Ez az oldal a felhasználói élmény és a használhatóság növelése érdekében sütiket használ.
Elfogadom
Bővebben

Dr. Tassy Péter (háziorvos, sportorvos)

II. sz. Családorvosi Rendelő

Dr. Tassy Péter

Velence, Balatoni u. 65. (Szakorvosi Rendelőintézet)

Tel: 22/471-231

HÁZIORVOSI ELLÁTÁS:

Hétfő: 9-12-ig

Kedd: 9-12-ig

Szerda: 13-17-ig

Csütörtök: 9-12-ig

Péntek: 9-12-ig

SPORTORVOSI ELLÁTÁS:

Kedd: 14-16 -ig (előzetes bejelentkezés szükséges a 22/471-231, vagy a 06/70-905970 telefonszámon)


Jegyzőkönyv 2011.09.19.

Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 19-én megtartott testületi üléséről.


Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 19-én megtartott testületi üléséről.
Helye: Velence Kastély

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendekkel munkaterv szerint nyílt ülést tart:

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2./ Tájékoztató az I. félévi mérlegről
3./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás és keretösszeg
    meghatározása
4./ HPV-oltás 2012. évi finanszírozása
5./ Egyebek:
a.)    Településszerkezeti Terv felülvizsgálata (módosított Településszerkezeti Terv és
és Szabályozási Terv)
b.)    Október 23-ai ünnepség előkészítése
c.)    2011. évi költségvetési rendelet módosítása
d.)    Folyószámla hitelszerződés megkötése
e.)    Intézmények térítési díjának változása – rendelet tervezet
f.)    A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása
g.)    Zöldliget Általános Iskola előterjesztése – ellátandó óraszámokra, pedagógus álláshelyekre
h.)    ÁSZ-Üdülőre igénybejelentés
i.)    IFI-strandi pavilontulajdonosok földhasználati díja
j.)    Őrzés- és vagyonvédelmi árajánlatok
k.)    Civilház tényleges használatához szükséges beszerzések
l.)    Civilház szabályzata
m.)    LEADER- pályázati anyaga
n.)    Autó Néró BT fizetési késedelme
o.)    Környezetvédelmi Program
p.)    G-T Kft. bérleti díj hátralékára vonatkozó kérelme
q.)    Ügyvédi meghatalmazás kiterjesztéseZárt ülés: 1. Velence Rózsája Díj odaítélése
            2. Egyebek

olvas


Jegyzőkönyv 2011.08.08.(rendkívüli)

Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 8-án megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről.


Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 8-án megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről
Helye: Polgármesteri Hivatal (2481 Velence, Tópart út 26.)

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendekkel rendkívüli nyílt ülést tart:

1./ Velence komposztáló telep használati joga
2./ Velencei-tó Kapuja kivitelezési munkáihoz kapcsolódó kiegészítő építési beruházások
feladataira ajánlattételi felhívás
3./ Civilház közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala
4./ Munkavédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása

olvas


18/2011.(VIII.01.) önkormányzati rendelet

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011.(VIII.01.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011.(III.16.) önkormányzati rendelet módosításáról


Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011.(VIII.01.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011.(III.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

olvas


Jegyzőkönyv 2011.07.28.(rendkívüli)

Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről


Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről.
Helye: Polgármesteri Hivatal (2481 Velence, Tópart út 26.)

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendekkel rendkívüli nyílt ülést tart:

1./ Civilház pótmunkáinak közbeszerzési ajánlati felhívása
2./ Hatósági feladatok megszűnésével és más szervezeti átalakításokkal kapcsolatos kérdések

olvas


Jegyzőkönyv 2011.07.18.

Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 18-án megtartott testületi üléséről


Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 18-án megtartott testületi üléséről.
Helye: Meseliget Óvoda (Szent Erzsébet tér 2.)

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendekkel munkaterv szerint nyílt ülést tart:

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
4./ d.) „A pedagógia, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése”
című pályázat bírálata
2./ 2011. évi költségvetési rendelet módosítása
3./ Meseliget Óvoda éves munkájának értékelése
4./ Egyebek:
a.) Augusztus 20-ai ünnepség előkészítése
b.) Településfejlesztési Koncepció
c.) A helyi kitüntetések, díjak adományozási rendjéről szóló önkormányzati rendelet
e.) Zöldliget Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása
f.) Árajánlat – régi temetőrészek területének bozótvágására
g.) Temetői vizesblokk pályázatának bírálata
h.) Civilház felújításának többletmunkái
i.) Ifi-strandi pavilontulajdonosok földhasználati díja
j.) Halász utcai ingatlan hasznosítása
k.) Velencei-tó Kapuja projekttel kapcsolatos parkolási rend
l.) Velence Termálfejlesztő Kft. kérelme
m.) Kistérségi kerékpárút pályázati zárása
n.) Volt laktanya területének hasznosítására bérleti szerződés-tervezet
o.) Vállalkozási szerződés tervezet – munkavédelemmel kapcsolatos feladatok ellátására
p.) Névhasználat engedélyezésére kérelem
q.) Parkoltatási kérelem – Tóbíró közi szabad-strand
r.) Óvodavezető bérének megállapítása

olvas


19/2011.(VIII.01.) önkormányzati rendelet

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2011.(VIII.01.) önkormányzati rendelete  a helyi kitüntetések, díjak adományozási rendjéről


Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2011.(VIII.01.) önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések, díjak adományozási rendjéről

olvas


Üvegzseb törvény

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI ÉS BESZERZÉSI SZABÁLYZAT  2015. MÁRCIUS 20.

 

Kimutatás a 2019. évben kötött, nettó 5.000.000.- Ft-ot elérő vagy meghaladó szerződésekről

Szerződés tárgya A szerződést kötő másik fél megnevezése A szerződés értéke Ft-ban A szerződés időpontja A szerződés időtartama
Intézmények villamos szabványosági javítása és vizsgálata Methane Contact Kft.
Gárdony
6.095.000,- Ft + 27 % ÁFA 2019. június 24. szerződés aláírásától
számított 90 nap
EFOTT megrendezéséhez és lebonyolításához befektetésként egyedi, vissza nem térítendő működési célú pénzeszköz átadása EFOTT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Budapest 52.030.000,- Ft 2019. június 17. 2021. május 31.
"Velence parkjainak zöld-infrastruktúra fejlesztése" projekt megvalósításához szükséges "soft" elemek teljesítése Controll Holding Tanácsadó Zrt.
Budapest
7.750.000,- Ft + 27 % ÁFA  2019. május 10. 2020. december 31.
Rendezvények szervezése Velencei-tó Turizmusáért Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesület
Velence
Bruttó 15.000.000,- Ft  2019. február 27. 2019. december 31.

 

Kimutatás a 2018. évben kötött, nettó 5.000.000.- Ft-ot elérő vagy meghaladó szerződésekről

Szerződés tárgya A szerződést kötő másik fél megnevezése A szerződés értéke Ft-ban A szerződés időpontja A szerződés időtartama
"Zöld város kialakítása" pályázathoz szükséges megalapozó felmérés elkészítése, kiértékelése, valamint az erre épülő háttértanulmány elkészítése TNDR Service Kft.
Budapest
5.905.510,- Ft + ÁFA 2018. október 27. a szerződés aláírását
követő 15 munkanapon
belül
Velence belterületén (összekötő szakasz) tervezett kerékpárút kivitelezése ÚTTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft.
Székesfehérvár
115.920.374,- Ft + ÁFA 2018. október 4. a szerződéskötéstől számított 
120. naptári nap
Az I. számú Családorvosi Rendelő Velence, Fő utca 2. szám alatti épületének felújítása Jura-Stein Kft.  Velence 22.445.000,- Ft + ÁFA 2018.augusztus 31. 2018. december 31.
EFOTT megrendezéséhez és lebonyolításához befektetésként egyedi, vissza nem térítendő működési célú pénzeszköz átadása EFOTT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Budapest 52.030.000,- Ft + ÁFA 2018. április 30. 2020. május 31.
Hauszmann Alajos Egységes Közművelődési Intézményközpont és Könyvtár közintézmény épületére vonatkozó projektterv elkészítése FEHÉR VÁRTERVEZŐ Kft.
Székesfehérvár
7.840.000,- Ft + ÁFA 2018. május 24. a szerződés aláírását
követő
60 munkanapon
belül
Velencei Polgármesteri Hivatal közintézmény épületére vonatkozó projektterv elkészítése FEHÉR VÁRTERVEZŐ Kft.
Székesfehérvár
5.590.000,- Ft + ÁFA 2018. május 24. a szerződés aláírását
követő
60 munkanapon
belül

Velence Város településrendezési eszközeinek felülvizsgálata

Fehér Vártervező Kft.
Székesfehérvár

7.650.000,- Ft + ÁFA

2018. március 14.

2018. december 31.

Rendezvények szervezése

Velencei-tó Turizmusáért Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesület
Velence

Bruttó 15.000.000,- Ft

2018. április 27.

2018. december 31.

 

Kimutatás a 2017. évben kötött, nettó 5.000.000.- Ft-ot elérő vagy meghaladó szerződésekről

Szerződés tárgya A szerződést kötő másik fél megnevezése A szerződés értéke Ft-ban A szerződés időpontja A szerződés időtartama

A "Megújulni és Megerősödni" Városfejlesztési Program keretében indított beszerzési eljárásban tanácsadói, szakértői és informatikai fejlesztési feladatok ellátása

Controll Holding Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Budapest

14.025.000,- Ft + ÁFA

2017. III. 6.

2017. VI. 14.

Velence Város szennyvízhálózatának infrastrukturális fejlesztése vállalkozási szerződés keretében UTÉPSZERV Kft. Gárdony 56.730.287,- Ft + ÁFA 2017. IV. 6. 2018. VI. 30.
Velencei polgármesteri Hivatal épületében klimatizálás kivitelezési tevékenység elvégzése Klíma és Hűtéstechnológia Tervező, Szerelő és Kereskedelmi Kft.
Budapest
5.023.000,- Ft + ÁFA 2017. VI. 6. 2017. VII. 14.
"Megújulni és Megerősödni" Városfejlesztési Program keretében indított beszerzési eljárás műszaki leírásának elkészítése Stratégiai előkészítő dokumentum formájában AC CertAudit Termék- és Rendszertanúsító Ház Kft. Budapest 9.200.000,- Ft + ÁFA 2017. II. 10. 2017. IV. 10.
Rendezvények szervezése és lebonyolítása Velencei-tó Turizmusáért Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesület Velence bruttó 15.000.000,- Ft 2017. IV. 28. (rendezvények
időpontjai
alapján)
Velencefürdői strand üzemeltetése TóParty Rendezvénysorozat Korlátolt Felelősségű Tásaság Gárdony 1.181.100,- Ft + ÁFA 2017. IV. 21.. 2024. XII. 31.
Jogi tanácsadói és jogi képviseleti tevékenység ellátása a Polgármesteri Hivatalnál Dr. Kardkovács és Társai Ügyvédi Iroda 
Budapest
300.000,- Ft/hó + ÁFA
közbeszerzés becsült értéke alapján 2 % + ÁFA,
de legalább 300.000,- Ft+ÁFA/eljárás,
legfeljebb 20.000.000,- Ft+ÁFA/eljárás
2017. I. 2. (határozatlan
idejű)
Velence, Balatoni út 65. szám alatti épület földszintjén lévő 41 négyzetméter nagyságú terület bérlete Tópart Optika Kft.
Gárdony
havi bruttó 122.622,- Ft 2017. X. 25. 2022. X. 25.
A Velence, Hajdú-tanya ivóvízhálózathoz történő csatlakozásának tervezése és kiépítése UTÉPSZERV Kft. 99.875.000,- Ft + ÁFA vállalkozói díj
8.600.000,- Ft + ÁFA tervezői díj
2017.11.07. (a szerződés hatálybalépését
követő 240. nap)

 

Kimutatás a 2016. évben kötött, nettó 5.000.000.- Ft-ot elérő vagy meghaladó szerződésekről

Szerződés tárgya A szerződést kötő másik fél megnevezése A szerződés nettó értéke Ft-ban A szerződés időpontja A szerződés időtartama

Város Könyvtár, Közösségi Ház és Civil Ház intézményeinek működésére egységes közművelődési intézményközpont kialakítása

Controll Holding Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Budapest

6.000.000,- Ft

2016. január 15.

2016. március 10.

Velence közterületi parkjainak gondozása, fenntartása

ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Kft. Budapest

2.488.680,- Ft/hó

2016. március 10.

2 év

Jogi tanácsadói és jogi képviseleti tevékenység ellátása

Dr. Kardkovács és Társai Ügyvédi Iroda Budapest

650.000,- Ft/hó

2016. március 1.

határozatlan

EFOTT megrendezéséhez és lebonyolításához befektetésként egyedi, vissza nem térítendő működési célú pénzügyi juttatás nyújtása

EFOTT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Budapest

59.125.000,- Ft

2016.június 20.

2018. május 31.

 

Kimutatás a 2015. évben kötött, nettó 5.000.000.- Ft-ot elérő vagy meghaladó szerződésekről

Szerződés tárgya A szerződést kötő másik fél megnevezése A szerződés nettó értéke Ft-ban A szerződés időpontja A szerződés időtartama

Velence közterületi parkjainak gondozása, fenntartása

ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Kft. Budapest

2.075.098,- Ft/hó

2015. március 10.

1 év

 

 

Kimutatás a 2014. évben kötött, nettó 5.000.000.- Ft-ot elérő vagy meghaladó szerződésekről

Szerződés tárgya A szerződést kötő másik fél megnevezése A szerződés nettó értéke Ft-ban A szerződés időpontja A szerződés időtartama

Út- és járdafelújítás - Velence 2014 tárgyú beruházás kivitelezési munkáinak elvégzése

Strabag Általános Építő Kft.
Budapest

Útfelújítás átalányára: 40.119.000,- Ft+ÁFA
Egyéb munkálatok átalányára:
35.203.750,- Ft+ÁFA
Kátyúzási munkák egységára:
6.920,- Ft+ÁFA/m2

2014.04.24

2014.05.20.

VTK - Strandfürdő szociális épületének átalakítási munkái, az épületben elsősegélynyújtó-hely kialakítása, valamint egyéb kiegészítő munkálatok

ZÁÉV Építőipari Zrt.
Zalaegerszeg

7.729.878,- Ft + ÁFA

2014.05.26

2014.06.15

Projektmenedzseri tevékenység a Velencei-tó Kapuja című kiemelt projekt megvalósításához kapcsolódóan

Közép-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft., valamint
Közép-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt.

5.900.000,- Ft+ÁFA

2014.07.09

2019.09.30

Út- és járdafelújítás II. - Velence 2014 tárgyú beruházás kivitelezési munkáinak elvégzése

Strabag Általános Építő Kft.

44.700.000,- Ft+ÁFA

2014.09.24

2014.11.15

 

Kimutatás a 2013. évben kötött, nettó 5.000.000.- Ft-ot elérő vagy meghaladó szerződésekről

Szerződés tárgya A szerződést kötő másik fél megnevezése A szerződés nettó értéke Ft-ban A szerződés időpontja A szerződés időtartama

Velencei-tó Kapuja projekt folytatásának kivitelezési munkái

Z-Pannon Épíltőipari, Kivitelező és Fővállalkozó Kft.
ZÁÉV Építőipari Zrt.

1.524.199.587,- Ft+ÁFA

2012.06.04

2014.04.04

Velencei-tó Kapuja projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátása

AGGHÁZY-Bau Kft.

7.600.000,- Ft+ÁFA

2012.06.17

2014.05.31

Velencei-tó Kapuja projekt marketing, nyilvánosság és kommunikáció tárgyakhoz kapcsolódó feladatai

LÉNIA 2 REKLÁM- ÉS MÉDIAÜGYNÖKSÉG KFT.

6.900.000.-

2013.06.03.

2014.04.30.

 

Kimutatás a 2012. évben kötött, nettó 5.000.000.- Ft-ot elérő vagy meghaladó szerződésekről

Szerződés tárgya A szerződést kötő másik fél megnevezése A szerződés nettó értéke Ft-ban A szerződés időpontja A szerződés időtartama

Velencei-tó Kapuja projekt projektmenedzseri feladatainak ellátása

Közép-Pannon Terület- és
Gazdaságfejlesztési
Nonprofit Kft.

7.600.000,- Ft+ÁFA

2012.11.19

2014.05.10

Kimutatás a 2011. évben kötött, nettó 5.000.000.- Ft-ot elérő vagy meghaladó szerződésekről

Szerződés tárgya A szerződést kötő másik fél megnevezése A szerződés nettó értéke Ft-ban A szerződés időpontja A szerződés időtartama

Civilház kialakítási és felújítási munkáinak kivitelezése

Lőrinci Építő és Fővállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság

17.702.249.

2011.06.22.

2011.08.26.

 Velencei-tó Kapuja projekt kivitelei terveinek elkészítése Velencei-tó Kapuja építés 4/10/Velence

 

ARTONIC Design Építészeti Kft.

 

18.900.000.-

 

2011.12.27.

 

2012.01.22.


Kimutatás a 2010. évben kötött, nettó 5.000.000.- Ft-ot elérő vagy meghaladó szerződésekről

Szerződés tárgya A szerződést kötő másik fél megnevezése A szerződés nettó értéke Ft-ban A szerződés időpontja A szerződés időtartama
Velencei-tó Kapuja K+K kivitelezési munkái

K+K Bau-Profil Zrt.

1.622.013.359.-

2010.07.16.

 2011.07.22.

Velence Enyedi úton
és Tóbíró közben
kialakítandó
10-10 férőhelyes
parkoló és a
kapcsolódó
műtárgyak kiépítése.

 Magyar Aszfalt Kft.

 5.845.203.-

 2010.05.31.

  2010.07.31.

Közösségi Ház átalakítása

 VHG-MAVA-PLAN Konzorcium

64.999.954.- Ft +Áfa 

  2010.11.15.

2010.08.24.  

 Óvoda bővítés

VHG-MAVA-PLAN Konzorcium 

89.900.356.-Ft

2010.10.01.

2010.07.23.

Önkormányzati és hatósági ügyek jogi szolgáltatása

Hőrich és Varga Ügyvédi Iroda

450.000.- + Áfa megbízási díj, 50.000.- Ft + Áfa költségátalány

2010.10.01.

Határozatlan időtartam

 

Kimutatás a 2009. évben kötött, nettó 5.000.000.- Ft-ot elérő vagy meghaladó szerződésekről

Szerződés tárgya A szerződést kötő másik fél megnevezése A szerződés nettó értéke Ft-ban A szerződés időpontja A szerződés időtartama

Megbízási szerződés tanácsadói munka végzésére

New-Line Kft.

1.800.000.- Ft

2009.01.15.

 

„Velencei-tó Kapuja, „Iskola felújítás, „Orvosi rendelő projektek műszaki ellenőri feladatának elvégzése

Aggházy Bau Kft.

23.850.000.-

2009.01.19.

 

Szakellátó Intézet közlekedési tervének Kereskedelmi és elkészítése

KRESZ-TERV 2000 Szolgáltató Kft.

1.385.500.-

2009.01.28.

2009.03.15.

„Velencei-tó Kapuja projekt kivitelei terveinek elkészítése

Artonic Design Építészeti Kft.

44.500.000.-

2009.02.10.

2009.03.10.

Velence, Zöldliget Általános Iskola bővítése és felújítása című pályázat kivitelezése

Bau-System Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

648.000.000.-

2009.05.08.

2009.11.14.

„Velencei-tó Kapuja, „Iskola felújítás, „Orvosi rendelő projektek projektmenedzsment, illetve pályázatmenedzsment feladatainak elvégzése

Közép-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt.

94.000.000

2009.02.26.

2010.05.15.

„Iskola felújítás projekt kapcsán tervellenőri szolgáltatás nyújtása

VivBau Kft.

1.800.000.-

2009.04.22.

 

Megbízási szerződés tanácsadói munka végzésére a Velencei-tó kapuja és az Iskolafelújítás projektek kapcsán

New-Line Kft.

9.050.000- Ft

2009.04.06.

 

Könyvvizsgálati feladatok ellátása

Garami Júlia

800.000.-

2009.05.05.

 

Üzemeltetési szerződés a Velencei-tó kapuja projekt kapcsán.

GOMI Rendezvényszervező és Kereskedelmi Kft.

Használatba vételt követően: 3.000.000.- Ft+Áfa/hó

2009.06.10.

 

Megbízási szerződés - Marketing feladatok ellátására

Lénia 2 Reklám- és Médiaügynöség Kft.

440.000+Áfa

2009.07.01

2010.05.15.

Vállalkozási szerződés - kivitelezés

Strabag-MML Kft. Közép-dunántúli Magasépítési Területi Igazgatóság

458.213.538 +Áfa

2009.08.13.

2010

Megbízási szerződés építési műszaki ellenőri feladatok ellátására - Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ létesítése a Gárdonyi Kistérségben

Aggházy-Bau Kft.

2.950.000+Áfa

2009.08.13.

2010.03.19.

Keretszerződés - könyvvizsgálat „Velencei-tó Kapuja, „Iskola felújítás, „Orvosi rendelő projektekre

Garami Júlia

2.300.000.-+Áfa

2008.09.22.

 

Velence Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése a hatékonyság javítása érdekében

Controll Holding Tanácsadó Zrt.

15.200.000.-

2009.10.22.

 

Iskola és iroda bútorok

Almus Pater Taneszköz és Intézményellátó Zrt.

32.674.108.- Ft+Áfa

2009.10.13

 

Iskola és iroda bútorok

Garzon Bútor Kereskedelmi Kft.

216.025.- Ft+Áfa

2009.10.15.

 

Iskola és iroda bútorok

Garzon Bútor Kereskedelmi Kft.

44.988.- Ft+Áfa

2009.10.15.

 

Informatikai eszközök

Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft.

16.269.226.-+Áfa

2009.12.21.

 

 

Kimutatás a 2008. évben kötött, nettó 5.000.000.- Ft-ot elérő vagy meghaladó szerződésekről

Szerződés tárgya A szerződést kötő másik fél megnevezése A szerződés nettó értéke Ft-ban A szerződés időpontja A szerződés időtartama

Kötvénykibocsátás

Raiffeisen Bank Zrt.

1.000.000.000- Ft

2008.02.08

 20 év

 Közbeszerzési tanácsadás

New-Line Kft.

12.300.000 Ft

2008.03.31.

2008. 12.31

Zöldliget Általános Iskola bővítésének és rekonstrukciójának építészeti engedélyezési szintű tervezése

Horizont 4 Tervező és Szolgáltató Kft.

7.900.000.- Ft

2008. 05. 15.

2008. 06. 21.

Velencei-tó kapuja projekt

geodéziai és geológiai

vizsgálatainak munkálatai

Petik és Társai Kft.

10.420.000.- Ft

2008. 06. 26.

2008. 08.05.

Közvill Zrt. törzsrészvény vásárlása

ELMIB ZRT.

16.560.000.-Ft

2008.11.17

10 év

Velencei-tó Kapuja projekt tervezési dokumentáció

Közép-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt.

17.500.000.-Ft

2008.07.28

2008.07.28.-

2008.12.31.

Velencei-tó Kapuja, Iskola felújítás, Orvosi rendelő projektek közbeszerzési tanácsadása

New-Line Kft.

12.050.000.-Ft

2008.08.05

a közbeszerzési eljárás lejárta

Velencei-tó Kapuja projekt építési engedélyezési terve

Artonic Design Építészeti Kft.

24800000.-Ft

2008.08.28

2008.10.05.

Velencei-tó Kapuja projekt tanulmány terve

Artonic Design Építészeti Kft.

12.300.000.-Ft

2008.05.22

2008.06.15

Iskola felújítás projekt kiviteli tervek elkészítése

Horizont 4. Tervező és Szolg. Kft.

30.900.000.-Ft

2008.11.19

2 év

Velence Árok u. 11. Sz. alatti ingatlan vételára

Gazsi Alíz

24.200.000.-Ft

2008.11.17

-

Velence, Csokonai, Ady, Diófa, Szárcsa, Cserhalom utca aszfaltozása

Utépszer Kft.

8.281.355.-Ft

2008.05.20

2008.07.30

Földhivatal kialakítása Kistérségi Irodánál

TOKU INVEST KFT

5.466.351.-Ft

2008.04.15

-

Velencei-tó Kapuja projekt megvalósíthatósági tanulmány

Közép-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt.

12.000.000.-Ft

2008.07.28

2008.02.28.-

2008.05.19.

Velencei-tó Kapuja projekt előkészítése

New-Line Kft.

12.500.000.-Ft

2008.01.21

Közbeszerzési eljárás lejárta

„Velencei-tó Kapuja, „Iskola felújítás, „Orvosi rendelő projektek könyvvizsgálói feladatának elvégzése

Garami Júlia könyvvizsgáló

8.600.000.-

2008.09.22.

2010.12.31.

„Velencei-tó Kapuja, „Iskola felújítás, „Orvosi rendelő projektekhez ügyvédi tevékenység biztosítása

Szentmiklósi & Társa Ügyvédi Iroda

32.000.000.-

2008.12.10.

-

„Orvosi rendelő projekt szakértői tevékenység biztosítása

Közép-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt.

14.500.000.-

2008.12.29.

-

„Orvosi rendelő projekt kiviteli terveinek elkészítése

Közép-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt.

14.500.000.-

2008.12.29.

2009.01.28.

 

Kimutatás a 2007. évben kötött, nettó 5.000.000.- Ft-ot elérő vagy meghaladó szerződésekről

Szerződés tárgya A szerződést kötő másik fél megnevezése A szerződés nettó értéke Ft-ban A szerződés időpontja A szerződés időtartama

Parkfenntartás

Alba Magnólia Kft.

23.876.347.- Ft

2007.03.19.

2007.01.01. -2007.12.31.

Ingatlanértékesítés

Metal Holding
Vagyonkezelő Zrt.

705.780.000.- Ft
Ebből beszámított opció:
170.500.000.- Ft

2007.12.01.

Végleges adásvétel


Velence története

Velence története - az ember megtelepedésétől

 

Kőkorszak

Első bizonyítható őskőkori lelet a szeletai korból a velencei szőlőkben véletlenül előkerült szépen megmunkált, vésőnek kialakított kőpenge. A Bence hegy Nadap felé eső oldala melletti földrétegből került elő, egy paelolitikus kori műhely eszközállománya kb. 240 db. Az ott készített pattintott kő nyílhegyeket, mintegy 30 db-ot, vakarókat , kaparókat, szakócákat, fúrókat, árvésőket, kőpengéket, kőkéseket, kb. 50 darabot, és egy ütőkövet szedtek össze és adták be a múzeumnak, fényképekkel dokumentálva. Találtak még csont és fog leleteket is, egy metszőfogból csiszolással kialakított nyílhegyet is.

Bronzkor

A bronzkor emberének nyomait is megtalálták Velence területén, a Gurgyal-völgy környékén és a velencei vasútállomás felé eső területen. Tárgyi bizonyíték az a 63 urnasír, amelyeket a Gurgyal-völgy közelében lévő gépműhely alapozásakor tártak fel 1979-ben, ami a késő bronzkori temetőből került elő. A bronzkori település valószínűleg a közelben lehetett, ugyanis a temető és a lakott falu között víznek, mocsaras területnek kellett lennie, amelyen a holtak szellemei nem tudtak átkelni a lakott település területére, nehogy kísértsék az élőket. Egy a tó felé eső környékbeli domb rejtheti el ma még magát a bronzkori falut.

Keltakor

A Meleghegyen talált kelta ezüstpénz a tetradrachma és a tóparttól nem messze talált halotti urna és a hozzátartozó kis tálka, AVETA sírköve és még sok keltákra jellemző lelet, beszédes bizonyítékai a kelták ittlétének, de kelta jellege volt annak a településnek, amely Velencén a Növényvédő Állomástól nyugatra terült el. Velence területén, több helyen is találtak kelta kori telep maradványokat. A vasút melletti Meszleny kastély kertjéhez tartozó dombon és a Bence hegy aljában a Növényvédő Állomástól, a hegy felé eső területen. A késői síroknál lényegesen jelentősebbek azok a szép bronz lószerszámveretek, amelyek egy második századi kelta kocsi temetkezés maradványainak tekinthetők, amelyeket Enyedi József udvarán tártak fel a Kecske utcában. A feliratos emlékek közül jelentős a kelta Aveta sírköve, az 1962. évi ásatás során feltárt Nesergo sírköve, a szórványos leletek mind arra mutatnak, hogy Velence az eraviszkuszok egyik jelentős települése lehetett, amely folyamatosan romanizálódott.

Római kor

Velence területén is keresztül vezetett a Gorsiumból Aquincumba vezető stratégiailag fontos út. Velencén találtak egy mészkőből faragott LIBER oltárkövet. Ez az oltárkő egy írásos bizonyítékának is számítható, a Velence községhez tartozó területen a szőlő és bor kultúra kezdetének, amely a római kortól bizonyos a velencei szőlőhegyen. Római kori edénytöredék, korsó, kőlapokból összerakott sírok, stb. is bizonyítják a rómaiak jelenlétét. A plébánia kertjében, 1960-ban Fitz Jenő régész professzor római kori telepnyomokat talált. Még napjainkban is kerülnek elő különféle leletek ezen a területen. Az előkerült leletek az bizonyítják, hogy a római kori Velence nem egyszerű falu, hanem fontosabb átkelő központ lehetett. Ma a Székesfehérvári István Király Múzeum bejáratánál látható egy igen értékes lelet, amelyet 1927. őszén Velencén a 171. számú ház kertjében Posvai Pál földmíves a tulajdonos, egy szobordarabot talált. Anyaga finom mészkő. Meg van a ló fara, derekán ül a lovasnak a törzse, mellén díszes redőzetű palást, a ló farán látható a szerszám vonala is. A lovag feje, lába, keze, valamint a lónak 2 hátsó lába és egész alsó teste hiányzik. A volt Meszlényi kápolna felújításakor, Bod László a kápolna alapjai alatti részen olyan nagy köveket talált, amelyek kétség kívül római kövek lehettek. Az előbbiek alapján is valószínűsíthető, hogy itt lehetett annak idején a római település.

Népvándorlások kora

Longobardok éltek rövid ideig a környéken, majd őket követte a területünkön az avarok népe, s itteni életüknek jele az avar kori bögre lelet, amely Velence területén sírleletből került elő, amely az István Király Múzeumban látható Székesfehérváron. A vasút mellett több helyen is kerültek elő avar és késő avar kori telepnyomok, s sírleletek.

A magyarok betelepülése

Csontréti patak melletti területen X-XI. századi temetőt tártak fel. Az elnevezést valószínű az adta, hogy az itt eltemetett honfoglalás és azt követő idők sírjaiból a hegyről lezúduló eső sok esetben kimosott csontokat és egyéb velük eltemetett tárgyakat Nagyon figyelemre méltó az a teória, amely alapján már a honfoglalást követő időkben, a pesti rév felöl jövő út mellé, a mai Velencei-tó kapujának mondható szűk áteresztő részen, a fejedelmi törzsből telepítettek le a királyi udvar védőit-kiszolgálóit Velence-Nyék területén. Nagy a valószínűsége annak, hogy a fegyvernek minősülő íjjal, késsel eltemetett harcosok itt Velence területén fontos védelmi feladatot láthattak el, ugyanis itt lehetett egy olyan hely, esetleg őrtorony- féleség, ahonnan felügyelni tudták azt a szűk áteresztő részt, amely a tópart és a hegység között húzódott. A X – XI. Századra tehetők ezek a sírleletek, mivel a temetkezési szokások arra utalnak. Szent István – kori időszakban Velence és környéke a királyi birtokkörbe tartozhatott, a szomszédos települések közül Nyék Géza fejedelem telepítésére vezethető vissza. A fehérvári királyi uradalomnak hatalmas összefüggő területe mutatható ki a Velencei-tó mellett is, így tehát a mai Velence területe is és tó jó része is oda tartozott, s a későbbi adományozások során jutott királyi, királynői, vagy hercegi adományként, a különféle egyházi és családi birtokosok tulajdonába.

1193-ban, III. Béla király latin nyelvű adományozó oklevelében említik, a tavat és környékét első ízben. „in Agár juxta Ferteu (velenczei tó) haben ad quinque aratra, et in Ferteu habent praedicti fratres partem – Agárdon a Fertő (velenczei tó) mellett van az említett kereszteseknek ötekényi földjük, s magában a Fertőben is van részük. A település ez ideg tudomásom szerint középkori oklevelekben, okiratokban nem szerepelt, de az valószínűnek látszik, hogy folyamatosan éltek itt emberek, de a hadi út mellett lévő falu, vagy település sokszor elpusztulhatott. Állandó település csak a XV. században alakulhatott ki, igen valószínű, hogy a velencei olasz telepesek letelepülésével. Bonfini mikor több ízben is keresztül utazott Budára és Fehérvárra menése közben ezek alapján joggal nevezte mezővárosnak a Veneze néven 1520-as években térképre is felkerülő velenceiek által alapított települést, amelynek komolyabb kőtemploma is volt már ekkor. Előkerültek vastag falak és alapjaik, két darab XV. Századi faragott kőborda és egy kapubéllet, amelyeket befalazták a Bod kápolna épületébe 1967-ben, de ma is láthatók. Az idők során a köveket elhordták, beépítették, több utalást is találtam arra, hogy a kastélyok, kúriák építésére is bányászták a régi épületek köveit, és alapjait. Sajnos a történelem viharai ezt az időszakot ugyan úgy, mint a korábbiakat elsöpörték. A törökök a települést, és a város nyomait is elsöpörték.

Velence a XV. századtól

Első írásos emlékei a községnek a jelenlegi ismeretek szerint!

1490. Antonio Bonfini(1432-1502) olasz származású humanista történetíró, Mátyás király felkérésére megírta a magyarok történetét 1486-1492 között, anyaggyűjtése közben többször is keresztül utazott Velencén azt így jegyezte le:

„Inter Albam et Budam Venetia est oppidum Velence mezővárosa Fehérvár és Buda között.

1515. Antalffy János özvegye Pettendi Ilona és osztályos atyafiai, új adományt kértek Velence, Kápolnás-Nyék, stb. praediumban lévő ősi birtokrészükre, amelyet 1517-ben meg is kaptak, 1517-ben a családot beiktatták a birtokba.

1521. előtt Velencét birtokolta a baracskai Pálffy család.

1526. április 15-én, II. Lajos királynak, hogy parancsára néhai Kaczczorlakai Kaczczor András özvegyét: Annát és hozzátartozóit beiktatta Wenecze és Nadab possessiok és Fewrthewfewnyok és Wal birtokrészek birtokába.

1527. december 6-án Mária királyné II. Lajos özvegye, az endrédi Somogyi Ferenc birtokait Velence, Vereb, Vál és Tabajdon levő részeket Révay Ferencnek adta.

1541. június 15-én I. Ferdinánd király Somogyi Ferencnek és Baranyai Mátyásnak hűtlensége miatt Székesfehérvár városnak adta a Velencét.

1543. Velence helység, a Székesfehérvár török kézre jutása idejétől, el­néptelenedett. A helybeli közbirtokosok és szolgálóik elmenekültek a török elől, vagy pedig, aki nem menekült el, az elpusztult. Velencét a török korban, mint adományozás, örökhagyás, vagy birtokviták tárgyát említették a források.

1567. Pettendi Ilona az itteni birtokrészét, Velencét kettyei Finta Benedekre és Albertre hagyományozta.

1629. A Finta leszármazottak és a Balassa leszármazottak osztálylevélben elismerték egymást atyafiaknak és egymás közt elosztották és kikötötték, az egyik fél kihalása esetére a másik fél öröklési jogát.

1630. évben készült iktatólevél szerint Finta Albert és testvérének Benedeknek nőágú leszármazottai a Balassa testvérek II. Ferdinánd királytól új adományt kapnak. Azután per támad köztük, s választott bírájuk Fejér megye Alispánja előtt 1693-ban megegyeztek abban, hogy Velencét, Gárdonyt, stb. egymás közt felosztják és kihalás esetére az egymás utáni örökösödési jogot, fenntartják. Ezen egyesség szerint Velence és Gárdony a Finta családnak jutott.

1667. július 1. I. Lipót király Bécsben kelt levelével Finta Albert birtokait az ő férfiága kihalásával az ő nőágon való örököseinek, névszerint a Kovács Szabó Jánosnak, Toldy Mártonnak, Kaszap Nagy Jánosnak Deső Jakabnak, továbbá Kovács János nejének Nagy Ilonának, s mindkét nemen lévő örököseinek adományozta Velencét, Gárdonyt és Bodmért. A veszprémi káptalan pedig a fent nevezetteket 1667. augusztus 29-én Finta Albert örökségében be is iktatta.

1688. Kovács Szabó János egyességet kötött Deső Katával, Dávid György özvegyével a velencei, stb. javak jövedelme iránt.

1693. A Balassa testvérekkel megegyezve Velence és Gárdony a Finta családnak jutott

1699. Özvegy Dávid Istvánné, született nemes Dezső Katalin Fejér megyében fekvő Velencét, eladta, ezen eladásnak Pakay Jánosné született nemes Kovács Anna ősiségi jogánál fogva ellene mondott.

1701. január 5-én Fejér vármegye nemesi közgyűlése előtt, Finta Mihály földesúr azt vallja, hogy a Finta család Velence, Gárdony és Bodmér pusztákat királyi adomány címén birtokolja. Bemutatta az igazoló iratokat.

1703. Özvegy Dávid Györgyné szül. Dezső Katalin Fejér megyében Velencén, Gárdonyban és másutt levő pusztai birtokrészét Meszlenyi Jánosnak 1500 magyar forintért a kiváltás idejéig zálogba adja.

1714. Velence újra betelepítésével bízta meg Meszlenyi János, Vincze György nevű jobbágyát, ugyanis a helység korábban elhagyott helyként szerepelt az összeírásokban, de nem írták össze még 1715-ben. 3 évre adómentességet kapott.

Faluvá szervezett községgé 1710. után lett, ezt bizonyítja a falu pecsétjének körirata: „ V e l e n c z e i f a l u p ö c s é t j e : 1714 .

1716. február 5. Finta Mihály fia János vallotta, hogy úgy maga és édesapja mintegy 13 évvel előbb zálogba adták birtokaikat 1800 rénus forintért Meszlényi Jánosnak. Apja halála után Finta János nem tudta visszaváltani a zálogba adott birtokokat. Finta János e vallásban elismeri, hogy újabb 400 forint, s egy pár ökörért, vagyis összesen 2200 forint és egy pár ökörért Velence, stb. birtokait örök áron eladta Meszlényi Jánosnak, továbbá minden jogot átruházott Meszlenyre és örököseire. A jogokra és birtokokra vonatkozó okiratokat is átadta a vevőnek.

1717. december 17. A veszprémi káptalan a helyszínen Meszlenyt be is iktatta, bár az iktatásnak sokan ellentmondtak, köztük a Kovács család is.

1718. A velencei szőlőhegy szőlővel történő első betelepítésének megkezdése. Az első sikeres telepítő Bencze István, akiről a hegyet később elnevezik Bence hegynek.

1722. A régi katolikus templomot a réginek romjaiból újra építették, részint az uraság, részint a hívek és alapítványok hozzájárulásával.

1724. október 24. III. Károly királytól, Bécsben kelt donátiós levelében, Meszlenyi János érdemei között megemlíti, hogy 25 év óta alispán, s ezért Velencét és fél Gárdonyt mindkét ágon lévő örökösei számára kapta, illetve amiket megszerzett, azokra donatiot kap.

1727. Katonai adóösszeírásban Velencén 12 adózó jobbágyot számoltak össze.

1736-ban történt a zsidók első összeírása. Ekkor Velencén Meszlenyi Jánosnál, a zsidó Dávid Áron és telepes családja kocsmáltatási és kiskereskedési jogot kapott.

1736-ban történt a zsidók első összeírása. Ekkor Velencén Meszlenyi Jánosnál, a zsidó Dávid Áron és telepes családja kocsmáltatási és kiskereskedési jogot kapott.

A Velencét újra telepítő Meszleny család Velencén

Meszlenyi János (1659-1736), a család birtokainak megalapozója. 1701-1725-ig töltötte be Fejér megyében az alispáni tisztet. Meszlenyi 1694-ben elvette első feleségét, tolnai Festetich Máriát, Komáromy István özvegyét, akinek második házasságakor 18 000 forint hozománya volt. „Házassága révén Győr vármegyében is birtokossá vált és megyei szerepkörhöz jutott. Gyakran mindkét vármegye országgyűlési követe volt. Élete folyamán házasság (háromszor nősült) és birtokvásárlás útján bravúros ügyességgel növelte birtokait. Velencét Meszlenyi János telepíttette be. 1714-ben egy okmánylajstrom említi, hogy Meszlenyi János, Vincze György nevű jobbágyának engedélyt adott a velencei puszta benépesítésére. A donátiós levél Velencét „oppidum desertum-ként, elhagyott helyként említi. Első feleségétől, Festetich Máriától egy fia, Meszleny Pál és öt lánya született. Végrendeletében nyilatkozott: „Meszlény Pál fiamnak hagyom és legálom, az Ingó Jókat is, ingatlanokat hagyom fiamnak. Ellenben Meszleny Pál fiam tartozik mindenik lányomnak két-két Ezer forintokat adni.... Velence földesuraként ő volt a velencei templom kegyura. Meszleny Pál 51 éves volt, amikor első gyermeke, János (1743-1794) megszületett. Meszleny János végrendeletileg meghagyja, hogy ...fia, Pál örökölje az ingatlant, /bona immobilia/ akár öröklés, akár szerzés általi eredetűek. Ezt később Pál mindkét nemű leszármazottai örököljék. Ezt a végrendeletet a törvényszék jóváhagyja. Az okirat Meszleny Pál birtokait Fejér, Tolna, Veszprém és Győr megyében nevezi meg, ezen javakban tehát a leányág is örökössé válik. Meszleny Páltól örökölt ingó és ingatlan vagyont az öt életben levő utód között felosztják. Az öt utód: János, Antal, Pál, Rozália és Anna. A legidősebb fiútestvér, Meszleny János (1743-1794) is részt vesz a Fejér megyei közéletben. Fia Meszlenyi Ferenc (1768-1854) a velencei közbirtokosság jussainak fenntartója volt. Velencén hatodrész birtokkal rendelkezett. A megyei közéletben 1828-tól főbírói tisztet töltött be. Fia Meszleny Károly (1797 – 1878) velencei földbirtokos és megyei bizottsági tag volt. 1839-ben a nemesi birtokösszeírást végző küldöttség tagjává nevezték ki. Meszleny Mór (1829-1915) rendőrtanácsos, 1848-ban testvéreihez hasonlóan őt is tiszteletbeli esküdtnek választották a megyében. A filoxérapusztítás után egyike volt azoknak a velencei szőlőbirtokosoknak, akik külföldről hozattak vadvesszőt a szőlőrekonstrukció megkezdéséhez. Meszleny Ignác(1781 – 1826) egyetlen fia Meszleny Lajos (1804-1868) volt 4 leánygyermeke mellett. Lajos az 1840-es években a kőszegi táblánál teljesített ülnöki szolgálatot. Ekkoriban vette feleségül a kőszegi neves Chernel családból, csernelházi Chernel Rozáliát, akinek biztatására hazaköltöztek Velencére. Meszleny Lajos sokat utazott, műgyűjtőként festményeket vásárolt Bécsben. Egyszer 1859-ben villám csapott a kocsijuk mellé, a lovak megbokrosodtak és felborították a kocsit, de a bent ülőknek nem történt bajuk. Hálából az esemény helyszínén, a Nyék felé kanyarodó út mellett, Meszleny Lajos és felesége, Chernel Rozália feszületet emeltettek az út mentén. Meszleny Lajost 1868-ban temették el a velencei családi temetőben. Fiai: Lajos (1851-1901), Benedek (1855-1909), Pál (1856-1939). Mindhárman a pesti jogi egyetemen végeztek. Meszleny Benedek rajongója volt a Velencei-tónak, nagy vadászatokat rendezett tavasszal, amelyben fivére, Pál is szívesen részt vett. Ilyen vadászaton „vendégei voltak József Ágost és László királyi hercegek is. 1889-1895 között 100 forint ellenében vette bérbe a „gárdonyi szárazi közös vadászterületet. A Velencei tavi Halászati Társulat 1890. jún. 29-én jött létre, igazgatója Meszleny Benedek lett. Meszleny Pál kúriája Velencén a mai Gárdonyi út mellett állt. A 18 szobás ház a hozzátartozó parkkal 1945-ig a családé volt. 1945-ben a kultuszminisztériumnak adták bérbe. 1948-tól állami tulajdonba került. 20 évig gyógypedagógiai intézet működött benne. Ez után a kezelői jog a Velence-tó környéki Vörösmarty Termelőszövetkezeté lett. 1968-tól itt működött a tsz konyhája. Majd a Fejér megyei Vízügyi Igazgatóságé a kezelői jog. 1990-ben a házat -amely romosan, betört ablakokkal üresen állt és a hozzátartozó 4,5 kat. holdnyi területet 30-40 millió Ft értékben árusították. Ma felújításra vár, magántulajdonban van. Meszleny Pál nevéhez fűződik, Velencén a családi sírkert megalapítása. Amikor a századforduló idején betelt ez a temető, ezt a szabad területet elcserélte a köztemető egy részével, ahol a családnak már számos tagja volt eltemetve. 1945-ben elvették a családi temetőt, de a család továbbra is gondozta azt. 1965-ben tényleges birtoklás alapján, Meszleny Pál (1889-1975) és Meszleny Ignác (1925-) visszaemlékezései, földnyilvántartás szerint is visszakerült örököse, Meszleny Pál (1889-1975) nevére. Ma a sírkert Meszleny Pál (1856-1939) unokája, Meszleny Ignác (1925-) kertészmérnök tulajdonát képezi, aki az elmúlt években kitartó munkával rendezte a temetőt. A szanaszét hányódó, pusztuló sírköveket generációs és rokonsági szempontok szerint helyezte el. Kihasználva kertészmérnöki tudását, olyan virágokat ültetett az újra elhelyezett sírkövek mellé, hogy azok mindig egymás után nyíljanak, így tavasztól őszig, végig pompás látványt nyújt a temető. 1968 óta az Ország úti Meszleny családi sírkertet műemlék jellegűvé nyilvánították. A családi temetőben 54, köztük több művészi faragású síremlék található. A XVIII. századtól kezdve eltemetett 37 Meszleny családtag közül 29 a férfi és 10 a született Meszleny lány. Nyolcan közülük még gyermekként haltak meg. Itt van eltemetve báró Eötvös Ignác (1786-1851), az író Eötvös József (1813-1871) édesapja is.


Kitüntetettek

Velencéért Emlékérem kitüntetettjei


Ennek érdekében Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete Velencéért Emlékérem, Velence Rózsája Díj, Díszpolgári Cím és a Velencéért Oklevél elismerő kitüntetéseket és díjakat alapít.„Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete méltóképpen kívánja elismerni mindazon személyek és szervezetek munkáját, akik Velence település gyarapodását, továbbfejlődését, kulturális és művészeti értékeinek megőrzését, lakóinak életkörülményeinek javítását önzetlen munkájukkal elősegítik.

Velence Város Önkormányzat Képviselő- Testületének 19/2011.(VIII.01.) önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések, díjak adományozási rendjéről

A rendelet teljes szövege itt olvasható

 

VELENCÉÉRT EMLÉKÉREM

1992.

1. id. Cserny Vilmos nyugdíjas pedagógus

2. Dr. Entz Ferenc Mg. Szakmunkásképző Intézet kollektívája

3. posztumusz Dr. Kovács Árpád körzeti orvos

1993.

1. Fehér Györgyné pedagógus

2. Szabó László nyugdíjas pedagógus

1994.

Szabó György sportegyesület elnöke

1995.

Általános Iskola és Óvoda nevelő testülete

1996.

1. Balogh Dezső

2. Meszlenyi Ignác

3. Dr. Sirák András

1997.

Enyedi László

1998.

1. Mike Lajos

2. posztumusz Dr. Révész Ferenc

1999.

Dr. Pajor János

2000.

1. Horváth Zoltán

2. 3 egyház

2001.

özv. Vida Gáborné

2002.

1. Röthler Györgyné

2. Dr. Nagy Hilda

3. posztumusz Báldy Sándor

2003.

Horváth Dánielné

2004.

Növény és Talajvédelmi Szolgálat Velence

2005.

Cserny Etelka

2006.

Döbrentei Lászlóné

2007.

1. Vén Lászlóné

2. posztumusz dr. Kelemen János

2008.

Richter Ferenc

2009.

Ecsődi László

2010.

Bölcsföldi László

2011.

Galambos György

2012.

Tiboldi Mária

2013.

Sörédi Imre

2014.

Galambos Györgyné

2015.

Gulyás József

2016.

Czuppon István

2017.

Tímár Béla

2018.

Benkő Istvánné

2019.

Salacz Nóra

2020

Stuhl Evelin (posztumusz)

2021

Kárpáti Miklós

VELENCE RÓZSÁJA DÍJ

2001.

1. Benkő Istvánné (1)

2. Huszti Mihály (2)

3. Horváth Lászlóné (3)

4. Magyar István (4)

5. Huber Viktor (5)

6. Martinovszky Károly (6)

7. Ölvedyné Magyar Mariann (7)

8. Dr. Schmidt Gábor (8)

9. Sári Kálmán (9)

10. Papp Gyula Gábor (10)

2002.

1. Hullay Gyula (11)

2. Enyedi Ferenc (12)

2003.

1. Czettl Mártonné (13)

2. Kovács Istvánné (14)

2004.

1. Borisz Lászlóné (15)

2. Ferenczi Istvánné (16)

2005.

1. Kissné Gyura Ibolya (17)

2. Szávai Jánosné (18)

2006.

1. Galambos Györgyné (19)

2007.

1. Sajkás Balázsné (20)

2. Bartos Zoltánné (21)

2008.

1. Czuppon István (22)

2. Horváth László (23)

2009.

1. Vén Lászlóné (24)

2. Bicskei Józsefné (25)

3. Baglyasné Szécsi Annamária (26)

2010.

1. Fujtás Józsefné (27)

2. Varga Miklósné (28)

3. Vurczinger Zoltánné (29)

2011.

1. Huszti Zoltán (30)

2. Zólyomi Csaba (31)

3. Turcsányi Sándorné (32)

2012.

1. Bartos Gyuláné (33)

2. Bruck József (34)

3. Jeges Károlyné (35)

2013.

1. Kantár Ferencné (36)

2. Kirkner Valéria (37)

3. Végh Istvánné (38)

2014.

1. Herczeg Ferencné (39)

2. Sinkáné Mihály Zita (40)

3. Ható János (41)

2015.(átadva: 2016-ban)

1. Somogyi Tiborné (42)

2. Sinka Józsefné (43)

2017.

1. Kósa Csabáné Bod Veronika (44)

2. Orisek Károlyné (45)

3. Poósz Árpád és Poósz Árpádné (46)

2018.

1. Czibrik Jánosné (47)

2. Urfi Jenőné (48)

3. Tóthné Pongrácz Beáta (49)

2019

Torma Csabáné

 

DÍSZPOLGÁRI CÍM

2012.

Tóth Dávid

2013.

Szenczy Sándor

2014.

Lakatos Zsanett

2015.

Dr. Pálmai Ottó

2016.

Meszleny Ignác

2017.

Tiboldi Mária

2018.

nem került odaítélésre

2019

Torma Csabáné

 

VELENCÉÉRT OKLEVÉL

2012.

1. Kiss Tibor

2. Sári Kálmán

2013.

1. Bencsik Ferenc Pálné

2. Lukács Sándorné

2014.

1. Török Tibor Zoltánné

2. Szabó Béla Lászlóné

2015.

1. Torma Csabáné

2016.

1. Rákóczi Ferenc

2. Solymosy József

2017.

1. Tóthné Benkő Mónika

2. Bartos Zoltánné

2018.

1. Pósa Józsefné

2. Dr. Berta Gyula

 

2020 dr. Oszvald Éva 


Velence Városkártya

(Törzsvásárlói kártya Velence Város állandó lakóinak)

A helyi vállalkozók, vállalkozások és szolgáltatások élénkítésére és segítésére, valamint a velencei állandó lakók városunkhoz való kötõdésének erõsítése érdekében, a Képviselõ-testület törzsvásárlói kártya kibocsátásáról döntött.

Az úgynevezett „Velence Kártyát igénybejelentés alapján, minden velencei állandó lakos ingyenesen megkaphatja, és felhasználhatja mindazokban az üzletekben, és szolgáltatásoknál, ahol a vállalkozó a törzsvásárlói kártya bemutatásakor ún. kedvezményt nyújt. A kártya a kibocsátástól számított egy évig érvényes. Terveink szerint, minden hónapban az újságban tesszük közzé azt a címlistát, ahol a törzsvásárlói kártya felhasználható. A jelenlegi lapszámban megtalálhatják azt az igénylõlapot, amelyet a Polgármesteri Hivatalhoz kell visszajuttatni.

A kártya igénylés beérkezését követõen, a Polgármesteri Hivatal névre szóló levélben, a címre eljuttatja a névvel és sorszámmal ellátott kártyát.

Bízom abban, hogy nagyon sokan fogják kérni a törzsvásárlói kártyát, átérezve azt a szándékot, ami mindannyiunk érdeke: bizonyos szolgáltatásoknál ha lehetséges, a helyi fogyasztást erõsítsük.

Nyomtatható mellékletek:

Tájékoztató és nyilatkozat

Az elfogadóhelyek listája az aktuális kedvezményekkel.

Nyomtatható csatlakozási ív vállalkozóknak


Testvérvárosok

Görögország - Agia Varvara (jelentése Szent Barbara)

A görög várossal, Agia Varvarával 2002-ben jött létre testvérvárosi kapcsolat. 2002. július 8-án írták alá a polgármesterek a partnerkapcsolati szerződést.

Agia Varvara, Athén megyében, Athén nyugati részén található külváros. Az Egaleo-hegy lábánál, helyezkedik el, 7 km-re Pireustól, a Peloponnészosz felé kivezető út irányában.

A város legjelentősebb műemléke a Szent Barbara kolostor. Ez egy 100 éves három hajós bazilika. A város nevét erről a műemlékről kapta, mely felbecsülhetetlen régészeti, történelmi, vallási és kulturális érték.

Agia Varvara területe: 2.425 km2, lakosainak száma közel 40.000 fő.

A város területe régen nagyrészt mezőgazdasági terület volt, de ezen területek többségét 1940 és 1970 között a város fejlesztések kiszorították. Ma a város területének legnagyobb része városiasodott lakónegyed. Agia Varvara észak-nyugati részén terül el az Egaleo-hegy sziklás vonulata cserjékkel és fenyő erdővel borítva.

A város területére a közeljövőben viszik ki az Attiko metróvonalat. Autóbusszal Athén belvárosa jelenleg is kb. 45 perc alatt elérhető.

A város rendelkezik több általános iskolával, középiskolával és gimnáziummal, bankokkal, rendőrséggel, postával, egy focicsapattal, egy kórházzal és terekkel, melyek közül a legújabb, a Velence-tér nevet viseli és 2006. szeptember 13-án avatták fel!

www.agiavarvara.gr

 

Németország - Ralingen

2002. június 6-án kötötte meg a három település (Ralingen, Rosport és Velence) polgármestere a partnertelepülési szerződést. Ez a ritka, 3 országot egyszerre érintő partnerkapcsolat annak is köszönhető, hogy Ralingen és Rosport már régóta, a német-luxemburgi határon átnyúló élénk együttműködést folytat.

Ralingen és Rosport a német-luxemburgi határon található, a Sauer folyó völgyében, kb. 20 km-re Triertől és kb. 40 km-re Luxemburg városától. A Sauer folyó választja el egymástól a két települést. Az összeköttetést közöttük pedig az a híd jelenti, mely már 1839-ben is a gyalogosoknak és a járművel érkezőknek egyaránt kényelmes összeköttetést teremtett Németország és Luxemburg között. A Rosport területén felduzzasztott Sauer folyó, a strandjával számos pihenési, kikapcsolódási és sportolási lehetőséget kínál. A környéken kialakított túraútvonalakon pedig erdők, völgyek, mészkősziklák és mély szakadékok is fellelhetőek. Ralingennél kezdődik a Német-Luxemburgi Nemzeti Park, továbbá Rosport a kis luxemburgi Svájc bejáratánál fekszik.

Ralingen (D)

Ralingen nagyközség 1974 óta egyike azon településeknek, melyek Rheinland-Pfalz tartományon belül a Trier-Land-i (Trier-környéki) településszövetséghez tartoznak.

Trier és Bitburg között helyezkedik el. Területe: 27,99 km2, lakóinak száma: 2069 fő és hat településrészből áll: Ralingen (480 fő), Wintersdorf (459 fő), Olk (437 fő), Godendorf (303 fő), Edingen (260 fő) és Kersch (130 fő).

Jelenleg az állandó lakosok száma Ralingenben a legnagyobb. Egy 2004-es statisztika szerint a nagyközségben 37 kettős állampolgár és 65 külföldi él. A külföldiek elsősorban az alábbi nemzetiségekből tevődnek össze: luxemburgiak, franciák, portugálok, lengyelek, horvátok és belgák. Az állandó lakosok közül kb. 100 fő dolgozik külföldön, Luxemburgban, kb. 800 fő Trierben és környékén és további 150 fő szintén naponta utazik távolabbi munkahelyére. A fő kereseti lehetőségek a nagyközségben: kiskereskedelem, kézművesség és egy ipari üzem. Kevesen foglalkoznak mezőgazdasággal.

Ralingen településrész 953 óta létezik. Az első falualapítások Edingen és Godendorf 862-ből, a frank korszakból származnak. 895-ben ezt követte „Carescara, a későbbi Kersch, egy római birtok, melyet a Karolingok ajándékoztak az echternachi apátságnak. 953-ban I. Ottó király elismerte Wintersdorfot. Olk – kelta jelentése szőlőhegy – 1023-ban „Ulca-ként adták át. Míg Ralingen, Wintersdorf, Edingen és Godendorf később a rosporti uradalomhoz tartozott, Kersch és Olk a trieri választófejedelemség tulajdonában volt.

 www.ralingen.de

 

Luxemburg - Rosport

2002. június 6-án kötötte meg a három település (Ralingen, Rosport és Velence) polgármestere a partnertelepülési szerződést. Ez a ritka, 3 országot egyszerre érintő partnerkapcsolat annak is köszönhető, hogy Ralingen és Rosport már régóta, a német-luxemburgi határon átnyúló élénk együttműködést folytat.

Ralingen és Rosport a német-luxemburgi határon található, a Sauer folyó völgyében, kb. 20 km-re Triertől és kb. 40 km-re Luxemburg városától. A Sauer folyó választja el egymástól a két települést. Az összeköttetést közöttük pedig az a híd jelenti, mely már 1839-ben is a gyalogosoknak és a járművel érkezőknek egyaránt kényelmes összeköttetést teremtett Németország és Luxemburg között. A Rosport területén felduzzasztott Sauer folyó, a strandjával számos pihenési, kikapcsolódási és sportolási lehetőséget kínál. A környéken kialakított túraútvonalakon pedig erdők, völgyek, mészkősziklák és mély szakadékok is fellelhetőek. Ralingennél kezdődik a Német-Luxemburgi Nemzeti Park, továbbá Rosport a kis luxemburgi Svájc bejáratánál fekszik.

Rosport (L)

Területe: 2949 ha, lakosainak száma: 1900 fő.

Rosport hét településrészből áll: Rosport (684 fő), Steinheim (537 fő), Osweiler (381 fő), Girst (112 fő), Dickweiler (98 fő), Hinkel (76 fő) és Girsterklaus (12 fő).

A külföldi lakosok száma 420 fő, mindenekelőtt az alábbi országokból: Portugália, Németország, Belgium, Franciaország és Hollandia. Helyben kicsivel több a mezőgazdaságban foglalkoztatottak száma az iparban foglalkoztatottak számánál. Kb. 880 helyi lakos dolgozik Luxemburgban és Echternachban. Mivel Luxemburgban magasabbak a bérek, szinte egy luxemburgi sem dolgozik külföldön. Van azonban néhány német, akik itt laknak és Németországban dolgoznak.

Két különlegesség tette Rosportot híressé:

A XIX.-XX. sz. fordulóján Henri Tudor az akkumulátor feltalálása és előállítása által vált az elektrotechnika területén világhírűvé. Szülőfalujában Rosportban, a régi malomban, a vízierőmű segítségével állította elő az első kézi akkumulátort.

Rosport nevét a Rosporti Ásványvíz „Source Rosport Luxemburgban és a határokon túl is ismertté tette. Elmondható, hogy minden 2. üveg ásványvíz, melyet Luxemburgban fogyasztanak, luxemburgi ásványvíz a rosporti forrásból.

Ezen kívül említésre méltó a Girsterklause-ban található 12. sz.-i kápolna, mely sok Mária tisztelő zarándokhelye.

Az első település a mai Rosport területén a római korba, az első századba nyúlik vissza. Az ötödik század 2. felében frankok uralkodtak itt. Rosport első okleveles említése 634-ből származik. A településrészek közül Girst 1624 óta, Steinheim és Osweiler 1823 óta és Dickweiler, Hinkel valamint Girsterklaus 1830 óta tartozik Rosporthoz.

www.rosport.lu

A luxemburgi nyelv: Luxemburgban számos nyelvet beszélnek és írnak, de szóbeli kommunikációban csak egy nyelvet használnak, amely a luxemburgiak nemzeti identitásának szimbóluma. A luxemburgi nyelvet iskolákban és nyelvi kurzusokon tanítják. A mindennapi kommunikációban praktikus és hasznos, de kulturális háttere szegényes.

1984 óta hivatalosan a Luxemburgi Nagyhercegség „nemzeti nyelve a luxemburgi, a 2 hivatalos nyelv a francia és a német mellett.

A francia a hatóságok hivatalos nyelve, ezen íródnak a parlamenti jegyzőkönyvek, memorandumok. A publikációk az újságokban németül jelennek meg, a politikai nagygyűléseken viszont a letzeburgischt használják. Bizonyos szövegek többnyelvűek, mert biztosak akarnak lenni abban, hogy az információ mindenkihez eljut.

Az általános iskola második évfolyamától, bár a német az oktatás nyelve, a franciát is tanítják. Középiskolában egyre nagyobb hangsúlyt kap a francia nyelv tanulása, mellette angolt is tanulnak, valamint választhatnak még más nyelvek közül is.

 

USA - Round Hill

 


Jegyzőkönyv 2011.06.20.

Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 20-án megtartott nyílt testületi üléséről


Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 20-án megtartott nyílt testületi üléséről.
Helye:Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (Velence, Kis u. 1.)

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendekkel munkaterv szerint nyílt ülést tart:

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2./ Beszámoló a Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2010/2011-es tanévéről
3./ Velence Plus Kft. beszámolója a 2010. évi gazdálkodásról
4./ Tájékoztató a VHG Kft. 2010. évi gazdálkodásáról
5./ Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi gazdálkodásáról és pénzügyi helyzetéről beszámoló
6./ Egyebek:
a.)    Közlekedésfejlesztési koncepció - tervezet
b.)    Társulási Megállapodás módosítása (Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Tanácsa)
c.)    Bérleti díj fizetéssel kapcsolatos kérelmek
d.)    Háziorvosi rendelő áthelyezésének lehetősége
e.)    Teljesítményértékelés
f.)    Hivatali informatikai rendszer felülvizsgálatának megrendelése
g.)    ONBIN Kft. kérelme
h.)    Szerződés módosítása

olvas


Jegyzőkönyv 2011.06.10.(rendkívüli)

Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 10-én megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről.


Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 10-én megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről
Helye:  Polgármesteri Hivatal (2481 Velence, Tópart út 26.)


Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendekkel rendkívüli nyílt ülést tart:

1./ „Velence „Civilház” felújítása” tárgyában indított KÉ-9121/2011. sz. egyszerű
    tárgyalásos közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala

olvas


Jegyzőkönyv 2011.05.31.(rendkívüli)

Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011 május 31-én megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről


Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011 május 31-én megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről
Helye:   Vörösmarty Mihály Művelődési Ház (2475 Kápolnásnyék, Fő út)

1./ VKTKT Társulási Megállapodásának VII. számú módosítása

olvas


2284
15

Üdvözlő szöveg

Tisztelt Látogatónk! Üdvözöljük Velence
Városának honlapján!
 

E-ügyintézés és partner oldalak

 

Magyar Államkincstár honlapja

Magyar Élelmiszerbank Egyesület honlapja

 

 

 

Velence Élő Város applikáció

 

1
...
146
147
148
149
150
...
153
Velence spinner