Ez az oldal a felhasználói élmény és a használhatóság növelése érdekében sütiket használ.
Elfogadom
Bővebben

MEGHÍVÓ városi ünnepségre

Tisztelt Velenceiek!

Szeretettel invitálom Önöket 2018. október 19-én, pénteken 10.00 órára a Hősök parkjába (rossz idő esetén a Zöldliget Iskola központi épületének aulájába) az 1956-os forradalom és szabadságharc városi ünnepségére.

BŐVEBBEN


Tisztelt Velenceiek!

Szeretettel invitálom Önöket 2018. október 19-én, pénteken 10.00 órára a Hősök parkjába (rossz idő esetén a Zöldliget Iskola központi épületének aulájába) az 1956-os forradalom és szabadságharc városi ünnepségére.

Nagy örömömre elfogadta felkérésemet Velence rendszerváltás utáni első megválasztott polgármestere, Gulyás József, aki ünnepi köszöntőjével emeli a megemlékezés fényét. Az ünnepi műsort a Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Gimnázium 8. osztályos tanulói adják.

Az eseményen városi kitüntető címek átadására és koszorúzásra is sor kerül.

Emlékezzünk együtt a magyar történelem egyik legnagyobb jelentőségű eseményére!

Koszti András

polgármester


Képviselő-testületi ülés

Meghívó Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. október 17. napján (szerda) 8.30 órakor megtartásra kerülő soron kívüli nyilvános ülésére.

BŐVEBBEN


Meghívó Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. október 17. napján (szerda) 8.30 órakor megtartásra kerülő soron kívüli nyilvános ülésére.

A MEGHÍVÓ ide kattintva olvasható, letölthető pdf formátumban


Tájékoztatás a hivatal szombati zárva tartásáról

Velence Város Jegyzője tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2018. évi munkaszüneti napok körüli munkarend átcsoportosítás miatt az ügyfélfogadás a Velencei Polgármesteri Hivatalban az alábbiak szerint alakul:  

2018. október 12. (péntek) 8.00 – 12.00 óra

2018. október 13. (szombat) ügyfélfogadás nincs, a Velencei Polgármesteri Hivatal zárva tart.


TÁJÉKOZTATÁS

Velence Város Jegyzője tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2018. évi munkaszüneti napok körüli munkarend átcsoportosítás miatt az ügyfélfogadás a Velencei Polgármesteri Hivatalban az alábbiak szerint alakul:  

2018. október 12. (péntek) 8.00 – 12.00 óra

2018. október 13. (szombat) ügyfélfogadás nincs, a Velencei Polgármesteri Hivatal zárva tart.

Megértésüket köszönöm!

Dr. Szvercsák Szilvia
         jegyző


Pályázati felhívás, álláshirdetés

A Velencei Polgármesteri Hivatal a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Velencei Polgármesteri Hivatal Titkársági Osztályára titkársági osztályvezetői munkakör betöltésére. Bővebben..


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

A Velencei Polgármesteri Hivatal a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Velencei Polgármesteri Hivatal Titkársági Osztályára titkársági osztályvezetői munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozatlan időre szól

A munkavégzés helye: 2481 Velence, Tópart u. 26.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. számú melléklet 27/I. Titkársági feladatkör, 22/I. Jogi és perképviseleti feladatkör

 

Ellátandó feladatok:

 • A polgármester és a jegyző munkájának segítése,
 • A szervezeti egységbe tartozó köztisztviselők napi szinten történő irányítása és ellenőrzése,
 • A képviselő-testület és a bizottságok munkájának szakmai segítése, előterjesztések előkészítése,
 • Közreműködés az önkormányzati rendelet-tervezetek és a szervezeti egységet érintő pályázatok előkészítésében,
 • A vezetett szervezeti egység feladatkörébe tartozó szabályzatok elkészítése,
 • A költségvetésben jóváhagyott feladatok végrehajtása,
 • Adatszolgáltatások, jelentések készítése.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Titkársági, jogi és perképviseleti feladatkör

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 4

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Velencei Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
 • Egyetem: jogi, közszolgálati szakképzettség
 • Közigazgatásban szerzett – legalább 3-5 év - szakmai tapasztalat,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közigazgatási és jogi szakvizsga
 • Közigazgatásban szerzett – legalább 1-3 év - vezetői tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

 • precizitás, pontosság, nagy munkabírás,
 • jó szervezőkészség, kiváló elemző- és értékelő képesség,
 • magas szintű jogalkalmazói készség,
 • együttműködési készség.

A pályázat részeként benyújtandó igazolások:

 • Önéletrajz a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyek szabályokról szóló 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint,
 • A végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatai,
 • 90 napnál nem régebbi, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § (4) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • Hozzájáruló nyilatkozat, a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának vállalásáról,
 • Megismerési nyilatkozat, hogy a benyújtott dokumentációt a véleményezők és döntéshozók megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 26.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Szelei Andrea aljegyző nyújt a 06/30/586-9380                telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a Velencei Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2481 Velence, Tópart u. 26.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: titkársági osztályvezető.
 • Elektronikus úton Heinczné Horváth Edina humánerőforrás szakreferens részére a heinczne.edina@velence.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. Erkölcsi bizonyítvány hiányában csatolni kell az igénylést igazoló iratot. A pályázatokkal kapcsolatban Velence Város Polgármesterének egyetértésével Velence Város Jegyzője dönt. A döntéshozó fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Fejér Megyei Hírlap                           2018. október 17., 2018. október 19.


Tájékoztató kutak vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásáról

Az utóbbi időben jelentős mértékben foglalkozott a média az engedély nélkül létesített vízilétesítmények (kutak) engedélyeztetésének témakörével. Az Országgyűlés a 2017. évben módosította a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényt (a továbbiakban: Vgtv.), amely 2018. január 1. napján lépett hatályba.

BŐVEBBEN


A tájékoztató erre a linkre kattintva PDF formátumban letölthető, olvasható

 

A kutak létesítéséhez, üzemeltetéséhez és fennmaradásához, vagy megszűntetéséhez szükséges kérelmek a következő linken érhetőek el: http://www.velence.hu/-varosfejlesztes-kerelmek-6042

 


Tájékoztató a 2019. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatról

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének döntése értelmében Velence Város Önkormányzata csatlakozik a 2019. évi (2018/2019. tanév második és a 2019/2020. tanév első félév) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. Bővebben..


Tájékoztató a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatról

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének döntése értelmében Velence Város Önkormányzata csatlakozik a 2019. évi (2018/2019. tanév második és a 2019/2020. tanév első félév) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.

A részletes pályázati kiírás 2018. október 5. napján jelenik meg Velence Város honlapján (www.velence.hu), valamint a Velencei Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.

A pályázat benyújtásának módja és határideje:

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, amelynek elérése:

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje:

2018. november 6.

A pályázatot papíralapon (nyomtatott formában), a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani, szintén 2018. november 6. napjáig.

A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.

 

"A" típusú pályázati kiírás: 

 

"B" típusú pályázati kiírás: 

 

 

 

 


MÁV-START Zrt módosított menetrend

A MÁV-START Zrt. tájékoztatta a Személyszállítási Közszolgáltatási Igazgatóságot, hogy 2018. október 4-től 2018. október 07-ig Budapest-Déli állomáson, Kelenföld –Érd felső és Pusztaszabolcs - Dunaújváros állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a Budapest – Székesfehérvár és a Budapest – Pusztaszabolcs vasútvonalon a mellékletben szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek, illetve Pusztaszabolcs – Dunaújváros állomások között vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat a sötétített alappal megjelölt menetrend szerint.
2018. október 8-tól 2018. október 17-ig Budapest-Déli állomáson, illetve Kelenföld –Érd felső állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a Budapest – Székesfehérvár és a Budapest – Pusztaszabolcs vasútvonalon a mellékletben szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. 


A MÁV-START Zrt. tájékoztatta a Személyszállítási Közszolgáltatási Igazgatóságot, hogy 2018. október 4-től 2018. október 07-ig Budapest-Déli állomáson, Kelenföld –Érd felső és Pusztaszabolcs - Dunaújváros állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a Budapest – Székesfehérvár és a Budapest – Pusztaszabolcs vasútvonalon a mellékletben szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek, illetve Pusztaszabolcs – Dunaújváros állomások között vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat a sötétített alappal megjelölt menetrend szerint. A módosított menetrend ide kattintva érhető el.

 


2018. október 8-tól 2018. október 17-ig Budapest-Déli állomáson, illetve Kelenföld –Érd felső állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a Budapest – Székesfehérvár és a Budapest – Pusztaszabolcs vasútvonalon a mellékletben szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.  A módosított menetrend ide kattintva érhető el.


Képviselő-testületi ülés, Lakossági fórum

Meghívó Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. szeptember 27. napján (csütörtök) 15.00 órakor megtartásra kerülő soros nyilvános ülésére, és a 17:00 órakor megtartásra kerülő LAKOSSÁGI FÓRUMRA

[A meghívó ide kattintva érhető el]


Meghívó Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. szeptember 27. napján (csütörtök) 15.00 órakor megtartásra kerülő soros nyilvános ülésére, és a 17:00 órakor megtartásra kerülő LAKOSSÁGI FÓRUMRA

[A meghívó ide kattintva érhető el]


LAKOSSÁGI FÓRUM

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, illetve a Partnereket, hogy Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. szeptember 27. napján 17 órakor lakossági fórumot tart.


LAKOSSÁGI FÓRUM

 

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, illetve a Partnereket, hogy Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. szeptember 27. napján 17 órakor lakossági fórumot tart. ( Lakossági fórum hirdetmény )

 

A lakossági fórum helyszíne: Hauszmann Alajos Egységes Közművelődési Intézményközpont és Könyvtár Házasságkötő terme (Velence, Tópart utca 52.)
 

A lakossági fórum témája:

 1. Településrendezési eszközök (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv) módosítására a Budapest – Balaton kerékpárút Velence közigazgatási területét érintően és a mezőgazdasági területeken birtokközpont létesítése miatt megindított tárgyalásos eljárás véleményezési szakaszában (Az előzetes tájékoztatás letölthető itt: ( Szakmai véleményezési terv )
 2. Új településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök készítése ügyében az előzetes tájékoztatási szakaszban (A tervdokumentáció letölthető itt: ( Előzetes tájékoztatás )

 

A lakossági fórumra minden érdeklődőt szeretettel várunk. 

 

A véleménynyilvánításra rendelkezésre álló idő: 2018. szeptember 17. napjától 2018. október 5. napjáig tart.

Javaslatot, észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani a lakossági fórumon szóban, valamint a fenti időszakban Velence Város Polgármesteréhez címzett, írásban (2481 Velence, Tópart utca 26. postacímre vagy a hivatal@velence.hu e-mail címre) benyújtott, névvel, címmel ellátott véleményben lehet.


Koszti András 
polgármester


Meghívó Velence Városgazdálkodási Kft. Felügyelő Bizottságának ülésére

A meghívó [ IDE ] kattintva érhető el.


A meghívó [ IDE ] kattintva érhető el.


Pályakarbantartás, módosított menetrend

A MÁV-START Zrt. tájékoztatása szerint 2018. szeptember 24-től 2018. október 03-ig Kelenföld –Érd felső állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a Budapest – Székesfehérvár és a Budapest – Pusztaszabolcs vasútvonalon a vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

BŐVEBBEN


A MÁV-START Zrt. tájékoztatása szerint 2018. szeptember 24-től 2018. október 03-ig Kelenföld –Érd felső állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a Budapest – Székesfehérvár és a Budapest – Pusztaszabolcs vasútvonalon a vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

A kizárásra kerülő Kelenföld-Érd felső szakaszon fekvő megállóhelyek a módosuló 700-as jelzésű VOLÁNBUSZ járattal közelíthetők meg. A 700-as vonalcsoport menetrendje kibővül, egyes járatok útvonala ideiglenesen Budafokig meghosszabbításra kerül. A járatok összeköttetést teremtenek Érd alsó, Érd felső, Érdliget és Budatétény vasútállomások között. Az óránként közlekedő pusztaszabolcsi vonatokra Érd felsőn biztosítanak csatlakozást.

Részletek IDE KATTINTVA olvashatók


SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS id, Object_Name, fromdate, Object_Description, Object_Short_Description, Object_List_Image_Small, Object_List_Image, Object_Map_Lat, Object_Map_Long, case when fromdate >= CURDATE() then 0 else 100000 end + ABS(TO_DAYS(fromdate)-TO_DAYS(CURDATE())) AS sorrend FROM Object WHERE TO_DAYS(fromdate)-TO_DAYS(CURDATE()) < 60 and Object_Site_id = 1 AND Object.Object_Status = 1 AND Main_Category_id = 91 AND Object_IsShowdate = 1 AND (todate >= CURDATE()) ORDER BY Object_Created DESC, id DESC LIMIT 15, 15
895
15

Üdvözlő szöveg

Tisztelt Látogatónk! Üdvözöljük Velence
Városának megújult honlapján!
 

Aktuális projekt leírás

E-ügyintézés

 

Partner oldalak

Velence Turizmusáért TDM Egyesület honlapja

 

Velence Turizmusáért TDM Egyesület honlapja

 

Velence Resort & Spa honlapja

Velence Korzó honlapja

Esztrád Víziszínház Velence honlapja

Magyar Államkincstár honlapja

Magyar Élelmiszerbank Egyesület honlapja

 

1
2
3
4
...
60
Velence spinner