Ez az oldal a felhasználói élmény és a használhatóság növelése érdekében sütiket használ.
Elfogadom
Bővebben

Heti DRV munkálatok, átmeneti ivóvízhiány Velencén

Tájékoztatásul közöljük, hogy Velence városban 2018. április 23. – 2018. április 27. között az ivóvíz hálózat szivacsos mosatását, mechanikai tisztítását végezzük.

A munkavégzésünk következtében az ivóvízhálózaton szolgáltatott ivóvíz átmenetileg korlátozásra kerül az alábbi utcákban:

Enyedi u., Enyedi köz, Fő u., Pannónia u., Tulipán u., Templom köz, Ország út, Bethlen G. u., Esze T. u., Dobó I. u., Gábor Á. u., Bocskai u., Liget u.

BŐVEBBEN


Tájékoztatásul közöljük, hogy Velence városban 2018. április 23. – 2018. április 27. között az ivóvíz hálózat szivacsos mosatását, mechanikai tisztítását végezzük.

A munkavégzésünk következtében az ivóvízhálózaton szolgáltatott ivóvíz átmenetileg korlátozásra kerül az alábbi utcákban:

Enyedi u., Enyedi köz, Fő u., Pannónia u., Tulipán u., Templom köz, Ország út, Bethlen G. u., Esze T. u., Dobó I. u., Gábor Á. u., Bocskai u., Liget u.

A napi munkavégzések pontos helyszíneiről, a DRV INFO vonalon tájékozódhat! Az érintett területen az ivóvízellátást tartályos ivóvízszállítással biztosítjuk.

A tartályos ivóvíz igényét a DRV INFO vonalon kérjük bejelenteni!

TÁJÉKOZTATÁSUL KÖZÖLJÜK TOVÁBBÁ, hogy Velence, Gárdony, Agárd településeken 2018. április 23. – 2018. április 27. között az ivóvízhálózaton tolózárak cseréjét végezzük.

A munkavégzésünk következtében az ivóvízhálózaton szolgáltatott ivóvíz átmenetileg korlátozásra kerül. A napi munkavégzések pontos helyszíneiről, a DRV INFO vonalon tájékozódhat! Az érintett területen az ivóvízellátást tartályos ivóvízszállítással biztosítjuk. A tartályos ivóvíz igényét a DRV INFO vonalon kérjük bejelenteni!

A munkavégzésünk alkalmával az ivóvízhálózaton szolgáltatott víz vízzavarosodás következtében átmenetileg opálossá válhat, esetenként sötétebb fekete víz tapasztalható a vezetékben kicsapódott, felkeveredett vas-mangán tartalom következtében. A szolgáltatott ivóvíz egyéb paramétereiben semminemű változás nem következik be, továbbra is a szabványoknak megfelelő.

A DRV Zrt. kiemelten kezeli a szolgáltatott ivóvíz minőségét, amelynek fenntartásához az ivóvíz szerelvények karbantartása, cseréje, a vezetékek mosatása, fertőtlenítése is hozzájárul. Az ezzel járó esetleges kényelmetlenségekért kérjük szíves megértésüket, amelyet ezúton is tisztelettel köszönünk.

További információ a Hibafelvevő szolgálatnál kérhető a DRV INFO Vonalon, a 06 80 240 240-es telefonszám 1-es menüpontjának hívásával.

Türelmüket és megértésüket köszönjük!

Velence, 2018. április 18.

                                                             Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.


Képviselő-testületi ülés

Meghívó Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. április. 26. napján (csütörtök) 15.00 órakor megtartásra kerülő soros nyilvános ülésére.

BŐVEBBEN


Meghívó Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. április. 26. napján (csütörtök) 15.00 órakor megtartásra kerülő soros nyilvános ülésére.

A MEGHÍVÓ ide kattintva érhető el


Tanulmányi ösztöndíj pályázat

EFOP-1.5.2-16-2017-00017                       

Velence Város Önkormányzata és a Velencei-tavi Terület- és Településfejlesztési Nonprofit Kft tanulmányi ösztöndíj-pályázatot hirdet az EFOP-1.5.2-16-2017-00017 azonosítószámú, „Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében” című projekt keretében. A projekt 2018. és 2019. során ifjúsági, sport, egészségmegőrző, foglakoztatási, önkéntes és közösségfejlesztő programok, tevékenységek összetett rendszerével támogatja a Velencei-tó térségének fejlődését, kiemelt figyelmet fordítva a fiatalok aktív bevonására. Az ösztöndíj-pályázat célja a fiatalok motiválása a Velencei-tó térsége és településük közösségi életében való részvételre, illetve ötleteik, látásmódjuk becsatornázása a térség jövőjének kialakításába. Mindezen keresztül a cél térségben maradásuk illetve visszatérésük erősítése. Bővebben..                                                


Az ikonra kattintva letölthető 'word' formátumban az ösztöndíj pályázat: 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00017                                                                           

 

Tanulmányi ösztöndíj pályázat

közép-és felsőfokú oktatásban résztvevő tanulók részére

 

 1. A tanulmányi ösztöndíj pályázat keretei

Velence Város Önkormányzata és a Velencei-tavi Terület- és Településfejlesztési Nonprofit Kft tanulmányi ösztöndíj-pályázatot hirdet az EFOP-1.5.2-16-2017-00017 azonosítószámú, „Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében” című projekt keretében. A projekt 2018. és 2019. során ifjúsági, sport, egészségmegőrző, foglakoztatási, önkéntes és közösségfejlesztő programok, tevékenységek összetett rendszerével támogatja a Velencei-tó térségének fejlődését, kiemelt figyelmet fordítva a fiatalok aktív bevonására. Az ösztöndíj-pályázat célja a fiatalok motiválása a Velencei-tó térsége és településük közösségi életében való részvételre, illetve ötleteik, látásmódjuk becsatornázása a térség jövőjének kialakításába. Mindezen keresztül a cél térségben maradásuk illetve visszatérésük erősítése.

 

 1. Az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén pályázatot nyújthatnak be azok a tanulók, akik:
 • Velence településen rendelkeznek állandó vagy ideiglenes lakcímmel;
 • magyarországi közép-vagy felsőfokú intézmény nappali, esti vagy levelező tagozatán, illetve felsőfokú szakképzésben folytatnak tanulmányokat;
 • 14. életévüket betöltötték és 30. életévüket még nem töltötték be.

 

A tanulmányi ösztöndíj a felhívás után következő pályázati űrlap és a kötelező mellékletek beadásával pályázható.

 

 1. Elnyerhető támogatás:
 • 2018-as tanévkezdéshez kötődő egyszeri 50 000 forint támogatás.
 • A támogatott tanulónak a tanulmányi ösztöndíjat 2018-ban, tanévkezdési időszakban folyósítja települési önkormányzata.

 

 1. Az űrlap és a mellékletek benyújtása az alábbi módokon lehetséges:

 

 • e-mailen az info@vttnonprofit.hu és a heinczne.edina@velence.hu címekre, vagy
 • postán a VTT Nonprofit Kft, 2481 Velence Tópart utca 26. címre, vagy
 • személyesen a Velencei Polgármesteri Hivatalban (2481 Velence, Tópart u. 26. 1. iroda) Heinczné Horváth Edina pályázati kapcsolattartónak (H-Cs: 8-16-ig, P: 8-12-ig)      

Beérkezési határidő mindhárom esetben: 2018. május 11. 12.00 óra.

 

 1. A bírálat

 

Csak a határidőn belül, az alábbi űrlapon, a kötelező mellékletekkel együtt benyújtott pályázatok kerülnek elbírálásra!A beadott pályázatok a 2. pontban jelzett feltételek teljesülése esetén érvényesek. Településenként legfeljebb 30 fő tanuló támogatható. Amennyiben ezt meghaladja az érvényes pályázók száma, az alábbi szempontok mentén születik döntés:

 • a tanuló tanulmányi teljesítménye
 • a motivációs levél tartalma.

 

            A pályázókat az űrlapon megadott e-mail-címen, vagy telefonszámon értesítjük.
 

Pályázati űrlap

 

Tanuló neve:_________________________________________

Telefonszáma: ______________________

Tanuló e-mail címe: _________________________________________________________

Tanuló lakóhelye:___________________________________________________________

Születési ideje és helye:______________________________________________________

Szülő/gondviselő neve: ______________________________________

Telefonszáma:__________________

Oktatási intézményének neve és címe: _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Évfolyam:___________ 

Szak: _____________________________________________________

A tanulmányok várható befejezése:_______________ év_______________hónap

 

A pályázó tanulmányaira vonatkozó kérdések:

Legutóbbi lezárt félévének tanulmányi eredménye:___________________________

(az iskolai bizonyítvány, ellenőrző, vagy index szerinti tantárgyak osztályzatainak

tanulmányi átlaga)

Rendelkezik nyelvvizsgával:                                                                        igen                 nem

Nyelv:________________________

Szint/fok:______________________

Nyelvvizsga megszerzésének éve: ___________

 

 

Motivációs levél

            Kérem, írjon arról, milyen tervei vannak a Velencei-tó térségében és saját településén! Térjen ki a térség előnyeire, hátrányaira; írjon arról, milyen ötletei lennének a térség fejlődésére; írja le, jelenleg milyen közösségi tevékenységekben vett/vesz részt! Legyen konkrét, eredeti, sajátos!

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tudomásul veszem, hogy a hiányosan kitöltött pályázati adatlap, és a szükséges igazolások hiánya a pályázatból való automatikus kizárásomat jelenti.

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Dátum: .................…………….

_____________________________            

            tanuló aláírása                                      _______________________________________

                                                                              kiskorú esetén törvényes képviselő aláírása

Csatolandó mellékletek

 

 • A pályázó tanuló iskolalátogatási igazolása.
 • Iskolai bizonyítvány, ellenőrző, index fénymásolata legutóbbi lezárt félévének látható osztályzataival.
 • Lakcímkártya fénymásolata.

 

 

 

 


Álláshirdetés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Velencei Polgármesteri Hivatal

a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

a Velencei Polgármesteri Hivatal

Városüzemeltetési és városfejlesztési osztályára városüzemeltetési és városfejlesztési osztályvezetői munkakör betöltésére.


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Velencei Polgármesteri Hivatal

a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

a Velencei Polgármesteri Hivatal

 Városüzemeltetési és városfejlesztési osztályára városüzemeltetési és városfejlesztési osztályvezetői munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozatlan időre szól

A munkavégzés helye: 2481 Velence, Tópart u. 26.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. számú melléklet 32/I. Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör

Ellátandó feladatok:

 • Napi szinten irányítja és ellenőrzi a szervezeti egységébe tartozó köztisztviselőket,
 • Részt vesz az önkormányzati közbeszerzési pályázatok kiírásában és lebonyolításában,
 • Végrehajtja a költségvetésben jóváhagyott feladatokat,
 • Koordinálja az önkormányzati beruházások és a szervezeti egységhez tartozó pályázatok lebonyolítását,
 • Előterjesztéseket készít, részt vesz a bizottsági és a testületi üléseken,
 • Adatszolgáltatásokat, jelentéseket készít.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 3

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Velencei Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
 • Főiskola: a) egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki szakképzettség,

b) főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki szakképzettség,

 • Azonos területen szerzett – legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,
 • Azonos területen szerzett – legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • B kategóriás jogosítvány, saját gépjármű,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közigazgatási szakvizsga
 • Helyismeret

Elvárt kompetenciák:

 • precizitás, pontosság, nagy munkabírás,
 • jó szervezőkészség, kiváló elemző- és értékelő képesség,
 • magas szintű jogalkalmazói készség,
 • együttműködési készség.

A pályázat részeként benyújtandó igazolások:

 • Önéletrajz a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint,
 • A végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatai,
 • 90 napnál nem régebbi, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § (4) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • Nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását,
 • Nyilatkozat, hogy a benyújtott dokumentációt a véleményezők és döntéshozók megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 10.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Dr. Szvercsák Szilvia jegyző nyújt, a 06/30/478-2149 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a Velencei Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2481 Velence, Tópart u. 26.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: városüzemeltetési és városfejlesztési osztályvezető.
 • Elektronikus úton Heinczné Horváth Edina humánerőforrás szakreferens részére a heinczne.edina@velence.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. Erkölcsi bizonyítvány hiányában csatolni kell az igénylést igazoló iratot. A jelentkezésekkel kapcsolatban Velence Város Polgármesterének egyetértésével Velence Város Jegyzője dönt. Döntéshozó fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

 • https://kozigallas.gov.hu                   2018. április 20.
 • Fejér Megyei Hírlap                          2018. április 23., április 27., május 4.

Tájékoztatás háziorvosi rendelés elmaradásáról

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Velence, Balatoni út 65. szám alatti rendelőben 2018. április 20. napján (pénteken) technikai okok miatt nem lesz rendelés. Fenti napon a Velence, Fő utca 2. szám alatti I. számú Családorvosi Rendelőben tartok rendelést 8:00 – 12:00 óra között. 


 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Velence, Balatoni út 65. szám alatti rendelőben 2018. április 20. napján (pénteken) technikai okok miatt nem lesz rendelés. Fenti napon a Velence, Fő utca 2. szám alatti I. számú Családorvosi Rendelőben tartok rendelést 8:00 – 12:00 óra között.

 

                                                                           Dr. Tassy Péter

                                                                              háziorvos


Lakossági Tájékoztatás

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot arról, hogy a Velence, Tél utca, Ősz utca, Nyár utca, Tavasz utca, Szél utca, Rózsa utca, Vihar utca és Viola utcában „Mindkét irányból behajtani tilos” közlekedési jelzőtáblák kerülnek kihelyezésre, a tilalom 2018. május 1. napjától 2018. szeptember 1. napjáig lesz érvényben. Bővebben....


LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot arról, hogy a Velence, Tél utca, Ősz utca, Nyár utca, Tavasz utca, Szél utca, Rózsa utca, Vihar utca és Viola utcában „Mindkét irányból behajtani tilos” közlekedési jelzőtáblák kerülnek kihelyezésre, a tilalom 2018. május 1. napjától 2018. szeptember 1. napjáig lesz érvényben.

A Velence, Nyár utca tekintetében a jelzőtáblák a fenti időszak alatt, kizárólag a hétvégi és munkaszüneti napokon kerülnek kihelyezésre.

A tilalmi jelzőtáblák elhelyezését a nyári időszakban megnövekedett idegenforgalmi látogatók sok esetben szabálytalan, a közúti közlekedést megnehezítő, akadályozó parkolása indokolja.

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét arra, hogy az érintett ingatlanok tulajdonosai, használói részére Velence Város Önkormányzata sorszámmal ellátott „BEHAJTÁSI ENGEDÉLY” kártyát biztosít a fenti időtartam alatt. Az ingatlanok tulajdonosai, használói a tulajdonukban lévő személygépjármű(vek) száma alapján, azzal azonos számú engedély átvételére jogosultak.

A behajtási engedély átvételére a Velencei Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztályán személyesen, lakcímkártya vagy lakóhely, tartózkodási hely bejelentésénének hiányában a tartózkodást igazoló okirat (közüzemi számla) bemutatása mellett van lehetőség.

A lakosság szíves együttműködését, türelmét és megértését ezúton köszönjük!

 

Velence, 2018. április 16.

 

                                                                  Velence Város Önkormányzata

 

A kép IDE kattintva elérhető teljes méretben.

 


Tájékoztatás

Velence Város Jegyzője tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2018. évi munkaszüneti napok körüli munkarend átcsoportosítás miatt az ügyfélfogadás a Velencei Polgármesteri Hivatalban az alábbiak szerint alakul:  

2018. április 20. (péntek) 8.00 – 12.00 óra

2018. április 21. (szombat) ügyfélfogadás nincs, a Velencei Polgármesteri Hivatal zárva tart.

Megértésüket köszönöm!


TÁJÉKOZTATÁS

Velence Város Jegyzője tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2018. évi munkaszüneti napok körüli munkarend átcsoportosítás miatt az ügyfélfogadás a Velencei Polgármesteri Hivatalban az alábbiak szerint alakul:  

2018. április 20. (péntek) 8.00 – 12.00 óra

2018. április 21. (szombat) ügyfélfogadás nincs, a Velencei Polgármesteri Hivatal zárva tart.

Megértésüket köszönöm!

 

 Dr. Szvercsák Szilvia

           jegyző


Aktuális DRV munkálatok, átmeneti ivóvízhiány Velencén

Tájékoztatásul közöljük, hogy Velence városban 2018. április 03. – 2018. április 06. között az ivóvíz hálózat szivacsos mosatását, mechanikai tisztítását végezzük.

A munkavégzésünk következtében az ivóvízhálózaton szolgáltatott ivóvíz átmenetileg korlátozásra kerül az alábbi utcákban:

Jókai M. u., VIII. u., IX. u., X. u., XI. u., XII. u., XIII., XIV. u., XV. u.,    XVI. u., Veréb u., Vörösmarty M. u., Petőfi S. u.

BŐVEBBEN


Tájékoztatásul közöljük, hogy Velence városban 2018. április 03. – 2018. április 06. között az ivóvíz hálózat szivacsos mosatását, mechanikai tisztítását végezzük.

A munkavégzésünk következtében az ivóvízhálózaton szolgáltatott ivóvíz átmenetileg korlátozásra kerül az alábbi utcákban:

Jókai M. u., VIII. u., IX. u., X. u., XI. u., XII. u., XIII., XIV. u., XV. u.,    XVI. u., Veréb u., Vörösmarty M. u., Petőfi S. u.

A napi munkavégzések pontos helyszíneiről, a DRV INFO vonalon tájékozódhat!

Az érintett területen az ivóvízellátást tartályos ivóvízszállítással biztosítjuk.

A tartályos ivóvíz igényét a DRV INFO vonalon kérjük bejelenteni!

Tájékoztatjuk továbbá, hogy Velence, Gárdony, Agárd településeken 2018. április 03. – 2018. április 06. között az ivóvíz hálózaton tolózárak cseréjét végezzük.

A munkavégzésünk következtében az ivóvízhálózaton szolgáltatott ivóvíz átmenetileg korlátozásra kerül.

A napi munkavégzések pontos helyszíneiről, a DRV INFO vonalon tájékozódhat!

Az érintett területen az ivóvízellátást tartályos ivóvízszállítással biztosítjuk.

A tartályos ivóvíz igényét a DRV INFO vonalon kérjük bejelenteni!

A munkavégzésünk alkalmával az ivóvízhálózaton szolgáltatott víz vízzavarosodás következtében átmenetileg opálossá válhat, esetenként sötétebb fekete víz tapasztalható a vezetékben kicsapódott, felkeveredett vas-mangán tartalom következtében. A szolgáltatott ivóvíz egyéb paramétereiben semminemű változás nem következik be, továbbra is a szabványoknak megfelelő.

A DRV Zrt. kiemelten kezeli a szolgáltatott ivóvíz minőségét, amelynek fenntartásához az ivóvíz szerelvények karbantartása, cseréje, a vezetékek mosatása, fertőtlenítése is hozzájárul. Az ezzel járó esetleges kényelmetlenségekért kérjük szíves megértésüket, amelyet ezúton is tisztelettel köszönünk.

További információ a Hibafelvevő szolgálatnál kérhető a DRV INFO Vonalon, a 06 80 240 240-es telefonszám 1-es menüpontjának hívásával.

Türelmüket és megértésüket köszönjük!

Velence, 2018. március 28.

                                                             Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.


Legszebb konyhakertek 2018.

Legszebb konyhakertek program 2018. évben is! Bővebben..Képviselő-testületi ülés

Meghívó Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. március. 29. napján (csütörtök) 15.00 órakor megtartásra kerülő soros nyilvános ülésére.


Meghívó Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. március. 29. napján (csütörtök) 15.00 órakor megtartásra kerülő soros nyilvános ülésére.

[A meghívó ide kattintva érhető el]


lomtalanítás

 

 • Velence Ófalu, Újtelep 04.28.-án
 • Bence-hegyen pedig 03.24.-én.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Velence területén az alábbi időpontokban végez lomtalanítást a Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

 • Velence Ófalu, Újtelep 04.28.-án
 • Bence-hegyen pedig 03.24.-én.

SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS id, Object_Name, fromdate, Object_Description, Object_Short_Description, Object_List_Image_Small, Object_List_Image, Object_Map_Lat, Object_Map_Long, case when fromdate >= CURDATE() then 0 else 100000 end + ABS(TO_DAYS(fromdate)-TO_DAYS(CURDATE())) AS sorrend FROM Object WHERE TO_DAYS(fromdate)-TO_DAYS(CURDATE()) < 60 and Object_Site_id = 1 AND Object.Object_Status = 1 AND Main_Category_id = 91 AND Object_IsShowdate = 1 AND (todate >= CURDATE()) ORDER BY Object_Created DESC, id DESC LIMIT 15, 15

Agárdi Popstrand

A 41 éves Agárdi Popstrand, "2. 40 év-ét" megnyitó rendezvénysorozat, első koncertjével indul a szezon! 


További koncertek:

2018.06.23 Neoton és Vastag Csaba koncert Agárdi Popstrand

2018.06.30 Bikini és Piramis és B52 koncert Agárdi Popstrand

2018.07.07 EDDA koncert Agárdi Popstrand

2018.07.14. Ismerős Arcok, Deák Bill Gyula és Fankadeli koncert Agárdi Popstrand

2018.07.21 Hooligans és Dinamit ACid/DC Agárdi Popstrand

2018.07.28 Demjén Ferenc és Király Viktor Agárdi Popstrand

2018.08.03 Irigy Hónaljmirigy és Keresztes Ildikó Agárdi Popstrand

2018.08.04 R-GO és Kasza Tibi Agárdi Popstrand

2018. 08.11 Animal Cannibals, Zoltán Erika, Delhusa Gjon, Senso Magico,  Agárdi Popstrand

2018. 08.18 Mobilmánia, Lord, B52 Agárdi Popstrand

 

https://www.facebook.com/agardipopstrand/


Gyereknap - Babák Rózsakertje

Gyerknap - Babák Rózsakertje 2018.05.27.


Gyereknap - Babák Rózsakertje 2018.05.26

Tervezett programok*

10:00 Koszti András, Velence város polgármesterének köszöntője
10:05 Meseliget Óvoda óvodásainak műsora
10:20 Zöldliget Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Gimnázium diákjainak műsora
10:40 Rózsa-díj átadása
11:00 Rózsatövek ültetése - 2017-ben született babák számára

Egész napos programok:
10:00-16:00
Kézműves kuckó, arcfestés, csillámtetoválás, lufibohóc
Kerékpáros park ügyességi feladatokkal
Ugrálóvár, csúszda
10:00-14:00
Próbáld ki te is a tűzoltó autót a Velencei ÖTE jóvoltából!

* A programváltozás jogát a szervező fenntartja!
A rendezvény ingyenes!
 


835
17

Üdvözlő szöveg

Tisztelt Látogatónk! Üdvözöljük Velence
Városának megújult honlapján!
 

Aktuális projekt leírás

Tájékoztató a kerékpárút építés beruházásról.

Partner oldalak

Velence Turizmusáért TDM Egyesület honlapja

 

Velence Turizmusáért TDM Egyesület honlapja

 

Velence Resort & Spa honlapja

Velence Korzó honlapja

Esztrád Víziszínház Velence honlapja

Magyar Államkincstár honlapja

Magyar Élelmiszerbank Egyesület honlapja

 

1
2
3
4
...
56
Velence spinner