Ez az oldal a felhasználói élmény és a használhatóság növelése érdekében sütiket használ.
Elfogadom
Bővebben

Jegyzőkönyv 2010.06.21.

Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 21-én megtartott testületi üléséről.


Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 21-én megtartott testületi üléséről
Helye: Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (Velence, Kis u. 1.)

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendekkel munkaterv szerint nyílt ülést tart:


1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2./ Beszámoló az Iskola 2009/2010-es tanévéről
3./ 2010. évi I. negyedévi mérleg elfogadása
4./ Velence Plus Kft. beszámolója
5./ Tájékoztató a VHG Kft. 2009. évi gazdálkodásáról (Levételre javasolt)
6./ Helyi esélyegyenlőségi programról szóló jelentés elfogadása (Jogszabályváltozás miatt levételre javasolt)
7./ Egyebek:
a.)    Zöldliget Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása
b.)    Megállapodás-tervezet a Fő u. 64. sz. alatti ingatlan használatának visszavételére
c.)    Temetkezési vállalat megkeresése
d.)    Testületi ülés hang- és képfelvételére árajánlat
e.)    Településszerkezeti Terv szerinti nyomvonal kiválasztása
f.)    „Velencei-tó Kapuja” építés közbeszerzési eljárásról döntés
g.)    Nonprofit Kft. törzstőke emelése
h.)    Polgármester jutalma
i.)    Közétkeztetés biztosítása
j.)    Közétkeztetés közbeszerzési eljárásáról döntés
k.)    Együttműködési megállapodás a nyertes civilszervezetekkel
l.)    Megbízási szerződés (VKTKT – Fm-i Egységes Pedagógiai Szakszolg.)
m.)    Felsődobsza – árvíz sújtotta település – támogatása
n.)    Júliusi testületi ülés időpontjának módosítása

olvas


Jegyzőkönyv 2010.05.17.

Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május 17-én megtartott testületi üléséről.


Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május 17-én megtartott testületi üléséről
Helye: Velence Kastély

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendekkel munkaterv szerint nyílt ülést tart:


1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2./ Tájékoztató a „Velencei-tó Kapuja” Európai Uniós projekttel kapcsolatos közvélemény-kutatás záró tanulmányáról
3./ Civilszervezetek tájékoztatói tevékenységükről (Támogatott civilszervezetek, Tó Tévé, Velencéért Közalapítvány)
4./ 2010. I. negyedévi mérleg elfogadása (Levételre javasolt)
5./ Velence Plussz Kft. beszámolója (Levételre javasolt)
6./ Tájékoztató a VHG Kft. 2009. évi gazdálkodásáról (Levételre javasolt)
7./ Helyi esélyegyenlőségi programról szóló jelentés elfogadása (Levételre javasolt)
8./ Egyebek:
a.)    Társadalmi szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló rendelet módosítása
b.)    Vincent Auditor Kft. árajánlata (VHG Kft. belső vizsgálatára)
c.)    Gergely Air Kft. fejlesztési javaslata a volt laktanya területére
d.)    A szociális étkeztetés térítési díjáról szóló rendelet módosítása
e.)    Az iskolai és óvodai élelmezési (napi) térítési díj alkalmazásáról szóló rendelet módosítása
f.)    Gyógyszertári Kft. Szindikátusi szerződésének módosítása
g.)    Kistérségi épület földszintjének bérlete
h.)    Velence Plusz Kft. „Társasági szerződésének” módosítása
i.)    Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Alapító Okiratának módosításaZárt ülés:  1./ Kamatmentes önkormányzati kölcsön elbírálása

olvas


Jegyzőkönyv 2010.04.19.

Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 19-én megtartott testületi üléséről.


Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 19-én megtartott testületi üléséről
Helye: Velence Kastély

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendekkel munkaterv szerint nyílt ülést tart:

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2./ Gyógyszertári Kft. szindikátusi szerződése
3./ Egészségügyi szolgáltatások részére helyiség biztosítása
4./ Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. törzstőke emelése, valamint tagi hitel biztosítása
5./ Parkgondozási munkák közbeszerzési ajánlati felhívása
6./ Gyermekjóléti és gyámügyi tevékenységgel kapcsolatos tájékoztatás a 2009-es évről
7./ 2010. évi költségvetési rendelet módosítása (levételre javasolt)
8./ 2009. évi pénzügyi beszámoló, a település vagyoni helyzetének bemutatása
9./ 2009. évben végzett belső ellenőrzésekről szóló jelentés
10./ Egyebek:
a.)    Szilárd hulladék kezeléséről szóló rendelet módosítása
b.)    Esélyegyenlőségi terv készítésére ajánlat
c.)    HÉSZ-módosítási kérelem
d.)    Ifi-strand üzemeltetési szerződés
e.)    Velencefürdői-strand bérletére benyújtott pályázatok
f.)    Társadalmi szervezetek pénzügyi támogatása
g.)    Projektmenedzsmenti tevékenységre árajánlatok
h.)    Jegyzőkönyv kiigazítás (2010. február 22.)
i.)    Bizottsági tagságról való lemondás
j.)    Tájékoztató a „Velencei-tó Kapuja” Európai Uniós projekttel kapcsolatos közvélemény kutatás záró tanulmányáról napirend felvétele

17.00 órától Lakossági fórum:Témája: 2009. évi pénzügyi beszámoló, a település vagyoni helyzetének bemutatása

olvas


Jegyzőkönyv 2010.04.08. (rendkívüli)

Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 8-i rendkívüli üléséről.


Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 8-i rendkívüli üléséről.
Helye:  Polgármesteri Hivatal

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendekkel rendkívüli nyílt ülést tart:

1./ „Velencei-tó Kapuja” közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának módosítása

olvas


Jegyzőkönyv 2010.03.22.

Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 22-én megtartott testületi üléséről


Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 22-én megtartott testületi üléséről
Helye:
Velence Kastély

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendekkel munkaterv szerint nyílt ülést tart:

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2./ Velence Gyógyszertár Kft. alapításához tulajdonosi hozzájárulás
3./ Rendőrkapitány beszámolója az éves munkáról
4./ Városi Könyvtár 2009. évi tevékenységéről tájékoztatás
5./ Majális előkészítése
6./ Felkészülés a nyári idegenforgalmi szezonra
7./ A helyi önkormányzat éves összesített közbeszerzési tervének elkészítése
8./ Egyebek:
a.)    2009. évi előirányzat módosítása
b.)    Folyószámla – hitelszerződés megkötésére javaslat
c.)    Óvodavezetői álláshelyre pályázat kiírása
d.)    Javaslat a 2010. évi lakásbérleti díjakra
e.)    HPV-oltás biztosítása 2010. évben
f.)    Elővételi jog gyakorlása (Velence Termál Kft.)
g.)    Velencei Református Egyházközség belterületi ingatlan kérelme (883/2 és 883/5 hrsz.)
h.)    VKTKT Közoktatási Intézkedési és Esélyegyenlőségi Tervének elfogadása
i.)    Lakossági csatornaszolgáltatás díjának módosítására vonatkozó lakossági javaslat
j.)    EKEE kérelme a Kastélyban helyiség használatára
k.)    Közétkeztetés közbeszerzési eljárására ajánlattételi felhívás
l.)    A társadalmi szervezetek pénzügyi támogatása
m.)    Meseliget Óvoda Alapító Okiratának módosítása

Zárt ülés: 

1./ Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása
2./ Velencefürdői szabad és fizetős strandok pályázatának elbírálására javaslat

olvas


Jegyzőkönyv 2010.02.22.

Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 22-én megtartott testületi üléséről.


Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 22-én megtartott testületi üléséről
Helye: Velence Kastély

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendekkel munkaterv szerint nyílt ülést tart:

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (napirendről levéve)
2./ ÁROP pályázatról való tájékoztatás
3./ 2009. évi költségvetési rendelet módosítása
4./ 2010. évi költségvetés jóváhagyása a kapcsolódó rendeletmódosítással és határozatokkal
5./ Felkérés ünnepi beszédek megtartására
6./ Március 15-i ünnepség előkészítése
7./ Zaj- és rezgésvédelemről szóló rendelet felülvizsgálata
8./ Egyebek:
a.)    Szociális rendelet módosítása
b.)    Földhaszonbérletek 2010. évi bérleti díja
c.)    Szindikátusi szerződés (VHG Kft.)

olvas


Jegyzőkönyv 2010.02.08.

Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 8-án megtartott testületi üléséről


Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 8-án megtartott testületi üléséről
Helye: Velence Kastély

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendekkel munkaterv szerint nyílt ülést tart:

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2./ Meseliget Óvoda bővítésére készített terv elfogadása
3./ 2010. évi költségvetés (első olvasat)
4./ 2009. évi költségvetési rendelet módosítása (levételre javasolt)
5./ Egyebek:
a.)    Étkezési térítési díjak módosítása
b.)    Helyi szociális rendelet módosítása
c.)    Közfoglalkoztatási terv elfogadása
d.)    „Velence Kártya” kiadásáról döntés
e.)    Alapító Okirat módosítása
f.)    Rendszeres közbeszerzési tanácsadó tevékenység ajánlata
g.)    2010. évi közbeszerzési eljárás tanácsadói ajánlata
h.)    Óvodabővítés, Közösségi Ház, Civilház, temetőben illemhely építési munkáinak ajánlati felhívása
i.)    Elővételi jog gyakorlása
j.)    Pályázati pénzmaradványról döntés
k.)    Tóbíró-közi csónakkikötő bérleti szerződése
l.)    Tájékoztató az elnyert pályázatokkal kapcsolatos aktuális kérdésekről
m.)    Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott feladatokról
n.)    Tájékoztató a Velence Plus Kft. tevékenységéről

olvas


Jegyzőkönyv 2010.01.18.

Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 18-án megtartott testületi üléséről


Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 18-án megtartott testületi üléséről
Helye: Velence Kastély

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendekkel munkaterv szerint nyílt ülést tart:

1./ SZMSZ módosítás indítványa
2./ Meseliget Óvoda tervezés ajánlatairól döntés
3./ Óvodalétesítés támogatását szolgáló pályázat készítésére vonatkozó ajánlatokról döntés
4./ 2010. évi közbeszerzési tevékenység ajánlata
5./ Településőrök 2010. évi foglalkoztatása
6./ Egyebek

olvas


Jegyzőkönyv 2013.07.15

Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 15-én megtartott nyílt testületi üléséről.
Helye: Meseliget Óvoda (2481 Velence, Szent Erzsébet tér 1.)


Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 15-én megtartott nyílt testületi üléséről.
Helye: Meseliget Óvoda (2481 Velence, Szent Erzsébet tér 1.)

olvas

A jegyzőkönyv melléklete:

olvas


249
9

Üdvözlő szöveg

Tisztelt Látogatónk! Üdvözöljük Velence
Városának honlapján!
 

E-ügyintézés

 

Partner oldalak

 

Magyar Államkincstár honlapja

Magyar Élelmiszerbank Egyesület honlapja

 

 

Velence Élő Város applikáció

1
...
15
16
17
Velence spinner