A
A
Feliratkozás hírlevélre
Ez az oldal a felhasználói élmény és a használhatóság növelése érdekében sütiket használ.
Elfogadom
Bővebben

Tények a tisztánlátás érdekében

1. Gerhard Ákost a 2019 októberében megtartott helyhatósági választásokon a velencei választópolgárok a Regélő Hagyományőrző Egyesület jelöltjeként választották meg Velence polgármesterének 1353 szavazattal, 204 szavazat különbséggel Koszti Andrást megelőzve......Bővebben...


Öntsünk tiszta vizet a pohárba!

Tények a tisztánlátás érdekében:

1. Gerhard Ákost a 2019 októberében megtartott helyhatósági választásokon a velencei választópolgárok a Regélő Hagyományőrző Egyesület jelöltjeként választották meg Velence polgármesterének 1353 szavazattal, 204 szavazat különbséggel Koszti Andrást megelőzve. (Összehasonlításképpen: Koszti András 2014-ben 30 szavazat különbséggel lett polgármester.) A Regélő Egyesület egy tíz éve működő, velencei civil szervezet. Hagyományőrző vásárokat, magyar népi kultúrával kapcsolatos programokat és táncházakat szervezett az elmúlt években. Az egyesület és képviselői semmiféle politikai párthoz nem kötődnek. Helyi emberek indultak, helyi célokért, a velencei emberek érdekeinek képviseletében. Velence Város Önkormányzatának megválasztott nyolc képviselője közül hét a Regélő Egyesület, egy képviselő pedig a Fidesz-KDNP jelöltjeként indult a választásokon. A polgármester és a képviselők döntéseikkel a város hosszútávú, fenntartható fejlődését kívánják szolgálni, átlátható jogi és gazdasági körülmények közepette.


2. Az új képviselő-testületnek megalakulásakor első feladatai közé tartozott az uszodaépítés körülményeinek tisztázása. Magyarország jogállam. A jogállamiságba az is beletartozik, hogy az önkormányzati beruházások tiszták, átláthatók, a gazdasági események indokoltak, okszerűek és követhetők. Egy jogállamban egy építkezés más telkén nem kezdődhet meg tulajdonosi hozzájárulás nélkül. Egy jogállamban a megyei kormányhivatal építési hatóságának építkezést megtiltó döntését az építtető és a kivitelező betartja.


3. Az önkormányzati vagyon hasznosításának szigorú szabályai vannak. Ez pedig nem a több-százmilliós értékű tóparti telkek ingyenes hasznosítását jelenti egy többségében magántulajdonú cég részére, miközben az ötmilliárd forint építési költség rendelkezésre állása sem igazolható.


4. Az önkormányzat az elmúlt hónapokban megegyezésre törekedve többször is tárgyalást kezdeményezett az építtető cég vezetőivel. A válasz a cégvezetés részéről egy tőkeemelési kísérlet volt annak érdekében, hogy a velencei önkormányzat tagi részesedését 40 százalékról 4 százalékra leszorítsa. A taggyűlési határozat ellen az önkormányzat hatálytalansági pert kezdeményezett a Székesfehérvári Törvényszéken.


5. Az építkezéssel érintett Béke utcán a munkagépek tönkretették az aszfaltburkolatot, ezért az önkormányzat kátyúzási munkálatokat kezdett. Az útszakaszra 5 tonna súlykorlátozást előíró tábla került, a behajtást engedélyhez kötve. Az építtető cég nem kért behajtási engedélyt. A súlykorlátozást jelző táblákat ugyanakkor ismeretlenek egy hét alatt háromszor lopták el, ami miatt az önkormányzat büntetőfeljelentést tett a rendőrségen. A közterület-felügyelők helyszíni bírságokat szabtak ki és figyelmeztetést alkalmaztak.


6. 2019. november 14-én az Gerhard Ákos polgármester és Szabó Attila alpolgármester bemutatkozó látogatást tett dr. Molnár Krisztiánnál, a Fejér Megyei Közgyűlés elnökénél, november 27-én pedig Tessely Zoltán országgyűlési képviselő úrnál. Mindkettőjüket biztosították a városvezetés konstruktív együttműködési szándékáról és felvetették Velence Város jelenleg legégetőbb problémáit, vagyis az uszodaberuházás jogi és pénzügyi helyzetének átláthatatlanságát, illetve a bölcsődei, óvodai és iskolai férőhelyek hiányát. Mindezekben segítséget kértek. Az önkormányzat nyitott minden olyan megoldásra, amely jogszerűen, költségvetési oldalról biztonságosan, átláthatóan, hosszú távon megnyugtatóan rendezi a helyzetet a velencei lakosság érdekében.


7. Az önkormányzat a fokozatosság elvének betartásával tesz jogszerű lépéseket. Az építési terület birtok- és vagyonvédelmi célú, jogos önhatalommal történő lezárása nem az első, hanem a sokadik, ügyvédeinkkel előzetesen egyeztetett lépés volt, annak érdekében, hogy megakadályozzuk az önkormányzat vagyonvesztését a jogilag rendezetlen ráépítés következtében. Az erről szóló határozatot a képviselőtestület valamennyi tagja megszavazta. Az őrzésvédelemmel megbízott cég képviselőjének sajtóhoz is eljuttatott nyílt levelét változtatás nélkül közöljük.

Velence, 2020. február 16.

Velence Város Önkormányzata

************

Tisztelt feol.hu Szerkesztősége!

 

Alulírott dr. Mikó István a Pro Complex Kft. Vagyonvédelmi Vállalkozás meghatalmazottjaként az alábbiakkal fordulok Önhöz:
Ezúton szeretném tájékoztatni a Velence Uszoda Projekt vonatkozásában írt cikk tartalmával kapcsolatban álláspontunkról. Kérjük amennyiben lehetséges közöljék le változatlan tartalommal.
Az önkormányzat 2019. Október 14.- napját követően több alkalommal megkereste a résztulajdonában álló Velence Plus Kft. törvényes képviselőjét és a társaság többi tagját annak érdekében, hogy az uszoda projekt beruházás megvalósítása zökkenőmentes lehessen. László Csaba ügyvezető és a beruházásban résztvevő további jogi személyek törvényes képviselői, olyan alapiratokat sem tudtak bemutatni, mint például a telekingatlan kizárólagos tulajdonosának joghatás kiváltására alkalmas hozzájáruló nyilatkozata az építési tevékenység megkezdéséhez, birtokbaadási jegyzőkönyv. Ezek hiányában ugyanis kivitelezési munka nem kezdődhetett volna meg az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező telken. László Csaba ügyvezető maga állította az utolsó egyeztetésen ahol magam is jelen voltam, hogy a beruházásról nem készült üzleti terv, fogalmuk sincs arról, hogy mennyibe kerül a beruházás, majd az azt követő üzemeltetés, tehát milyen terhet ró az újonnan elkészülő Uszoda projekt üzemeltetése Velence város polgáraira illetve az önkormányzatra. László Csaba az önkormányzat kérdésére azt is elmondta, hogy nem tudja mennyi összeg áll rendelkezésre a TAO támogatásból de a teljes beruházásra egyelőre nincs fedezet, tekintve, hogy a beruházás kizárólag TAO támogatásból épül. Ezen egyeztetést követően megállapításra került, hogy az építési tevékenység hatóság által történő azonnali leállítása nemcsak szükségszerű hanem teljesen indokolt is volt.
Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat több alkalommal felhívta a kivitelező figyelmét a kivitelezési munkák haladéktalan befejezésére és a kivitelező “állagmegóvásra” hivatkozva ma már az alapszerelési szintezési betonozást is elvégezte, így az önkormányzatnak egyetlen lehetősége maradt arra, hogy idejében megállítsa a visszafordíthatatlan folyamatokat, mégpedig az, hogy saját birtokában és tulajdonában lévő területet a további jogellenes építési tevékenységtől elzárja.
A jelenlegi elzárás határát a közhiteles földhivatali nyilvántartás szerint szolgalmi jog biztosítja az Önkormányzat részére, így álláspontom szerint nincs szó a biztonsági személyzet jogellenes magatartásáról.
Véleményem szerint viszont a tilos önhatalom , mely a birtokháborítás megállapításának alapfeltétele , éppen a kivitelező és érdekkörébe tartozó jogi és természetes személyek vonatkozásában merül fel akként, hogy olyan területen folytatnak építési tevékenységet , mely részükre soha sem lett átadva, soha nem lett építési tevékenység megkezdése ezen a területen engedélyezve az önkormányzat mint tulajdonos által és az illetékes építés hatóság ezen hiányosságokat észlelve rendkívül körültekintően eljárva le is állította ezt a tevékenységet.
Úgy gondoljuk, hogy bármely beruházás vonatkozásában helytálló az a megállapítás, hogy kizárólag olyan beruházás kivitelezése, támogatása szükséges , amelynek költségei előre és maradéktalanul rendelkezésre állnak, olyan üzleti terv alapján készül a beruházás mely profitorientált vagy amennyiben előreláthatólag veszteséggel üzemeltethető úgy pl. jelen esetben az Önkormányzat pontosan tudja , hogy ezen veszteséget honnan, milyen módon tudja pótolni, van-e olyan lehetősége, hogy esetlegesen szerződéseinek újratárgyalása útján további bevételt generál és azt a veszteségek finanszírozására fordítja . Amennyiben ezen alapinformációk hiányoznak úgy bármely beruházás pusztán hazardírozásra alapított és kizárólag kárt okoz.
Álláspontom szerint Velence Önkormányzata és lakossága támogat minden olyan projektet mely átlátható, biztos alapokon nyugszik, fedezettel rendelkezik és nem ró további terhet a település lakóira és az önkormányzatra annál mint amelyet most is viselnek.

Tisztelettel:
dr. Mikó István
Pro Complex Kft.


Közlemény önkormányzati tulajdon védelmében tett intézkedésről

A képviselő-testület február 10-ei, rendkívüli zárt ülésén hozott határozatának megfelelően csütörtök este hat órakor egy velencei kötődésű biztonsági cég bevonásával az önkormányzat vagyonvédelmi okból lezáratta az uszodaépítéssel érintett, az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező ingatlanát, annak területét. Bővebben....


Közlemény

A képviselő-testület február 10-ei, rendkívüli zárt ülésén hozott határozatának megfelelően csütörtök este hat órakor egy velencei kötődésű biztonsági cég bevonásával az önkormányzat vagyonvédelmi okból lezáratta az uszodaépítéssel érintett, az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező ingatlanát, annak területét.

Az építtető cég szerdán levonult a területről, munkagépeit elszállította. Csütörtök este a biztonsági cég harminc munkatársa mobil kordonnal vette körül a már üres területet. Az őrzés folyamatosan biztosított a kormányhivatal illetékes osztálya építési kivitelezési tevékenység folytatását megtiltó végzésének betartatása érdekében.

Az uszodaberuházással érintett terület Velence Város egyik legértékesebb tóparti ingatlana. Az önkormányzat rendelkezésére álló dokumentumok szerint mindeddig semmilyen megállapodás nem született sem az előző, sem a jelenlegi városvezetés és az uszodaépítő cég között a telek további gazdasági hasznosítása és jogi sorsa vonatkozásában. A beruházás becslések szerinti 4,9 milliárdos költségvetésének rendelkezésre állásáról a beruházó cég érdemi igazolást többszöri kérés ellenére sem tudott felmutatni. A Koszti András korábbi polgármester által aláírt tulajdonosi hozzájárulásról pedig kiderült, hogy nem minősül hivatalos tulajdonosi hozzájárulásnak, továbbá azt alátámasztó képviselő-testületi döntés sem született.

A zárt ülési határozat a következő linkre kattintva olvasható: http://www.velence.hu/images/objects/53.2020.pdf

Gerhard Ákos polgármester


Parkolással kapcsolatos ügyintézés módosulása

  


Parkolással kapcsolatos ügyintézés félfogadási rendjének módosulása

 

Értesítjük tisztelt ügyfeleinket, hogy a parkolással kapcsolatos ügyfélfogadás időpontja a következőképpen módosul  (Cseppház, Velence, Halász u. 37.):

kedden 12.00-16.00, csütörtökön 8.00-12.00

Hétfőn, szerdán és pénteken e tárgyban nincs ügyfélfogadás.

Megértésüket köszönjük.

Bővebb információ: http://www.velence.hu/-velence-varosgazdalkodasi-kft.-6206

Velence Városgazdálkodási Kft.


Fájó Szívvel búcsúzunk

Búcsúzunk

Velence Város Önkormányzata megrendülten tudatja, hogy Döbrentey Lászlóné, Borika néni, a velencei gyermekeket és édesanyákat négy évtizeden át gondozó, munkássága elismeréseként  Velencéért Emlékéremmel kitüntetett, köztiszteletben álló védőnő életének 90. évében elhunyt. Temetése 2020. február 14-én, péntek délután 14.00 órakor lesz a velencei temetőben.

Emlékét kegyelettel megőrizzük.  Nyugodjék békében!


Búcsúzunk

Velence Város Önkormányzata megrendülten tudatja, hogy Döbrentey Lászlóné, Borika néni, a velencei gyermekeket és édesanyákat négy évtizeden át gondozó, munkássága elismeréseként  Velencéért Emlékéremmel kitüntetett, köztiszteletben álló védőnő életének 90. évében elhunyt. Temetése 2020. február 14-én, péntek délután 14.00 órakor lesz a velencei temetőben.

Emlékét kegyelettel megőrizzük.  Nyugodjék békében!


Velencei Karnevál

Öltözzenek be az Önök gyermekei is pénteken, február 21-én a Velencei Karneválon! Bővebben.....


Öltözzenek be az Önök gyermekei is pénteken, február 21-én a Velencei Karneválon!


Vegyenek magukra mulatságos vagy éppen félelmetes, színes, tarka álruhát, a fejükbe húzzanak furcsa sipkát, arcukra rakjanak maszkot, úgy jöjjenek a családdal, iskolai vagy óvodás csoporttal, a nagyobbak pedig baráti társasággal! 


Apró hercegkisasszonyok, királyfik, manók, koboldok, ördögök, boszorkák, szuperhősök, bohócok és más varázslatos farsangi figurák népesítik be majd a Velence Télűző Karnevál 2020 első napján, azaz február 21-én, pénteken a Velence Korzó színpadát, ahol a főszereplők a jelmezes gyermekek és diákok lesznek.


Mérettessenek meg a zsűri előtt, hogy megnyerhessék a legötletesebb, a legtréfásabb és a legigényesebben kidolgozott jelmezekért járó díjakat! Üres kézzel persze egyik fellépő sem távozik, hiszen egy tábla Milka csokit kap jutalmul.

Továbbá kiosztásra kerülnek, bábszínház és koncert jegyek, egy sárkányhajó túra barátokkal és egy privát tárlatvezetés is a pákozdi vadvédelmi központban.

A jelmezes bemutató délután 16.30-kor kezdődik. Jelentkezni az alábbi jelentkezesi lap kitöltésével, vagy email-en lehet az info@velence.hu-n lehet.

JELENTKEZÉSI LAP 


Partfal rekonstrukció munkavégzések

Velencei-tavi partfal rekonstrukció két heti tervezett munkavégzése 2020. február 3. – február 17.


 

Velencei-tavi partfal rekonstrukció két heti tervezett munkavégzése 

2020. február 3. – február 17.

Időjárás függvényében az alábbi helyszíneken tervezünk munkavégzés.

 

MOHOSZ csónakkikötő – MOHOSZ

függőleges partfal építése, panelek beépítése – várható bef.: 2020

 

Park strand – üzemeltető Gárdony Város Önkormányzata

rézsűs partfal építése – gyerekmedence bontása, strand nyugati oldalán meglévő partfal bontása

várható befejezés: 2020 május.

 

Agárdi Béke utcai kikötő – Üzemeltető MOHOSZ

rézsűs partfal építése, burkolat építés

 

Agárdi hajókikötő - üzemeltető Gárdony Város Önkormányzata

móló építése, burkolat bontása, kőszórás pótlása – várható bef. 2020 márc.

 

Határárki kikötő - üzemeltető Gárdony Város Önkormányzata

függöleges partfal építése, panelek beépítése

 

Gárdonyi hajóállomás - Kezelő: KDTVIZIG

függőleges partfal építése, fejgerenda betonozása, járda építése – várható bef.: 2020. február

 

Cserje utcai kikötő - Kezelő: Velence Önkormányzat

hullámtörő építése, kőszórás készítése várható befejezés: 2020. március

 

Béke utcai kikötő - Kezelő: Velence Önkormányzat

rézsűs partfal építése – várható befejezés 2020. április

 

HIDRO telepi kikötő – Kezelő: KDTVIZIG

függőleges partfal építése vb. szádelemmel várható bef.: 2020. december

 

Velencei csónakkikötő – Kezelő: Velence Önkormányzat

partfal bontása, „B” típusú partfal építése – várható befejezés: 2020. május

 

Velencei déli kanyari hajóállomástól K-re – Kezelő: Velence Önkormányzat

partfal bontása, „B” típusú partfal építése – várható befejezés: 2020. május

 

Csontréti kikötő – Kezelő: Velence Önkormányzat, KDTVIZIG

partfal bontása, „B” típusú partfal építése – várható befejezés: 2020. május

Csontréti-patak torkolati szakaszán kisvízi burkolt meder kialakítása – várható befejezés: 2020. május

 

Északi kanyari kikötő – Velence Önkormányzat

partfal bontása, „B” típusú partfal építése – várható befejezés: 2020. május

 

Északi kanyari strand – Velence Önkormányzat

függőleges partfal építése vb.  szádelemmel – várható befejezés: 2020. május

partfal bontása, „B” típusú partfal építése – várható befejezés: 2020. május

 

Szúnyog sziget -  Pákozd Önkormányzat

függőleges partfal építése vb.   szádelemmel – várható befejezés: 2020. máju


Velence Város Önkormányzatának közleménye a tervezett uszoda területén folyó munkálatokkal kapcsolatban

Velence Város Önkormányzatának közleménye a tervezett uszoda területén folyó munkálatokkal kapcsolatban

 

A Velence Plus Sport, Termálvíz- és Geotermikus Energiaszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (amelynek tulajdonosai 40 százalékban  a Kenyeresház Vagyonkezelő Kft., 20 százalékban a Velencei-tavi Úszó és Vízilabda Egyesület, és 40 százalékban Velence Város Önkormányzata) városunk egyik legnagyobb értékű tóparti ingatlanján kívánja a  „Velencei Városi Uszoda”-ként megnevezett beruházását végrehajtani.

A Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya 2019. december 16-án kelt végzésében a 2019 nyarán megkezdett építkezés folytatását, valamint a szomszédos ingatlan felvonulási területként történő további kialakítását a kivitelezési tevékenység szabályos folytatásáig megtiltotta. Ugyanebben a végzésben felhívta a figyelmet arra is, hogy a kivitelezési tevékenység leállítása nem eredményezheti az állékonyságot, életet és egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztető állapot kialakulását.

Ez a döntés  annak következménye volt, hogy az építtető nem tudta hitelt érdemlően bizonyítani, hogy az ingatlant Velence Város Önkormányzata átadta volna az építtető és koncesszióba adó Velence Plus Kft, a kivitelező Épületgenerál Konstrukt Kft. és a VRS Part Hotel Kft. mint leendő üzemeltető számára.

A végzés ellen a Velence Plus Kft. fellebbezést nyújtott be, így az ügy másodfokra került. Ezzel azonban a végzés nem vesztette hatályát. A másodfokú döntésig a 2019. december 16-án kelt végzés az irányadó, és az építési kivitelezési tevékenység folytatása nem engedélyezett. Ennek ellenére egy hónapnyi szünet után ismét ki-bejárnak a munkagépek a területre. Erre az Építtetőnek csak abban az esetben van joga, ha a végzés szerinti állagmegóvási munkálatokat hajtják végre. Ugyanakkor e munkálatok jellegére vonatkozó tájékoztatást nem kapott az önkormányzat.

Ennek az önkormányzati tulajdonú, tehermentes teleknek megközelítő, becsült értéke többszáz millió forint, mérete pedig csaknem másfél hektár. Aggasztó ugyanakkor, hogy semmiféle szerződésben nincsen szabályozva e telek későbbi sorsa, ami számos, tisztázandó kérdést vet fel. Mi lesz, ha már áll az épület, esetleg működik az uszoda? A vonatkozó szerződésekben mind a bérlés, mind a felhasználás ugyanis teljes mértékben szabályozatlan. Mi történik akkor, ha az építtető nem tudja az építkezést befejezni? Sajnos erre is van reális esély. Ezek olyan kérdések, amelyeket egy felelős városvezetésnek fel kell tennie és végig kell gondolnia.

 Az Építtető a többszöri szóbeli egyeztetés során kifejezte azt, hogy nem hajlandó bérelni az uszoda alatti önkormányzati területet: lényegében tehát ingyen kívánja használni. Ez lenne a legkedvezőtlenebb konstrukció a városnak. Ugyanis amennyiben elkészül az uszoda, akkor jogi szempontból ráépítésnek minősül, amely az ingatlan alatti terület értékét a töredékére csökkenti, azzal a további veszéllyel fenyegetve, hogy olyan jogi helyzet alakul ki, amelyben Velence Város Önkormányzata kénytelen lenne töredékáron eladni a ráépítő számára az ingatlant. Nem szeretnénk azt hinni, hogy a fent említett szabályozatlanság célja éppen ennek a jövőbeni állapotnak az elérése lehetett. Az önkormányzatnak azonban nemcsak lehetősége van arra, hogy megvédje a tulajdonát, hanem erre törvény is kötelezi.

Azt, hogy az Építtető nem jóhiszemű partnere a városnak, nemcsak az jelzi, hogy a tulajdonosi hozzájárulásról szóló dokumentum bemutatását többszöri kérés ellenére sem teljesítette, hanem az a körülmény is, hogy 2019. december 30-án kelt levelében 4 milliárd forintos kártérítési perrel fenyegette meg az Önkormányzatot. Emellett az Építtető a város tájékoztatása nélkül jelentett be tervmódosítást is. Nem tudni, hogy mire vonatkozik ez a módosítás. Hasonlóan azonban a korábbi helyzethez, ez a beadványa is hiányos, számos helyen pótlásra szorul, ahogyan arról a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatalának Hatósági Főosztályához tartozó Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 2020. január 21-én kelt végzése tájékoztat.

Az ügyben eddig történtek megkérdőjelezik azt a bizalmat a felek között, amely bármiféle hosszútávú együttműködés alapja. Velence Város Önkormányzata továbbra sem kapja meg a döntéshez szükséges alapvető információkat az Építtetőtől, miközben olyan változtatások is történtek a projektben, amelyről a partner Kenyeresház Kft-től, illetve a Velence Plus Kft. ügyvezetésétől sem érkezett bármiféle tájékoztatás – még utólag sem.

Az Önkormányzat döntései nem nélkülözhetik a jogszabályi előírások szerint is kötelező formalitásokat. Azok hiányában az Önkormányzatnak nincs megalapozott joga és főként szándéka sem arra, hogy a velencei közvagyont bármilyen módon kockáztassa vagy gondatlanul kezelje. Ez pedig azt jelenti, hogy az Önkormányzat mindaddig nem is támogathat egy ilyen beruházást, ameddig a jogi hiányosságok sora, valamint az érintett telek sorsa megnyugtató módon nem rendeződnek. A szükséges jogi és gazdasági kérdések tisztázása nélkül az önkormányzatnak a jövőben nem áll módjában támogatni az uszoda-projektet.

Velence Város Önkormányzata elkötelezett az iránt, hogy megvédje a városi közvagyont és a város érdekeit. A 2019. októberében megválasztott önkormányzat tisztán és nyíltan kommunikált ez ügyben is. Nincsen takargatnivalónk. Amennyiben a közeljövőben nem tudunk megnyugtató eredményre jutni a tervezett uszoda építésével érintett ingatlannal kapcsolatban, akkor az Önkormányzat kész a kapcsolódó szerződéseket és információkat a legszélesebb nyilvánosság elé tárni.  

 

Velence, 2020. január 30.

Velence Város Önkormányzata


Velence Város Önkormányzatának közleménye a tervezett uszoda területén folyó munkálatokkal kapcsolatban

 

A Velence Plus Sport, Termálvíz- és Geotermikus Energiaszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (amelynek tulajdonosai 40 százalékban  a Kenyeresház Vagyonkezelő Kft., 20 százalékban a Velencei-tavi Úszó és Vízilabda Egyesület, és 40 százalékban Velence Város Önkormányzata) városunk egyik legnagyobb értékű tóparti ingatlanján kívánja a  „Velencei Városi Uszoda”-ként megnevezett beruházását végrehajtani.

A Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya 2019. december 16-án kelt végzésében a 2019 nyarán megkezdett építkezés folytatását, valamint a szomszédos ingatlan felvonulási területként történő további kialakítását a kivitelezési tevékenység szabályos folytatásáig megtiltotta. Ugyanebben a végzésben felhívta a figyelmet arra is, hogy a kivitelezési tevékenység leállítása nem eredményezheti az állékonyságot, életet és egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztető állapot kialakulását.

Ez a döntés  annak következménye volt, hogy az építtető nem tudta hitelt érdemlően bizonyítani, hogy az ingatlant Velence Város Önkormányzata átadta volna az építtető és koncesszióba adó Velence Plus Kft, a kivitelező Épületgenerál Konstrukt Kft. és a VRS Part Hotel Kft. mint leendő üzemeltető számára.

A végzés ellen a Velence Plus Kft. fellebbezést nyújtott be, így az ügy másodfokra került. Ezzel azonban a végzés nem vesztette hatályát. A másodfokú döntésig a 2019. december 16-án kelt végzés az irányadó, és az építési kivitelezési tevékenység folytatása nem engedélyezett. Ennek ellenére egy hónapnyi szünet után ismét ki-bejárnak a munkagépek a területre. Erre az Építtetőnek csak abban az esetben van joga, ha a végzés szerinti állagmegóvási munkálatokat hajtják végre. Ugyanakkor e munkálatok jellegére vonatkozó tájékoztatást nem kapott az önkormányzat.

Ennek az önkormányzati tulajdonú, tehermentes teleknek megközelítő, becsült értéke többszáz millió forint, mérete pedig csaknem másfél hektár. Aggasztó ugyanakkor, hogy semmiféle szerződésben nincsen szabályozva e telek későbbi sorsa, ami számos, tisztázandó kérdést vet fel. Mi lesz, ha már áll az épület, esetleg működik az uszoda? A vonatkozó szerződésekben mind a bérlés, mind a felhasználás ugyanis teljes mértékben szabályozatlan. Mi történik akkor, ha az építtető nem tudja az építkezést befejezni? Sajnos erre is van reális esély. Ezek olyan kérdések, amelyeket egy felelős városvezetésnek fel kell tennie és végig kell gondolnia.

 Az Építtető a többszöri szóbeli egyeztetés során kifejezte azt, hogy nem hajlandó bérelni az uszoda alatti önkormányzati területet: lényegében tehát ingyen kívánja használni. Ez lenne a legkedvezőtlenebb konstrukció a városnak. Ugyanis amennyiben elkészül az uszoda, akkor jogi szempontból ráépítésnek minősül, amely az ingatlan alatti terület értékét a töredékére csökkenti, azzal a további veszéllyel fenyegetve, hogy olyan jogi helyzet alakul ki, amelyben Velence Város Önkormányzata kénytelen lenne töredékáron eladni a ráépítő számára az ingatlant. Nem szeretnénk azt hinni, hogy a fent említett szabályozatlanság célja éppen ennek a jövőbeni állapotnak az elérése lehetett. Az önkormányzatnak azonban nemcsak lehetősége van arra, hogy megvédje a tulajdonát, hanem erre törvény is kötelezi.

Azt, hogy az Építtető nem jóhiszemű partnere a városnak, nemcsak az jelzi, hogy a tulajdonosi hozzájárulásról szóló dokumentum bemutatását többszöri kérés ellenére sem teljesítette, hanem az a körülmény is, hogy 2019. december 30-án kelt levelében 4 milliárd forintos kártérítési perrel fenyegette meg az Önkormányzatot. Emellett az Építtető a város tájékoztatása nélkül jelentett be tervmódosítást is. Nem tudni, hogy mire vonatkozik ez a módosítás. Hasonlóan azonban a korábbi helyzethez, ez a beadványa is hiányos, számos helyen pótlásra szorul, ahogyan arról a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatalának Hatósági Főosztályához tartozó Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 2020. január 21-én kelt végzése tájékoztat.

Az ügyben eddig történtek megkérdőjelezik azt a bizalmat a felek között, amely bármiféle hosszútávú együttműködés alapja. Velence Város Önkormányzata továbbra sem kapja meg a döntéshez szükséges alapvető információkat az Építtetőtől, miközben olyan változtatások is történtek a projektben, amelyről a partner Kenyeresház Kft-től, illetve a Velence Plus Kft. ügyvezetésétől sem érkezett bármiféle tájékoztatás – még utólag sem.

Az Önkormányzat döntései nem nélkülözhetik a jogszabályi előírások szerint is kötelező formalitásokat. Azok hiányában az Önkormányzatnak nincs megalapozott joga és főként szándéka sem arra, hogy a velencei közvagyont bármilyen módon kockáztassa vagy gondatlanul kezelje. Ez pedig azt jelenti, hogy az Önkormányzat mindaddig nem is támogathat egy ilyen beruházást, ameddig a jogi hiányosságok sora, valamint az érintett telek sorsa megnyugtató módon nem rendeződnek. A szükséges jogi és gazdasági kérdések tisztázása nélkül az önkormányzatnak a jövőben nem áll módjában támogatni az uszoda-projektet.

Velence Város Önkormányzata elkötelezett az iránt, hogy megvédje a városi közvagyont és a város érdekeit. A 2019. októberében megválasztott önkormányzat tisztán és nyíltan kommunikált ez ügyben is. Nincsen takargatnivalónk. Amennyiben a közeljövőben nem tudunk megnyugtató eredményre jutni a tervezett uszoda építésével érintett ingatlannal kapcsolatban, akkor az Önkormányzat kész a kapcsolódó szerződéseket és információkat a legszélesebb nyilvánosság elé tárni.  

 

Velence, 2020. január 30.

Velence Város Önkormányzata


Velencei karnevál!

VELENCEI KARNEVÁL A VELENCE KORZÓN

2020. február 21-22.

A Velencei karnevál az a nagyszerű farsangi mulatság, ahol zenészek, mutatványosok, zászlódobálók, alakoskodók, maskarások, bábosok, tűzzsonglőrök, táncosok mellett a vendégek maguk is az előadás szereplőivé válnak, mert „a karnevált nem nézik, hanem élik”. A Velencei-tó Kapujánál évek óta fergeteges jókedvben űzik el a telet és köszöntik a tavaszt. A szervezők idén már kétnapos programsorozattal tisztelegnek a több ezeréves kulturális tradíció és a városi hagyomány előtt, megelevenítve az ünnepkörhöz tartozó európai és helyi szokásokat.

A környékbeli lakosok véleményét is kikérve megtartják a korábbi évek bevált és népszerű gyakorlatait, ugyanakkor a visszatérő elemek látványosabb formában gazdagabb tartalommal jelennek meg. Hangsúlyosabb szerepet kap a résztvevők bevonása: az ünneplőket vezető óriás bábok egy részét a gyerekek mozgatják, a felvonulás színesítése érdekében az egyes csatlakozási pontoknál újabb és újabb mutatványosok és csoportok társulnak a menethez, a kiszebáb égetést kísérő  ütősegyüttes játékához a közönségből is csatlakozhatnak, ahogyan a tóparti össztáncba is bárki bekapcsolódhat. A Velencei karneválok sikere, vonzereje ugyanis a valódi közösségi élményben és az önfeledt szórakozásban rejlik.

A péntek (február 21.) a gyermekeké. Számukra jelmezversenyt hirdetnek, a kézműves foglalkozásokon készthetnek népi hangszereket, csúzli-csörgőt, brekegőt, diócsörgőt. Maskarákba öltözve táncoltathatnak medvét, árulhatnak kecskét, gólyaként alakoskodhatnak és küzdhetnek szalmabábokkal.

Szombaton (február 22.) mindenki előtt nyitva állnak a Velence Korzó külső és belső terei, ahol látványos programok, foglalkozások és - természetesen - forró italok, borok, teák várják a részvevőket nagyszerű környezetben, a Velencei-tó partján.  

Persze nem csak a helyiekre számítanak, hiszen „a karnevál egyetemes, az egész világ különleges állapota, a világ újjászületése és megújulása, amelynek mindenki részese.”

 

P R O G R A M O K:

 

Február 21, péntek

Farsangi mulatozás és kézműves foglalkozások

Helyszín: a Velence Korzó épülete

16.00 – 19.00 

 • Zajkeltő ritmuseszközök, varázsló fejfedők, busó álarcok készítése.
 • Fonójátékok: gombolyítás, sodrás,fonás, körmöcskézés, madzagszövés
 • Népi hangszereket készítése: csúzli-csörgő, brekegő, diócsörgő
 • Az alakoskodás és farsangi játszó, küzdelem
 • A fiúk maskarába öltözve érkeznek a „fonóházba”. medvét táncoltatnak, eladásra kínálják a kecskét, gólyaként alakoskodnak
 • Küzdelem a szalmababákkal:
 • Konc király (az eszem iszom megszemélyesítője) és Cibere vajda (a böjti időszak képviselője) mókás vetélkedője, küzdelme szalmabábokkal
 • Farsang Jancsi temetése, siratása.

(A játékokhoz az eszközöket és a jelmezeket a szervezők biztosítják.)

18.00:   a Bóbita zenekar koncertje

 

Február 22., szombat – Velence Korzó és környezete

10.00:  Farsangi kézműves-foglalkozások a Velence Korzó épületében

13.40 : Gyülekező a karneváli felvonulásra a Zöldliget Általános Iskolánál  

             Felejtendő a múlt esztendő rossz emlékeit, a velük kapcsolatos holmikat

             felaggathatod a kiszebábra.

14.15: Jelmezes karneváli felvonulás óriásbábok, sárkányok vezetésével a Velence Korzóra az

             Avar Horda zenei kíséretével. A menethez több ponton újabb felvonulók,

             mutatványosok, zászlóforgatók csatlakoznak.

15.30:  Nyitány - Bandiera zászlóforgató, zászlódobáló csoport    

15.45:  Fenevadak a Tóparton  - a BAB Társulat  Óriásbáb előadása

16.15:  „Itt a farsang, áll a bál…” - a Kolompos együttes koncertje   

17.15:   Pipacsos Néptáncegyüttes - Pákozd műsora

17.50:  A farsang ritmusa - HuNKuN Táncegyüttes produkciója

18.20:  Fényfestés a korzón

18.30:  Kiszebábu égetése – zenészekkel, tűzzsonglőrökkel a tóparton

19.00:  DRUM & BRASS & FIRE Show 

 

14.00 – 19.00 Folyamatos programok

 • Élő szobor a téren
 • Paprika Jancsi csúzlizdája
 • Régi idők körhintája
 • Karneváli arcfestés

Ha a felvonuláson karneváli jelmezben veszel részt, forralt borral és meleg teával várunk.

Öltözzenek be az Önök gyermekei is pénteken, február 21-én a Velencei Karneválon!


Vegyenek magukra mulatságos vagy éppen félelmetes, színes, tarka álruhát, a fejükbe húzzanak furcsa sipkát, arcukra rakjanak maszkot, úgy jöjjenek a családdal, iskolai vagy óvodás csoporttal, a nagyobbak pedig baráti társasággal! 
Apró hercegkisasszonyok, királyfik, manók, koboldok, ördögök, boszorkák, szuperhősök, bohócok és más varázslatos farsangi figurák népesítik be majd a Velence Télűző Karnevál 2020 első napján, azaz február 21-én, pénteken a Velence Korzó színpadát, ahol a főszereplők a jelmezes gyermekek és diákok lesznek.
Mérettessenek meg a zsűri előtt, hogy megnyerhessék a legötletesebb, a legtréfásabb és a legigényesebben kidolgozott jelmezekért járó díjakat! Üres kézzel persze egyik fellépő sem távozik, hiszen egy tábla Milka csokit kap jutalmul.

Továbbá kiosztásra kerülnek, bábszínház és koncert jegyek, egy sárkányhajó túra barátokkal és egy privát tárlatvezetés is a pákozdi vadvédelmi központban.

A jelmezes bemutató délután 16.30-kor kezdődik. Jelentkezni az alábbi jelentkezesi lap kitöltésével, vagy email-en lehet az info@velence.hu-n lehet.

JELENTKEZÉSI LAP 

 


VELENCEI KARNEVÁL A VELENCE KORZÓN

2020. február 21-22.

A Velencei karnevál az a nagyszerű farsangi mulatság, ahol zenészek, mutatványosok, zászlódobálók, alakoskodók, maskarások, bábosok, tűzzsonglőrök, táncosok mellett a vendégek maguk is az előadás szereplőivé válnak, mert „a karnevált nem nézik, hanem élik”. A Velencei-tó Kapujánál évek óta fergeteges jókedvben űzik el a telet és köszöntik a tavaszt. A szervezők idén már kétnapos programsorozattal tisztelegnek a több ezeréves kulturális tradíció és a városi hagyomány előtt, megelevenítve az ünnepkörhöz tartozó európai és helyi szokásokat.

A környékbeli lakosok véleményét is kikérve megtartják a korábbi évek bevált és népszerű gyakorlatait, ugyanakkor a visszatérő elemek látványosabb formában gazdagabb tartalommal jelennek meg. Hangsúlyosabb szerepet kap a résztvevők bevonása: az ünneplőket vezető óriás bábok egy részét a gyerekek mozgatják, a felvonulás színesítése érdekében az egyes csatlakozási pontoknál újabb és újabb mutatványosok és csoportok társulnak a menethez, a kiszebáb égetést kísérő  ütősegyüttes játékához a közönségből is csatlakozhatnak, ahogyan a tóparti össztáncba is bárki bekapcsolódhat. A Velencei karneválok sikere, vonzereje ugyanis a valódi közösségi élményben és az önfeledt szórakozásban rejlik.

A péntek (február 21.) a gyermekeké. Számukra jelmezversenyt hirdetnek, a kézműves foglalkozásokon készthetnek népi hangszereket, csúzli-csörgőt, brekegőt, diócsörgőt. Maskarákba öltözve táncoltathatnak medvét, árulhatnak kecskét, gólyaként alakoskodhatnak és küzdhetnek szalmabábokkal.

Szombaton (február 22.) mindenki előtt nyitva állnak a Velence Korzó külső és belső terei, ahol látványos programok, foglalkozások és - természetesen - forró italok, borok, teák várják a részvevőket nagyszerű környezetben, a Velencei-tó partján.  

Persze nem csak a helyiekre számítanak, hiszen „a karnevál egyetemes, az egész világ különleges állapota, a világ újjászületése és megújulása, amelynek mindenki részese.”

 

P R O G R A M O K:

 

Február 21, péntek

Farsangi mulatozás és kézműves foglalkozások

Helyszín: a Velence Korzó épülete

16.00 – 19.00 

 • Zajkeltő ritmuseszközök, varázsló fejfedők, busó álarcok készítése.
 • Fonójátékok: gombolyítás, sodrás,fonás, körmöcskézés, madzagszövés
 • Népi hangszereket készítése: csúzli-csörgő, brekegő, diócsörgő
 • Az alakoskodás és farsangi játszó, küzdelem
 • A fiúk maskarába öltözve érkeznek a „fonóházba”. medvét táncoltatnak, eladásra kínálják a kecskét, gólyaként alakoskodnak
 • Küzdelem a szalmababákkal:
 • Konc király (az eszem iszom megszemélyesítője) és Cibere vajda (a böjti időszak képviselője) mókás vetélkedője, küzdelme szalmabábokkal
 • Farsang Jancsi temetése, siratása.

(A játékokhoz az eszközöket és a jelmezeket a szervezők biztosítják.)

18.00:   a Bóbita zenekar koncertje

 

Február 22., szombat – Velence Korzó és környezete

10.00:  Farsangi kézműves-foglalkozások a Velence Korzó épületében

13.40 : Gyülekező a karneváli felvonulásra a Zöldliget Általános Iskolánál  

             Felejtendő a múlt esztendő rossz emlékeit, a velük kapcsolatos holmikat

             felaggathatod a kiszebábra.

14.15: Jelmezes karneváli felvonulás óriásbábok, sárkányok vezetésével a Velence Korzóra az

             Avar Horda zenei kíséretével. A menethez több ponton újabb felvonulók,

             mutatványosok, zászlóforgatók csatlakoznak.

15.30:  Nyitány - Bandiera zászlóforgató, zászlódobáló csoport    

15.45:  Fenevadak a Tóparton  - a BAB Társulat  Óriásbáb előadása

16.15:  „Itt a farsang, áll a bál…” - a Kolompos együttes koncertje   

17.15:   Pipacsos Néptáncegyüttes - Pákozd műsora

17.50:  A farsang ritmusa - HuNKuN Táncegyüttes produkciója

18.20:  Fényfestés a korzón

18.30:  Kiszebábu égetése – zenészekkel, tűzzsonglőrökkel a tóparton

19.00:  DRUM & BRASS & FIRE Show 

 

14.00 – 19.00 Folyamatos programok

 • Élő szobor a téren
 • Paprika Jancsi csúzlizdája
 • Régi idők körhintája
 • Karneváli arcfestés

Ha a felvonuláson karneváli jelmezben veszel részt, forralt borral és meleg teával várunk.

Öltözzenek be az Önök gyermekei is pénteken, február 21-én a Velencei Karneválon!


Vegyenek magukra mulatságos vagy éppen félelmetes, színes, tarka álruhát, a fejükbe húzzanak furcsa sipkát, arcukra rakjanak maszkot, úgy jöjjenek a családdal, iskolai vagy óvodás csoporttal, a nagyobbak pedig baráti társasággal! 
Apró hercegkisasszonyok, királyfik, manók, koboldok, ördögök, boszorkák, szuperhősök, bohócok és más varázslatos farsangi figurák népesítik be majd a Velence Télűző Karnevál 2020 első napján, azaz február 21-én, pénteken a Velence Korzó színpadát, ahol a főszereplők a jelmezes gyermekek és diákok lesznek.
Mérettessenek meg a zsűri előtt, hogy megnyerhessék a legötletesebb, a legtréfásabb és a legigényesebben kidolgozott jelmezekért járó díjakat! Üres kézzel persze egyik fellépő sem távozik, hiszen egy tábla Milka csokit kap jutalmul.

Továbbá kiosztásra kerülnek, bábszínház és koncert jegyek, egy sárkányhajó túra barátokkal és egy privát tárlatvezetés is a pákozdi vadvédelmi központban.

A jelmezes bemutató délután 16.30-kor kezdődik. Jelentkezni az alábbi jelentkezesi lap kitöltésével, vagy email-en lehet az info@velence.hu-n lehet.

JELENTKEZÉSI LAP 

 


Interjú Gerhard Ákossal

Tévhitek és tények két részletben!

A lenti linkeken hallható az az interjú amit Sasvári Csilla, a Vörösmarty Rádió munkatársa múlt hét csütörtökön készített Velence Város Polgármesterével, Gerhard Ákossal. Szó esik az uszoda építéséről, a korcsolya pályáról és a Korzóról is, valamint hallhatunk érdekes híreket Velence jövőjéről, a Polgármester úr hátteréről és tanulmányairól is.

Egy pár gondolat kiragadva:

Tudta-e, hogy 2009-ben a Korzó üzemeltetőjével Velence Város számára előnytelen szerződés köttetett?

Mit szólna hozzá ha az Ön telkén holnap építkezés kezdődne anélkül, hogy bárkinek erre engedélyt adott volna. Egy olyan épület alapozását kezdenék, amit Ön finanszíroz majd és a várható költsége meghaladja a Ön következő három évi teljes fizetését?

További részletek a linkeken…

 

Az interjú első része   

Az interjú második része

 


Tévhitek és tények két részletben!

A lenti linkeken hallható az az interjú amit Sasvári Csilla, a Vörösmarty Rádió munkatársa múlt hét csütörtökön készített Velence Város Polgármesterével, Gerhard Ákossal. Szó esik az uszoda építéséről, a korcsolya pályáról és a Korzóról is, valamint hallhatunk érdekes híreket Velence jövőjéről, a Polgármester úr hátteréről és tanulmányairól is.

Egy pár gondolat kiragadva:

Tudta-e, hogy 2009-ben a Korzó üzemeltetőjével Velence Város számára előnytelen szerződés köttetett?

Mit szólna hozzá ha az Ön telkén holnap építkezés kezdődne anélkül, hogy bárkinek erre engedélyt adott volna. Egy olyan épület alapozását kezdenék, amit Ön finanszíroz majd és a várható költsége meghaladja a Ön következő három évi teljes fizetését?

További részletek a linkeken…

 

Az interjú első része   

Az interjú második része

 


képviselő-testületi ülés

Velence Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt a képviselő-testület soros, nyilvános ülésére, amelyre 2020. január 30-án (csütörtökön) 18.00 órától kerül sor a Hauszmann Alajos Egységes Közművelődési Intézményközpont és Könyvtár házasságkötő termében (Velence, Tópart u. 52.)


Velence Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt a képviselő-testület soros, nyilvános ülésére, amelyre 2020. január 30-án (csütörtökön) 18.00 órától kerül sor a Hauszmann Alajos Egységes Közművelődési Intézményközpont és Könyvtár házasságkötő termében (Velence, Tópart u. 52.)

A MEGHÍVÓ ide kattintva letölthető és olvasható PDF-formátumban


Partfal rekonstrukció munkavégzések

2020. január 20. - február 3.


Velencei-tavi partfal rekonstrukció két heti tervezett munkavégzése

2020. január 20. – február 3.

 

Időjárás függvényében az alábbi helyszíneken tervezünk munkavégzés.

 

 


MOHOSZ csónakkikötő felújítása, hullámtörő felújítása

MOHOSZ csónakkikötő – MOHOSZ

függőleges partfal építése, panelek beépítése – várható bef.: 2020

Park strand – üzemeltető Gárdony Város Önkormányzata rézsűs partfal építése – gyerekmedence bontása, strand nyugati oldalán meglévő partfal bontása

várható befejezés: 2020 május.

Agárdi Béke utcai kikötő – Üzemeltető MOHOSZ

rézsűs partfal építése, burkolat építés

Agárdi hajókikötő - üzemeltető Gárdony Város Önkormányzata

móló építése, burkolat bontása, kőszórás pótlása – várható bef. 2020 márc.


Gárdonyi hajóállomás felújítása

Gárdonyi hajóállomás - Kezelő: KDTVIZIG

függőleges partfal építése, fejgerenda betonozása, járda építése – várható bef.: 2020. február

HIDRO telepi kikötő – Kezelő: KDTVIZIG

függőleges partfal építése vb. szádelemmel várható bef.: 2020. december

Velencei csónakkikötő – Kezelő: Velence Önkormányzat partfal bontása, „B” típusú partfal építése – várható befejezés: 2020. május


Velence déli kanyari kikötő felújítása

Velencei déli kanyari hajóállomástól K-re – Kezelő: Velence Önkormányzat

partfal bontása, „B” típusú partfal építése – várható befejezés: 2020. május

Csontréti kikötő – Kezelő: Velence Önkormányzat, KDTVIZIG

partfal bontása, „B” típusú partfal építése – várható befejezés: 2020. május

Csontréti-patak torkolati szakaszán kisvízi burkolt meder kialakítása – várható befejezés: 2020. május

Északi kanyari kikötő – Velence Önkormányzat

partfal bontása, „B” típusú partfal építése – várható befejezés: 2020. május

Északi kanyari strand – Velence Önkormányzat

függőleges partfal építése vb.  szádelemmel – várható befejezés: 2020. május

partfal bontása, „B” típusú partfal építése – várható befejezés: 2020. május

Szúnyog sziget -  Pákozd Önkormányzat

függőleges partfal építése vb.   szádelemmel – várható befejezés: 2020. május

 

 


1081
15

Üdvözlő szöveg

Tisztelt Látogatónk! Üdvözöljük Velence
Városának megújult honlapján!
 

Aktuális projekt leírás

E-ügyintézés

 

Partner oldalak

Velence Turizmusáért TDM Egyesület honlapja

 

Velence Turizmusáért TDM Egyesület honlapja

 

Velence Resort & Spa honlapja

Velence Korzó honlapja

Esztrád Víziszínház Velence honlapja

Magyar Államkincstár honlapja

Magyar Élelmiszerbank Egyesület honlapja

 

1
2
3
4
5
...
73
Velence spinner