Ez az oldal a felhasználói élmény és a használhatóság növelése érdekében sütiket használ.
Elfogadom
Bővebben

Képviselő-testületi ülés

                             MEGHÍVÓ

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 15. napján (csütörtök) 08.00 órakor megtartásra kerülő soron kívüli ülésére.

Bővebben...


                                                                             MEGHÍVÓ

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 15. napján (csütörtök) 08.00 órakor megtartásra kerülő soron kívüli ülésére.

Részletes meghívó itt:

http://www.velence.hu/images/objects/Velence_Testületi_meghívó_2018_0.15.pdf


Lakossági felszólítás az út mentén álló fák gallyazási munkáinak elvégzésére

Lakossági felszólítás

A Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Kft. (VHG Kft.), mint Velence Város területén a hulladékszállítási közszolgáltatást végző szolgáltató jelezte a Velencei Polgármesteri Hivatal felé, hogy sok helyen az utak fölé, a közúti űrszelvénybe benyúló ágak jelentős károkat okoznak a közszolgáltatást végző járművekben. A hulladékszállítás zavartalansága és a szállító gépjárművek állagának védelme érdekében feltétlenül szükséges az út mentén álló fák megfelelő gallyazási munkáinak elvégzéseBővebben....

 


Lakossági felszólítás

A Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Kft. (VHG Kft.), mint Velence Város területén a hulladékszállítási közszolgáltatást végző szolgáltató jelezte a Velencei Polgármesteri Hivatal felé, hogy sok helyen az utak fölé, a közúti űrszelvénybe benyúló ágak jelentős károkat okoznak a közszolgáltatást végző járművekben. A hulladékszállítás zavartalansága és a szállító gépjárművek állagának védelme érdekében feltétlenül szükséges az út mentén álló fák megfelelő gallyazási munkáinak elvégzése.

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek tisztántartásáról szóló 6/2016. (II.25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § (2) pontja a) alpontja szerint az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni az ingatlan közterülettel határos telekhatár és a közút széle között lévő zöldfelület gondozásáról, tisztántartásáról, valamint a d) alpont szerint az ingatlanról vagy az ingatlan előtti területről a járda és az úttest fölé nyúló ágak megfelelő nyeséséről, úgy, hogy azzal biztosítsa a közúti forgalom zavartalanságát.

A fent említett kötelezettség elmulasztása esetén a rendelet 10. § (2) bekezdése alapján a jegyző 150.000,- Ft-ig terjedő közigazgatási bírság, valamint 50.000,- Ft-ig terjedő helyszíni bírság kiszabására jogosult.

A Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés szabályairól, valamint ezek elmulasztásának, megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 15/2013. (VII.30.) önkormányzati rendelete alapján a köztisztasággal összefüggően a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el és szabálysértési bírsággal sújtható az 5. § b) pont szerint, aki a belterületi ingatlanja előtt, illetve mellett a kinyúló ágak és bokrok nyeséséről nem gondoskodik.

A hivatkozott önkormányzati rendeletek alapján felszólítjuk az ingatlantulajdonosokat, hogy az ingatlanjaik előtt álló fák metszéséről legkésőbb 2018. március 31. napjáig gondoskodjanak!

Kérjük a lakosság megértését és együttműködését!                                    

 

Velence Város Önkormányzata


DRV munkálatok, átmeneti ivóvízhiány Velencén

Tájékoztatásul közöljük, hogy Kápolnásnyék, Velence, Gárdony, Agárd településeken

2018. 02.12 – 2018.02.16. között

Ivóvíz hálózaton tolózárak cseréjét végezzük. A munkavégzésünk következtében az ivóvízhálózaton szolgáltatott víz átmenetileg korlátozva lesz. A munkálatok során előfordulhat vízzavarosodás, esetenként sötétebb, fekete víz a vas-mangán tartalom miatt.

Az érintett utcákban, tartályos ivóvíz kiszállítás lesz biztosítva.

BŐVEBBEN...


Tájékoztatásul közöljük, hogy Kápolnásnyék, Velence, Gárdony, Agárd településeken

2018. 02.12 – 2018.02.16. között

Ivóvíz hálózaton tolózárak cseréjét végezzük. A munkavégzésünk következtében az ivóvízhálózaton szolgáltatott víz átmenetileg korlátozva lesz. A munkálatok során előfordulhat vízzavarosodás, esetenként sötétebb, fekete víz a vas-mangán tartalom miatt.

Az érintett utcákban, tartályos ivóvíz kiszállítás lesz biztosítva.

A napi pontos munkavégzések helyszíneiről a DRV INFO vonalon (06-80/240-240) lehet érdeklődni.

A tartályos ivóvíz igényüket is a DRV INFO vonalon tudják jelezni.

Tájékoztatásul közöljük továbbá, hogy Velence településen a Bárczi G. u., Radnóti M. u., Hunyadi u., Bethlen G. u., Esze T. u., Dobó I. u. Gábor Á. u., Bocskai u., Liget u., Solt köz, Rozmaring u., Fő u., Kemping u., Halász u., Tópart u., Tóbíró köz, Strand u., Klein köz, Kis közben

2018. 02.12 – 2018.02.16. között

Ivóvíz hálózaton mosatását végezzük. A munkavégzésünk következtében az ivóvízhálózaton szolgáltatott víz átmenetileg korlátozva lesz. A munkálatok során előfordulhat vízzavarosodás, esetenként sötétebb, fekete víz a vas-mangán tartalom miatt.

Az érintett utcákban, tartályos ivóvíz kiszállítás lesz biztosítva.

A napi pontos munkavégzések helyszíneiről a DRV INFO vonalon (06-80/240-240) lehet érdeklődni.

A tartályos ivóvíz igényüket is a DRV INFO vonalon tudják jelezni.

A kényelmetlenségekért kérjük szíves megértésüket, amelyet ezúton is tisztelettel köszönünk.

DRV Zrt


Meghívó az értéktár bizottság ülésére

Meghívó a Velencei Értéktár Bizottság 2018. február 12-én 17.30-kor tartandó ülésére

Helyszín: A Velencei Helytörténeti Egyesület irodája (Wenckheim-kastély) Bővebben..


Meghívó a Velencei Értéktár Bizottság 2018. február 12-én 17.30-kor tartandó ülésére

Helyszín: A Velencei Helytörténeti Egyesület irodája (Wenckheim-kastély)

Kapják:

A bizottság tagjai: Galambos Györgyné, Galambos Mihályné, Sinkáné Mihály Zita, Fehér Árpád, Kárpáti Miklós

Tájékoztatás és kihirdetés céljából: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző és Pápai Szabó György bizottsági elnök

Javasolt napirend

1) Korábban felfüggesztett, átdolgozott illetve új helyi értéktári javaslatok tárgyalása

2) A megyei értéktári javaslatok tárgyalásának folytatása

3) A VÉB által korábban felfüggesztett javaslatok áttekintése, a még használhatók kiválasztása

4) Vegyes ügyek

 

Velence, 2018. február 2.

 

Tisztelettel:

Kárpáti Miklós

VÉB elnök


Drv. Zrt Átmeneti ivóvízhiányról szóló tájékoztatója

Tájékoztatásul közöljük, hogy Velence és Kápolnásnyék településen 2018. február 05. – 2018. február 09. között az ivóvíz hálózat szivacsos mosatását, mechanikai tisztítását végezzük.

A munkavégzésünk következtében az ivóvízhálózaton szolgáltatott ivóvíz az alábbi utcákban átmenetileg korlátozásra kerül.

Velence, Bárczi G. u., Radnóti M. u., Hunyadi u., Bethlen G. u., Esze T. u., Dobó I. u. Gábor Á. u., Bocskai u., Liget u., Solt köz, Rozmaring u., Fő u., Kemping u., Halász u., Szél u., Vihar u., Gerle u., Daru u., Tél u., Szél u., Nap u., Ősz u., Nyár u., Tavasz u., Viola u., Tópart u., Tóbíró köz, Strand u., Klein köz, Kis köz. Bővebben.....


Tájékoztatásul közöljük, hogy Velence és Kápolnásnyék településen 2018. február 05. – 2018. február 09. között az ivóvíz hálózat szivacsos mosatását, mechanikai tisztítását végezzük.

A munkavégzésünk következtében az ivóvízhálózaton szolgáltatott ivóvíz az alábbi utcákban átmenetileg korlátozásra kerül.

Velence, Bárczi G. u., Radnóti M. u., Hunyadi u., Bethlen G. u., Esze T. u., Dobó I. u. Gábor Á. u., Bocskai u., Liget u., Solt köz, Rozmaring u., Fő u., Kemping u., Halász u., Szél u., Vihar u., Gerle u., Daru u., Tél u., Szél u., Nap u., Ősz u., Nyár u., Tavasz u., Viola u., Tópart u., Tóbíró köz, Strand u., Klein köz, Kis köz

Kápolnásnyék, Rózsa u., Tulipán u., Vasvári u., Szív u., Szegfű u., Ország út, Tompa M. u., Rákóczi F. u., Bem J. u.,  Ibolya u.

A napi munkavégzések pontos helyszíneiről, a DRV INFO vonalon tájékozódhat! Az érintett területen az ivóvízellátást tartályos ivóvízszállítással biztosítjuk.

A tartályos ivóvíz igényét a DRV INFO vonalon kérjük bejelenteni!

A munkavégzésünk alkalmával az ivóvízhálózaton szolgáltatott víz vízzavarosodás következtében átmenetileg opálossá válhat, esetenként sötétebb fekete víz tapasztalható a vezetékben kicsapódott, felkeveredett vas-mangán tartalom következtében. A szolgáltatott ivóvíz egyéb paramétereiben semminemű változás nem következik be, továbbra is a szabványoknak megfelelő.

A DRV Zrt. kiemelten kezeli a szolgáltatott ivóvíz minőségét, amelynek fenntartásához az ivóvíz szerelvények karbantartása, cseréje, a vezetékek mosatása, fertőtlenítése is hozzájárul. Az ezzel járó esetleges kényelmetlenségekért kérjük szíves megértésüket, amelyet ezúton is tisztelettel köszönünk.

További információ a Hibafelvevő szolgálatnál kérhető a DRV INFO Vonalon, a 06 80 240 240-es telefonszám 1-es menüpontjának hívásával.

Türelmüket és megértésüket köszönjük!

Velence, 2018. február 1.

                                                                            Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.


Velence Város Helyi Választási irodája szavazatszámláló bizottsági tagok jelentkezését várja

  


Velence Város Helyi Választási irodája szavazatszámláló bizottsági tagok jelentkezését várja. A teljes felhívás az ikonra kattintva érhető el: 

A nyilatkozat az ikonra kattintva tölthető le: 

 


Álláshirdetés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Velencei Polgármesteri Hivatal

 a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Velencei Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és városfejlesztési osztályára városüzemeltetési ügyintézői munkakör betöltésére. Bővebben...


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Velencei Polgármesteri Hivatal

 a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Velencei Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és városfejlesztési osztályára városüzemeltetési ügyintézői munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 2481 Velence, Tópart u. 26.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. számú melléklet 32/I.

Ellátandó feladatok:

 • Közreműködik az ingatlanvagyon-hasznosítási döntések előkészítésében, elbírálásában, amelynek során a településrendezési, építészeti szempontokat érvényesíti.
 • Ellátja a telekalakítással és a zenés táncos rendezvényekkel kapcsolatos egyes szakhatósági feladatokat.
 • Ellátja a zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos jegyzői hatáskörbe tartozó hatósági feladatokat.
 • Ellátja a vízgazdálkodással kapcsolatos hatósági feladatokat.
 • Felfekteti és folyamatosan vezeti az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanvagyonról - ideértve a közös tulajdont és a társasház tulajdont is - az ingatlanvagyon katasztert és vezeti a kataszteri naplót.
 • Az önkormányzat, mint tulajdonos nevében előkészíti jóváhagyásra a földhivatali változási vázrajzokat.
 • Közreműködik a képviselő-testületi és bizottsági döntések előkészítésében.
 • Előkészíti, és a döntést követően végrehajtja az önkormányzati ingó és ingatlanvagyon hasznosításával, kezelésével és a vagyonszerzéssel kapcsolatos döntéseket.
 • Intézi az önkormányzati tulajdonú ingatlanokat érintő változások ügyeit. Elindítja az ingatlanok nyilvántartásával, megosztásával, ingatlan-összevonásokkal kapcsolatos földhivatali eljárásokat, teljes körűen végzi az ingatlanváltozással kapcsolatos ügyintézést, kapcsolatot tart az illetékes földhivatallal.

  A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Velencei Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
 • Főiskola: a) egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki szakképzettség,

b) főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki szakképzettség,

 • Közigazgatásban szerzett – legalább 1-3 éves szakmai tapasztalat,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • B kategóriás jogosítvány, saját gépjármű,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közigazgatási alap- és/vagy szakvizsga
 • Helyismeret

Elvárt kompetenciák:

 • precizitás, pontosság, nagy munkabírás,
 • jó szervezőkészség, kiváló elemző- és értékelő képesség,
 • magas szintű jogalkalmazói készség,
 • együttműködési készség.

A pályázat részeként benyújtandó igazolások:

 • Önéletrajz a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint,
 • A végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatai,
 • 90 napnál nem régebbi, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § (4) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • Nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását,
 • Nyilatkozat, hogy a benyújtott dokumentációt a véleményezők és döntéshozók megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 15.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Vandlik Csaba városüzemeltetési és városfejlesztési osztályvezető nyújt, a 06/30/964-6356 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a Velencei Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2481 Velence, Tópart u. 26.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: városüzemeltetési ügyintéző.
 • Elektronikus úton Heinczné Horváth Edina humánerőforrás szakreferens részére a heinczne.edina@velence.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

 

A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. Erkölcsi bizonyítvány hiányában csatolni kell az igénylést igazoló iratot. A jelentkezésekkel kapcsolatban Velence Város Polgármesterének egyetértésével Velence Város Jegyzője dönt. Döntéshozó fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 2.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

 • https://kozigallas.gov.hu                    2018. január 30.
 • Fejér Megyei Hírlap                                 2018. január 31.

                    2018. február 9.

 

 

 


képviselő-testületi ülés

Meghívó Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. január 25. napján (csütörtök) 15.00 órakor megtartásra kerülő soros nyilvános ülésére.

[A meghívó ide kattintva érhető el]


Meghívó Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. január 25. napján (csütörtök) 15.00 órakor megtartásra kerülő soros nyilvános ülésére.

[A meghívó ide kattintva érhető el]


Meghívó a Velencéért közalapítvány felügyelő bizottságának ülésére

A meghívó az ikonra kattinrva érhető el: 


A meghívó az ikonra kattinrva érhető el: 


Meghívó a velencéért közalapítvány kuratóriumának ülésére

 A meghívó az ikonra kattintva érhető el: 


A meghívó az ikonra kattintva érhető el: 


Rendőrségi tájékoztató a hamisított VHG-s matricákkal kapcsolatban

Ezúton tájékoztatjuk a Velencei-tó környéki lakosokat és üdülőket, hogy a Gárdonyi Rendőrkapitányságon több esetben került sor nyomozás elrendelésére a Velence-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (VHG Nonprofit Kft.) képviselőjének feljelentése alapján, mivel Gárdony és Velence utcáiban a kihelyezett zöldhulladékot tartalmazó zsákokon a Kft. által biztosított zöldhulladék szállításra jogosító matricák fénymásolatban, meghamisítva kerültek felragasztásra a zsákokra a hulladék kihelyezésekor...

Folytatás ittlakossági tájékoztatás e-on gallyazási munkálatokról

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Velence Város közigazgatási területén az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (a továbbiakban: E.ON Zrt.) megbízásából

2018. január 11. napjától 2018. február 28. napjáig Bővebben...


LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Velence Város közigazgatási területén az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (a továbbiakban: E.ON Zrt.) megbízásából

2018. január 11. napjától 2018. február 28. napjáig

elvégzésre kerül a villamos hálózat biztonsági övezetébe nyúló fák gallyazása, amelyek a villamos hálózat üzemeltetésében problémát, így szakaszhibákat, vezetékszakadásokat okozhatnak. A gallyazási munkákkal kapcsolatban az E.ON Zrt. tájékoztatója Velence Város hivatalos honlapján, a www.velence.hu oldalon található.

A munkák során eltávolított ágakat, gallyakat a megbízott vállalkozás szakemberei az érintett ingatlanok előtt helyezik el, elszállításuk későbbi időpontban történik.

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét arra, hogy kizárólag a villamos hálózat biztonsági övezetéből eltávolított növényi részek elszállítása történik meg, az azon felül elhelyezett növényi hulladékot a lerakás helyszínén hagyják a szakemberek.

A lakosság szíves együttműködését, türelmét és megértését ezúton is köszönjük!

 

                                                                                                            Velence Város Önkormányzata


A karácsonyi fenyőfákkal kapcsolatos lakossági tájékoztatás

Velence Város Önkormányzata lehetőséget biztosít a velencei lakosoknak arra, hogy a feleslegessé vált karácsonyi fenyőfákat a Velencei Polgármesteri Hivatal (2481 Velence, Tópart utca 26.) belső gazdasági udvarán, az erre a célra megjelölt konténerben összegyűjti, azokat térítésmentesen elszállítja. Bővebben...


LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS

Velence Város Önkormányzata lehetőséget biztosít a velencei lakosoknak arra, hogy a feleslegessé vált karácsonyi fenyőfákat a Velencei Polgármesteri Hivatal (2481 Velence, Tópart utca 26.) belső gazdasági udvarán, az erre a célra megjelölt konténerben összegyűjti, azokat térítésmentesen elszállítja.

A karácsonyi fenyőfákat az alábbi időpontban lehet a konténerbe helyezni:

 

2018. január 9. napja és 2018. január 19. napja között,

hétfőtől csütörtökig          8:00 órától 16:00 óráig,

pénteki napokon               8:00 órától 17:00 óráig.


Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét arra, hogy a meghirdetett elszállítás keretében kizárólag a feleslegessé vált karácsonyi fenyőfák összegyűjtése és elszállítása történik, azon felül további növényi zöldhulladékot a konténerben elhelyezni TILOS!

A lakosság szíves együttműködését ezúton köszönjük!

Kérem, éljenek a lehetőséggel!

                                                                                                  Koszti András
                                                                                                   polgármester


SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS id, Object_Name, fromdate, Object_Description, Object_Short_Description, Object_List_Image_Small, Object_List_Image, Object_Map_Lat, Object_Map_Long, case when fromdate >= CURDATE() then 0 else 100000 end + ABS(TO_DAYS(fromdate)-TO_DAYS(CURDATE())) AS sorrend FROM Object WHERE TO_DAYS(fromdate)-TO_DAYS(CURDATE()) < 60 and Object_Site_id = 1 AND Object.Object_Status = 1 AND Main_Category_id = 91 AND Object_IsShowdate = 1 AND (todate >= CURDATE()) ORDER BY Object_Created DESC, id DESC LIMIT 15, 15
786
15

Üdvözlő szöveg

Tisztelt Látogatónk! Üdvözöljük Velence
Városának megújult honlapján!
 

Aktuális projekt leírás

Tájékoztató a kerékpárút építés beruházásról.

Partner oldalak

Velence Turizmusáért TDM Egyesület honlapja

 

Velence Turizmusáért TDM Egyesület honlapja

 

Velence Resort & Spa honlapja

Velence Korzó honlapja

Esztrád Víziszínház Velence honlapja

Magyar Államkincstár honlapja

Magyar Élelmiszerbank Egyesület honlapja

 

1
2
3
4
...
53
Velence spinner