhaszonbérletek 2012. évi bérleti díja
d.) Árajánlat – Környezetvédelmi Program elkészítésére
e.) Nemdohányzó közterületté való nyilvánításról szóló rendelet – tervezet
f.) Bérleti szerződés módosítása – Human Balance Kft.
g.) Elővételi jog (1367/22/A hrsz-ú pavilon)
h.) Eb-rendészeti hozzájárulás (ebadó) bevezetésének/elvetésének kérdése
i.) Velence – Nadap Közoktatási Intézményi Társulási Megállapodás módosítása
j.) Somhegyi Kft. kérelme
k.) Polgármester helyettesítése VKTKT-ban
l.) Megbízási szerződés nevelési tanácsadás, közoktatási szakszolgálati feladat ellátására (VKTKT)
m.) Intézményvezetői állásra pályázati kiírás
n.) Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZMSZ módosítása
o.) Szociális rendelet módosítása
p.) Önkormányzati tulajdont (062 és 057/2 hrsz.) érintő útépítési pályázat
q.) Pavilontulajdonosok beadványa
r.) Millenniumi parki épület
s.) Köznevelési törvény és Iskolánk jövője

olvas

A jegyzőkönyv melléklete:

olvas


2429
15

Üdvözlő szöveg

Tisztelt Látogatónk! Üdvözöljük Velence
Városának honlapján!
 

E-ügyintézés és partner oldalak

Velence Élő Város applikáció

 

1
...
148
149
150
151
152
...
162
Velence spinner