Ez az oldal a felhasználói élmény és a használhatóság növelése érdekében sütiket használ.
Elfogadom
Bővebben

Pályázat intézményvezetői munkakör betöltésére

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§. alapján pályázatot hirdet az intézményi társulás keretében fenntartott Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezető munkakör betöltésére.


VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Velence Város Önkormányzata nyilvános pályázati felhívással induló pályázatot hirdet a Velence, belterület 1377/1. hrsz alatti földrészleten, természetben Velence, Millenniumi Park megnevezésű területen található felépítmény 5 évre üzemeltetésbe adás útján történő hasznosítására.


 

A pályázaton való részvétel feltételei:

A Pályázati Dokumentáció megvásárolható 2012. március 1. napjától 2012. április 2. napjáig 10.000,- Ft + 27% ÁFA áron Velence Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában (2481 Velence, Tópart u. 26., Pénzügyi Osztály).

Az ellenértéket Velence Város Önkormányzata OTP Bank Nyrt. Pénzintézetnél vezetett 11736082-15363107-00000000 sz. számlájára kell befizetni, vagy átutalni.

A pályázaton történő részvétel feltétele továbbá 100.000,- összegű ajánlati biztosíték banki átutalás útján történő befizetése Velence Város Önkormányzat OTP Bank Nyrt. Pénzintézetnél vezetett 11736082-15363107-00000000 sz. számlájára. Az ajánlati biztosítékot „Millenniumi Park felépítmény hasznosítás pályázati biztosíték megjelöléssel kell a fenti számlaszámra átutalni a pályázat benyújtására nyitva álló határidőig. Az átutalás teljesítését igazoló bankkivonatot a pályázathoz csatolni kell. Az ajánlati biztosíték a nyertes Ajánlattevő esetén az üzemeltetési díjba beszámításra kerül.

Ajánlattételi határidő: 2012. április 2. napja 12.00 óra

A pályázattal kapcsolatos részletes feltételeket a pályázati dokumentáció tartalmazza.

Az ajánlatokat Velence Város Önkormányzatának képviselő testülete az ajánlattételi határidő lejártát követő 30 napon belül bírálja el.

Kiíró az ajánlatokat a következő részszempontok figyelembevételével értékeli, és az összességében számára legkedvezőbb ajánlatot fogadja el nyertesnek: 

- a hasznosítás módjának illeszkedése a környezethez és a területre vonatkozó hasznosításához,a hasznosítás módja mennyiben járul hozzá a település turisztikai kínálatának bővítéséhez,           súlyszám: 30

- a pályázó által befektetni kívánt érték, (nettó Ft)                                                      súlyszám: 30

- a pályázó által kínált bérleti díj összege (nettó Ft/m2/év)                                      súlyszám: 30

- nyitvatartási idő két heti óraszáma                                                                             súlyszám 10

(heti nyitvatartási időt Kiíró május-szeptember és szeptember-május időtartamban vizsgálja)

Az egyes tartalmi elemekre adott pontszám alsó és felső határa: 1-10.

További felvilágosítás és helyszíni szemle időpontjának egyeztetése kérhető Csiszár Balázs kapcsolattartótól a +36 (22) 589-406 telefonszámon.

A Kiíró fenntartja a jogot arra, hogy az eljárást indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.


Tájékoztató

Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2012. március 15-ei ünnephez kapcsolódó munkarendjéről.

A tájékoztató teljes szövege itt olvasható.


Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2012. március 15-ei ünnephez kapcsolódó munkarendjéről.

A tájékoztató teljes szövege itt olvasható.


A Velencei-tó Térségfejlesztő egyesület 2012/3. számú hírlevele

A tartalomból:

 • Utazás kiállítás 2012
 • Szolgáltatók figyelmébe, fontosabb programok !
 • Kerékpáros turisták: Sajátos igények (Turizmus ZRT) A Velencei-tó is kedvelt kerékpáros célpont lehet !
 • Hintó járat a Velencei-tónál
 • Partneri együttműködéshez ajánljuk !
 • Új pályázatok 2012 - BEMUTATJUK VEREBET

A MÁV Zrt. hirdetménye

Értesítjük Tisztelt Utasainkat, hogy a Budapest-Déli - Székesfehérvár vasútvonalon 2012. március 3-án 0.00 órától 2012. március 9-én 24.00 óráig pályaépítési munkák miatt, a vonatok az alábbi módosított menetrend alapján közlekednek:


Fogyasztói tájékoztató

A DRV Zrt. fogyasztói tájékoztatója a talajterhelési díjjal, valamint a viziközmű-hálózatokra történő kötelező rákötéssel kapcsolatos jogszabályi változásokról.


Óvodai beíratás!

Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy Velence Város Meseliget óvodája, a 2013. május 31-ig, 3. életévüket betöltött gyermekek részére óvodai beíratást tart.

Ó-falusi településrészen (Fő u. 79.):
2012. 02. 21-
én, (kedd) 800-1630-ig.

Újtelepi településrészen (Szent Erzsébet tér. 1.):
2012. 02. 22
-én, (szerda) 800-1630-ig.

Beíratáshoz szükséges iratok:

 • orvosi igazolás
 • gyermek lakcímkártyája
 • szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája

Serhókné Varjas Edit
óvodavezető


Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy Velence Város Meseliget óvodája, a 2013. május 31-ig, 3. életévüket betöltött gyermekek részére óvodai beíratást tart.

Ó-falusi településrészen (Fő u. 79.):
2012. 02. 21-
én, (kedd) 800-1630-ig.

Újtelepi településrészen (Szent Erzsébet tér. 1.):
2012. 02. 22
-én, (szerda) 800-1630-ig.

Beíratáshoz szükséges iratok:

 • orvosi igazolás
 • gyermek lakcímkártyája
 • szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája

Serhókné Varjas Edit
óvodavezető


A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság hírlevele

A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság szerkesztésében, a 2012-es esztendő februári hírlevelét olvashatják.

Az elmúlt hónapokban, megkímélt bennünket az időjárás és élvezhettük az enyhének mondható tél minden előnyét. Azonban az előrejelzések szerint zordabb oldalát fogja mutatni az elkövetkezendő napokban.


Tájékoztatás vízhiányról

A DRV Zrt. önkormányzati ügyfél referensének tájékoztatója szerint

Velence Enyedi közben, Enyedi utcában és a Fő utca közötti szakaszon 2012. január 27-én péntek 08 és 14 óra között ivóvízvezeték kiváltási munkák miatt, vízhiány várható.

Ivóvizet ebben az időszakban ivóvízszállító tartálykocsiból lehet vételezni.


A DRV Zrt. önkormányzati ügyfél referensének tájékoztatója szerint

Velence Enyedi közben, Enyedi utcában és a Fő utca közötti szakaszon 2012. január 27-én péntek 08 és 14 óra között ivóvízvezeték kiváltási munkák miatt, vízhiány várható.

Ivóvizet ebben az időszakban ivóvízszállító tartálykocsiból lehet vételezni.


Január 1-től tilos a dohányzás.

Havonta ezreket költ azért, hogy egészségtelenül éljen!
Január 1-től tilos a dohányzás.

A törvény új szigorítása első hallásra akár radikálisnak is nevezhető, de a magyar emberek dohányzási szokásait és a dohányzás miatt kialakuló betegségeket figyelembe véve indokolt és szükségszerű lépés volt. A dohányfüst rákkeltő a passzív dohányosok számára is. A gyermekek tüdejét súlyosan károsítja.


De pontosan milyen szigorításokat kell észben tartani? A törvény értelmében tilos a dohányzás a közforgalmú intézmények és a munkahelyek zárt légterű helyiségeiben, a szórakozó- és vendéglátóhelyeken, a tömegközlekedési eszközökön és a megállóikban, a játszótereken és öt méteres környezetükben. A helyi önkormányzatok mindemellett további közterületen is megtilthatják a dohányzást.

A jövőben szabadtéren sem jelölhető ki dohányzásra alkalmas terület a közoktatási intézményeknél, gyermekjóléti-gyermekvédelmi intézményeknél, egészségügyi szolgáltatóknál.

Dohányzóhelyet csak szabad levegőn, a bejárattól legalább öt méterre lehet kijelölni, kivéve azoknál a vendéglátóegységeknél, ahol erre csak a bejáratnál van lehetőség.

Az ÁNTSZ jogutódja, a Népegészségügyi Szakigazgatási Intézet munkatársai és a közterület felügyelők figyelmeztetéseit komolyan kell venni. Tavasztól magánszemélyek esetében akár 50 ezer forintos, intézmények esetében pedig 2,5 millió forintos bírságot is kiszabhatnak, ha nem tartják be a szigorított törvényt.

Magyarországon ma 10 emberből négy dohányzik és ennek következményeként 18 percenként meghal egy honfitársunk. A hatóságoknak nem az a céljuk, hogy minél többet bírságoljanak, hanem, hogy a tiltás miatt még többen leszokjanak a cigiről. Ez egy jó alkalom arra, hogy megszabaduljanak káros szenvedélyüktől! Határozzák el magukat és forduljanak segítségért a háziorvosukhoz, vagy keressék fel a www.leteszemacigit.hu weboldalt.

Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv


HÍRLEVÉL VELENCEI-TÓ TÉRSÉGFEJLESZTŐ EGYESÜLET 2012./I.

ÚJ ÉV ÚJ PÁLYÁZATOK

2012 első félévében újra pályázhatók az UMVP III. tengely két programja, az 5000 fő alatti települések vállalkozásai, magánszemélyei pályázhatnak.

EMVA turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez: Javasoljuk, hogy döntéséhez olvassa el a vidékfejlesztési miniszter 44/2011. (V. 26.) VM rendelete az EMVA a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez 2011-tõl nyújtandó támogatások részletes feltételeiről ( www.mvh.gov.hu /közlemények) felhívást.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz E rendelet alapján támogatás vehető igénybe.


Országgyűlési biztosi levél

dr. Fülöp Sándornak, a jövő nemzedék országgyűlési biztosának levele a Velencei-tó kapuja nagyberuházással kapcsolatban.


 

A levél teljes szövege itt olvasható.


Felkérés javaslat tételre

Mint ismeretes, Velence Önkormányzata 1992-ben Velencéért Emlékérmet alapított.

A hatályos rendelkezés értelmében Velencéért Emlékérem adományozható azoknak a személyeknek, személyek csoportjának, társadalmi, vagy gazdasági szervezeteknek, intézményeknek, egyesületeknek, alapítványoknak, lakóhelyi közösségeknek, akik, vagy amelyek a város fejlesztésében, társadalmi, szociális, kulturális és gazdasági élet bármely ágazatában kiemelkedően hasznos munkát végeztek és ennek révén a város értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el.


 

A Velencéért Emlékérem odaítélésére bárki tehet javaslatot. A javaslatot röviden indokolni kell.

A javaslatot 2012. február 15. napjáig kell írásban a Polgármesteri Hivatalba benyújtani.

Felkérjük tehát a lakosságot, hogy a Velencéért Emlékérem odaítélésére tegyen javaslatot!

A Velencéért Emlékérem a 2012. március 15. napján tartott hivatalos városi ünnepségen kerül átadásra.

Velence Város Önkormányzat
Képviselő-testülete


SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS id, Object_Name, fromdate, Object_Description, Object_Short_Description, Object_List_Image_Small, Object_List_Image, Object_Map_Lat, Object_Map_Long, case when fromdate >= CURDATE() then 0 else 100000 end + ABS(TO_DAYS(fromdate)-TO_DAYS(CURDATE())) AS sorrend FROM Object WHERE TO_DAYS(fromdate)-TO_DAYS(CURDATE()) < 60 and Object_Site_id = 1 AND Object.Object_Status = 1 AND Main_Category_id = 91 AND Object_IsShowdate = 1 AND (todate >= CURDATE()) ORDER BY Object_Created DESC, id DESC LIMIT 990, 15
1013
15

Üdvözlő szöveg

Tisztelt Látogatónk! Üdvözöljük Velence
Városának megújult honlapján!
 

Aktuális projekt leírás

E-ügyintézés

 

Partner oldalak

Velence Turizmusáért TDM Egyesület honlapja

 

Velence Turizmusáért TDM Egyesület honlapja

 

Velence Resort & Spa honlapja

Velence Korzó honlapja

Esztrád Víziszínház Velence honlapja

Magyar Államkincstár honlapja

Magyar Élelmiszerbank Egyesület honlapja

 

1
...
65
66
67
68
Velence spinner