Ez az oldal a felhasználói élmény és a használhatóság növelése érdekében sütiket használ.
Elfogadom
Bővebben

Velence Város Önkormányzata idén is meghirdeti "A legszebb konyhakertek" Velence programot.

Velence Város Önkormányzata idén is meghirdeti "A legszebb konyhakertek" programot. Várjuk minden konyhakerttel rendelkező kertművelő és közösség jelentkezését. Határidő 2017. május 20. További részletek a mellékelt plakátokon.


Velence Város Önkormányzata idén is meghirdeti "A legszebb konyhakertek" programot. Várjuk minden konyhakerttel rendelkező kertművelő és közösség jelentkezését. Határidő 2017. május 20. További részletek a mellékelt plakátokon.

A jelentkezési lap az ikonra kattintva érhető el:

 


Lakossági Tájékoztatás ivóvíz hálózat karbantartásáról

A teljes tájékoztató az ikonra kattintva érhető el:


A teljes tájékoztató az ikonra kattintva érhető el:


Meghívó Prof. Seremetyeff Papp János előadására

Meghívó Prof. Seremetyeff Papp János restaurátor művész, művészettörténész " Hauszmann Alajos fő műve, a Budai Királyi Palota" című ügyfélfogadására. Képviselő-testületi ülés

Meghívó Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 23. napján (csütörtök) 15.00 órakor megtartásra kerülő soros nyilvános ülésére.

[A meghívó ide kattintva érhető el]

 


Meghívó Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 23. napján (csütörtök) 15.00 órakor megtartásra kerülő soros nyilvános ülésére.

[A meghívó ide kattintva érhető el]


Képviselő-testületi ülés

Meghívó Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 16. napján (csütörtök) 15.00 órakor megtartásra kerülő soron kívüli nyilvános ülésére.

[A meghívó ide kattintva érhető el]


Meghívó Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 16. napján (csütörtök) 15.00 órakor megtartásra kerülő soron kívüli nyilvános ülésére.

[A meghívó ide kattintva érhető el]


Tájékoztató a H5N8 madárinfluenza vírussal kapcsolatos intézkedésről

A H5N8 madárinfluenza vírus által okozott megbetegedéssel kapcsolatos járványhelyzetre való tekintettel az Országos Tisztifőorvos 1/2017 számú határozatával szigorította a baromfitartással kapcsolatos szabályokat


TÁJÉKOZTATÓ

A H5N8 madárinfluenza vírus terjedése kapcsán az Országos Főállatorvos által elrendelt intézkedésekről

Tisztelt Állattartók!

A H5N8 madárinfluenza vírus által okozott megbetegedéssel kapcsolatos járványhelyzetre való tekintettel az Országos Tisztifőorvos 1/2017 számú határozatával szigorította a baromfitartással kapcsolatos szabályokat. Ennek értelmében:

„...az ország területén található valamennyi állattartóra vonatkozóan előírom, hogy baromfi csak zártan tartható, vagy amennyiben ez nem megoldható, a kifutót megfelelő erősségű madárhálóval kell védeni. A madárhálóval a lefedett résznek, amelyre a baromfi kiengedhető, legalább az állattartó épület alapterületével megegyező nagyságúnak kell lennie.

A leírt feltételek visszavonásig, illetve új feltételrendszer kihirdetéséig maradnak hatályban.

Amennyiben az állattartó e határozat rendelkezéseinek nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, úgy az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező élelmiszerlánc-felügyeleti szerv bírságot szab ki, vagy egyéb intézkedést foganatosít.”

A fentiek értelmében kérem a Velence városában élő és tevékenykedő állattartókat a határozatban foglalt előírások betartására.

 

Velence, 2017. február 10.                                                                                                   

 

 dr. Szvercsák Szilvia
             jegyző

 


Fa Nándor célba ért!

Velence város polgármestereként és sportszerető emberként egyaránt hatalmas öröm számomra, hogy Fa Nándor - aki velencei lakos -, másodszor is sikeresen teljesítette a világ legrangosabb egyéni, non-stop földkerülő vitorlásversenyét, a Vendée Globe-ot. 63 évesen óriási dolog, amit véghez vitt, ráadásul egy olyan hajót kormányozva, amely jórészt a szomszéd településen, Kápolnásnyéken épült.


Fa Nándor célba ért!

Velence város polgármestereként és sportszerető emberként egyaránt hatalmas öröm számomra, hogy Fa Nándor - aki velencei lakos -, másodszor is sikeresen teljesítette a világ legrangosabb egyéni, non-stop földkerülő vitorlásversenyét, a Vendée Globe-ot. 63 évesen óriási dolog, amit véghez vitt, ráadásul egy olyan hajót kormányozva, amely jórészt a szomszéd településen, Kápolnásnyéken épült.

 


(Célba érés utáni pillanatok)

Büszkék vagyunk Fa Nándorra, s arra a teljesítményre amit elért. Nem csak Magyarországon, az egész világon nagyon kevesek tartoznak a többszörös földkerülő hajósok "klubjába", Nándinak ez a bravúr négy alkalommal is sikerült, négy különböző, jelentős részben saját tervezésű és kivitelezésű hajóval. St. Jupát, Alba Regia, K&H Bank - MATÁV, Spirit of Hungary. Immár legendás hajónevek, amelyekhez csak rendkívüli balszerencse-sorozata okán nem sorolhatjuk hozzá az egyébként szintén kiváló, Budapest nevű vitorlást, amellyel egy transz-atlanti óceán átkelő versenyt teljesített Franciaország és Kolumbia között. Rendkívüli sportember, rendkívüli eredményekkel.

Kedves Nándi! Velence és az egész ország büszke rád!

Szívből gratulálok!

Koszti András


Tájékoztató a Velence városban elvégzett sikosságmentesítési munkákról

Városunk területén belül 2017. január 31-én 06:00 órától  2017. február 2-án 17:00 óráig a Velence Városgazdálkodási Kft. összesen 23 fő bevonásával végzett jégmentesítési munkálatokat. A kézi munkával történő hó- és síkosságmentesítési munkák elvégzését a Kft. a rendelkezésre álló maximális létszámmal látta el, folyamatos munkavégzéssel.


    TÁJÉKOZTATÓ

           A Velence városában elvégzett síkosságmentesítési munkákról

Városunk területén belül 2017. január 31-én 06:00 órától  2017. február 2-án 17:00 óráig a Velence Városgazdálkodási Kft. összesen 23 fő bevonásával végzett jégmentesítési munkálatokat. A kézi munkával történő hó- és síkosságmentesítési munkák elvégzését a Kft. a rendelkezésre álló maximális létszámmal látta el, folyamatos munkavégzéssel.

A Velence Városgazdálkodási Kft. által elvégzett hó- és síkosságmentesítéssel érintett területek közül a gyalogos és kerékpáros közlekedési útvonalak, az orvosi rendelők előtti közterületek (Balatoni út 65. a Tópart utca és a Fő utcai rendelők), a Velencei Meseliget Óvoda két épülete előtt (Fő utca és a Zárt utca) a Zöldliget Általános Iskola mindkét épülete előtt, a Velencei Polgármesteri Hivatal előtti terület, a Könyvtár előtti közterület, valamint a belterületi buszmegállók, kerékpárutak kerültek síkosságmentesítésre.

A Velence-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. által végzett hó- és síkosságmentesítési feladatok ellátása során a Bence-hegy településrészen lévő olyan utcákban, ahova a hótoló és a sószóró munkagépek - az utcák keresztmetszetét és a terepviszonyokat tekintve - nem, vagy csak részlegesen tudnak bemenni (Muskotály utca, Zuzmó utca, Sárgaföldes utca) ott is a Velence Városgazdálkodási Kft. munkatársai végezték el a síkosságmentesítési munkákat. Ezen felül az érintett utcákban élő lakosok számára zsákos útszóró só is kihelyezésre került annak érdekében, hogy a lakók közlekedése valamilyen szinten addig is biztosított legyen, amíg a Kft. munkatársai a síkosságmentesítési munkákat elvégzik. Sajnálatos, hogy ezzel az azonnali beavatkozáshoz biztosított lehetőséggel csak egyetlen lakos élt a Muskotály utcában, a többi helyszínen a lakosság részéről történő felhasználásról nincs tudomásunk, a kihelyezett zsákok most is érintetlenül találhatók.

2017. január 1. napjától kezdődően a mai nappal bezárólag – a Velence-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. által végzett hó- és síkosságmentesítési munkavégzéshez felhasznált sómennyiségen felül – Velence Városgazdálkodási Kft. által külön rendelt és a fentebb részletezett közterületek jégmentesítéséhez felhasznált útszóró só mennyisége 7 tonna volt, ami több, mint 250.000,- Ft-ba került.

A VHG. Kft. által vállalkozási szerződés keretén belül hó -és síkosságmentesítési munkák elvégzése - városunkban 2016. december 21. és 2017. január 14. napja közötti időszakra vonatkozóan a számlázott adatok alapján - összesen 36,5 munkaórát jelentett, amelyhez eddig 23 tonna útszóró só került felhasználásra. Ezen időszakban az elvégzett hó- és síkosságmentesítési munkák több, mint 2 millió forintba kerültek. 2017. január 14. napját követően, az eddigi összesítés alapján a mai nappal bezárólag a fenti mennyiségén felül további 22 tonna útszóró só került felhasználásra, az ehhez kapcsolódó munkavégzés költsége csak a tételes kimutatás és kiszámlázást követően lesz ismert.

A VHG. Kft. által elvégzett hó- és síkosságmentesítési munkákhoz felhasznált só mennyisége összesen 45 tonna, ezen felül a Velence Városgazdálkodási Kft. által a kézi munkavégzéshez felhasznált további 7 tonna mennyiséget tekintve, eddig több mint 50 tonna só felhasználása mellett került sor Velence Városban a hó-és síkosságmentesítési munkák elvégzésére.

Hangsúlyozom, hogy a vonatkozó törvény és a helyi közutak kezelésének szakmai szabályai alapján gondoskodtunk az önkormányzati utak, kerékpárutak, járdák közlekedésre alkalmas állapotban tartásáról, tisztításáról, síkosság mentesítéséről. Fontos tudni, hogy az úttest burkolatának tisztításáról az út fenntartójának, a járda tisztán tartásáról az ingatlan tulajdonosának, kezelőjének, használójának kell gondoskodnia. Ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület letakarítása az ő feladata. Az országos közúti hálózat tisztítása, illetve síkosság mentesítése nem az önkormányzat feladata.

Önkormányzatunk – ahogy eddig - a rendelkezésére álló erőforrások maximális bevetésével a jövőben is mindent elkövet a város közterületeinek síkosságmentesítéséért, a lakosság biztonságos, balesetmentes közlekedéséért.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  Koszti András

                                                                                                                                                                                                                                                                                   polgármester

 


DRV számlázási rend változás

Kéthavi számlázásra tér át a DRV Zrt.


Tájékoztatjuk Tisztelt Lakosainkat, hogy több magyarországi víziközmű-szolgáltató mintájára a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. is kéthavi számlázásra változtatja számlázási rendjét a részszámlákat is fogadó állandó lakossági felhasználóknál. A tervezett módosítás 2017 év elején valósul meg. A DRV Zrt. kéthavi számlázásra való áttérésének oka, hogy a számlázás ritkításával megtakarított költségeket a szolgáltatás folyamatos fejlesztésére fordíthassa, a lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátásának, valamint a szennyvízelvezetés és - tisztítás zavartalanságának folyamatos biztosítása érdekében. A számlázási rend módosítását követően a felhasználók továbbra is szabadon nyomon követhetik költségeiket, lekérdezhetik folyószámla egyenlegüket, bejelenthetik vízmérőállásaikat. Mindemellett a társaság honlapján, a www.drv.hu oldalon lehetőségük van előzetes díjkalkulációra is, aminek segítségével tájékozódhatnak a kéthavi számlázás esetén egy összegben fizetendő díjakról.

 

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.


Kéthavi számlázásra tér át a DRV Zrt.


Tájékoztatjuk Tisztelt Lakosainkat, hogy több magyarországi víziközmű-szolgáltató mintájára a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. is kéthavi számlázásra változtatja számlázási rendjét a részszámlákat is fogadó állandó lakossági felhasználóknál. A tervezett módosítás 2017 év elején valósul meg. A DRV Zrt. kéthavi számlázásra való áttérésének oka, hogy a számlázás ritkításával megtakarított költségeket a szolgáltatás folyamatos fejlesztésére fordíthassa, a lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátásának, valamint a szennyvízelvezetés és - tisztítás zavartalanságának folyamatos biztosítása érdekében. A számlázási rend módosítását követően a felhasználók továbbra is szabadon nyomon követhetik költségeiket, lekérdezhetik folyószámla egyenlegüket, bejelenthetik vízmérőállásaikat. Mindemellett a társaság honlapján, a www.drv.hu oldalon lehetőségük van előzetes díjkalkulációra is, aminek segítségével tájékozódhatnak a kéthavi számlázás esetén egy összegben fizetendő díjakról.

 

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.


Képviselő-testületi ülés

Meghívó Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 26. napján (csütörtök) 15.00 órakor megtartásra kerülő soros nyilvános ülésére.

[A meghívó ide kattintva érhető el]


Meghívó Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 26. napján (csütörtök) 15.00 órakor megtartásra kerülő soros nyilvános ülésére.

[A meghívó ide kattintva érhető el]

 


Felkérés Velencéért Emlékérem javaslattételre

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi kitüntetések, díjak adományozási rendjéről szóló 19/2011. (VIII.01.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint Velencéért Emlékérmet adományoz azoknak a személyeknek, személyek csoportjának, társadalmi, vagy gazdasági szervezeteknek, intézményeknek, egyesületeknek, alapítványoknak, lakóhelyi közösségeknek, akik, vagy amelyek a város fejlesztésében, társadalmi, szociális, kulturális és gazdasági élet bármely ágazatában kiemelkedően hasznos munkát végeztek és ennek révén a város értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el.


Felkérés javaslattételre

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi kitüntetések, díjak adományozási rendjéről szóló 19/2011. (VIII.01.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint Velencéért Emlékérmet adományoz azoknak a személyeknek, személyek csoportjának, társadalmi, vagy gazdasági szervezeteknek, intézményeknek, egyesületeknek, alapítványoknak, lakóhelyi közösségeknek, akik, vagy amelyek a város fejlesztésében, társadalmi, szociális, kulturális és gazdasági élet bármely ágazatában kiemelkedően hasznos munkát végeztek és ennek révén a város értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el.

Felkérem a Lakosságot, hogy a Velencéért Emlékérem odaítélésére tegyen javaslatot.

A Velencéért Emlékérem odaítélésére bárki tehet javaslatot, az indoklással ellátott ajánlást 2017. február 15. napjáig kell írásban a polgármester felé benyújtani.

A Velencéért Emlékérem a március 15. napján tartott hivatalos városi ünnepségen kerül átadásra.

Koszti András

polgármester


SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS id, Object_Name, fromdate, Object_Description, Object_Short_Description, Object_List_Image_Small, Object_List_Image, Object_Map_Lat, Object_Map_Long, case when fromdate >= CURDATE() then 0 else 100000 end + ABS(TO_DAYS(fromdate)-TO_DAYS(CURDATE())) AS sorrend FROM Object WHERE TO_DAYS(fromdate)-TO_DAYS(CURDATE()) < 60 and Object_Site_id = 1 AND Object.Object_Status = 1 AND Main_Category_id = 91 AND Object_IsShowdate = 1 AND (todate >= CURDATE()) ORDER BY Object_Created DESC, id DESC LIMIT 30, 15
625
15

Üdvözlő szöveg

Tisztelt Látogatónk! Üdvözöljük Velence
Városának megújult honlapján!
 

Partner oldalak

Velence Turizmusáért TDM Egyesület honlapja

 

Velence Turizmusáért TDM Egyesület honlapja

 

Velence Resort & Spa honlapja

Velence Korzó honlapja

Esztrád Víziszínház Velence honlapja

Magyar Államkincstár honlapja

Magyar Élelmiszerbank Egyesület honlapja

 

1
2
3
4
5
...
42
Velence spinner