A
A
Feliratkozás hírlevélre
Ez az oldal a felhasználói élmény és a használhatóság növelése érdekében sütiket használ.
Elfogadom
Bővebben

Partfal rekonstrukció munkavégzések

2020. január 20. - február 3.


Velencei-tavi partfal rekonstrukció két heti tervezett munkavégzése

2020. január 20. – február 3.

 

Időjárás függvényében az alábbi helyszíneken tervezünk munkavégzés.

 

 


MOHOSZ csónakkikötő felújítása, hullámtörő felújítása

MOHOSZ csónakkikötő – MOHOSZ

függőleges partfal építése, panelek beépítése – várható bef.: 2020

Park strand – üzemeltető Gárdony Város Önkormányzata rézsűs partfal építése – gyerekmedence bontása, strand nyugati oldalán meglévő partfal bontása

várható befejezés: 2020 május.

Agárdi Béke utcai kikötő – Üzemeltető MOHOSZ

rézsűs partfal építése, burkolat építés

Agárdi hajókikötő - üzemeltető Gárdony Város Önkormányzata

móló építése, burkolat bontása, kőszórás pótlása – várható bef. 2020 márc.


Gárdonyi hajóállomás felújítása

Gárdonyi hajóállomás - Kezelő: KDTVIZIG

függőleges partfal építése, fejgerenda betonozása, járda építése – várható bef.: 2020. február

HIDRO telepi kikötő – Kezelő: KDTVIZIG

függőleges partfal építése vb. szádelemmel várható bef.: 2020. december

Velencei csónakkikötő – Kezelő: Velence Önkormányzat partfal bontása, „B” típusú partfal építése – várható befejezés: 2020. május


Velence déli kanyari kikötő felújítása

Velencei déli kanyari hajóállomástól K-re – Kezelő: Velence Önkormányzat

partfal bontása, „B” típusú partfal építése – várható befejezés: 2020. május

Csontréti kikötő – Kezelő: Velence Önkormányzat, KDTVIZIG

partfal bontása, „B” típusú partfal építése – várható befejezés: 2020. május

Csontréti-patak torkolati szakaszán kisvízi burkolt meder kialakítása – várható befejezés: 2020. május

Északi kanyari kikötő – Velence Önkormányzat

partfal bontása, „B” típusú partfal építése – várható befejezés: 2020. május

Északi kanyari strand – Velence Önkormányzat

függőleges partfal építése vb.  szádelemmel – várható befejezés: 2020. május

partfal bontása, „B” típusú partfal építése – várható befejezés: 2020. május

Szúnyog sziget -  Pákozd Önkormányzat

függőleges partfal építése vb.   szádelemmel – várható befejezés: 2020. május

 

 


Továbbra sem biztonságos a Velencei-tó jege!

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Fejér Megyei Szakaszmérnökségének Velencei-tavi Tófelügyelősége ma arról adott ki tájékoztatást, hogy a Velencei-tavat nagyrészt egybefüggő jég borítja. A jég vastagsága az Agárdi Tófelügyelőség előtti nyílt vízterületen 2020. január 17-én mértek szerint 8 cm körüli, változó vastagságú. Bővebben...


A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Fejér Megyei Szakaszmérnökségének Velencei-tavi Tófelügyelősége ma arról adott ki tájékoztatást, hogy a Velencei-tavat nagyrészt egybefüggő jég borítja. A jég vastagsága az Agárdi Tófelügyelőség előtti nyílt vízterületen 2020. január 17-én mértek szerint 8 cm körüli, változó vastagságú.

A jégre lépni továbbra is életveszélyes és a legtöbb helyen tilos!

A korcsolyázni vágyóknak Velencén továbbra is adott a lehetőség a biztonságos sportolásra a Könyvtár mögött kialakított nyitott műjégpályán.


Helyettesítés a gyermekorvosi rendelőben

VELENCE SUKORÓ NADAP KÁPOLNÁSNYÉK PÁZMÁND GYERMEKORVOSI HELYETTESÍTÉS   


VELENCE SUKORÓ NADAP KÁPOLNÁSNYÉK PÁZMÁND GYERMEKORVOSI HELYETTESÍTÉS   

2020.01.17 én pénteken

Rendel:Dr.Szalai Lídia

Mobil: 06 30/4211782

Péntek: 8.00  -  8.30   Pázmánd rendelés                                                            

              9.00 – 10.00   Kápolnásnyék rendelés

             10.30 – 12.00  Velence rendelés


Képviselő-testületi ülés

Velence Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt a képviselő-testület soron kívüli, nyilvános ülésére, amelyre 2020. január 16-án (csütörtökön) 17.00 órától kerül sor a Velencei Polgármesteri Hivatal polgármesteri irodájában (Velence, Tópart u. 26.)


Velence Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt a képviselő-testület soron kívüli, nyilvános ülésére, amelyre 2020. január 16-án (csütörtökön) 17.00 órától kerül sor a Velencei Polgármesteri Hivatal polgármesteri irodájában (Velence, Tópart u. 26.)

A MEGHÍVÓ ide kattintva letölthető és olvasható PDF-formátumban


Álláshirdetés

A Hauszmann Alajos Egységes Közművelődési Intézményközpont és Könyvtár - Velence a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Hauszmann Alajos Egységes Közművelődési Intézményközpont és Könyvtár könyvtáros munkakör betöltésére. Bővebben...


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

A Hauszmann Alajos Egységes Közművelődési Intézményközpont és Könyvtár - Velence a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Hauszmann Alajos Egységes Közművelődési Intézményközpont és Könyvtár könyvtáros munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 2481 Velence, Tópart u. 52.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Könyvtári szolgáltatások ellátása (kölcsönzés, tájékoztatás), állománygondozás, könyvtárhoz kapcsolódó szakmai tárgyú adminisztratív feladatok ellátása, részvétel az intézmény alapfeladatai közé tartozó rendezvények előkészítésében, szervezésében, lebonyolításában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
 • Főiskola, ezen belül szakirányú felsőfokú végzettség - könyvtáros, vagy felsőfokú végzettség és segédkönyvtáros szakképesítés,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felhasználói szintű integrált könyvtári rendszerek ismerete (SZIRÉN)
 • Könyvtáros munkakörben – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • Gyermekkönyvtárosi munkatapasztalat

Elvárt kompetenciák:

 • precizitás, pontosság,
 • önálló munkavégzés,
 • magas fokú kommunikációs készség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • A végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatai,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Sinkáné Mihály Zita intézményvezető nyújt, a 06/30/964-6355 telefonszámon.

A jelentkezés benyújtásának módja:

 • Postai úton, a Hauszmann Alajos Egységes Közművelődési Intézményközpont és Könyvtár címére történő megküldésével (2481 Velence, Tópart u. 52.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: könyvtáros.
 • Elektronikus úton Sinkáné Mihály Zita intézményvezető részére a velence.bibl@gmail.com címen keresztül.

A kiválasztási eljárás és elbírálás módja, rendje:

A kinevezéskor 3 hónap próbaidő kerül kikötésre. Erkölcsi bizonyítvány hiányában csatolni kell az igénylést igazoló iratot. A jelentkezésekkel kapcsolatban Velence Város Polgármesterének egyetértésével az intézmény vezetője dönt. A döntéshozó fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

Az elbírálás határideje: 2020. február 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • https://kozigallas.gov.hu                    2020. január 14.
 • www.velence.hu                                2020. január 14.
 • Fejér Megyei Hírlap                          2020. január 15., 2020. január 22.

VELENCE, GÁRDONY TELEPÜLÉSEKRŐL A FENYŐFA GYŰJTŐPONTRA BEVIHETŐ

A VHG Kft. tájékoztatója:

"VELENCE, GÁRDONY TELEPÜLÉSEKRŐL A FENYŐFA GYŰJTŐPONTRA BEVIHETŐ

Kérjük, hogy a fákat tartozékok nélkül szállítsák a gyűjtőpontra.

Velencei lakosok esetén az alábbi időpontban a Velencei Önkormányzat (2481 Velence, Tópart u. 26.) parkolójába:

2020. január 20.

Gárdonyi lakosok esetén:

Telephelyünkre behozható 7:00-15:30-ig, hétfőtől-péntekig (2484 Gárdony, Gárdonyi G.u. 34-38.)

Amennyiben gyűjtőpontra nem tudják elszállítani a fenyőfát, abban az esetben az első zöldhulladék szállítás alkalmával matrica nélkül kerül elvitelre."


A VHG Kft. tájékoztatója:

"VELENCE, GÁRDONY TELEPÜLÉSEKRŐL A FENYŐFA GYŰJTŐPONTRA BEVIHETŐ

Kérjük, hogy a fákat tartozékok nélkül szállítsák a gyűjtőpontra.

Velencei lakosok esetén az alábbi időpontban a Velencei Önkormányzat (2481 Velence, Tópart u. 26.) parkolójába:

2020. január 20.

Gárdonyi lakosok esetén:

Telephelyünkre behozható 7:00-15:30-ig, hétfőtől-péntekig (2484 Gárdony, Gárdonyi G.u. 34-38.)

Amennyiben gyűjtőpontra nem tudják elszállítani a fenyőfát, abban az esetben az első zöldhulladék szállítás alkalmával matrica nélkül kerül elvitelre."


Jégre lépni tilos!

......a Velencei-tó jégvastagsága az Agárdi Tófelügyelőség előtti nyílt vízterületen 2020. január 9-án 7.05-kor mértek szerint 4,5-5,0 cm közötti.

A jég sportolásra nem alkalmas......"


A Velencei-tavi Tófelügyelőség, Velencei Polgármesteri Hivatal részére megküldött tájékoztatója: 

 

"Tájékoztatom önöket, hogy a Velencei-tó jégvastagsága az Agárdi Tófelügyelőség előtti nyílt vízterületen 2020. január 9-án 7.05-kor mértek szerint 4,5-5,0 cm közötti.

A jég sportolásra nem alkalmas.

 

Temesi Mihály területi felügyelő megbízásából,

Üdvözlettel:

Kovács Krisztina

Területi műszaki ügyintéző

 

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

Fejér Megyei Szakaszmérnöksége

Velencei-tavi Tófelügyelősége"


Álláshirdetés

A Velencei Polgármesteri Hivatal a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Velencei Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és városfejlesztési osztályára városüzemeltetési és városfejlesztési osztályvezetői munkakör betöltésére. Bővebben...


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Velencei Polgármesteri Hivatal a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Velencei Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és városfejlesztési osztályára városüzemeltetési és városfejlesztési osztályvezetői munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozatlan időre szól

A munkavégzés helye: 2481 Velence, Tópart u. 26.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. számú melléklet 32/I. Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör

Ellátandó feladatok:

 • Részt vesz az önkormányzati közbeszerzési pályázatok kiírásában és lebonyolításában,
 • Közreműködik a költségvetésben jóváhagyott feladatok végrehajtásában,
 • Koordinálja az önkormányzati beruházások és a szervezeti egységhez tartozó pályázatok lebonyolítását,
 • Előterjesztéseket készít, részt vesz a bizottsági és a testületi üléseken,
 • Napi szinten irányítja és ellenőrzi a szervezeti egységébe tartozó köztisztviselők munkáját,
 • Adatszolgáltatásokat, jelentéseket készít.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 3

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Velencei Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
 • Főiskola: a) egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki szakképzettség,

b) főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki szakképzettség,

 • Azonos területen szerzett – legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,
 • Azonos területen szerzett – legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • B kategóriás jogosítvány, saját gépjármű,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közigazgatási szakvizsga
 • ASP és ÉTDR szakrendszerek felhasználói szintű alkalmazása
 • Helyismeret

Elvárt kompetenciák:

 • precizitás, pontosság, nagy munkabírás,
 • jó szervezőkészség, kiváló elemző- és értékelő képesség,
 • magas szintű jogalkalmazói készség,
 • együttműködési készség.

A pályázat részeként benyújtandó igazolások:

 • Önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint,
 • A végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatai,
 • 90 napnál nem régebbi, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § (4) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • Nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását,
 • Nyilatkozat, hogy a benyújtott dokumentációt a véleményezők és döntéshozók megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Szelei Andrea aljegyző nyújt, a 06/22/589-418 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a Velencei Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2481 Velence, Tópart u. 26.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: városüzemeltetési és városfejlesztési osztályvezető.
 • Elektronikus úton Szelei Andrea aljegyző részére a aljegyzo@velence.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiírásban megjelölt feltételeknek megfelelő pályázatok előszűrését követően kerül sor a pályázók személyes meghallgatására. A pályázatok elbírálásáról a polgármester egyetértésével a jegyző dönt. A közszolgálati jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével jön létre. A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2020. évben 48.313,- Ft. A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítésre jogosultak, amelynek mértéke 2020. évben felsőfokú iskolai végzettség esetén az alapilletmény 30 %-a. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát. A pályázat eredményéről a munkáltató a pályázókat e-mailben értesíti.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • https://kozigallas.gov.hu                    2020. január 13.
 • Fejér Megyei Hírlap                          2020. január 15., 2020. január 22.

Álláshirdetés

A Velencei Polgármesteri Hivatal a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Velencei Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és városfejlesztési osztályára városüzemeltetési ügyintézői munkakör betöltésére. Bővebben......


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Velencei Polgármesteri Hivatal a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Velencei Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és városfejlesztési osztályára városüzemeltetési ügyintézői munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 2481 Velence, Tópart u. 26.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. számú melléklet 32/I.

Ellátandó feladatok:

 • Közreműködik az ingatlanvagyon-hasznosítási döntések előkészítésében, elbírálásában, amelynek során a településrendezési, építészeti szempontokat érvényesíti.
 • Ellátja a telekalakítással és hulladékgazdálkodással kapcsolatos egyes szakhatósági feladatokat.
 • Az önkormányzat, mint tulajdonos nevében előkészíti jóváhagyásra a földhivatali változási vázrajzokat.
 • Közreműködik a képviselő-testületi és bizottsági döntések előkészítésében.
 • Előkészíti, és a döntést követően végrehajtja az önkormányzati ingó és ingatlanvagyon hasznosításával, kezelésével és a vagyonszerzéssel kapcsolatos döntéseket.
 • Intézi az önkormányzati tulajdonú ingatlanokat érintő változások ügyeit. Elindítja az ingatlanok nyilvántartásával, megosztásával, ingatlan-összevonásokkal kapcsolatos földhivatali eljárásokat, teljes körűen végzi az ingatlanváltozással kapcsolatos ügyintézést, kapcsolatot tart az illetékes hivatallal.
 • Ellátja a fakivágási engedélyezéssel kapcsolatos döntés előkészítést.
 • Ellátja a polgári védelemmel kapcsolatos adminisztratív feladatokat,
 • Ellátja a házszámváltozással, önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos ügyintézést.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Velencei Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
 • Egyetem/főiskola: a) egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki szakképzettség,

b) főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki szakképzettség,

 • Közigazgatásban szerzett – legalább 1-3 éves szakmai tapasztalat,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • B kategóriás jogosítvány, saját gépjármű,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közigazgatási alap- és/vagy szakvizsga
 • ÉTDR és ASP szakrendszerek felhasználói szintű alkalmazása
 • Helyismeret

Elvárt kompetenciák:

 • precizitás, pontosság, nagy munkabírás,
 • jó szervezőkészség, kiváló elemző- és értékelő képesség,
 • magas szintű jogalkalmazói készség,
 • együttműködési készség.

A pályázat részeként benyújtandó igazolások:

 • Önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint,
 • A végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatai,
 • 90 napnál nem régebbi, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § (4) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • Nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását,
 • Nyilatkozat, hogy a benyújtott dokumentációt a véleményezők és döntéshozók megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Szelei Andrea aljegyző nyújt, a 06/22/589-418 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a Velencei Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2481 Velence, Tópart u. 26.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: városüzemeltetési ügyintéző.
 • Elektronikus úton Szelei Andrea aljegyző részére az aljegyzo@velence.hu címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiírásban megjelölt feltételeknek megfelelő pályázatok előszűrését követően kerül sor a pályázók személyes meghallgatására. A pályázatok elbírálásáról a polgármester egyetértésével a jegyző dönt. A közszolgálati jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével jön létre. A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2020. évben 48.313,- Ft. A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítésre jogosultak, amelynek mértéke 2020. évben felsőfokú iskolai végzettség esetén az alapilletmény 30 %-a. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát. A pályázat eredményéről a munkáltató a pályázókat e-mailben értesíti.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • https://kozigallas.gov.hu                    2020. január 13.
 • Fejér Megyei Hírlap                          2020. január 15., 2020. január 22.

Álláshirdetés

Velence Város Jegyzője a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Velencei Polgármesteri Hivatalba humánpolitikai referens munkakör betöltésére. Bővebben.....


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Velence Város Jegyzője a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Velencei Polgármesteri Hivatalba humánpolitikai referens munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 2481 Velence, Tópart u. 26.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. számú melléklet 23/I.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Velencei Polgármesteri Hivatal, Velence Város Önkormányzata humánpolitikai feladatok ellátása, ezen belül: - közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonnyal és munkaviszonnyal kapcsolatos feladatok ellátása a KIRA programban (kinevezés, módosítás, jogviszony megszüntetés, távollét jelentések rögzítése, egyéb humánpolitikai ügyek ellátása). Teljesítményértékeléssel, képzéssel kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása, vagyonnyilatkozat-tétellel kapcsolatos ügyintézés. Nyilvántartások vezetése, adatszolgáltatási feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

A munkakör betöltésének feltételei:

 • Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
 • Felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati, humán erőforrás menedzser szakképzettség, vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és közszolgálati, munkaügyi és társadalombiztosítási, emberi erőforrás gazdálkodási felsőfokú szakképzettség,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A kiválasztás elbírálásánál előnyt jelent:

 • KIRA program ismerete
 • Közigazgatási alap- és /vagy szakvizsga
 • Közigazgatási gyakorlat
 • Kttv. és Kjt. ismerete
 • Szakirányú tapasztalat és gyakorlat

Elvárt kompetenciák:

 • önálló, pontos munkavégzés,
 • jó szervezőkészség,
 • magas fokú kommunikációs készség.

A pályázat részeként benyújtandó igazolások:

 • Önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint,
 • A végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatai,
 • 90 napnál nem régebbi, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § (4) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • Nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását,
 • Nyilatkozat, hogy a benyújtott dokumentációt a véleményezők és döntéshozók megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Szelei Andrea aljegyző nyújt, a 06/22/589-418 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a Velencei Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2481 Velence, Tópart u. 26.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: humánpolitikai referens.
 • Elektronikus úton Szelei Andrea aljegyző részére az aljegyzo@velence.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiírásban megjelölt feltételeknek megfelelő pályázatok előszűrését követően kerül sor a pályázók személyes meghallgatására. A pályázatok elbírálásáról a polgármester egyetértésével a jegyző dönt. A közszolgálati jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével jön létre. A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2020. évben 48.313,- Ft. A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítésre jogosultak, amelynek mértéke 2020. évben felsőfokú iskolai végzettség esetén az alapilletmény 30 %-a. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát. A pályázat eredményéről a munkáltató a pályázókat e-mailben értesíti.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • https://kozigallas.gov.hu                    2020. január 13.
 • Fejér Megyei Hírlap                          2020. január 15., 2020. január 22.

1050
15

Üdvözlő szöveg

Tisztelt Látogatónk! Üdvözöljük Velence
Városának megújult honlapján!
 

Aktuális projekt leírás

E-ügyintézés

 

Partner oldalak

Velence Turizmusáért TDM Egyesület honlapja

 

Velence Turizmusáért TDM Egyesület honlapja

 

Velence Resort & Spa honlapja

Velence Korzó honlapja

Esztrád Víziszínház Velence honlapja

Magyar Államkincstár honlapja

Magyar Élelmiszerbank Egyesület honlapja

 

1
2
3
4
...
70
Velence spinner