Ez az oldal a felhasználói élmény és a használhatóság növelése érdekében sütiket használ.
Elfogadom
Bővebben

15/2011.(V.30.) önkormányzati rendelet

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(V.30.) önkormányzati  rendelete piaci, vásározói tevékenység folytatásáról


Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(V.30.) önkormányzati rendelete piaci, vásározói tevékenység folytatásáról

olvas


16/2011.(V.30.) önkormányzati rendelet

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének  16/2011.(V.30.) önkormányzati rendelete a 2011. évi igazgatási szünet elrendeléséről


Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011.(V.30.) önkormányzati rendelete a 2011. évi igazgatási szünet elrendeléséről

olvas


17/2011.(V.23.) önkormányzati rendelet

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2011.(V.23.) önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól,  valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről


Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2011.(V.23.) önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről

olvas


Jegyzőkönyv 2011.05.16.

Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 16-án megtartott testületi üléséről


Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 16-án megtartott testületi üléséről.
Helye: Velence Kastély

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendekkel munkaterv szerint nyílt ülést tart:


1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (levételre javasolt)
2./ 2011. évi I. negyedévi mérleg elfogadása
3./ Tájékoztató a „Velencei-tó Kapuja” projekt megvalósításáról
4./ Civil szervezetek tájékoztatói tevékenységükről
5./ Gyermekjóléti és gyámügyi tevékenységgel kapcsolatos tájékoztatás a 2010-es évről
6./ Egyebek:
a.)    Társadalmi szervezetek pénzügyi támogatása
b.)    Fejér Megye Közgyűlésének megkeresése – Intézmény átszervezésről
c.)    Piaci, vásározói tevékenység folytatásáról szóló rendelet tervezet
d.)    2011. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet tervezet
e.)    Anyakönyvi események engedélyezése, díjazása – rendelet tervezet
f.)    Előterjesztés a parkolási és térfigyelő rendszer megvalósíthatóságáról
g.)    Beszámoló az Önkormányzat 2010. évi környezetvédelmi feladatairól, intézkedéseiről
h.)    Kistérségi (VKTKT) – Társulási megállapodás módosítására határozati javaslat
i.)    Ifi-strandi épülettulajdonos (1367/23 hrsz.) kérelme
j.)    Ifi-strandi épülettulajdonos (1367/20 hrsz.) kérelme
k.)    Ifi-strandi szolgáltatóegységek tulajdonosainak kérelme
l.)    Temetői illemhely kialakításával kapcsolatos tájékoztatás
m.)    Intézkedési terv – Tópart u. 34. sz. alatti Orvosi Rendelő felújítási munkáira
n.)    Kistérségi Iroda földszintjének bérleti szerződése
o.)    IFI-Ház (1367/17 hrsz.) tulajdonosának kérelme
p.)    Magyar Telekom kérelme
q.)    Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. pénzügyi helyzetének beszámolója (levételre javasolt)
Zárt ülés: Kamatmentes önkormányzati kölcsön elbírálása

olvas


14/2011.(IV.18.) önkormányzati rendelet

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(IV.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról


Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(IV.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról

olvas


11/2011.(IV.18.) önkormányzati rendelet

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011.(IV.18.) önkormányzati rendelete Velence Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról


Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011.(IV.18.) önkormányzati rendelete Velence Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról

olvas


10/2011.(IV.18.) önkormányzati rendelet

10/2011.(IV.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011.(III.16.) önkormányzati rendelet módosításáról


10/2011.(IV.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011.(III.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

olvas


12/2011.(IV.18.) önkormányzati rendelet

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(IV.18.) önkormányzati rendelete a költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez


Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(IV.18.) önkormányzati rendelete a költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez

olvas


13/2011.(IV.18.) önkormányzati rendelet

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011.(IV.18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010.(III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról


Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011.(IV.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010.(III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

olvas


Jegyzőkönyv 2011.04.04.

Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 04-én megtartott testületi üléséről.


Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 04-én megtartott testületi üléséről.
Helye: Velence Kastély

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendekkel munkaterv szerint nyílt ülést tart:

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (levételre javasolt)
2./ 2011. évi költségvetési rendelet módosítása
4./ Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
5./ 2010. évben végzett belső ellenőrzésekről szóló jelentés
6./ Egyebek:
a.)    Nyári szezonra való felkészülés komplex áttekintése (levételre javasolt)
b.)    Költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek és kimutatások tartalmi meghatározásáról szóló rendelet-tervezet
c.)    2010. évi költségvetési rendelet módosítása
d.)    Ügyvédi és közbeszerzési megbízásra vonatkozó ajánlat („Velencei-tó Kapuja”)
e.)    Önkormányzat közbeszerzési tanácsadására ajánlat
f.)    Térfigyelő rendszer, valamint a parkolási rendszer szakértői munkáira ajánlat
g.)    Teljesítménycélok meghatározása 2011. évre vonatkozóan
h.)    588 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kérelmezése
i.)    Tóbíró-strand bérleti szerződés tervezet
j.)    Városi Könyvtár érdekeltségnövelő pályázatához önrész biztosítása
k.)    Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat házi segítségnyújtás szakmai programjának módosítása
l.)    Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának, SZMSZ-nek, valamint szakmai programjainak és Társulási megállapodásának módosítása
m.)    Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat telephely létesítése
n.)    Bírósági ülnök jelölése

3./ 2010. évi pénzügyi beszámoló (zárszámadó rendelet), a település vagyoni helyzetének bemutatása és az ehhez kapcsolódó határozati javaslatok

olvas


7/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelet

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete a helyi adókról


Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

olvas


8/2011.(III.28.) önkormányzati rendelet

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011.(III.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról


Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011.(III.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

olvas


9/2011.(III.24.) önkormányzati rendelet

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről


Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről

olvas


Jegyzőkönyv 2011.03.21.

Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 21-én megtartott nyílt testületi üléséről


Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 21-én megtartott nyílt testületi üléséről
Helye: Velence Kastély
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendekkel munkaterv szerint nyílt ülést tart:


1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2./ Rendőrkapitány beszámolója az éves munkáról
3./ Városi Könyvtár 2010. évi tevékenységéről tájékoztatás
4./ Döntés a könyvtárvezetői pályázatról
5./ A helyi önkormányzat éves összesített közbeszerzési tervének elkészítése
6./ Helyi tömegközlekedés szervezésének lehetőségei
7./ Egyebek:
a.)    Majális előkészítése
b.)    A társadalmi szervezetek pénzügyi támogatásának pályázati kiírása
c.)    Velence Város Településfejlesztési Stratégia
d.)    A helyi adókról szóló rendelet tervezete
e.)    Helyi szociális rendelet tervezete
f.)    A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről szóló rendelet-tervezet
g.)    Térségi TDM létrehozása

olvas


Jegyzőkönyv 2011.02.28.

Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 28-án megtartott testületi üléséről


Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 28-án megtartott testületi üléséről
Helye:          Velence Kastély


1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (levételre javasolt)
2./a. Beszámoló az Önkormányzat 2011.01.01.-2011.02.15. közötti gazdálkodásáról

3./ Egyebek:
a.)    Felkérés ünnepi beszédek megtartására (szóbeli)
b.)    Március 15-i ünnepség előkészítése (szóbeli)
c.)    Értékesítésre kijelölt ingatlanok listája
d.)    Civilház felújítására és temetői illemhely építésére ajánlati felhívás kibocsátása
e.)    Vízisípálya kiszolgáló épületének bővítési kérelme
f.)    Autó Néró BT kérelmére engedményezés és tartozás átvállalására szerződéskötés
g.)    Megbízás térfigyelő rendszer és parkoló kialakítás, üzemeltetés szakmai javaslatainak előkészítésére
h.)    4487/1 hrsz-ú földrészlet használatára vonatkozó kérelem
i.)    Megbízás közbeszerzési tanácsadói tevékenységre
j.)    Iskola-fűtés kedvezményes energiavételének kiviteli munkái (levételre javasolt)
k.)    Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZMSZ és szakmai programjainak elfogadása
l.)    VKTKT – Társulási Megállapodás módosítása2./ 2011. évi költségvetés jóváhagyásaZárt ülés: Velencéért Emlékérem odaítélése

olvas


2284
15

Üdvözlő szöveg

Tisztelt Látogatónk! Üdvözöljük Velence
Városának honlapján!
 

E-ügyintézés és partner oldalak

 

Magyar Államkincstár honlapja

Magyar Élelmiszerbank Egyesület honlapja

 

 

 

Velence Élő Város applikáció

 

1
...
147
148
149
150
151
...
153
Velence spinner