Ez az oldal a felhasználói élmény és a használhatóság növelése érdekében sütiket használ.
Elfogadom
Bővebben

Jegyzőkönyv 2012.04.16.

Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott, lakossági fórummal egybekötött, nyílt testületi üléséről


Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott, lakossági fórummal egybekötött, nyílt testületi üléséről

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendekkel munkaterv szerint nyílt ülést tart:

1.) 2011. évi pénzügyi beszámoló, a település vagyoni helyzetének bemutatása (Lakossági fórum)
2.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
3.) 2012. évi költségvetési rendelet módosítása
4.) 2011. évben végzett belső ellenőrzésekről szóló jelentés
5.) Egyebek:
a.) Középtávú terv módosítása
b.) 2011. IV. n.évi előirányzat módosítása
c.) Nyári szezonra való felkészülés komplex áttekintése
d.) Kérelem a Meseliget Óvoda költségvetésének módosítására
e.) Tagi hitel megállapodás – Szakorvosi Rendelőintézet
f.) Működési engedély módosítási kérelem támogatása (Szakorvosi)
g.) Társadalmi szervezetek pénzügyi támogatása
h.) Közbeszerzés ajánlattételi felhívások – temetői vizesblokk, háziorvosi rendelő
i.) 1361/14, 1367/28 és a 4510/23 hrsz-ú ingatlanok területfunkció változtatása
j.) Állattartásról szóló rendelet-tervezet
k.) Helyi önkormányzati jelképek alapításáról és használatáról szóló rendelet-tervezet
l.) Adóigazgatási feladatellátás többletköltség igénye
m.) Tópart utcai Háziorvosi Rendelő akadálymentesítése (tervezés)
n.) Humán Családsegítő létszámkérdése
o.) VKTKT – határozati javaslat
p.) Ivóvíz ellátás – Tóbíró-strand
q.) Ivóvíz ellátás – Hajdú tanya
r.) Füri Kft. kérelme – bérleti szerződésének meghosszabbítására
s.) Közoktatási szakértői díj
t.) 585/26 és 4471/10 hrsz-ú ingatlanok felértékeltetése
u.) Pavilontulajdonosok megkeresése
v.) 2012. évi igazgatási szünetről rendelet-tervezet
w.) Majer Mirror Bt. ingatlan ügye
x.) Paor János kérelme
y.) Együttműködési megállapodás-tervezet – EFOTT
z.) Tervezési megbízás (Pomsár Kft.)
aa.) Északi-strand állapota
bb.) Millenniumi parkban lévő épület hasznosítása
cc.) Könyvvizsgáló titoktartás alóli mentesítése
dd.) Szakértői megbízás

Zárt ülés

 olvas

A jegyzőkönyv melléklete:

Mellékletek 1-10.

olvas

Mellékletek 11-40.

olvas


Jegyzőkönyv 2012. 03. 19.

Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 19-én megtartott nyílt testületi üléséről


Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 19-én megtartott nyílt testületi üléséről.
Helye
: Velence Kastély

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendekkel munkaterv szerint nyílt ülést tart:

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2./ Rendőrkapitány beszámolója az éves munkáról
3./ Városi Könyvtár 2011. évi tevékenységéről tájékoztatás
4./ A helyi önkormányzat éves összesített közbeszerzési tervének elkészítése
5./ Egyebek:
a.) Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat
b.) A társadalmi szervezetek pénzügyi támogatása (levételre javasolt)
c.) 2012. évi hulladékszállítási díj megállapítására javaslat
d.) VHG Kft. – kintlévőségek
e.) Bérleti díjra részletfizetési kérelem (Zárt utcai üzlet)
f.) Megbízási szerződés-tervezet kintlévőségek behajtására (Kuchta Ügyvédi Iroda)
g.) Földhasználati jogot létesítő megállapodás-tervezet (komposztáló telep létesítésére)
h.) AQUIFER Kft. – szerződés-tervezete
i.) Artonic Kft. tervezési megbízása
j.) 4511/19 és 4511/20 hrsz-ú földterületek bérbeadásának szerződés-tervezete
k.) Autó Néró Zrt. tartozás rendezése
l.) STEVRA Park Kft. kérelme
m.) Tó-Vill Bt. ajánlata
n.) Aluljáró üzemeltetési megállapodás-tervezete
o.) Közösségi Ház és Civilház bérleti díja
p.) Tájékoztató a polgári védelmi feladatokról
q.) Majális előkészítése
r.) Üzletrész átruházási szerződés módosítása

olvas

A jegyzőkönyv melléklete:

olvas


Jegyzőkönyv 2012. 02. 27.

Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-én megtartott testületi üléséről


Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-én megtartott testületi üléséről.

Helye: Velence Kastély

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendekkel nyílt ülést tart:

1.) 2012. évi költségvetés - közmeghallgatás
2.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (levételre javasolt)
3.) 2011. évi költségvetési rendelet módosítása
4.) Egyebek:


a.) 2012. évi eladó telkek – határozati javaslat
b.) Vagyongazdálkodásról szóló rendelet módosítása
c.) Kintlévőségek behajtására megbízás
d.) Zöldliget Általános Iskola intézményfenntartásával kapcsolatos előkészítő ügyek
e.) Volt ÁSZ-épület önkormányzati tulajdonba vétele – kérelem kiegészítés
f.) SZMSZ módosítása
g.) Alapító Okiratok (Hivatal és intézmények) módosítása
h.) Közösségi Ház és Civilház 2012. évi használati díjának megállapítása
i.) Március 15-i ünnepség előkészítése
j.) Felkérés ünnepi beszédek megtartására
k.) Környezeti hatásvizsgálatra árajánlat
l.) Vízügyi Igazgatóság területére bérleti szerződés-tervezet
m.) 1378/4/A hrsz-ú (V-MAX) földterület bérleti díja
n.) Kistérségi Esélyegyenlőségi Terv felülvizsgálata
o.) Tulajdonosi hozzájárulás kiadása (4413/6 hrsz.)
p.) Árok utca 11. sz. alatti épület bérlésének kérelme
q.) Millenniumi parkban lévő épület hasznosítására pályázati felhívás
r.) Földhasználati jogot biztosító szerződés módosítása (2181, 2181/A, 2180 hrsz.)
s.) Tervezési szerződés (Balatoni úti háziorvosi rendelő kialakítására)
t.) Velencefürdői-strand előbérleti szerződése
u.) Csontréti kikötő bérleti szerződése
v.) Tóbíró-strand LEADER-pályázatának lemondása

Zárt ülés:


1.) Velencéért Emlékérem odaítélése
2.) Járóbeteg Nonprofit Kft. tagi hitellel kapcsolatos kérdések

olvas

A jegyzőkönyv melléklete:

olvas


Jegyzőkönyv 2012.02.06.

Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 6-án megtartott testületi üléséről.


Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 6-án megtartott testületi üléséről
Helye:
Velence Kastély

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendekkel munkaterv szerint nyílt ülést tart:

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2./ 2012. évi költségvetés (első olvasat)
3./ 2011. évi költségvetési rendelet módosítása
4./ Egyebek:
a.) Iskolai, óvodai és szociális étkeztetés térítési díjának meghatározása
b.) Önkormányzati bérlakások 2012. évi bérleti díja
c.) Földhaszonbérletek 2012. évi bérleti díja
d.) Árajánlat – Környezetvédelmi Program elkészítésére
e.) Nemdohányzó közterületté való nyilvánításról szóló rendelet – tervezet
f.) Bérleti szerződés módosítása – Human Balance Kft.
g.) Elővételi jog (1367/22/A hrsz-ú pavilon)
h.) Eb-rendészeti hozzájárulás (ebadó) bevezetésének/elvetésének kérdése
i.) Velence – Nadap Közoktatási Intézményi Társulási Megállapodás módosítása
j.) Somhegyi Kft. kérelme
k.) Polgármester helyettesítése VKTKT-ban
l.) Megbízási szerződés nevelési tanácsadás, közoktatási szakszolgálati feladat ellátására (VKTKT)
m.) Intézményvezetői állásra pályázati kiírás
n.) Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZMSZ módosítása
o.) Szociális rendelet módosítása
p.) Önkormányzati tulajdont (062 és 057/2 hrsz.) érintő útépítési pályázat
q.) Pavilontulajdonosok beadványa
r.) Millenniumi parki épület
s.) Köznevelési törvény és Iskolánk jövője

olvas

A jegyzőkönyv melléklete:

olvas


Jegyzőkönyv 2011.12.28.

Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 28-án megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről.


Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 28-án megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről.
Helye: Polgármesteri Hivatal (2481 Velence, Tópart út 26.)

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete gazdasági érdekekre tekintettel zárt ülést tart az alábbi napirenddel:
1.) Tervellenőri ajánlatok bírálata

olvas


Jegyzőkönyv 2011.12.14.

Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 14-én megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről.


Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 14-én megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről.

Helye: Polgármesteri Hivatal (2481 Velence, Tópart út 26.)

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendekkel rendkívüli nyílt ülést tart:

1./ Tervezői ajánlatról döntéshozatal
2./ Tervellenőri feladatokra felhívás kibocsátása
3./ Rizling utcával kapcsolatos jogi állásfoglalás
4./ Egyéb
a.) DRV ZRt. vízdíj támogatási kérelme

olvas


Jegyzőkönyv 2011.12.05.

Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 5-én megtartott nyílt testületi üléséről.


Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 5-én megtartott nyílt testületi üléséről.

Helye: Velence Kastély

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendekkel nyílt ülést tart:

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2./ 2011. évi költségvetési rendelet módosítása (Levételre javasolt!)

3./ Beszámoló a Bizottságok 2011. évi munkájáról, valamint az Alpolgármester tevékenységéről

4./ A Képviselő-testület 2012. évi munkaterve

5./ Egyebek

a.) Állattartásról szóló rendelet hatályon kívül helyezése
b.) Anyakönyvi események engedélyezéséről, díjazásáról szóló rendelet módosítása
c.) A piaci, vásározói tevékenység folytatásáról szóló rendelet módosítása
d.) Ingatlanforgalmi szakértők ajánlatai (585/26 és 4471/10 hrsz-ú területekre)
e.) Támogatási szerződés módosítási kérelem
f.) Pavilontulajdonosok kérelme
g.) Területfoglalási engedély meghosszabbítási kérelme (Tóbíró közi Pampuska büfé)
h.) Tervezői ajánlati felhívás módosítása
i.) Bizottsági tag megválasztása
j.) Közösségi Háznál parkoló kialakítása
k.) Hulladéksziget áthelyezésére vonatkozó kérelem

Zárt ülés: - Rendkívüli támogatások

- Tehetséggondozói programmal kapcsolatos előterjesztés
- Hatósági engedélykérelem és álláspont kialakítása kapcsolódó témában
- Bírósági kereset benyújtása

olvas


Jegyzőkönyv 2011.11.21.

Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 21-én megtartott testületi üléséről.


Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 21-én megtartott testületi üléséről.

Helye: Velence Kastély

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendekkel nyílt ülést tart:

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2./ III. negyedéves pénzügyi beszámoló
3./ 2012. évi költségvetési koncepció
4./ 2012. évi szemétszállítási díj megállapítása (levételre javasolt)
5./ Egyebek
a.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
b.) Ifi-strandi 1367/22/A hrsz-ú ingatlan vételre felajánlása
c.) Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat és a Polgármesteri Hivatal
Alapító Okiratának módosítása
d.) Szándéknyilatkozat – helyiség bérletre (Balatoni u. 65.)
e.) Velencefürdői-strand üzemeltetésére ajánlat
f.) Takarékossági intézkedés
g.) EFOTT megrendezésére szándéknyilatkozat
h.) 174/2011.(IX.19.) határozat visszavonása

Zárt ülés:
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálása
Kötvénykibocsájtás

olvas


Jegyzőkönyv 2011.11.10. (rendkívüli)

Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 10-én megtartott rendkívüli nyílt testületi ülésérőlKészült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 10-én megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről

Helye: Polgármesteri Hivatal (2481 Velence, Tópart út 26.)

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendekkel rendkívüli nyílt ülést tart:

1./ Intézményi áramszolgáltató kiválasztása

2./ Közbeszerzéshez szükséges tervszolgáltatók ajánlati felhívása

3./ Műszaki szakértő megbízása

4./ Termálvízkészlet meghatározásához szükséges megbízás kibocsátása

5./ Egyebek

olvas


Jegyzőkönyv 2011.10.17.

Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 17-én megtartott nyílt testületi üléséről


Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 17-én megtartott nyílt testületi üléséről
Helye: Velence Kastély

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendekkel munkaterv szerint nyílt ülést tart:

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2./ 2011. évi költségvetési rendelet módosítása
3./ Egyebek:
a.)    SZMSZ módosítása – rendelet tervezet
b.)    ELMIB ZRt. – szerződésfelmondás – új megbízásra szerződéskötés
c.)    Velencei Mentőállomás támogatási kérelme
d.)    Szolgáltatói szerződés – tervezet (IS-Project Consulting Kft.)
e.)    2012. évi belső ellenőrzési terv
f.)    Kistérségi LEADER pályázathoz önkormányzati önrész vállalása
g.)    Zaj és rezgésvédelemről szóló rendelet hatályon kívül helyezése

olvas


Jegyzőkönyv 2011.09.19.

Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 19-én megtartott testületi üléséről.


Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 19-én megtartott testületi üléséről.
Helye: Velence Kastély

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendekkel munkaterv szerint nyílt ülést tart:

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2./ Tájékoztató az I. félévi mérlegről
3./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás és keretösszeg
    meghatározása
4./ HPV-oltás 2012. évi finanszírozása
5./ Egyebek:
a.)    Településszerkezeti Terv felülvizsgálata (módosított Településszerkezeti Terv és
és Szabályozási Terv)
b.)    Október 23-ai ünnepség előkészítése
c.)    2011. évi költségvetési rendelet módosítása
d.)    Folyószámla hitelszerződés megkötése
e.)    Intézmények térítési díjának változása – rendelet tervezet
f.)    A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása
g.)    Zöldliget Általános Iskola előterjesztése – ellátandó óraszámokra, pedagógus álláshelyekre
h.)    ÁSZ-Üdülőre igénybejelentés
i.)    IFI-strandi pavilontulajdonosok földhasználati díja
j.)    Őrzés- és vagyonvédelmi árajánlatok
k.)    Civilház tényleges használatához szükséges beszerzések
l.)    Civilház szabályzata
m.)    LEADER- pályázati anyaga
n.)    Autó Néró BT fizetési késedelme
o.)    Környezetvédelmi Program
p.)    G-T Kft. bérleti díj hátralékára vonatkozó kérelme
q.)    Ügyvédi meghatalmazás kiterjesztéseZárt ülés: 1. Velence Rózsája Díj odaítélése
            2. Egyebek

olvas


Jegyzőkönyv 2011.08.08.(rendkívüli)

Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 8-án megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről.


Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 8-án megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről
Helye: Polgármesteri Hivatal (2481 Velence, Tópart út 26.)

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendekkel rendkívüli nyílt ülést tart:

1./ Velence komposztáló telep használati joga
2./ Velencei-tó Kapuja kivitelezési munkáihoz kapcsolódó kiegészítő építési beruházások
feladataira ajánlattételi felhívás
3./ Civilház közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala
4./ Munkavédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása

olvas


Jegyzőkönyv 2011.07.28.(rendkívüli)

Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről


Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről.
Helye: Polgármesteri Hivatal (2481 Velence, Tópart út 26.)

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendekkel rendkívüli nyílt ülést tart:

1./ Civilház pótmunkáinak közbeszerzési ajánlati felhívása
2./ Hatósági feladatok megszűnésével és más szervezeti átalakításokkal kapcsolatos kérdések

olvas


Jegyzőkönyv 2011.07.18.

Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 18-án megtartott testületi üléséről


Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 18-án megtartott testületi üléséről.
Helye: Meseliget Óvoda (Szent Erzsébet tér 2.)

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendekkel munkaterv szerint nyílt ülést tart:

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
4./ d.) „A pedagógia, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése”
című pályázat bírálata
2./ 2011. évi költségvetési rendelet módosítása
3./ Meseliget Óvoda éves munkájának értékelése
4./ Egyebek:
a.) Augusztus 20-ai ünnepség előkészítése
b.) Településfejlesztési Koncepció
c.) A helyi kitüntetések, díjak adományozási rendjéről szóló önkormányzati rendelet
e.) Zöldliget Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása
f.) Árajánlat – régi temetőrészek területének bozótvágására
g.) Temetői vizesblokk pályázatának bírálata
h.) Civilház felújításának többletmunkái
i.) Ifi-strandi pavilontulajdonosok földhasználati díja
j.) Halász utcai ingatlan hasznosítása
k.) Velencei-tó Kapuja projekttel kapcsolatos parkolási rend
l.) Velence Termálfejlesztő Kft. kérelme
m.) Kistérségi kerékpárút pályázati zárása
n.) Volt laktanya területének hasznosítására bérleti szerződés-tervezet
o.) Vállalkozási szerződés tervezet – munkavédelemmel kapcsolatos feladatok ellátására
p.) Névhasználat engedélyezésére kérelem
q.) Parkoltatási kérelem – Tóbíró közi szabad-strand
r.) Óvodavezető bérének megállapítása

olvas


Jegyzőkönyv 2011.06.20.

Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 20-án megtartott nyílt testületi üléséről


Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 20-án megtartott nyílt testületi üléséről.
Helye:Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (Velence, Kis u. 1.)

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendekkel munkaterv szerint nyílt ülést tart:

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2./ Beszámoló a Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2010/2011-es tanévéről
3./ Velence Plus Kft. beszámolója a 2010. évi gazdálkodásról
4./ Tájékoztató a VHG Kft. 2010. évi gazdálkodásáról
5./ Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi gazdálkodásáról és pénzügyi helyzetéről beszámoló
6./ Egyebek:
a.)    Közlekedésfejlesztési koncepció - tervezet
b.)    Társulási Megállapodás módosítása (Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Tanácsa)
c.)    Bérleti díj fizetéssel kapcsolatos kérelmek
d.)    Háziorvosi rendelő áthelyezésének lehetősége
e.)    Teljesítményértékelés
f.)    Hivatali informatikai rendszer felülvizsgálatának megrendelése
g.)    ONBIN Kft. kérelme
h.)    Szerződés módosítása

olvas


249
15

Üdvözlő szöveg

Tisztelt Látogatónk! Üdvözöljük Velence
Városának honlapján!
 

E-ügyintézés

 

Partner oldalak

 

Magyar Államkincstár honlapja

Magyar Élelmiszerbank Egyesület honlapja

 

 

Velence Élő Város applikáció

1
...
13
14
15
16
17
Velence spinner