A
A
Feliratkozás hírlevélre
Ez az oldal a felhasználói élmény és a használhatóság növelése érdekében sütiket használ.
Elfogadom
Bővebben

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019. (I.10.) határozata a helyi népszavazás elrendeléséről

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019. (I.10.) határozata  a helyi népszavazás elrendeléséről


Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019. (I.10.) határozata Rendelkezés a helyi népszavazás költségvetéséről

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019. (I.10.) határozata Rendelkezés a helyi népszavazás költségvetéséről


Törvényszéki végzések

A Székesfehérvári Törvényszék 2.Pk.50.081/2018/17. számú végzése:

A Székesfehérvári Törvényszék 2.Pk.50.080/2018/17. számú végzése:

A Székesfehérvári Törvényszék 2.Pk.50.082/2018/17. számú végzése:

A Székesfehérvári Törvényszék 2.Pk.50.079/2018/17. számú végzése:


Választási ügyelet

Velence Város Helyi Választási Irodájának tájékoztatója választási ügyeletről:

A HVI tájékoztatója innen letölthető


Meghívók

MEGHÍVÓ

Velence Város Helyi Választási Bizottságának 2018.09.17. napján (hétfő) 15.00 órakor tartandó nyilvános ülésére.

A MEGHÍVÓ ide kattintva letölthető

Korábbi meghívók:

MEGHÍVÓ

Velence Város Helyi Választási Bizottságának 2018.08.21. napján (kedd) 12.30 órakor tartandó nyilvános ülésére.

A MEGHÍVÓ ide kattintva letölthető

MEGHÍVÓ

Velence Város Helyi Választási Bizottságának 2018.10.26. napján (péntek) 10.00 órakor tartandó nyilvános ülésére.

A MEGHÍVÓ ide kattintva letölthető

MEGHÍVÓ

Velence Város Helyi Választási Bizottságának 2018.11.12. napján (hétfő) 14.00 órakor tartandó nyilvános ülésére.

A MEGHÍVÓ ide kattintva letölthető

MEGHÍVÓ

Velence Város Helyi Választási Bizottságának 2018.12.06. napján (csütörtök) 12.30 órakor tartandó nyilvános ülésére.

A MEGHÍVÓ ide kattintva letölthető

 

 

 

 

 

 

 

 


Velence Város Helyi Választási Bizottságának döntései

Velence Város Helyi Választási Bizottságának 2018. július 10. napi döntései:

Velence Város Helyi Választási Bizottságának 6/2018. (VII.10.) határozata 

Velence Város Helyi Választási Bizottságának 7/2018. (VII.10.) határozata 

Velence Város Helyi Választási Bizottságának 8/2018. (VII.10.) határozata  

Velence Város Helyi Választási Bizottságának 9/2018. (VII.10.) határozata 

 

Velence Város Helyi Választási Bizottságának 2018. július 27. napi döntései:

 

Velence Város Helyi Választási Bizottságának 11/2018. (VII.27.) határozata 

Velence Város Helyi Választási Bizottságának 12/2018. (VII.27.) határozata 

Velence Város Helyi Választási Bizottságának 13/2018. (VII.27.) határozata 

Velence Város Helyi Választási Bizottságának 14/2018. (VII.27.) határozata 

 

Velence Város Helyi Választási Bizottságának 2018. augusztus 1. napi döntése:
 

Velence Város Helyi Választási Bizottságának 16/2018. (VIII.1.) határozata:

 

Velence Város Helyi Választási Bizottságának 2018. november 12. napi döntése:

Velence Város Helyi Választási Bizottságának 33/2018. (XI.12.) határozata:

 

Velence Város Helyi Választási Bizottságának 2018. december 6. napi döntése:

Velence_Város_Helyi_Választási_Bizottságának 35/2018. (XII.6.) jogerős határozata pdf formátumban

Velence Város Helyi Választási Bizottságának 2018. december 6. napi döntése:

Velence_Város_Helyi_Választási_Bizottságának 35/2018. (XII.6.) határozata pdf formátumban


FELTÖLTÉS ALATT!

 

Adóügyek

Állampolgárság igazolása iránti kérelem

Családi jogállás rendezése a gyermek születése előtt

Fakivágási ügyek

Haláleset anyakönyvezése

Hazai anyakönyvezés

Házassági névmódosítás

Házasságkötés bejelentése

Házi segítségnyújtás

Honosítás-visszahonosítás

Kereskedelmi hatósági ügyek

Közterület-használat engedélyezése

Méhészek nyilvántartásával kapcsolatos ügyek

Működési engedély kiadása/módosítása

Névváltoztatás

Szakhatósági és jogsegély megkeresések

Szálláshely szolgáltatás

Szociális és egészségügyi ügyek

Születési, házassági, halotti anyakönyvi kivonat kiállítása

Telepengedély iránti kérelem

Újszülött anyakönyvezése

Útvonalengedély kiadása

Zajkibocsátási határérték


Közbeszerzési Terv 2017.-2018.

Velence Város Önkormányzatának 2017. évi Közbeszerzési Terve az ikonra kattintva érhető el: 


Velence Város Önkormányzatának 2017. évi Közbeszerzési Terve az ikonra kattintva érhető el: 

 

Ajánlattételi felhívás

 

Közbeszerzési dokumentumok

 

Egyéb közbeszerzési dokumentumok

Velence Város Önkormányzatának 2018. évi Közbeszerzési Terve az ikonra kattintva érhető el: 

 

 

 


Eladó Önkormányzati ingatlanok

Velence Város Önkormányzata az alábbi önkomrányzati tulajdonú ingatlant hirdeti meg értékesítésre: 

 

HRSZ 52/4  

 

 

 


Polgármesteri Hivatal

Velence város Polgármesteri Hivatalának szervezeti egységei


POLGÁRMESTER
Koszti András

22/589416

HIVATALVEZETŐ
Dr. Szvercsák Szilvia jegyző

22/589402

TITKÁRSÁGI OSZTÁLY

Heinczné Horváth Edina
humánerőforrás szakreferens

(személyzeti ügyek, közfoglalkoztatás, birtokvita)
589-412

Kusnyérné Retezi Gyöngyi
testületi referens                     
589-425

Varga Viktor
személyi asszisztens                                        
589-402

Kállai-Kiss Barbara
titkársági ügyintéző

589-416

Mátay Balázs
önkormányzati és kommunikációs referens

30-333-6171

 

IGAZGATÁSI OSZTÁLY

Szelei Andrea
aljegyző
                                                        
589-418

Máthay Erzsébet
anyakönyvvezető
(anyakönyvezés, állampolgársági ügyek, hagyatéki ügyintézés, lakcímbejelentés)
589-417

Böhm Brigitta
igazgatási ügyintéző
(települési támogatás, gyógyszertámogatás, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat, gyermekétkeztetési támogatás)
589-408

Ablonczi Ernő
közterület-felügyelő
                                     
589-422
30-588-6416  

Pécsi Viktor
közterület-felügyelő                                        

589-422
30-255-7392

 

PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI OSZTÁLY

Nochtáné Sulyok Mariann
osztályvezető                           
589-414

Csikmérő Enricóné
főkönyvi könyvelő                              

589-411

Egri Andorné
főkönyvi könyvelő                                         

589-411

Zsapka Judit
pénzügyi ügyintéző      
589-424    

Csizik Gabriella
pénzügyi ügyintéző

589-423

Sári Viktória
pénzügyi ügyintéző                                       
589-415

Kovács Jánosné
adóigazgatási ügyintéző                           

(építményadó, adókönyvelés, adó- és értékbizonyítvány)
589-413

Szendreiné Zakály Márta
adóigazgatási ügyintéző         

(iparűzési adó, talajterhelési díj, telekadó, adóigazolás, tartózkodás utáni idegenforgalmi adó, gépjárműadó)
589-409

Bíró Gábor
adóigazgatási ügyintéző

(adóbehajtás, végrehajtás, adók módjára behajtandó köztartozások)
589-428

                                                        

VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI OSZTÁLY

Fiala Károly
osztályvezető
589-407

 

Szilassy Gabriella
városüzemeltetési és városfejlesztési ügyintéző
(út- és közműépítési ügyek, közútkezelői- és tulajdonosi hozzájárulások, közterület használati engedély, jegyzői engedélyhez kötött kutak létesítése, tűzgyújtási ügyek)
589-405

 

Ruff-Pánczél Zsuzsanna
városüzemeltetési és városfejlesztési ügyintéző
(településképi eljárások, Helyi építési szabályzat, zaj- és rezgésvédelmi ügyek, beruházási ügyek, Építési Szolgáltató Pont)
589-401

 

Vida Tünde
városüzemeltetési és városfejlesztési ügyintéző
(beruházási ügyek, Építési Szolgáltató Pont, hulladékgazdálkodás, fakivágási ügyek)
589-406

 

 


 

 

 


Ügyfélfogadás

Polgármesteri Hivatal

Levelezési cím: 
2481 Velence Tópart u. 26.

Ügyintézők elérhetőségei: http://www.velence.hu/Onkormanyzat/Polgarmesteri-hivatal

email: hivatal@velence.hu
honlap: www.velence.hu

Ügyfélfogadási napok

Koszti András polgármester,
Dr. Szvercsák Szilvia jegyző:

előjegyzéssel az 22/589-416
vagy 22/589-402 telefonszámon

Ügyintézők

hétfő:   8.00–12.00-ig
szerda: 8.00–16.00-ig
péntek: 8.00–12.00-ig

Pénztári órák nyitvatartása

hétfő:   10.00–12.00 -ig
szerda: 9.00–12.00 -ig
             13.00–15.00 -ig
péntek: 9.00–12.00 -ig

Sürgős esetben, munkaidőben, ügyfélfogadási időn kívül is a lakosok rendelkezésére állunk.

 


Tisztségviselők

Koszti András
polgármester

Fogadóóra előzetes bejelentkezés alapján, időpont egyeztetéssel.
Előjegyzés a 22/589-416 telefonszámokon.

 

Dr. Sirák András
alpolgármester

Fogadóóra minden hónap első csütörtökén 15:00 és 16:00 óra között a Polgármesteri Hivatalban.

 

Dr. Szvercsák Szilvia
jegyző (hivatalvezető)

Fogadóóra előzetes bejelentkezés alapján, időpont egyeztetéssel.
Előjegyzés a 22/589-416 és az 589-402-es telefonszámokon.


18
15

Üdvözlő szöveg

Tisztelt Látogatónk! Üdvözöljük Velence
Városának megújult honlapján!
 

Aktuális projekt leírás

E-ügyintézés

 

Partner oldalak

Velence Turizmusáért TDM Egyesület honlapja

 

Velence Turizmusáért TDM Egyesület honlapja

 

Velence Resort & Spa honlapja

Velence Korzó honlapja

Esztrád Víziszínház Velence honlapja

Magyar Államkincstár honlapja

Magyar Élelmiszerbank Egyesület honlapja

 

1
2
Velence spinner