A
A
Feliratkozás hírlevélre
Ez az oldal a felhasználói élmény és a használhatóság növelése érdekében sütiket használ.
Elfogadom
Bővebben

Halottak napi megemlékezés és istentisztelet

gyertyaVelence Város Önkormányzata
az Egyházakkal közösen
Halottak napi megemlékezést tart
2014. október 30-án

15 órakor a Katona-temetőkben (Hauszmann-Gschwind kastély parkjából indulva), majd a Civilház falán lévő emléktáblánál.
2014. november 2-án 16.30 órakor
a velencei temetőben, a Beck-kápolna előtt Halottak Napi ökumenikus istentiszteletre várjuk Velence lakosait.
Nagytiszteletű Pápai Szabó György lelkipásztor és Tisztelendő Récsei Norbert atya megáldják elhunyt szeretteinket.
A lakosságot nagy tisztelettel várjuk a megemlékezésekre.

Képviselő-testület


gyertyaVelence Város Önkormányzata
az Egyházakkal közösen
Halottak napi megemlékezést tart
2014. október 30-án

15 órakor a Katona-temetőkben (Hauszmann-Gschwind kastély parkjából indulva), majd a Civilház falán lévő emléktáblánál.
2014. november 2-án 16.30 órakor
a velencei temetőben, a Beck-kápolna előtt Halottak Napi ökumenikus istentiszteletre várjuk Velence lakosait.
Nagytiszteletű Pápai Szabó György lelkipásztor és Tisztelendő Récsei Norbert atya megáldják elhunyt szeretteinket.
A lakosságot nagy tisztelettel várjuk a megemlékezésekre.

Képviselő-testület


Meghívó alakuló ülésre

ceemerVelence Város Önkormányzat Képviselő-testülete alakuló ülését 2014. október 27-én (hétfőn) 17.00 órai kezdettel tartja a Kastélyban (Tópart u. 52.)

[Meghívó megtekintése...]

 


ceemerVelence Város Önkormányzat Képviselő-testülete alakuló ülését 2014. október 27-én (hétfőn) 17.00 órai kezdettel tartja a Kastélyban (Tópart u. 52.)

[Meghívó megtekintése...]

 


Hirdetmény

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket,
hogy a Polgármesteri Hivatal
2014. október 18-án szombaton 8.00-13.30-ig tart nyitva.
Megértésüket köszönjük.
Tisztelettel:
dr. Papp Gyula Gábor
címzetes főjegyző


Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket,
hogy a Polgármesteri Hivatal
2014. október 18-án szombaton 8.00-13.30-ig tart nyitva.
Megértésüket köszönjük.
Tisztelettel:
dr. Papp Gyula Gábor
címzetes főjegyző


Szerződéses katonai szolgálat

Munkavállalási lehetőség a Magyar Honvédségben!


1

2


Fejér megye- Székesfehérvár az A MI OTTHONUNK-ban

miA 15 éve megjelenő, közel százezres olvasottságú, kifejezetten az igényes olvasórétegek által kedvelt A MI OTTHONUNK magazin ez évben indította útjára a MEGHÍVUNK, MAGYARORSZÁG! című megyei sorozatát.


Ebben eddig Borsod-Abaúj-Zemplén, Baranya, Békés, Vas, Jász-Nagykun-Szolnok, Veszprémmegye került közelebb az olvasókhoz,amit Heves megye –Eger bemutatása követett, a 2014.november 6-i lapszámunk pedig Fejér megyére– Székesfehérvárra fordít kiemelt figyelmet.


A Fejér megyei melléklet az A MI OTTHONUNK magazin mellett – valamivel korábban – megjelenik A MI OTTHONUNK heti Hírlevelében,az amiotthonunk.hu online, valamint a ringmagazin.hu értékelvű közéleti portálokon is. A MI OTTHONUNK FACEBOOKpedig KÉP-TÁR címmel közöl összeállítást a megye településeiről.Mindezeknek köszönhetően a megye,Székesfehérvár, s általában a mellékletben szereplő települések, cégek,szervezetek híranyaga összesen mintegy 200 – 250 ezer, az átlagosnál igényesebb olvasóhoz jut el, s nem mellesleg: a kiadó számos országos kiállításon is népszerűsíti pátriánkat.
Figyeljük tehát az A MIOTTHONUNK 2014. november 6-i számát, hiszen Mi is benne lehetünk!


Tájékoztató

Tájékoztató a nyugdíjasoknak a kivételes nyugdíjemelésről és az egyszeri segélyről

A Fejér Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságánál is sokan érdeklődnek a kivételes nyugdíjemelés és az egyszeri segély lehetőségéről, a feltételeiről, a kérelmek elbírálási szempontjairól.


A kivételes nyugellátás-emelés és az egyszeri segély nem alanyi jogon járó juttatás, hanem különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén állapítható meg, ha a kérelmező egyúttal meg is felel a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

Az Igazgatóság vezetője, dr. Bartucz Sándor igazgató a következőkben foglalta össze a legfontosabb tudnivalókat. Kiemelte, hogy a 2014. évben eddig 1170 kérelem érkezett, amelyből 552 kérelem teljesítésére kerülhetett sor. Az emelések átlagos összege havi 4.000,- Ft volt. Az eddigi teljesíthető kérelmek száma a vártnál kevesebb, az e célra rendelkezésre álló keretösszegből több személy részére lehetne méltányossági nyugdíjemelést megállapítani. Figyelemmel az elbíráláshoz szükséges ügyintézési időre is, célszerű lenne, ha ebben az évben a kérelmek november végéig/december elejéig beérkeznének az Igazgatósághoz annak érdekében, hogy a döntésre még ebben az évben sor kerülhessen. Ha az elbírálás ebben az évben már nem lenne lehetséges, az adott teljesíthető kérelmek, illetőleg a döntések - elutasítás helyett - célszerűségi okokból átvitelre kerülnek a következő évre. [Ez egyébként az egyszeri segély iránti kérelmekre is vonatkozik.]

- Gyakran érdeklődnek, hogy kinek állapítható meg kivételes nyugellátás-emelés?
Sokan ugyanis – tévesen – úgy gondolják, hogy ez 3 évenként jár az ellátásban részesülőknek.
Röviden összefoglalva: különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén kivételes nyugellátás-emelés annak: 1./ az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött nyugellátásban részesülő személynek; 2./ a megváltozott munkaképességű özvegynek; 3./ a házastársa jogán árvaellátásra jogosult, fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg, vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó özvegynek; 4./ az árvának, és 5./ a rehabilitációs járadékban részesülő személynek akkor állapítható meg, ha a nyugellátás és - az időskorúak járadékának kivételével - az esetlegesen folyósított rendszeres pénzellátás együttes havi összege nem haladja meg a 70.000,- Ft-ot.

[A mezőgazdasági járadékokat is nyugellátásnak kell tekinteni, ha a járadékos betöltötte az öregségi nyugdíjkorhatárt.]
Ki kell emelni viszont, hogy nem állapítható meg kivételes nyugellátás-emelés, ha a nyugellátás megállapítását, illetve a korábbi kivételes emelést követően 3 év még nem telt el.

- A kérelmek elbírálása milyen szempontok figyelembe vételével történik?
A különös méltánylást érdemlő körülmények értékelése során kiemelt figyelmet kell fordítani azokra a körülményekre, amelyek rendkívüli mértékben és módon veszélyeztetik a kérelmező megélhetését, a jövedelmi viszonyaihoz képest aránytalanul súlyos terhet jelentenek számára (tartós betegség, megnövekedett gyógyszer és lakásfenntartási költségek, rendszeres jövedelemmel nem rendelkezők eltartása, a házastárs halála, tartásra köteles és képes hozzátartozó hiánya stb.). A szociális szempontok mérlegelésénél figyelemmel kell lenni a házastárs, a saját háztartásban együtt élők szociális és jövedelmi viszonyaira is. A kérelem elbírálása során fokozott figyelmet kell fordítani azon személy kérelmére, akinél a nyugellátás összege nem haladja meg a nyugdíjminimum (2014. évben 28.500,- Ft) másfélszeresét.
A kérelmek elbírálása az említettek figyelembe vételével a különös méltánylást érdemlő körülmények gondos értékelésével és mérlegelésével történik. Sajnos tapasztalat az is, hogy az eddigiekben közzétett tájékoztatások ellenére a 70.000,- Ft-os összeghatár alatti nagyon alacsony nyugdíjban részesülők közül elég sokan még mindig nem éltek a kivételes nyugellátás-emelés lehetőségével.

- Melyek azok a főbb okok, amelyek miatt nem teljesíthetők a kérelmek?
Mint ahogyan az említett tényadatokból is kitűnik, a kérelmeket sok esetben el kell/kellett utasítani, főleg azért, mert a kérelmező még nem töltötte be az öregségi nyugdíjkorhatárát, vagy a kérelmező ellátása (pl. rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, rokkantsági járadék stb.) nem minősül nyugellátásnak, vagy a nyugellátás összege meghaladja a havi 70.000,- Ft-ot, vagy 3 éven belüli a kérelem.

- Mi a helyzet az egyszeri segélyek terén?
A kivételes nyugdíjemeléshez képest kissé más a helyzet az egyszeri segélyek terén, hiszen a kérelmek (860) és a teljesítések (512 ügyben) száma egyaránt azt mutatja, hogy a nyugellátásban részesülők jelentős számban éltek ezzel a lehetőséggel, amely az e célra fordítható keretösszeg terhére történt eddigi kifizetések nagyságrendjében is megmutatkozik.
A saját jogú, valamint a hozzátartozói nyugellátásban részesülő személynek egyszeri segély akkor engedélyezhető, ha a kérelmező olyan élethelyzetbe kerül, amely a létfenntartását veszélyezteti (pl. saját vagy közeli hozzátartozójának betegsége, közeli hozzátartozó halála, elemi csapás, katasztrófa, stb.) és a kérelmező havi jövedelme nem haladja meg a 70.000,- Ft-ot, egyedül élő személy esetén 80.000,- Ft-ot. Egyszeri segély évente csak egy alkalommal állapítható meg. E kérelmek elbírálására is a kérelmezők megélhetését veszélyeztető körülmények és a szociális szempontok kellő gondosságú figyelembevételével kerül sor.

A kivételes nyugellátás-emelés és az egyszeri segély iránti kérelmek tekintetében egyaránt tény az, hogy a kérelmek mindegyikének teljesítésére nem kerülhet sor. Érthető azok keserűsége, akik kérelmét nem lehet vagy nem lehetett teljesíteni, - hiszen mindenkinek a saját ügye a legfontosabb -, de egyrészt a jogszabályi feltételek nem hagyhatók figyelmen kívül, másrészt megértés is szükséges abban, hogy a kérelmek teljesítésére – a „családi kasszákhoz hasonlóan – is csak a pénzügyi lehetőségek keretein belül kerülhet sor. Akik tehát a kérelmüket teljesíthetőnek gondolják és szeretnék, ha a kérelmük még ebben az évben teljesítésre is kerülne, azt lehetőleg november hónap végéig juttassák el a Fejér Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága részére [8000 Székesfehérvár, József A. u. 42., Pf. 343.]. Az említett kérelem nyomtatványok letölthetők az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (www.onyf.hu) honlapjáról.

(Fejér Megyei Kormányhivatal
Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága)


Rendkívüli testületi ülés

Tisztelt Velencei Polgárok! Tisztelt Választópolgárok!
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli ülését 2014. október 7-én 13.00 órai kezdettel
tartja a Polgármesteri Hivatal jegyzői irodájában (Tópart út 26.) [A hirdetmény teljes szövege itt olvasható.]


Tisztelt Velencei Polgárok! Tisztelt Választópolgárok!
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli ülését 2014. október 7-én 13.00 órai kezdettel
tartja a Polgármesteri Hivatal jegyzői irodájában (Tópart út 26.) [A hirdetmény teljes szövege itt olvasható.]


Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

A típusú pályázati kiírás
Velence Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007 . (111.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2014/2015. tanév második és a 2015/2016. tanév első félévére vonatkozóan.


 B típusú pályázati kiírás
Velence Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával
Együttműködve, az 51/2007. (111.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

Letöltések

A típusú pályázati kiírás

B típusú pályázati kiírás


Velencei Híradó szeptember

Megjelent és honlapunkra is felkerült   a Velencei Híradó 2014. szeptemberi száma. A legfrissebb lapszám elérhető a honlap bal oldali boxainak egyikében található Velencei Híradó ikonra, vagy ide kattintva.


Megjelent és honlapunkra is felkerült   a Velencei Híradó 2014. szeptemberi száma. A legfrissebb lapszám elérhető a honlap bal oldali boxainak egyikében található Velencei Híradó ikonra, vagy ide kattintva.


Meghívó

A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a brüsszeli hátterű információs irodája, az
Enterprise Europe Network szervezésében
Projektgenerálás, források
címmel szakmai előadásokra, konzultációra hívja a térség vállalkozóit.
2014. október 3. (péntek) 10.00- 12.30
Helyszín: Velence, Civilház
2481 Velence, Fő út 64.
A rendezvény házigazdája:
Oláhné Surányi Ágnes
Velence Város Önkormányzatának polgármestere

A meghívó teljes szövege itt olvasható.


A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a brüsszeli hátterű információs irodája, az
Enterprise Europe Network szervezésében
Projektgenerálás, források
címmel szakmai előadásokra, konzultációra hívja a térség vállalkozóit.
2014. október 3. (péntek) 10.00- 12.30
Helyszín: Velence, Civilház
2481 Velence, Fő út 64.
A rendezvény házigazdája:
Oláhné Surányi Ágnes
Velence Város Önkormányzatának polgármestere

A meghívó teljes szövege itt olvasható.


Képviselő-testületi ülés

Tisztelt Velencei Polgárok! Tisztelt Választópolgárok!
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli ülését 2014. szeptember 12-én 12.30 órai kezdettel
tartja a Polgármesteri Hivatal jegyzői irodájában (Tópart út 26.) [A hirdetmény teljes szövege itt olvasható.]


Tisztelt Velencei Polgárok! Tisztelt Választópolgárok!
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli ülését 2014. szeptember 12-én 12.30 órai kezdettel
tartja a Polgármesteri Hivatal jegyzői irodájában (Tópart út 26.) [A hirdetmény teljes szövege itt olvasható.]


1096
15

Üdvözlő szöveg

Tisztelt Látogatónk! Üdvözöljük Velence
Városának megújult honlapján!
 

Aktuális projekt leírás

E-ügyintézés

 

Partner oldalak

Velence Turizmusáért TDM Egyesület honlapja

 

Velence Turizmusáért TDM Egyesület honlapja

 

Velence Resort & Spa honlapja

Velence Korzó honlapja

Esztrád Víziszínház Velence honlapja

Magyar Államkincstár honlapja

Magyar Élelmiszerbank Egyesület honlapja

 

1
...
54
55
56
57
58
...
74
Velence spinner