Ez az oldal a felhasználói élmény és a használhatóság növelése érdekében sütiket használ.
Elfogadom
Bővebben

helyettesítés a gyermekorvosi rendelőben

VELENCE SUKORÓ NADAP KÁPOLNÁSNYÉK PÁZMÁND GYERMEKORVOSI HELYETTESÍTÉS! Bővebben...


Figyelem !

VELENCE SUKORÓ NADAP KÁPOLNÁSNYÉK PÁZMÁND GYERMEKORVOSI HELYETTESÍTÉS  

2019.05.17.én pénteken

 

Helyettesít :Dr. Müller Éva

 

PÉNTEK:           8.00  -  8.30      Pázmánd rendelés

                       9.00  – 10.00     Kápolnásnyék rendelés

                            10.30  – 12.00     VELENCE Balatoni u.65 rendelés


Képviselő-testületi ülés

Meghívó Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 17. napján (péntek) 9.00 órakor megtartásra kerülő soron kívüli nyilvános ülésére.

A MEGHÍVÓ ide kattintva letölthető és olvasható PDF-formátumban

 


Meghívó Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 17. napján (péntek) 9.00 órakor megtartásra kerülő soron kívüli nyilvános ülésére.

A MEGHÍVÓ ide kattintva letölthető és olvasható PDF-formátumban


Lakossági tájékoztatás

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot arról, hogy a Velence, Tél utca, Ősz utca, Nyár utca, Tavasz utca, Szél utca, Rózsa utca, Vihar utca és Viola utcában „Mindkét irányból behajtani tilos” közlekedési jelzőtáblák kerülnek kihelyezésre, a tilalom 2019. június 1. napjától 2019. szeptember 1. napjáig lesz érvényben. Bővebben....


LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot arról, hogy a Velence, Tél utca, Ősz utca, Nyár utca, Tavasz utca, Szél utca, Rózsa utca, Vihar utca és Viola utcában „Mindkét irányból behajtani tilos” közlekedési jelzőtáblák kerülnek kihelyezésre, a tilalom

2019. június 1. napjától 2019. szeptember 1. napjáig lesz érvényben.

A Velence, Nyár utca tekintetében a jelzőtáblák a fenti időszak alatt, kizárólag a hétvégi és munkaszüneti napokon kerülnek kihelyezésre.

A tilalmi jelzőtáblák elhelyezését a nyári időszakban megnövekedett idegenforgalmi látogatók sok esetben szabálytalan, a közúti közlekedést megnehezítő, akadályozó parkolása indokolja.

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét arra, hogy az érintett ingatlanok tulajdonosai, használói részére Velence Város Önkormányzata sorszámmal ellátott nyári „BEHAJTÁSI ENGEDÉLY” kártyát biztosít a fenti időtartam alatt. Az ingatlanok tulajdonosai, használói a tulajdonukban lévő személygépjármű(vek) száma alapján, azzal azonos számú engedély átvételére jogosultak.

A behajtási engedély átvételére a Velencei Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztályán személyesen, lakcímkártya vagy lakóhely, tartózkodási hely bejelentésénének hiányában a tartózkodást igazoló okirat (közüzemi számla) bemutatása mellett van lehetőség 2019. május 20. napjától.

A lakosság szíves együttműködését, türelmét és megértését ezúton köszönjük!

 

Velence, 2019. május 07.

 

                                                                                               Velence Város Önkormányzata


Meghívó Velencéért Közalapítvány Kuratóriumának ülésére. Meghívó Velencéért Közalapítvány Felügyelő Bizottságának ülésére

Meghívó Velencéért Közalapítvány Kuratóriumának ülésére.

 

Meghívó Velencéért Közalapítvány Felügyelő Bizottságának ülésére. 


Meghívó Velencéért Közalapítvány Kuratóriumának ülésére.

 

Meghívó Velencéért Közalapítvány Felügyelő Bizottságának ülésére. 


Pályázati felhívás, álláshirdetés

A Velencei Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet jegyző munkakör betöltésére.


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

A Velencei Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet jegyző munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

 

A munkavégzés helye: Fejér megye, 2481 Velence, Tópart u. 26.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és az egyéb hatályos jogszabályokban szereplő jegyzői feladatok ellátása, valamint a Velencei Polgármesteri Hivatal vezetése.

 

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 28 fő

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Velencei Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség,
 • Közigazgatásban szerzett – legalább 1-3 éves vezetői gyakorlat,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • Jogi vagy közigazgatási szakvizsga.

Elvárt kompetenciák:

 • Vezetői képesség, kiváló szervezőkészség,
 • Jó tárgyalóképesség, nagyfokú terhelhetőség és precizitás.

A pályázat részeként benyújtandó igazolások:

 • Önéletrajz a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint,
 • a végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatai,
 • Munkakörrel kapcsolatos szakmai program és vezetői elképzelések leírása,
 • 90 napnál nem régebbi, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § (4) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • Nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását,
 • Nyilatkozat, hogy a pályázati dokumentációt a véleményezők és döntéshozók megismerhetik.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 27.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Heinczné Horváth Edina titkársági osztályvezető részére a heinczne.edina@velence.hu e-mail címen keresztül.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Polgármester a pályázatok értékelése, valamint a személyes meghallgatás alapján dönt a jegyzői kinevezésről. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor. A döntéshozó fenntartja magának a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 15.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.kozigallas.gov.hu                     2019. május 3.
 • Fejér Megyei Hírlap                          2019. május 8.

2019. május 17.


Pályázati felhívás, álláshirdetés

A Velencei Polgármesteri Hivatal  a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Velencei Polgármesteri Hivatal Titkársági Osztályára titkársági ügyintéző munkakör betöltésére.


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Velencei Polgármesteri Hivatal  a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Velencei Polgármesteri Hivatal Titkársági Osztályára titkársági ügyintézőmunkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye: 2481 Velence, Tópart u. 26.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. számú melléklet 27/II.

 

Ellátandó feladatok:

 • Közvetlenül segíti a polgármester, az alpolgármester, a jegyző és az aljegyző munkáját,
 • Ellátja a képviselő-testület és a képviselő-testület mellett működő bizottságok melletti titkári teendőket, vezeti az ülések jegyzőkönyveit,
 • Sokszorosítja a bizottsági és testületi anyagokat,

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Titkársági feladatkör

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Velencei Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadók.

 

A munkakör betöltésének feltételei:

 • Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium,
 • Kiváló gépírás tudás,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).

 

A kiválasztás elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola, közszolgálati, társadalomtudományi, gazdaságtudományi szakképesítés,
 • Közigazgatásban szerzett – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • Közigazgatási alap- és /vagy szakvizsga

 

Elvárt kompetenciák:

 • precizitás, pontosság, nagy munkabírás,
 • jó szervezőkészség,
 • magas fokú kommunikációs képesség szóban és írásban,
 • együttműködési készség.

 

A jelentkezés részeként benyújtandó igazolások:

 • Önéletrajz a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint,
 • A végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatai,
 • 90 napnál nem régebbi, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § (4) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • Nyilatkozat, hogy a benyújtott dokumentációt a véleményezők és döntéshozók megismerhetik.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A jelentkezés benyújtásának határideje: 2019. május 17.

 

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Heinczné Horváth Edina titkársági osztályvezető nyújt, a 06/22/589-412 telefonszámon.

 

A jelentkezés benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Heinczné Horváth Edina titkársági osztályvezető részére a heinczne.edina@velence.hu e-mail címen keresztül.

 

Az elbírálás határideje: 2019. május 31.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

 • https://kozigallas.gov.hu                    2019. május 2.
 • Fejér Megyei Hírlap                          2019. május 8.

Értesítés közterületen történő növényvédelmi munkákról

A ZÖFE Kft. növényvédelmi munkákat végez Velencén 2019. június 13. és július 2. napja között.

RÉSZLETEK


Képviselő-testületi ülés

Meghívó Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. április 25. napján (csütörtökön) 15.00 órakor megtartásra kerülő soros nyilvános ülésére.

A MEGHÍVÓ ide kattintva letölthető és olvasható PDF-formátumban

 


Meghívó Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. április 25. napján (csütörtökön) 15.00 órakor megtartásra kerülő soros nyilvános ülésére.

A MEGHÍVÓ ide kattintva letölthető és olvasható PDF-formátumban


Képviselő-testületi ülés

Meghívó Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. április 17. napján (szerda) 9.00 órakor megtartásra kerülő soron kívüli nyilvános ülésére.


Meghívó Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. április 17. napján (szerda) 9.00 órakor megtartásra kerülő soron kívüli nyilvános ülésére.

A MEGHÍVÓ ide kattintva letölthető és olvasható PDF-formátumban


Velence Város Helyi Választási Bizottságának határozata a helyi népszavazás időpontjának kitűzéséről

  


Velence Város Helyi Választási Bizottságának 5/2019. (IV.15.) számú határozata a helyi népszavazás időpontjának kitűzéséről 


Meghívó közmeghallgatásra

MEGHÍVÓ

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2019. április 25. napján (csütörtök) 17.00 órakor tartandó

KÖZMEGHALLGATÁSÁRA

RÉSZLETEK


MEGHÍVÓ

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2019. április 25. napján (csütörtök) 17.00 órakor tartandó

KÖZMEGHALLGATÁSÁRA

A MEGHÍVÓ ide kattintva letölthető, megtekinthető PDF-formátumban


SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS id, Object_Name, fromdate, Object_Description, Object_Short_Description, Object_List_Image_Small, Object_List_Image, Object_Map_Lat, Object_Map_Long, case when fromdate >= CURDATE() then 0 else 100000 end + ABS(TO_DAYS(fromdate)-TO_DAYS(CURDATE())) AS sorrend FROM Object WHERE TO_DAYS(fromdate)-TO_DAYS(CURDATE()) < 60 and Object_Site_id = 1 AND Object.Object_Status = 1 AND Main_Category_id = 91 AND Object_IsShowdate = 1 AND (todate >= CURDATE()) ORDER BY Object_Created DESC, id DESC LIMIT 30, 15
1005
15

Üdvözlő szöveg

Tisztelt Látogatónk! Üdvözöljük Velence
Városának megújult honlapján!
 

Aktuális projekt leírás

E-ügyintézés

 

Partner oldalak

Velence Turizmusáért TDM Egyesület honlapja

 

Velence Turizmusáért TDM Egyesület honlapja

 

Velence Resort & Spa honlapja

Velence Korzó honlapja

Esztrád Víziszínház Velence honlapja

Magyar Államkincstár honlapja

Magyar Élelmiszerbank Egyesület honlapja

 

1
2
3
4
5
...
67
Velence spinner