Ez az oldal a felhasználói élmény és a használhatóság növelése érdekében sütiket használ.
Elfogadom
Bővebben

Jegyzőkönyv 2011.02.28.

Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 28-án megtartott testületi üléséről


Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 28-án megtartott testületi üléséről
Helye:          Velence Kastély


1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (levételre javasolt)
2./a. Beszámoló az Önkormányzat 2011.01.01.-2011.02.15. közötti gazdálkodásáról

3./ Egyebek:
a.)    Felkérés ünnepi beszédek megtartására (szóbeli)
b.)    Március 15-i ünnepség előkészítése (szóbeli)
c.)    Értékesítésre kijelölt ingatlanok listája
d.)    Civilház felújítására és temetői illemhely építésére ajánlati felhívás kibocsátása
e.)    Vízisípálya kiszolgáló épületének bővítési kérelme
f.)    Autó Néró BT kérelmére engedményezés és tartozás átvállalására szerződéskötés
g.)    Megbízás térfigyelő rendszer és parkoló kialakítás, üzemeltetés szakmai javaslatainak előkészítésére
h.)    4487/1 hrsz-ú földrészlet használatára vonatkozó kérelem
i.)    Megbízás közbeszerzési tanácsadói tevékenységre
j.)    Iskola-fűtés kedvezményes energiavételének kiviteli munkái (levételre javasolt)
k.)    Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZMSZ és szakmai programjainak elfogadása
l.)    VKTKT – Társulási Megállapodás módosítása2./ 2011. évi költségvetés jóváhagyásaZárt ülés: Velencéért Emlékérem odaítélése

olvas


5/2011. számú rendelet

Velence Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011.(II.21.) önkormányzati rendelete
A társadalmi szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről


Velence Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011.(II.21.) önkormányzati rendelete
A társadalmi szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről

olvas


Jegyzőkönyv 2011.02.07.

Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 7-én megtartott nyílt testületi üléséről


Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 7-én megtartott nyílt testületi üléséről
Helye:     Velence Kastély

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat gazdasági érdekeire tekintettel, valamint személyiségi jogok védelmében zárt ülést tart az alábbi napirendekkel:
1.)    „Velencei-tó Kapuja” projekttel kapcsolatos jogi állásfoglalás
2.)    Szociális segély elutasításának fellebbezési ügye

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendekkel munkaterv szerint nyílt ülést tart:

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2./ 2011. évi költségvetés (első olvasat)
3./ 2010. évi költségvetési rendelet módosítása
4./ Egyebek:
a.)    Közfoglalkoztatási terv elfogadása (Levételre javasolt: jogszabályváltozás miatt)
b.)    Zöldliget Általános Iskola – oktatásfejlesztési terve
c.)    2011. évben értékesítendő ingatlanok listája
d.)    Átalánydíjas szerződések felülvizsgálata
e.)    Könyvvizsgáló szerződése
f.)    Belső ellenőri feladatokra keretszerződés megkötése
g.)    2011. évi belső ellenőrzési terv
h.)    Földhaszonbérletek 2011. évi bérleti díja
i.)    Bérlakások 2011. évi bérleti díja, bérbe adható lakások jegyzékének kiegészítése
j.)    Helyi adókról szóló rendelet módosítása
k.)    Közterületek használatáról szóló rendelet módosítása
l.)    Önálló okmányiroda működtetése
m.)    Csontréti kikötő bérleti szerződés-tervezete
n.)    Kistérségi épület földszinti helyiségének bérbeadása
o.)    Társadalmi szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló rendelet módosítása
p.)    Humán Szolgálat Társulási Megállapodásának módosítása
q.)    Civilházra (Fő u. 64.) statikusi vélemény elkészíttetésére javaslat
r.)    Hulladék elhelyezés ügyében keresetlevél benyújtása és a Progressio Kft. Megbízása
s.)    Velencei Híradó nyomdai munkálatai
t.)    Velencefürdői és gárdonyfürdői strandok üzemeltetése
u.)    Közösségi Ház használati díjának, működési rendjének megállapítása
v.)    LEADER pályázatból megvásárolt sátor tárolása
w.)     „Parkfenntartás 2/10/Velence” közbeszerzés eljárásról döntés

olvas


Jegyzőkönyv 2011.01.27. (rendkívüli)

Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 27-én megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről.


Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 27-én megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről
Helye:
Velence Polgármesteri Hivatal

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirenddel rendkívüli nyílt ülést tart:

1./ A közúti aluljáró telekalakítási tervének jóváhagyása

olvas


Jegyzőkönyv 2010.12.06.

Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 6-án megtartott testületi üléséről


Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 6-án megtartott testületi üléséről
Helye:          Velence Kastély

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendekkel munkaterv szerint nyílt ülést tart:

1./ Szennyvízszolgáltatás díjának meghatározása
2./ Kommunális szolgáltatás díjának megállapítása
3./ 2011. évi Munkaterv elfogadása
4./ Egyebek:
a.)    Könyvtárvezetői pályázat kiírása
b.)    Alapító Okiratok módosítása
c.)    Közkincs Kerekasztal programjának pályázati önrésze
d.)    Nadap község csatlakozása a „HUMÁN” Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálathoz
e.)    Társulási megállapodás módosítása („HUMÁN” Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat)
f.)    Kötelezettségvállalás a „HUMÁN” Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi működéséhez
g.)    Megbízási szerződés Tanácsadói munka végzésére (New-Line Kft.)
h.)    Bérleti díj megállapítására javaslat – I.N.R.I. BT
i.)    Autó Néró BT bérleti díj elmaradása
j.)    Utcaközösség útépítési kérelmének támogatása
k.)    Bérjellegű munkáltatói döntés

olvas


Jegyzőkönyv 2010.11.22.

Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 22-én megtartott testületi üléséről.


Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 22-én megtartott testületi üléséről
Helye: Velence Kastély

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendekkel nyílt ülést tart:

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2./ Szociális Bizottsági tag eskütétele
3./ 2010. III. negyedévi mérleg elfogadása
4./ 2010. évi költségvetési rendelet módosítása
5./ 2011. évi költségvetési koncepció
6./ Egyebek:
a.)    Tagi hiteltörlesztés átütemezésének kérelme
b.)    A helyi adókról szóló rendelet módosítása törvényi változás miatt
c.)    Parkgondozásra kiírt közbeszerzési eljárásról tájékoztatás és új kiírásról döntés
d.)    Átmeneti parkgondozásra megbízásról döntés
e.)    Településszerkezeti Terv módosítása (határozati javaslat + rendelet-tervezet)
f.)    2011. évi belső ellenőrzési terv
g.)    Folyószámla hitelszerződés
h.)    HPV-oltás 2011. évi finanszírozása
i.)    Rendelet-tervezet decemberi igazgatási szünet elrendeléséről
j.)    Tókörnyéki kerékpárút többletköltsége
k.)    Tókörnyéki kerékpárúttal kapcsolatos területvételről tájékoztatás
l.)    Közfeladatot ellátó személyek részére költségtérítés meghatározása
m.)    Meseliget Óvoda bérkeretének növelése
n.)    Következő testületi ülés időpontjának meghatározásaZárt ülés: Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat bírálata

olvas


Jegyzőkönyv 2010.10.18. (alakuló)

Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 18-án megtartott alakuló üléséről.


Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 18-án megtartott alakuló üléséről.

Helye: Velence Kastély

olvas


Jegyzőkönyv 2010.09.06

Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 6-án megtartott testületi üléséről.


Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 6-án megtartott testületi üléséről.
Helye: Velence Kastély


Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendekkel munkaterv szerint nyílt ülést tart:

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2./ Tájékoztató az I. félévi mérlegről
3./ Gazdasági Program áttekintése
4./ Október 23-ai ünnepség előkészítése
5./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás és keretösszeg meghatározása
6./ Egyebek:
a.)    2010. évi költségvetési rendelet módosítása
b.)    Pedagógiai program módosítása
c.)    Előterjesztés a 2010/2011. tanévben ellátandó óraszámokra és pedagógus álláshelyekre

olvas


Jegyzőkönyv 2010.08.17. (rendkívüli)

Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 17-i rendkívüli üléséről.


Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 17-i rendkívüli üléséről.
Helye:  Polgármesteri Hivatal

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendekkel rendkívüli ülést tart:

1./ Döntés helyi népszavazási kezdeményezés ügyében

olvas


Jegyzőkönyv 2010.07.26.

Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 26-án megtartott testületi üléséről.


Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 26-án megtartott testületi üléséről
Helye: Meseliget Óvoda (Fő út 79.)


Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendekkel munkaterv szerint nyílt ülést tart:


1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2./ 2010. évi költségvetési rendelet módosítása
3./ Meseliget Óvoda éves munkájának értékelése
4./ Augusztus 20-i ünnepség előkészítése
5./ Tájékoztató a VHG Kft. 2009. évi gazdálkodásáról
6./ Egyebek:
a.)    Óvodavezetői pályázat elbírálása
b.)    Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt.
előterjesztése
c.)    Szabolcsi úti pavilonhoz bővítési, földterület vásárlási kérelem (1412/1 hrsz.)
d.)    776/2/A hrsz-ú felépítmény adás-vételi szerződése
e.)    Jogi képviseletre megbízás
f.)    Alpolgármester kérelme
g.)    Meseliget Óvoda Alapító Okiratának módosítása
h.)    „Építési beruházások/10/Velence” közbeszerzési eljárásról döntés

olvas


Jegyzőkönyv 2010.06.30. (rendkívüli)

Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i rendkívüli üléséről.


Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i rendkívüli üléséről.
Helye:  Polgármesteri Hivatal

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirenddel rendkívüli nyílt ülést tart:

1./ Óvoda építés kivitelezésére kiírt közbeszerzésben döntés

olvas


Jegyzőkönyv 2010.06.21.

Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 21-én megtartott testületi üléséről.


Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 21-én megtartott testületi üléséről
Helye: Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (Velence, Kis u. 1.)

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendekkel munkaterv szerint nyílt ülést tart:


1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2./ Beszámoló az Iskola 2009/2010-es tanévéről
3./ 2010. évi I. negyedévi mérleg elfogadása
4./ Velence Plus Kft. beszámolója
5./ Tájékoztató a VHG Kft. 2009. évi gazdálkodásáról (Levételre javasolt)
6./ Helyi esélyegyenlőségi programról szóló jelentés elfogadása (Jogszabályváltozás miatt levételre javasolt)
7./ Egyebek:
a.)    Zöldliget Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása
b.)    Megállapodás-tervezet a Fő u. 64. sz. alatti ingatlan használatának visszavételére
c.)    Temetkezési vállalat megkeresése
d.)    Testületi ülés hang- és képfelvételére árajánlat
e.)    Településszerkezeti Terv szerinti nyomvonal kiválasztása
f.)    „Velencei-tó Kapuja” építés közbeszerzési eljárásról döntés
g.)    Nonprofit Kft. törzstőke emelése
h.)    Polgármester jutalma
i.)    Közétkeztetés biztosítása
j.)    Közétkeztetés közbeszerzési eljárásáról döntés
k.)    Együttműködési megállapodás a nyertes civilszervezetekkel
l.)    Megbízási szerződés (VKTKT – Fm-i Egységes Pedagógiai Szakszolg.)
m.)    Felsődobsza – árvíz sújtotta település – támogatása
n.)    Júliusi testületi ülés időpontjának módosítása

olvas


Jegyzőkönyv 2010.05.17.

Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május 17-én megtartott testületi üléséről.


Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május 17-én megtartott testületi üléséről
Helye: Velence Kastély

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendekkel munkaterv szerint nyílt ülést tart:


1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2./ Tájékoztató a „Velencei-tó Kapuja” Európai Uniós projekttel kapcsolatos közvélemény-kutatás záró tanulmányáról
3./ Civilszervezetek tájékoztatói tevékenységükről (Támogatott civilszervezetek, Tó Tévé, Velencéért Közalapítvány)
4./ 2010. I. negyedévi mérleg elfogadása (Levételre javasolt)
5./ Velence Plussz Kft. beszámolója (Levételre javasolt)
6./ Tájékoztató a VHG Kft. 2009. évi gazdálkodásáról (Levételre javasolt)
7./ Helyi esélyegyenlőségi programról szóló jelentés elfogadása (Levételre javasolt)
8./ Egyebek:
a.)    Társadalmi szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló rendelet módosítása
b.)    Vincent Auditor Kft. árajánlata (VHG Kft. belső vizsgálatára)
c.)    Gergely Air Kft. fejlesztési javaslata a volt laktanya területére
d.)    A szociális étkeztetés térítési díjáról szóló rendelet módosítása
e.)    Az iskolai és óvodai élelmezési (napi) térítési díj alkalmazásáról szóló rendelet módosítása
f.)    Gyógyszertári Kft. Szindikátusi szerződésének módosítása
g.)    Kistérségi épület földszintjének bérlete
h.)    Velence Plusz Kft. „Társasági szerződésének” módosítása
i.)    Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Alapító Okiratának módosításaZárt ülés:  1./ Kamatmentes önkormányzati kölcsön elbírálása

olvas


Jegyzőkönyv 2010.04.19.

Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 19-én megtartott testületi üléséről.


Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 19-én megtartott testületi üléséről
Helye: Velence Kastély

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendekkel munkaterv szerint nyílt ülést tart:

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2./ Gyógyszertári Kft. szindikátusi szerződése
3./ Egészségügyi szolgáltatások részére helyiség biztosítása
4./ Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. törzstőke emelése, valamint tagi hitel biztosítása
5./ Parkgondozási munkák közbeszerzési ajánlati felhívása
6./ Gyermekjóléti és gyámügyi tevékenységgel kapcsolatos tájékoztatás a 2009-es évről
7./ 2010. évi költségvetési rendelet módosítása (levételre javasolt)
8./ 2009. évi pénzügyi beszámoló, a település vagyoni helyzetének bemutatása
9./ 2009. évben végzett belső ellenőrzésekről szóló jelentés
10./ Egyebek:
a.)    Szilárd hulladék kezeléséről szóló rendelet módosítása
b.)    Esélyegyenlőségi terv készítésére ajánlat
c.)    HÉSZ-módosítási kérelem
d.)    Ifi-strand üzemeltetési szerződés
e.)    Velencefürdői-strand bérletére benyújtott pályázatok
f.)    Társadalmi szervezetek pénzügyi támogatása
g.)    Projektmenedzsmenti tevékenységre árajánlatok
h.)    Jegyzőkönyv kiigazítás (2010. február 22.)
i.)    Bizottsági tagságról való lemondás
j.)    Tájékoztató a „Velencei-tó Kapuja” Európai Uniós projekttel kapcsolatos közvélemény kutatás záró tanulmányáról napirend felvétele

17.00 órától Lakossági fórum:Témája: 2009. évi pénzügyi beszámoló, a település vagyoni helyzetének bemutatása

olvas


Jegyzőkönyv 2010.04.08. (rendkívüli)

Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 8-i rendkívüli üléséről.


Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 8-i rendkívüli üléséről.
Helye:  Polgármesteri Hivatal

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendekkel rendkívüli nyílt ülést tart:

1./ „Velencei-tó Kapuja” közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának módosítása

olvas


691
15

Üdvözlő szöveg

Tisztelt Látogatónk! Üdvözöljük Velence
Városának honlapján!
 

E-ügyintézés

 

Partner oldalak

 

Magyar Államkincstár honlapja

Magyar Élelmiszerbank Egyesület honlapja

 

 

Velence Élő Város applikáció

1
...
42
43
44
45
46
47
Velence spinner