Ez az oldal a felhasználói élmény és a használhatóság növelése érdekében sütiket használ.
Elfogadom
Bővebben

Városi ünnepség Március 15-én 15.00 órakor!

Kedves Velenceiek!
 
Holnap, március 15-én emlékezünk az 1848-49-es forradalom és szabadságharc jelentőségére, hőseire.
 
Mivel ünnepségünk eredetileg tervezett időpontja egybe esik a budapesti, központi ünnepség időpontjával, a korábban meghirdetett 10.00 óra helyett 15.00 órakor kerül sor ünnepi megemlékezésünkre a Hősök parkjában (eső esetén a Zöldliget iskola központi épületében).

BŐVEBBEN


Kedves Velenceiek!
 
Holnap, március 15-én emlékezünk az 1848-49-es forradalom és szabadságharc jelentőségére, hőseire.
 
Mivel ünnepségünk eredetileg tervezett időpontja egybe esik a budapesti, központi ünnepség időpontjával, a korábban meghirdetett 10.00 óra helyett 15.00 órakor kerül sor ünnepi megemlékezésünkre a Hősök parkjában (eső esetén a Zöldliget iskola központi épületében).
 
A megemlékezésen Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, miniszterelnöki biztos mond ünnepi beszédet, míg az ünnepi műsort a Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakgimnázium diákjai adják.
 
Várjuk önöket szeretettel holnap, 15.00 órakor városi ünnepségünkre!
 
Koszti András
polgármester

ÁTMENETI IVÓVÍZHIÁNYRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatásul közöljük, hogy Velence településen, a Klein köz, Strand u., Hattyú u., Vitorlás u. utcákban  2019. március 14-én, csütörtökön az ivóvízhálózaton fejlesztési munkákat (Tóbíró köz csomópont kialakítás, hálózat bővítés) végzünk. A munkavégzésünk következtében az ivóvízhálózaton szolgáltatott ivóvíz az érintett utcákban átmenetileg korlátozásra kerül. Bővebben..


Tájékoztatásul közöljük, hogy Velence településen, a Klein köz, Strand u., Hattyú u., Vitorlás u. utcákban 2019. március 14-én, csütörtökön az ivóvízhálózaton fejlesztési munkákat (Tóbíró köz csomópont kialakítás, hálózat bővítés) végzünk.

A munkavégzésünk következtében az ivóvízhálózaton szolgáltatott ivóvíz az érintett utcákban átmenetileg korlátozásra kerül.

Az érintett területen az ivóvízellátást tartályos ivóvízszállítással biztosítjuk.

A tartályos ivóvíz igényt a DRV INFO vonalon kérjük bejelenteni!

A munkavégzésünk alkalmával az ivóvízhálózaton szolgáltatott ivóvíz vízzavarosodás következtében átmenetileg opálossá, illetve levegőssé válhat. A szolgáltatott ivóvíz egyéb paramétereiben semminemű változás nem következik be, továbbra is a szabványoknak megfelelő.

A DRV Zrt. kiemelten kezeli a szolgáltatott ivóvíz minőségét, amelynek fenntartásához az ivóvíz vezetékek és szerelvények karbantartása, mosatása, fertőtlenítése is hozzájárul.

Részvénytársaságunk közzéteszi a fenti hirdetést a honlapján és a megyei hírlapban.

További információ, illetve a tartályautó helyszínre rendelése a Hibafelvevő szolgálatnál kérhető a DRV INFO Vonalon, a 06 80 240 240-es telefonszám 1-es menüpontjának hívásával.

Az ezzel járó esetleges kényelmetlenségekért kérjük szíves megértésüket, amelyet ezúton is tisztelettel köszönünk.

DRV ZRT.


Eladó önkormányzati ingatlanok

http://www.velence.hu/Onkormanyzat/Elado-Onkormanyzati-Ingatlanok


Közlemény az óvodai felvételről a 2019-2020. nevelési évre

Értesítem a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodakötelessé váló gyermekek beíratására a Velence Város Önkormányzata által fenntartott Velencei Meseliget Óvodába a 2019-2020. nevelési évre vonatkozóan, az alábbiak szerint kerül sor:

Beiratkozás helye és ideje:

Velencei Meseliget Óvoda

Velence, Fő u. 79. 2019. május 6. (hétfő) 8.00 – 16.00

Velence, Szent Erzsébet tér 1. 2019. május 7. (kedd) 8.00 – 16.00  Bővebben....


Közlemény az óvodai felvételről a 2019-2020. nevelési évre

Értesítem a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodakötelessé váló gyermekek beíratására a Velence Város Önkormányzata által fenntartott Velencei Meseliget Óvodába a 2019-2020. nevelési évre vonatkozóan, az alábbiak szerint kerül sor:

Beiratkozás helye és ideje:

Velencei Meseliget Óvoda

Velence, Fő u. 79. 2019. május 6. (hétfő) 8.00 – 16.00

Velence, Szent Erzsébet tér 1. 2019. május 7. (kedd) 8.00 – 16.00

Az óvodakötelezettségről

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelyben augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, az óvodai nevelés első napjától, vagyis szeptember 1. napjától kezdődően napi négy órát óvodai nevelésben köteles részt venni.

Az óvodába a 2019-2020. nevelési évre a 2016. augusztus 31. napjáig született gyermekek beíratása kötelező.

Az óvodai jelentkezéshez az alábbi okmányok bemutatása szükséges:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
 • a gyermek TAJ kártyája,
 • a szülők személyi azonosító okmánya és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.

Az óvodai felvételről

A gyermekek óvodai felvétele az Nkt. 49. §-a értelmében jelentkezés alapján történik. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme a nevelési év során folyamatosan teljesíthető.

 

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában 2019. május 31. napjáig közli a szülővel.

 

A döntés ellen jogorvoslati kérelmet a kézhezvételtől számított 15 napon belül Velence Város Jegyzőjének címezve az óvoda vezetőjéhez kell benyújtani.

 

Amennyiben a gyermeket másik településen íratják óvodába, a jogviszony létrejöttéről igazolást kell benyújtani a felvételt biztosító óvodától a Velencei Meseliget Óvoda vezetőjének, valamint Velence Város Jegyzőjének.

 

A felmentési lehetőségről

A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életéve betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

A felmentési kérelem benyújtásának határideje: 2019. április 20. A felmentési kérelmet Velence Város Jegyzőjéhez, másolatát az óvodavezetőhöz kell benyújtani.

 

Szabálysértést követ el az a szülő, akinek gyermeke 2019. augusztus 31. napjáig betöltötte a 3. életévét és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkezik, és a közleményben meghatározott időpontokban sem íratja be az óvodába.

 

Kérem a Tisztelt Szülőket, hogy a fentiek alapján szíveskedjenek gondoskodni gyermekük óvodába történő beíratásáról.

 

 

Velence, 2019. február 25.

 

 

 

                                                                                   Koszti András

                                                                                    polgármester

 

 

 


Álláshirdetés

A Velencei Polgármesteri Hivatal a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Velencei Polgármesteri Hivatal Titkársági Osztályára jogi referens munkakör betöltésére. Bővebben..

 


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Velencei Polgármesteri Hivatal a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Velencei Polgármesteri Hivatal Titkársági Osztályára jogi referens munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 2481 Velence, Tópart u. 26.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. számú melléklet 22/I.

Ellátandó feladatok:

 • Szerződések szerkesztése és felülvizsgálata
 • Képviselő-testületi és bizottsági anyagok szerkesztése és véleményezése
 • Külső jogi képviselőkkel történő folyamatos szakmai együttműködés
 • Jogi, szakmai segítségnyújtás valamennyi szervezeti egység részére
 • Választás-igazgatási feladatok ellátása

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A Velencei Polgármesteri Hivatalhoz tartozó jogi feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Velencei Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

A munkakör betöltésének feltételei:

 • Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
 • Egyetem/jogász szakképzettség
 • Közigazgatásban szerzett – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A kiválasztás elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közigazgatási vagy jogi szakvizsga
 • Pályázatírásban pályázatkezelésben szerzett tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

 • precizitás, pontosság, nagyfokú munkabírás,
 • szakmai elhivatottság, rendszerező képesség,
 • jó kommunikációs, együttműködési és problémamegoldó képesség.

A jelentkezés részeként benyújtandó igazolások:

 • Önéletrajz a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint,
 • A végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatai,
 • 90 napnál nem régebbi, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § (4) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • Nyilatkozat, hogy a benyújtott dokumentációt a véleményezők és döntéshozók megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A jelentkezés benyújtásának határideje: 2019. március 10.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Szelei Andrea aljegyző nyújt, a 06/30/586-9380 telefonszámon.

A jelentkezés benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Heinczné Horváth Edina titkársági osztályvezető részére a heinczne.edina@velence.hu e-mail címen keresztül.

A kiválasztási eljárás és elbírálás módja, rendje:

A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. Erkölcsi bizonyítvány hiányában csatolni kell az igénylést igazoló iratot. A jelentkezésekkel kapcsolatban Velence Város Polgármesterének egyetértésével Velence Város Jegyzője dönt. A döntéshozó fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

Az elbírálás határideje: 2019. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

 • https://kozigallas.gov.hu        2019. február 25.
 • Fejér Megyei Hírlap               2019. február 27.
                                                 2019. március 6.

TeSzedd! Csatlakozzon Ön is!

Tisztelt Velenceiek!

Ahogy a virágosítás és a környezetszépítés, úgy a tiszta, rendezett városkép és a környezetvédelem is rendkívül fontos értékmérője településünknek. Ennek megfelelően természetes volt számomra, hogy amint megérkezett a felhívás, elsők között jeleztük részvételünket a TeSzedd! - önkéntesen a tiszta Magyarországért akcióhoz.

Velence Város Önkormányzata önálló csapattal regisztrált az eseményre, amelynek keretében a Wenckheim-kastély és a Velence Korzó környékét tisztítjuk meg a szeméttől március 21-én (csütörtök) késő délután. Gyülekező 16.00 órakor a Wenckheim-kastélynál.

BŐVEBBEN


Tisztelt Velenceiek!

Ahogy a virágosítás és a környezetszépítés, úgy a tiszta, rendezett városkép és a környezetvédelem is rendkívül fontos értékmérője településünknek. Ennek megfelelően természetes volt számomra, hogy amint megérkezett a felhívás, elsők között jeleztük részvételünket a TeSzedd! - önkéntesen a tiszta Magyarországért akcióhoz.

Velence Város Önkormányzata önálló csapattal regisztrált az eseményre, amelynek keretében a Wenckheim-kastély és a Velence Korzó környékét tisztítjuk meg a szeméttől március 21-én (csütörtök) késő délután. Gyülekező 16.00 órakor a Wenckheim-kastélynál.

Az előzetes létszámfelmérés okán kérem, jelezzék részvételi szándékukat a hivatal@velence.hu e-mail címen, vagy csatlakozzanak hozzánk a http://szelektalok.hu/teszedd címen az interneten. A hulladékszedéshez szükséges eszközöket, kesztyűket, zsákokat a szervezők biztosítják.

Kérem Önöket, hogy tartsanak velünk, szánjunk együtt legalább 1 órát városunk ezen frekventált részeinek megtisztítására! Legyen az új szlogenünk: Nekem Velence TISZTASÁG!

Koszti András

polgármester


Képviselő-testületi ülés

Meghívó Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 21. napján (csütörtök) 15.00 órakor megtartásra kerülő soros nyilvános ülésére.


Meghívó Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 21. napján (csütörtök) 15.00 órakor megtartásra kerülő soros nyilvános ülésére.

A MEGHÍVÓ ide kattintva letölthető és olvasható PDF-formátumban


Hétfőtől a megújult Fő utcai rendelőben várja betegeit Dr. Szabó Irén

Mint arról már korábban tájékoztattam az érintett velencei lakosokat, elkészült az 1. sz. Családorvosi Körzet betegeit fogadó orvosi rendelő felújítása. Pénteken délután magam is meggyőződhettem arról, hogy a kivitelező egy igazán élvonalbeli színvonalú egészségügyi objectumot "varázsolt" a korábbi, rendkívül leromlott állapotú rendelőből.

BŐVEBBEN


Mint arról már korábban tájékoztattam az érintett velencei lakosokat, elkészült az I. sz. Családorvosi Körzet betegeit fogadó orvosi rendelő felújítása. Pénteken délután magam is meggyőződhettem arról, hogy a kivitelező egy igazán élvonalbeli színvonalú egészségügyi objectumot "varázsolt" a korábbi, rendkívül leromlott állapotú rendelőből. Szabó Irén doktornő már be is fejezte a visszaköltözést, így február 18-tól (hétfő) a megszokott rendelési időben várja betegeit a régi-új Fő utcai épületben.

Koszti András

polgármester


SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS id, Object_Name, fromdate, Object_Description, Object_Short_Description, Object_List_Image_Small, Object_List_Image, Object_Map_Lat, Object_Map_Long, case when fromdate >= CURDATE() then 0 else 100000 end + ABS(TO_DAYS(fromdate)-TO_DAYS(CURDATE())) AS sorrend FROM Object WHERE TO_DAYS(fromdate)-TO_DAYS(CURDATE()) < 60 and Object_Site_id = 1 AND Object.Object_Status = 1 AND Main_Category_id = 91 AND Object_IsShowdate = 1 AND (todate >= CURDATE()) ORDER BY Object_Created DESC, id DESC LIMIT 0, 15

Könyvvilág - Bemutatkozik az EMKE

A kastély új sorozata könyvbemutatókkal jelentkezik.
Az első alkalommal az Erdélyi Magyar Közművelődési Intézet mutatkozik be.
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) története - Dr. Széman Péter, elnök


Az EMKE könyvkiadói tevékenysége - Bartha Katalin Ágnes és Kovács Géza kutató-szerkesztők
Bemutatkozik Nagyszeben - Serfőző Levente (EMKE) filmvetítéssel és könyvvel mutatja be Nagyszebent
A rendezvény kastélybelépővel látogatható.


Erdők Nemzetközi Napja

Szeretettel várjuk a csoportokat a Pákozd-Sukorói Arborétum és Vadasparkba az Erdők Nemzetközi Napjának alkalmából!


9:30 regisztráció

10:00 facsemete ültetés

10:20 vadasparki szakvezetés

11:00 állomáskereső menetlevelek kiosztása

 

A programon történő részvétel a belépőjegy megváltásával ingyenes

 


Országos étteremhét a Kavics Grill-ben

Éttermünk is részt vesz a március 18-24. közötti Országos Étterem Héten. Különleges, 3 fogásos menüajánlatokkal várjuk Vendégeinket. Asztalfoglalás kizárólag online, a következő linken: www.etteremhet.hu


Ínycsiklandó menüajánlatunk:

Előételek:
- Medvehagyma krémleves sajtos ropogóssal
- Húsleves zöldséges-húsos darafelfújttal, petrezselymes olajjal
- Zsályás libamáj pástétom pikáns házi szilvalekvárral, pirított kaláccsal

Főételek:
- Konfitált sertéstarja tejszínes-fehérboros gombamártással, pirított medvehagymás knédlivel
- Roston sült csirkemelltrió medvehagymás-márványsajtos-vargányás, zelleres burgonya pürével és grillezett jégsalátával
- Harcsapaprikás kapros-juhtúrós galuskával

Desszertek:
- Házi somlói galuska
- Túrógombóc vaníliás-fahéjas tejföllel
- Meggyes pite, meggypálinkás meggyraguval

A menü ára: 3900 Ft/fő


Csóbor - BorVacsora - Wave Cafe Beach

Márciusi Borvacsoránk alkalmával a Csóbor Pincészetről beszélgetünk LIndával, aki bemutatja nekünk Borászatuk történelmét, mesél a dijakról, a borkészítés rejtelmeiről és technikáiról.
Az este folyamán Pók László úr játszik nekünk, kellemes és bársonyos dallamokat. Jazz, Swing és Acoustic.
Az este folyamán készült ételeket, Soós Balázs Chef készíti el, Péter válogatott boraihoz.


A Borvacsora tartalmazza a borok kóstolási mennyiségét, az ételeket és a korlátlan ásványvíz fogyasztást.
Az este folyamán szervírozott borok, kedvezményesen a helyszínen megvásárolhatóak!

A rendezvény minimum 16 fő-től kerül megrendezésre.
A változtatás jogát fent tarjuk!
Részvételi díj: 9900.-/fő március 20-ig, utána 10.900.-/ fő

Szeretettl várjuk Önöket!
Wave Cafe Beach


Kastélymesék a Szolnoki Művésztelep alkotóival

A Szolnoki Művészeti Egyesület és a kápolnásnyéki Halász-kastély meghívja Önt és barátait

a Kastélymesék a Szolnoki Művésztelep alkotóival

című eseményre.


A mesélők a 116 éves Szolnoki Művésztelep Jelenlét című tárlatának záróeseményén a Művésztelep alkotói lesznek, akik különleges életükről, hivatásukról, valamint emlékezetes épületekről, és az ezekhez kapcsolódó személyes történeteikről mesélnek. A vendégekkel Rodics Eszter, a kastély igazgatója beszélget. A dallamokról ezen az estén szintén a szolnoki művészek gondoskodnak majd.


Bach mindekinek Fesztivál a Halász -kastélyban

A Halász-kastély is csatlakozik a Kárpát-medencei Bach Mindenkinek Fesztiválhoz: Kovács Zalán László tubaművész, a Fesztivál igazgatója és a székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola fiatal tehetségei közös Bach koncertje színesíti a fesztivál kínálatát a Velencei-tó partján.


Március 21-én lesz J. S. Bach 332, születésnapja - ennek apropóján a világ nagyvárosaiban mindenhol az ő zenéje fog szólni a köztereken és az aluljárókban.


Kép-történetek a magyar grafika nagymestereitől

KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ
Betekintés a magyar grafika izgalmas és varázslatosan sokszínű világába.
Borsos Miklós szobrászművész vésője nyomán az európai zeneirodalom kiemelkedő alkotóinak arcvonásai elevenednek meg az éremportrékon, kortársa, Szalay Lajos annak a Genezis-kötetnek néhány lapjával szerepel a kiállításon, amelynek 1966-os New York-i kiadása után Pablo Picasso a mestert a 20. század legjelentősebb grafikusának nevezte.
 


A kortárs magyar grafika megszületésének nyitánya volt Kondor Béla 1956-os Dózsa-sorozata, az ő törekvéseit folytató Rékassy Csaba illusztrációi Ovidius Átváltozások című munkájához az antik mítoszokból vett történeteket fogalmazza át korunk nyelvére. A magyar irodalom egyik legszebb verses meséje elevenedik meg Péreli Zsuzsa János vitéz-sorozatán keresztül, míg Szemethy Imre rézkarcai a török sereget feltartóztató maroknyi magyar hősnek állítanak dicső emléket. A párizsi emigrációban alkotó Csernus Tibor könyvillusztrációi pedig a legmodernebb figurális ábrázolás eszközeivel keltik életre a kalandregények, krimik és a klasszikus irodalom világát. Rajtuk kívül Kéri Imre, Takáts Márton, Prutkay Péter, Kesselyák Rita és Orosz István alkotásait csodálhatják meg a Halász-kastélyba látogatók egészen június 30-ig.
A kiállítás kurátora Fertőszögi Péter.
A kiállítás hétfő kivételével minden nap 10.00-18.00 óráig látogatható kastélybelépővel.


954
22

Üdvözlő szöveg

Tisztelt Látogatónk! Üdvözöljük Velence
Városának megújult honlapján!
 

Aktuális projekt leírás

E-ügyintézés

 

Partner oldalak

Velence Turizmusáért TDM Egyesület honlapja

 

Velence Turizmusáért TDM Egyesület honlapja

 

Velence Resort & Spa honlapja

Velence Korzó honlapja

Esztrád Víziszínház Velence honlapja

Magyar Államkincstár honlapja

Magyar Élelmiszerbank Egyesület honlapja

 

1
2
3
...
64
Velence spinner