Ez az oldal a felhasználói élmény és a használhatóság növelése érdekében sütiket használ.
Elfogadom
Bővebben

Képviselő-testületi ülés

H I R D E T M É N Y

Tisztelt Velencei Állampolgárok! Tisztelt Választópolgárok!

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete munkaterv szerinti ülését
2012. április 16-án (hétfőn) 15.00 órai kezdettel tartja a Kastélyban (Tópart u. 52.)


Tájékoztató

Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2012. május 1-jei ünnephez kapcsolódó munkarendjéről

Velence Város Polgármesteri Hivatala tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy
- 2012. április 20-án pénteken az ügyfélfogadás 8-12, 12.30-16 óráig tart,
- 2012. április 21-ei szombati munkanapon a Polgármesteri Hivatal zárva tart,
- 2012. április 30-ai hétfői és május 1-jei keddi szabadnapon a Polgármesteri Hivatal zárva tart.

Ügyfeleink megértését köszönjük.
dr. Papp Gyula Gábor sk.
címzetes főjegyző


Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2012. május 1-jei ünnephez kapcsolódó munkarendjéről

Velence Város Polgármesteri Hivatala tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy
- 2012. április 20-án pénteken az ügyfélfogadás 8-12, 12.30-16 óráig tart,
- 2012. április 21-ei szombati munkanapon a Polgármesteri Hivatal zárva tart,
- 2012. április 30-ai hétfői és május 1-jei keddi szabadnapon a Polgármesteri Hivatal zárva tart.

Ügyfeleink megértését köszönjük.
dr. Papp Gyula Gábor sk.
címzetes főjegyző


Köszönöm Velence

Tisztelettel meghívom a kedves velencei polgárokat
2012. április 29-én (vasárnap) 17:00 órára a Kastély házasságkötő termében tartandó
KÖSZÖNÖM VELENCE

című zenés beszélgetésre (DVD bejátszásokkal)
melynek témái 50 év az operett szolgálatában itthon és külföldön, a Velencei Nyári Zenés Esték műsorai a Kastélyparkban (1996-2002) a család fontossága, tanulmányaim, hobbijaim, terveim .. .
A belépés díjtalan!
Szeretettel várom Önöket

Tiboldi Mária
Meghívó (a Velencei Híradó melléklete)


Tisztelettel meghívom a kedves velencei polgárokat
2012. április 29-én (vasárnap) 17:00 órára a Kastély házasságkötő termében tartandó
KÖSZÖNÖM VELENCE

című zenés beszélgetésre (DVD bejátszásokkal)
melynek témái 50 év az operett szolgálatában itthon és külföldön, a Velencei Nyári Zenés Esték műsorai a Kastélyparkban (1996-2002) a család fontossága, tanulmányaim, hobbijaim, terveim .. .
A belépés díjtalan!
Szeretettel várom Önöket

Tiboldi Mária
Meghívó (a Velencei Híradó melléklete)


PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A Velencéért Közalapítvány, és Velence Város Önkormányzata pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására


Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet
civil szervezetek támogatására

Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap, amely letölthető www.velence.hu oldalon, vagy átvehető papír alapon a Polgármesteri Hivatal ( 2481.Velence, Tópart u. 26. ) Pénzügyi osztályán.

1. A pályázat célja

A pályázat a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, növelése, a közalapítvánnyal való partneri kapcsolat előmozdítása, hatékony ellátása.

A pályázati kiírás teljes szövege, mely tartalmazza a pályázati adatlapot is.


Velence Város Önkormányzata pályázatot hirdet
civil szervezetek támogatására

Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap, amely letölthető www.velence.hu oldalon, vagy átvehető papír alapon a Polgármesteri Hivatal ( 2481.Velence, Tópart u. 26. ) Pénzügyi osztályán.

1. A pályázat célja

A pályázat a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, növelése, a közalapítvánnyal való partneri kapcsolat előmozdítása, hatékony ellátása.

A pályázati kiírás teljes szövege, mely tartalmazza a pályázati adatlapot is.


DRV hétvégi megerősített diszpécserszolgálat

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy Társaságunk megerősített készenléttel várja a hosszú hétvégét az üdülőkörzetekben. A Balaton és a Velencei-tó környékén, nagyszámú nyaralótulajdonos az első tavaszi hosszú hétvégén szembesülhet az esetleges vízmérő-elfagyási problémákkal és az ebből fakadó kellemetlenségekkel.


A DRV Zrt. működési területén az idei évben már több mint 1000 vízmérő elfagyás történt, amelyeket jellemzően az állandóan használt ingatlanok esetében jelentettek be Fogyasztóink. A diszpécserszolgálat és a hibaelhárítás területén dolgozó kollégáink megerősített szolgálattal fogadják az idényes fogyasztók bejelentéseit, és végzik a feltárt hibák minél gyorsabb elhárítását.

Az ingatlantulajdonosok bejelentéseiket a helyi hívás díjával hívható 06-40-240-240-es DRV INFO VONAL „1. Hibajelentés menüpontja alatt tehetik meg.

Felhívjuk afigyelmüket, hogy a mérőcsere költsége, minden esetben az érintett Fogyasztót terheli!

Tisztelettel kérjük, hogy a rendelkezésükre álló kommunikációs eszközökkel (honlap, köztéri hirdető, képújság) segítsék a Fogyasztók tájékoztatását.

Együttműködésüket megköszönve,

Siófok, 2012. március 13.

Tisztelettel:

          Kollár József

              igazgató

 Önkormányzati és Nagyfogyasztói Divízió


Pályázat intézményvezetői munkakör betöltésére

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§. alapján pályázatot hirdet az intézményi társulás keretében fenntartott Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezető munkakör betöltésére.


VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Velence Város Önkormányzata nyilvános pályázati felhívással induló pályázatot hirdet a Velence, belterület 1377/1. hrsz alatti földrészleten, természetben Velence, Millenniumi Park megnevezésű területen található felépítmény 5 évre üzemeltetésbe adás útján történő hasznosítására.


 

A pályázaton való részvétel feltételei:

A Pályázati Dokumentáció megvásárolható 2012. március 1. napjától 2012. április 2. napjáig 10.000,- Ft + 27% ÁFA áron Velence Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában (2481 Velence, Tópart u. 26., Pénzügyi Osztály).

Az ellenértéket Velence Város Önkormányzata OTP Bank Nyrt. Pénzintézetnél vezetett 11736082-15363107-00000000 sz. számlájára kell befizetni, vagy átutalni.

A pályázaton történő részvétel feltétele továbbá 100.000,- összegű ajánlati biztosíték banki átutalás útján történő befizetése Velence Város Önkormányzat OTP Bank Nyrt. Pénzintézetnél vezetett 11736082-15363107-00000000 sz. számlájára. Az ajánlati biztosítékot „Millenniumi Park felépítmény hasznosítás pályázati biztosíték megjelöléssel kell a fenti számlaszámra átutalni a pályázat benyújtására nyitva álló határidőig. Az átutalás teljesítését igazoló bankkivonatot a pályázathoz csatolni kell. Az ajánlati biztosíték a nyertes Ajánlattevő esetén az üzemeltetési díjba beszámításra kerül.

Ajánlattételi határidő: 2012. április 2. napja 12.00 óra

A pályázattal kapcsolatos részletes feltételeket a pályázati dokumentáció tartalmazza.

Az ajánlatokat Velence Város Önkormányzatának képviselő testülete az ajánlattételi határidő lejártát követő 30 napon belül bírálja el.

Kiíró az ajánlatokat a következő részszempontok figyelembevételével értékeli, és az összességében számára legkedvezőbb ajánlatot fogadja el nyertesnek: 

- a hasznosítás módjának illeszkedése a környezethez és a területre vonatkozó hasznosításához,a hasznosítás módja mennyiben járul hozzá a település turisztikai kínálatának bővítéséhez,           súlyszám: 30

- a pályázó által befektetni kívánt érték, (nettó Ft)                                                      súlyszám: 30

- a pályázó által kínált bérleti díj összege (nettó Ft/m2/év)                                      súlyszám: 30

- nyitvatartási idő két heti óraszáma                                                                             súlyszám 10

(heti nyitvatartási időt Kiíró május-szeptember és szeptember-május időtartamban vizsgálja)

Az egyes tartalmi elemekre adott pontszám alsó és felső határa: 1-10.

További felvilágosítás és helyszíni szemle időpontjának egyeztetése kérhető Csiszár Balázs kapcsolattartótól a +36 (22) 589-406 telefonszámon.

A Kiíró fenntartja a jogot arra, hogy az eljárást indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.


Tájékoztató

Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2012. március 15-ei ünnephez kapcsolódó munkarendjéről.

A tájékoztató teljes szövege itt olvasható.


Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2012. március 15-ei ünnephez kapcsolódó munkarendjéről.

A tájékoztató teljes szövege itt olvasható.


A Velencei-tó Térségfejlesztő egyesület 2012/3. számú hírlevele

A tartalomból:

 • Utazás kiállítás 2012
 • Szolgáltatók figyelmébe, fontosabb programok !
 • Kerékpáros turisták: Sajátos igények (Turizmus ZRT) A Velencei-tó is kedvelt kerékpáros célpont lehet !
 • Hintó járat a Velencei-tónál
 • Partneri együttműködéshez ajánljuk !
 • Új pályázatok 2012 - BEMUTATJUK VEREBET

A MÁV Zrt. hirdetménye

Értesítjük Tisztelt Utasainkat, hogy a Budapest-Déli - Székesfehérvár vasútvonalon 2012. március 3-án 0.00 órától 2012. március 9-én 24.00 óráig pályaépítési munkák miatt, a vonatok az alábbi módosított menetrend alapján közlekednek:


Fogyasztói tájékoztató

A DRV Zrt. fogyasztói tájékoztatója a talajterhelési díjjal, valamint a viziközmű-hálózatokra történő kötelező rákötéssel kapcsolatos jogszabályi változásokról.


Óvodai beíratás!

Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy Velence Város Meseliget óvodája, a 2013. május 31-ig, 3. életévüket betöltött gyermekek részére óvodai beíratást tart.

Ó-falusi településrészen (Fő u. 79.):
2012. 02. 21-
én, (kedd) 800-1630-ig.

Újtelepi településrészen (Szent Erzsébet tér. 1.):
2012. 02. 22
-én, (szerda) 800-1630-ig.

Beíratáshoz szükséges iratok:

 • orvosi igazolás
 • gyermek lakcímkártyája
 • szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája

Serhókné Varjas Edit
óvodavezető


Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy Velence Város Meseliget óvodája, a 2013. május 31-ig, 3. életévüket betöltött gyermekek részére óvodai beíratást tart.

Ó-falusi településrészen (Fő u. 79.):
2012. 02. 21-
én, (kedd) 800-1630-ig.

Újtelepi településrészen (Szent Erzsébet tér. 1.):
2012. 02. 22
-én, (szerda) 800-1630-ig.

Beíratáshoz szükséges iratok:

 • orvosi igazolás
 • gyermek lakcímkártyája
 • szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája

Serhókné Varjas Edit
óvodavezető


A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság hírlevele

A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság szerkesztésében, a 2012-es esztendő februári hírlevelét olvashatják.

Az elmúlt hónapokban, megkímélt bennünket az időjárás és élvezhettük az enyhének mondható tél minden előnyét. Azonban az előrejelzések szerint zordabb oldalát fogja mutatni az elkövetkezendő napokban.


Tájékoztatás vízhiányról

A DRV Zrt. önkormányzati ügyfél referensének tájékoztatója szerint

Velence Enyedi közben, Enyedi utcában és a Fő utca közötti szakaszon 2012. január 27-én péntek 08 és 14 óra között ivóvízvezeték kiváltási munkák miatt, vízhiány várható.

Ivóvizet ebben az időszakban ivóvízszállító tartálykocsiból lehet vételezni.


A DRV Zrt. önkormányzati ügyfél referensének tájékoztatója szerint

Velence Enyedi közben, Enyedi utcában és a Fő utca közötti szakaszon 2012. január 27-én péntek 08 és 14 óra között ivóvízvezeték kiváltási munkák miatt, vízhiány várható.

Ivóvizet ebben az időszakban ivóvízszállító tartálykocsiból lehet vételezni.


SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS id, Object_Name, fromdate, Object_Description, Object_Short_Description, Object_List_Image_Small, Object_List_Image, Object_Map_Lat, Object_Map_Long, case when fromdate >= CURDATE() then 0 else 100000 end + ABS(TO_DAYS(fromdate)-TO_DAYS(CURDATE())) AS sorrend FROM Object WHERE TO_DAYS(fromdate)-TO_DAYS(CURDATE()) < 60 and Object_Site_id = 1 AND Object.Object_Status = 1 AND Main_Category_id = 91 AND Object_IsShowdate = 1 AND (todate >= CURDATE()) ORDER BY Object_Created DESC, id DESC LIMIT 975, 15
1005
15

Üdvözlő szöveg

Tisztelt Látogatónk! Üdvözöljük Velence
Városának megújult honlapján!
 

Aktuális projekt leírás

E-ügyintézés

 

Partner oldalak

Velence Turizmusáért TDM Egyesület honlapja

 

Velence Turizmusáért TDM Egyesület honlapja

 

Velence Resort & Spa honlapja

Velence Korzó honlapja

Esztrád Víziszínház Velence honlapja

Magyar Államkincstár honlapja

Magyar Élelmiszerbank Egyesület honlapja

 

1
...
64
65
66
67
Velence spinner