Ez az oldal a felhasználói élmény és a használhatóság növelése érdekében sütiket használ.
Elfogadom
Bővebben

Jegyzőkönyv 2013.01.14.

Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 14-én megtartott nyílt testületi üléséről.
Helye: Velence Kastély (Házasságkötő terem)


Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 14-én megtartott nyílt testületi üléséről.
Helye: Velence Kastély (Házasságkötő terem)

olvas

A jegyzőkönyv melléklete:

olvas


Jegyzőkönyv 2012.12.17.

Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 17-én megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről.


Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 17-én megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről.

Helye: Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája (2481 Velence, Tópart út 26.)

olvas

A jegyzőkönyv melléklete:

olvasJegyzőkönyv 2012.12.10.

Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 10-én megtartott nyílt testületi üléséről.


Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 10-én megtartott nyílt testületi üléséről.

Helye: Velence Kastély (Házasságkötő terem)


olvas

A jegyzőkönyv melléklete:

olvas


Jegyzőkönyv 2012.11.30.

Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 30-án megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről.


Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 30-án megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről.

Helye: Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája (2481 Velence, Tópart út 26.)

olvas

A jegyzőkönyv melléklete:

olvas


Jegyzőkönyv 2012.11.29.

Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről.


Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről.

Helye: Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája (2481 Velence, Tópart út 26.)

olvas

A jegyzőkönyv melléklete:

olvas


Jegyzőkönyv 2012.11.19.

Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 19-én megtartott nyílt testületi üléséről.


Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 19-én megtartott nyílt testületi üléséről.

Helye: Velence Kastély (Házasságkötő terem)

olvas

A jegyzőkönyv melléklete:

olvas


Jegyzőkönyv 2012.10.31.

Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 31-én 07.30 órakor megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről.


Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 31-én 07.30 órakor megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről.

Helye: Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája (2481 Velence, Tópart út 26.)

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirenddel rendkívüli nyílt ülést tart:

1.) Folyószámla hitel átkonvertálása

olvas
Jegyzőkönyv 2012.10.24.

Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24-én megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről


Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24-én megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről
Helye:
Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája (2481 Velence, Tópart út 26.)

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendekkel rendkívüli nyílt ülést tart:

1.)    EU önerő alapból támogatás igénylése

2.)   Egyebek: Kormányhivatallal kötendő Megállapodás-tervezet Járási Hivatalok kialakítására

A jegyzőkönyv:

olvas

A jegyzőkönyv melléklete:

olvas


Jegyzőkönyv 2012.10.15.

Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 15-én megtartott nyílt testületi üléséről.


Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 15-én megtartott nyílt testületi üléséről.
Helye:
Velence Kastély (Házasságkötő terem)

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendekkel munkaterv szerint nyílt ülést tart:

1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2.) 2012. évi előirányzat módosítása

3.) Egyebek:

a.) Meseliget Óvoda költségvetéséhez pótelőirányzat igénylése

b.) ÁSZ Intézkedési terv teljesítési feladatairól tájékoztatás

c.) Járási Hivatalok kialakításával kapcsolatos önkormányzati feladatok

d.) OEP-el kötött ellátási szerződés módosítása

e.) Közbeszerzési eljárással kapcsolatos ajánlati felhívások

f.) Részvények óvadékba helyezése – KDV Hulladékgazdálkodási Zrt.

g.) Bérleti díj tartozásra fizetési kérelem – Human Balance Kft.

h.) 20 hrsz-ú (Csemete u.) ingatlan használatára kérelem

i.) Árajánlat területvizsgálatra (Progressio Kft.)

j.) Gesztenyesor közlekedési rendjének kialakítása

k.) Kerékpárút nyomvonal egyeztetés – Nyilatkozat kiadása

l.) Civilház ingyenes használatának engedélyezése

A jegyzőkönyv:

olvas

A jegyzőkönyv melléklete:

olvas


Jegyzőkönyv 2012.09.17.

Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 17-én megtartott nyílt testületi üléséről.


Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 17-én megtartott nyílt testületi üléséről.

Helye: Velence Kastély

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendekkel munkaterv szerint nyílt ülést tart:

1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2.) 2012. évi pénzügyi terv I. félévének teljesítéséről szóló beszámoló
3.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás
és keretösszeg meghatározása
4.) Egyebek:
a.) Október 23-ai ünnepség előkészítése
b.) Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv
c.) ÁSZ – Intézkedési terv végrehajtása
d.) Tiltott, közösségellenes magatartásokról sz. – 22/2012.(VII.03.) rendelet
módosítása
e.) Újtelepi Háziorvosi Rendelő felújítását követő bútorigény
f.) Velencei Irodaház Társasház Alapító Okirat elfogadása – 2181/A hrsz.
g.) Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZMSZ-módosítása
h.) EFOTT-fesztivál támogatás pénzügyi elszámolása
i.) Költségfinanszírozás – Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola és Kollégium kérelmére
j.) Temetői illemhely üzemeltetésére vonatkozó megállapodás-tervezet
k.) Folyószámla hitelszerződés meghosszabbítása
l.) Gergely Air Kft. biztosíték nyújtási kérelme
m.) Ország út 18. szám alatti szolgálati lakás homlokzati szigetelése
n.) Gesztenyesor lakóinak kérelme – Gesztenye fasor védelmére
o.) Kaltob Bt. víziállás létesítési kérelme
p.) Rizling utcai 199/16 hrsz-ú ingatlan telekhatár rendezése
r.) Velencei Sportegyesület támogatási kérelmének módosítása
s.)Tópart utcai garázs használata
sz.)"Velencei-tó Kapuja" projekt ajánlattételi felhívás leadási határidejének
módosítása
Zárt ülés:
1.) Velence Rózsája Díj odaítélése
2.) Díszpolgári Cím odaítélése
3.) Velencéért Oklevél odaítélése
4.) Velence Termál Kft. bérleti díj módosításával kapcsolatos kérelme

olvas

A jegyzőkönyv melléklete:

olvas


Jegyzőkönyv 2012.08.31.

Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 31-én megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről.


Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 31-én megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről.


olvas

A jegyzőkönyv mellékletei:

1.sz mellékletolvas
2.sz. mellékletolvas


Jegyzőkönyv 2012.07.16.

Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 16-án megtartott nyílt testületi üléséről


Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 16-án megtartott nyílt testületi üléséről

Helye: Meseliget Óvoda (Velence, Fő út 79.)

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendekkel munkaterv szerint nyílt ülést tart:

1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2.) 2012. évi költségvetési rendelet módosítása (levételre javasolt)
3.) Meseliget Óvoda éves munkájának értékelése
4.) Egyebek:
a.) Augusztus 20-ai ünnepség előkészítése
b.) 2011. évi zárszámadás elfogadása
c.) Intézményi étkezési díj megállapítása
d.) ÁSZ – Intézkedési terv
e.) Ellátási szerződés - tervezet
f.) Használat jogának biztosítása Velence Város Önkormányzat javára
az egészségügyi alapellátási feladatok biztosításához
g.) Háziorvosi Rendelő akadálymentesítése
h.) Raiffeisen Bank Zrt. ajánlata
i.) Állattartásról szóló rendelet módosítása
j.) Fogorvosi körzet ellátási szerződésének módosítása
k.) Nadapi tagóvoda vezetői pályázatának kiírása
l.) Tájékoztatás az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervéről
m.) Előlegbehajtás helyzete
n.) Folyószámlahitel felhasználásáról kimutatás
o.) Megbízási szerződés-tervezet
p.) SZMSZ 1. sz. függelékének és intézmények Alapító Okiratának módosítása
r.) Folyószámlahitel meghosszabbítása

olvas

A jegyzőkönyv melléklete:

olvas


Jegyzőkönyv 2012.07.09.

Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 09-én megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről


Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 09-én megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről

Helye: Polgármesteri Hivatal (2481 Velence, Tópart út 26.)

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirenddel rendkívüli nyílt ülést tart:

1.) Temetői vizesblokk és a Háziorvosi Rendelő közbeszerzési eljárásának eredményhirdetése

olvas

A jegyzőkönyv melléklete:

olvas


Jegyzőkönyv 2012.06.18.

Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 18-án megtartott nyílt testületi üléséről.


Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 18-án megtartott nyílt testületi üléséről.
Helye: Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
(Velence, Kis u. 1.)

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendekkel munkaterv szerint nyílt ülést tart:

1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2.) Beszámoló a Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2011/2012-es tanévéről

3.) Egyebek:

a.) Településrendezési Terv felülvizsgálata
b.) 2011. évi zárszámadás és az elemi beszámoló közötti eltérésről tájékoztatás
c.) 2012. évi költségvetési rendelet módosítása
d.) Iskola előirányzat módosítása
e.) Az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló rendelet-tervezet
f.) Közösségellenes magatartások szabályairól szóló rendelet-tervezet
g.) Zajvédelemről szóló rendelet-tervezet
h.) SZMSZ-módosítás – Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
i.) Alapító Okiratok és SZMSZ módosítása
j.) Ügyvédi titoktartás alóli felmentés
k.) Ügyvédi megbízási szerződés megkötése
l.) EFOTT-szerződés
m.) Szerződésmódosítás – VHG Kft.
n.) Telenor Zrt. bérleti díj összevont megfizetési ajánlata
o.) Földterület használati díj elengedésére kérelem
p.) Orvosi Ügyelet
q.) Zárt utcai Faház ABC hasznosítására javaslat
r.) Kormányablakkal kapcsolatos döntés
s.) Szabálytalansági eljárás – Szakorvosi – műszaki ell.
sz.) Közbeszerzési eljárás – Háziorvosi Rendelő, temetői vizesblokk – levételre kerül

olvas

A jegyzőkönyv melléklete:

olvas


Jegyzőkönyv 2012.05.14.

Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott nyílt testületi ülésérőlKészült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14--én megtartott nyílt testületi üléséről

Helye: Velence Kastély

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendekkel munkaterv szerint nyílt ülést tart:

1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
8.) Egyebek:
b.) Iskolafenntartói változással kapcsolatos szerződések
4.) Velence Plus Kft. Beszámolója a 2011. évi gazdálkodásról
6.) Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. beszámolója a 2011. évi gazdálkodásról
7.) Velence Gyógyszertár Kft. beszámolója (tájékoztatásul) a 2011. évi gazdálkodásról
2.) Civil szervezetek szöveges beszámolója az előző évi tevékenységükről
3.) Gyermekjóléti és gyámügyi tevékenységgel kapcsolatos tájékoztatás a 2011-es évről
5.) Tájékoztató a VHG Kft. 2011. évi gazdálkodásáról

8.) Egyebek:

a.) Intézkedési terv – ÁSZ jelentéssel kapcsolatosan
c.) Megbízási szerződés-tervezet
d.) Bíráló Bizottság tagjaira javaslat
e.) Ingatlanvagyon nyilvántartás módosítása
f.) Árajánlatok – szakértői feladat ellátására
g.) Ajánlati felhívás – „Velencei-tó Kapuja" projekt folytatására
h.) STEVRA Park Kft. kérelme – partszakasz rendezésére
i.) Helyi rendeletben megállapított szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezése
j.) Tulajdonosi képviselet
k.) Névhasználati kérelem
l.) Felülvizsgálati kérelem benyújtása
m.) Területbérleti szerződés kiegészítés

Zárt ülés: 1.) Intézményvezetői pályázat elbírálása (Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat)

olvas

A jegyzőkönyv melléklete:

olvas


249
15

Üdvözlő szöveg

Tisztelt Látogatónk! Üdvözöljük Velence
Városának honlapján!
 

E-ügyintézés

 

Partner oldalak

 

Magyar Államkincstár honlapja

Magyar Élelmiszerbank Egyesület honlapja

 

 

Velence Élő Város applikáció

1
...
12
13
14
15
16
17
Velence spinner