Ez az oldal a felhasználói élmény és a használhatóság növelése érdekében sütiket használ.
Elfogadom
Bővebben

Tanulmányi ösztöndíj pályázat

Velence Város Önkormányzata tanulmányi ösztöndíj-pályázatot hirdet az EFOP-1.5.2-16-2017-00017 azonosítószámú „Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében” című projekt keretében. Bővebben...


Tanulmányi ösztöndíj pályázat közép- és felsőfokú oktatásban résztvevő tanulók részére

 

Velence Város Önkormányzata tanulmányi ösztöndíj-pályázatot hirdet az EFOP-1.5.2-16-2017-00017 azonosítószámú „Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében” című projekt keretében.

 

Velence Város Önkormányzata a 2019. évben 32 fiatalt tud a 2019/20. tanévkezdéshez kötődő egyszeri 50.000,- Ft ösztöndíj támogatásban részesíteni.

 

A tanulmányi ösztöndíj a pályázati űrlap és a kötelező mellékletek beadásával pályázható.

 

A részletes pályázati kiírás a www.velence.hu oldalon található.

 

A pályázat beérkezési határideje: 2019. június 10. 12.00 óra.

 

A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítást Heinczné Horváth Edina titkársági osztályvezető nyújt a heinczne.edina@velence.hu és a 22/589-412 elérhetőségeken.

 

A PÁLYÁZATRÓL SZÓLÓ RÉSZLETES KIÍRÁS, A PÁLYÁZATI ŰRLAP, ÉS A CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA IDE KATTINTVA ÉRHETŐ EL.

 

 

 

                                                                                               Koszti András

                                                                                               polgármester


Képviselő-testületi ülés

Meghívó Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 17. napján (péntek) 9.00 órakor megtartásra kerülő soron kívüli nyilvános ülésére.

A MEGHÍVÓ ide kattintva letölthető és olvasható PDF-formátumban

 


Meghívó Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 17. napján (péntek) 9.00 órakor megtartásra kerülő soron kívüli nyilvános ülésére.

A MEGHÍVÓ ide kattintva letölthető és olvasható PDF-formátumban


Lakossági tájékoztatás

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot arról, hogy a Velence, Tél utca, Ősz utca, Nyár utca, Tavasz utca, Szél utca, Rózsa utca, Vihar utca és Viola utcában „Mindkét irányból behajtani tilos” közlekedési jelzőtáblák kerülnek kihelyezésre, a tilalom 2019. június 1. napjától 2019. szeptember 1. napjáig lesz érvényben. Bővebben....


LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot arról, hogy a Velence, Tél utca, Ősz utca, Nyár utca, Tavasz utca, Szél utca, Rózsa utca, Vihar utca és Viola utcában „Mindkét irányból behajtani tilos” közlekedési jelzőtáblák kerülnek kihelyezésre, a tilalom

2019. június 1. napjától 2019. szeptember 1. napjáig lesz érvényben.

A Velence, Nyár utca tekintetében a jelzőtáblák a fenti időszak alatt, kizárólag a hétvégi és munkaszüneti napokon kerülnek kihelyezésre.

A tilalmi jelzőtáblák elhelyezését a nyári időszakban megnövekedett idegenforgalmi látogatók sok esetben szabálytalan, a közúti közlekedést megnehezítő, akadályozó parkolása indokolja.

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét arra, hogy az érintett ingatlanok tulajdonosai, használói részére Velence Város Önkormányzata sorszámmal ellátott nyári „BEHAJTÁSI ENGEDÉLY” kártyát biztosít a fenti időtartam alatt. Az ingatlanok tulajdonosai, használói a tulajdonukban lévő személygépjármű(vek) száma alapján, azzal azonos számú engedély átvételére jogosultak.

A behajtási engedély átvételére a Velencei Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztályán személyesen, lakcímkártya vagy lakóhely, tartózkodási hely bejelentésénének hiányában a tartózkodást igazoló okirat (közüzemi számla) bemutatása mellett van lehetőség 2019. május 20. napjától.

A lakosság szíves együttműködését, türelmét és megértését ezúton köszönjük!

 

Velence, 2019. május 07.

 

                                                                                               Velence Város Önkormányzata


Meghívó Velencéért Közalapítvány Kuratóriumának ülésére. Meghívó Velencéért Közalapítvány Felügyelő Bizottságának ülésére

Meghívó Velencéért Közalapítvány Kuratóriumának ülésére.

 

Meghívó Velencéért Közalapítvány Felügyelő Bizottságának ülésére. 


Meghívó Velencéért Közalapítvány Kuratóriumának ülésére.

 

Meghívó Velencéért Közalapítvány Felügyelő Bizottságának ülésére. 


Pályázati felhívás, álláshirdetés

A Velencei Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet jegyző munkakör betöltésére.


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

A Velencei Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet jegyző munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

 

A munkavégzés helye: Fejér megye, 2481 Velence, Tópart u. 26.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és az egyéb hatályos jogszabályokban szereplő jegyzői feladatok ellátása, valamint a Velencei Polgármesteri Hivatal vezetése.

 

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 28 fő

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Velencei Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség,
 • Közigazgatásban szerzett – legalább 1-3 éves vezetői gyakorlat,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • Jogi vagy közigazgatási szakvizsga.

Elvárt kompetenciák:

 • Vezetői képesség, kiváló szervezőkészség,
 • Jó tárgyalóképesség, nagyfokú terhelhetőség és precizitás.

A pályázat részeként benyújtandó igazolások:

 • Önéletrajz a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint,
 • a végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatai,
 • Munkakörrel kapcsolatos szakmai program és vezetői elképzelések leírása,
 • 90 napnál nem régebbi, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § (4) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • Nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását,
 • Nyilatkozat, hogy a pályázati dokumentációt a véleményezők és döntéshozók megismerhetik.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 27.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Heinczné Horváth Edina titkársági osztályvezető részére a heinczne.edina@velence.hu e-mail címen keresztül.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Polgármester a pályázatok értékelése, valamint a személyes meghallgatás alapján dönt a jegyzői kinevezésről. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor. A döntéshozó fenntartja magának a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 15.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.kozigallas.gov.hu                     2019. május 3.
 • Fejér Megyei Hírlap                          2019. május 8.

2019. május 17.


Pályázati felhívás, álláshirdetés

A Velencei Polgármesteri Hivatal  a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Velencei Polgármesteri Hivatal Titkársági Osztályára titkársági ügyintéző munkakör betöltésére.


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Velencei Polgármesteri Hivatal  a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Velencei Polgármesteri Hivatal Titkársági Osztályára titkársági ügyintézőmunkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye: 2481 Velence, Tópart u. 26.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. számú melléklet 27/II.

 

Ellátandó feladatok:

 • Közvetlenül segíti a polgármester, az alpolgármester, a jegyző és az aljegyző munkáját,
 • Ellátja a képviselő-testület és a képviselő-testület mellett működő bizottságok melletti titkári teendőket, vezeti az ülések jegyzőkönyveit,
 • Sokszorosítja a bizottsági és testületi anyagokat,

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Titkársági feladatkör

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Velencei Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadók.

 

A munkakör betöltésének feltételei:

 • Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium,
 • Kiváló gépírás tudás,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).

 

A kiválasztás elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola, közszolgálati, társadalomtudományi, gazdaságtudományi szakképesítés,
 • Közigazgatásban szerzett – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • Közigazgatási alap- és /vagy szakvizsga

 

Elvárt kompetenciák:

 • precizitás, pontosság, nagy munkabírás,
 • jó szervezőkészség,
 • magas fokú kommunikációs képesség szóban és írásban,
 • együttműködési készség.

 

A jelentkezés részeként benyújtandó igazolások:

 • Önéletrajz a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint,
 • A végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatai,
 • 90 napnál nem régebbi, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § (4) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • Nyilatkozat, hogy a benyújtott dokumentációt a véleményezők és döntéshozók megismerhetik.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A jelentkezés benyújtásának határideje: 2019. május 17.

 

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Heinczné Horváth Edina titkársági osztályvezető nyújt, a 06/22/589-412 telefonszámon.

 

A jelentkezés benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Heinczné Horváth Edina titkársági osztályvezető részére a heinczne.edina@velence.hu e-mail címen keresztül.

 

Az elbírálás határideje: 2019. május 31.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

 • https://kozigallas.gov.hu                    2019. május 2.
 • Fejér Megyei Hírlap                          2019. május 8.

Értesítés közterületen történő növényvédelmi munkákról

A ZÖFE Kft. növényvédelmi munkákat végez Velencén 2019. június 13. és július 2. napja között.

RÉSZLETEK


Képviselő-testületi ülés

Meghívó Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. április 25. napján (csütörtökön) 15.00 órakor megtartásra kerülő soros nyilvános ülésére.

A MEGHÍVÓ ide kattintva letölthető és olvasható PDF-formátumban

 


Meghívó Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. április 25. napján (csütörtökön) 15.00 órakor megtartásra kerülő soros nyilvános ülésére.

A MEGHÍVÓ ide kattintva letölthető és olvasható PDF-formátumban


Képviselő-testületi ülés

Meghívó Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. április 17. napján (szerda) 9.00 órakor megtartásra kerülő soron kívüli nyilvános ülésére.


Meghívó Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. április 17. napján (szerda) 9.00 órakor megtartásra kerülő soron kívüli nyilvános ülésére.

A MEGHÍVÓ ide kattintva letölthető és olvasható PDF-formátumban


Velence Város Helyi Választási Bizottságának határozata a helyi népszavazás időpontjának kitűzéséről

  


Velence Város Helyi Választási Bizottságának 5/2019. (IV.15.) számú határozata a helyi népszavazás időpontjának kitűzéséről 


Meghívó közmeghallgatásra

MEGHÍVÓ

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2019. április 25. napján (csütörtök) 17.00 órakor tartandó

KÖZMEGHALLGATÁSÁRA

RÉSZLETEK


MEGHÍVÓ

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2019. április 25. napján (csütörtök) 17.00 órakor tartandó

KÖZMEGHALLGATÁSÁRA

A MEGHÍVÓ ide kattintva letölthető, megtekinthető PDF-formátumban


SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS id, Object_Name, fromdate, Object_Description, Object_Short_Description, Object_List_Image_Small, Object_List_Image, Object_Map_Lat, Object_Map_Long, case when fromdate >= CURDATE() then 0 else 100000 end + ABS(TO_DAYS(fromdate)-TO_DAYS(CURDATE())) AS sorrend FROM Object WHERE TO_DAYS(fromdate)-TO_DAYS(CURDATE()) < 60 and Object_Site_id = 1 AND Object.Object_Status = 1 AND Main_Category_id = 91 AND Object_IsShowdate = 1 AND (todate >= CURDATE()) ORDER BY Object_Created DESC, id DESC LIMIT 0, 15

Sétahajóval az úszólápok között

A nagy érdeklődésre tekintettel a Velencei-tavi Hajózási Társaság és a Duna-Ipoly Nemzeti Park közös összefogással 1,5 órás sétahajó járatokat indít a Velencei Madárrezervátumba. 


A hajóút során a Duna-Ipoly Nemzeti Park biztosítja a szakszerű idegenvezetést.
Cél: a Velencei-tó védett értékeinek, úszólápos területeinek bemutatása.
Indulási helyszín: az agárdi hajóállomás

Indulási időpontok:
2019. május 17. péntek 17:00
2019. május 24. péntek 17:00
2019. május 31. péntek 17:00

Információ: 0630 2713292
Bővebben: https://velenceitohajozas.hu/aktualis-2/


HOLDFÉNY KENUTÚRÁK

A program időtartama kb. 2 óra.

Kihívást és kalandot kedvelők, megszállott bolyongók, álmatlanságban szenvedők! Itt az orvosság. Telihold szombatján esti kenutúrákat szervezünk a Velencei-tó nádrengetegébe (farkasemberek kíméljenek).

Indulási helyszín: Agárd, Tópart utca 1., az agárdi hajóállomás melletti Touring Hotel strandja


Részvételi díj: 1800 Ft/fő, családi (két felnőtt és két 18 év alatti gyermek) 5400 Ft. 4 éves korig ingyenes.

Amire szükség lehet: elemlámpa, szúnyogriasztó.

Ha telihold, irány a Velencei-tó!

Bejelentkezés szükséges a +36 30 2713292 telefonszámon, vagy a velenceitokenuzas@gmail.com e-mailen (Simon György)!

Indulási időpontok:

2019. április 20. 20:00

2019. május 18. 20:30

2019. június 15. 21:00

2019. július 13. 21:00

2019. augusztus 17. 20:00

2019. szeptember 14. 19:00


KastélyKoncert az Alba Regia Szimfonikus Zenekarral

Végre jön a nyár és folytatódik a nagysikerű KastélyKoncert sorozat a Halász-kastély parkjában. Könnyed, de igényes komolyzenei és jazzkoncertek színesítik a nyáresti programkínálatot a Velencei-tó partján, népszerű és nagyszerű fellépőkkel. 


Az első est programja:
Udvari tánczenék
Az Alba Regia Szimfonikus Zenekar koncertje: 
Bach: I. brandenburgi verseny 
Rameau - Les Fêtes d'Hébé (tételválogatás az I. és II. szvitből)
Händel: Tűzijáték szvit
Vezényel: Dubóczky Gergely
Jegy: 2000 Ft
Jegyek válthatók a kastélyban és online:
http://www.arso.hu/koncertek/kastelykoncert-udvari-tanczenek


Városi Gyereknap Velence

 

Városi Gyereknap Velence

2019. május 26. vasárnap 10:00 – 16:00 Velence, Kastélypark Tópart u.52.

  


  

Városi Gyereknap Velence

2019. május 26. vasárnap 10:00 – 16:00 Velence, Kastélypark Tópart u.52. 

Gyereknapi ajándék minden velencei gyerkőcnek:

12:00     Legyél a vendégünk egy hamburgerre* 

12:45     Itt van megjött Bagaméri, kinek a fagylaltját Polgármester Úr méri** 

 Gyereknapi színpad programok: 

10:00     Köszöntő – Megnyitó – Koszti András Polgármester 

10:20     Balance RG Sportegyesület ritmikus gimnasztika bemutatója 

10:40     Napindító közös gyereknapi torna 

11:00     Gyereknapi Zenepercek Horváth Márkkal - Vektor Közösségi Pont 

11:30     IKO Velence SE - Naga Dojo Karate bemutató 

13:30     Portéka Színpad Bábelőadás 

14:40     Sportversenyek eredményhirdetés 

15:00     Bolba Éva és a JAZZterlánc gyereknapi koncert 

16:00     Rendezvényzárás 

 Gyereknapi forgatag programok: 

10:00 – 16:00 

Ugrálóvár - csúszda           

Arcfestés              

Csillámtetoválás 

Gyereknapi alkotókuckó 

Bébijátszó            

Lufibohóc             

Népi játékok - körhinta     

 Spirit of Sports - gyere és próbáld ki a velencei sportágakat          

11:00 – 15:00      

Sportbemutatók, játékok, sportvetélkedők a Vektor Közösségi Pont szervezésében.  

Evezés (VVSI), Karate (IKO Velence SE - Naga Dojo), kerékpározás (VeloClass Velence, Velencei-tavi Kerékpáros Egyesület), kézilabda (Velence SE), kosárlabda (Alba - Fehérvár SC Alba - Fehérvár Nemzeti Kosárlabda Akadémia), labdarúgás (Velence SE), ritmikus gimnasztika (Balance RG Sportegyesület)

  

A rendezvény ingyenesen látogatható!

A programváltozás jogát a szervező fenntartja!

                          velenceturizmus.hu ▪ facebook.com/velenceitoofficial


Kép-történetek a magyar grafika nagymestereitől

KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ
Betekintés a magyar grafika izgalmas és varázslatosan sokszínű világába.
Borsos Miklós szobrászművész vésője nyomán az európai zeneirodalom kiemelkedő alkotóinak arcvonásai elevenednek meg az éremportrékon, kortársa, Szalay Lajos annak a Genezis-kötetnek néhány lapjával szerepel a kiállításon, amelynek 1966-os New York-i kiadása után Pablo Picasso a mestert a 20. század legjelentősebb grafikusának nevezte.
 


A kortárs magyar grafika megszületésének nyitánya volt Kondor Béla 1956-os Dózsa-sorozata, az ő törekvéseit folytató Rékassy Csaba illusztrációi Ovidius Átváltozások című munkájához az antik mítoszokból vett történeteket fogalmazza át korunk nyelvére. A magyar irodalom egyik legszebb verses meséje elevenedik meg Péreli Zsuzsa János vitéz-sorozatán keresztül, míg Szemethy Imre rézkarcai a török sereget feltartóztató maroknyi magyar hősnek állítanak dicső emléket. A párizsi emigrációban alkotó Csernus Tibor könyvillusztrációi pedig a legmodernebb figurális ábrázolás eszközeivel keltik életre a kalandregények, krimik és a klasszikus irodalom világát. Rajtuk kívül Kéri Imre, Takáts Márton, Prutkay Péter, Kesselyák Rita és Orosz István alkotásait csodálhatják meg a Halász-kastélyba látogatók egészen június 30-ig.
A kiállítás kurátora Fertőszögi Péter.
A kiállítás hétfő kivételével minden nap 10.00-18.00 óráig látogatható kastélybelépővel.


976
20

Üdvözlő szöveg

Tisztelt Látogatónk! Üdvözöljük Velence
Városának megújult honlapján!
 

Aktuális projekt leírás

E-ügyintézés

 

Partner oldalak

Velence Turizmusáért TDM Egyesület honlapja

 

Velence Turizmusáért TDM Egyesület honlapja

 

Velence Resort & Spa honlapja

Velence Korzó honlapja

Esztrád Víziszínház Velence honlapja

Magyar Államkincstár honlapja

Magyar Élelmiszerbank Egyesület honlapja

 

1
2
3
...
66
Velence spinner