Ez az oldal a felhasználói élmény és a használhatóság növelése érdekében sütiket használ.
Elfogadom
Bővebben

Forgalomváltozás a gyalogos aluljáró lezárása miatt

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában épülő vasúti pálya felújítási munkáinak része a meglévő gyalogos aluljáró teljes körű felújítása is. A beruházó, valamint a kivitelező előzetes tájékoztatása alapján a felújítási munkák idejére a gyalogos aluljáró teljes lezárása szükséges, ezért a gyalogos forgalmat más nyomvonalon kell átvezetni a 7. számú főúton és a vasúton.


 

A beruházó kivitelezője a KÖZGÉP Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt. a gyalogos forgalom elterelésére vonatkozólag hatósági engedélyezési eljárást folytatott le a Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyeleténél.

Ennek értelmében a javasolt forgalmi rend vasúti szintbeni átjáró ideiglenes jelleggel történő kialakítása, mely szerint a gyalogosok a Szabolcsi úti oldalról felfestett gyalogátkelőhelyen keresztül kelhetnek át a 7. számú főúton, majd labirint korlátrendszeren át közlekedve haladhatnak keresztül a vasúti pályatesteken egészen a Tábor utcai oldalra, illetve vissza.

A megoldás ellen önkormányzatunk több ízben tiltakozott, illetve Oláhné Surányi Ágnes polgármester asszony a szintbeni gyalogos átjáró kialakításához nem is járult hozzá. Az engedélyezési eljárásban résztvevő hatóságok azonban feltételeik betartása mellett hozzájárultak, mely alapján az ideiglenes gyalogátkelőhely kialakítására kivitelező engedélyt kapott.

Önkormányzatunk álláspontja, hogy az engedélyezett gyalogos nyomvonal kialakításának köszönhetően elsősorban ezt a gyalogútvonalat használó gyermekek fokozott veszélynek vannak kitéve. Ezért kérünk mindenkit és elsősorban a szülőket, hogy az aluljáró átépítésének idejére, mely a kivitelező tájékoztatása szerint cca. 2 hónap, fokozott figyelemmel engedjék gyermekeiket közlekedni, amennyiben lehetőségük van rá, kísérjék át őket a veszélyes csomóponton.

Velence, 2011. október 17.                   Velence Város Polgármesteri Hivatal


 

 

                         Műszaki Osztály


Tájékoztató a lakásfenntartási támogatásról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény alapján a lakásfenntartási támogatás az alábbi együttes feltételek mellett adható.

Értékhatárok és jogosultsági feltételek 2011.09.01-től
Lakásfenntartási támogatás

Egy fogyasztási egységre jutó jövedelem (fels
ő) határa:

- 71.250.- Ft/fogyasztási egység


 

 

Lakásfenntartás elismert költsége:

A tényleges havi közüzemi számlák helyett az alább jelzett m2 és 450.- Ft szorzata alapján számolt havi költséget vesszük

alapul.

Elismert lakásnagyság:

- egyszemélyes háztartás esetén                 35 m2

- 2 személyes háztartás esetén                    45 m2

- 3 személyes háztartás esetén                    55 m2

- 4 személyes háztartás esetén                    65 m2

- ha 4-nél több személy lakik a háztartásban, akkor

minden további személy után 5-5 m2, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.

Jogosultsági feltétel:

Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi

jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét (2011-ben a 71.250.- Ft- ot), és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

Vagyon:

Az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek

külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének

harmincszorosát (2011-ben a 855.000.- Ft-ot), vagy

együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének nyolcvanszorosát (2011-ben a

2.280.000.- Ft-ot)

meghaladja azzal, hogy nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a

vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott

gépjármű.

Egyéb feltételek:

-Azon személy esetében, akinél előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék működik, a lakásfenntartási támogatást vagy annak meghatározott részét természetben, a készülék működtetését lehetővé tévő formában kell nyújtani.

A lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő

személyek és háztartások számától.

A kérelem elutasításra kerül, ha a kérelmező, illetve a háztartásban élő személy érvényes lakásfenntartási támogatással rendelkezik.

 

A támogatás összege:

A jogosultsági feltételek fennállása esetén a támogatás mértéke a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló

többször módosított 1993. évi III. törvény 38. § (7) bekezdésében meghatározott képlet alapján {0,3 – (egy fogyasztási egységre jutó jövedelem – 14.250.- Ft) x 0,15 / 28.500.- Ft} kiszámított és két tizedes jegyre kerekített arányszám, valamint a lakásfenntartás elismert havi költségének szorzata 100.- Ft-ra kerekítve, melynek minimális összege havi 2.500.- Ft, amely egy év időtartamra állapítható meg. A támogatás összege a kérelmező által megjelölt szolgáltatóhoz kerül átutalásra. Albérleti díj esetén a támogatás postai úton az albérleti címre kerül kifizetésre.

Lakásfenntartási támogatás iránti kérelem esetén a szociális helyzet megismerése céljából, a kérelemben közölt adatok valódiságának ellenőrzése céljából az ügyintéző környezettanulmányt készíthet. Kérelem az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon nyújtható be az Igazgatási osztályon (2481 Velence, Tópart u. 26.). Ügyfélfogadás:

Hétfő:                             8.00 – 12.00

Szerda:                           8.00 – 12.00 és 12.30 – 15.30

Péntek:                           8.00 – 12.00


SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS id, Object_Name, fromdate, Object_Description, Object_Short_Description, Object_List_Image_Small, Object_List_Image, Object_Map_Lat, Object_Map_Long, case when fromdate >= CURDATE() then 0 else 100000 end + ABS(TO_DAYS(fromdate)-TO_DAYS(CURDATE())) AS sorrend FROM Object WHERE TO_DAYS(fromdate)-TO_DAYS(CURDATE()) < 60 and Object_Site_id = 1 AND Object.Object_Status = 1 AND Main_Category_id = 91 AND Object_IsShowdate = 1 AND (todate >= CURDATE()) ORDER BY Object_Created DESC, id DESC LIMIT 990, 15
1000
2

Üdvözlő szöveg

Tisztelt Látogatónk! Üdvözöljük Velence
Városának megújult honlapján!
 

Aktuális projekt leírás

E-ügyintézés

 

Partner oldalak

Velence Turizmusáért TDM Egyesület honlapja

 

Velence Turizmusáért TDM Egyesület honlapja

 

Velence Resort & Spa honlapja

Velence Korzó honlapja

Esztrád Víziszínház Velence honlapja

Magyar Államkincstár honlapja

Magyar Élelmiszerbank Egyesület honlapja

 

1
...
65
66
67
Velence spinner