Ez az oldal a felhasználói élmény és a használhatóság növelése érdekében sütiket használ.
Elfogadom
Bővebben

Tájékoztató a lakásfenntartási támogatásról

 

 

Lakásfenntartás elismert költsége:

A tényleges havi közüzemi számlák helyett az alább jelzett m2 és 450.- Ft szorzata alapján számolt havi költséget vesszük

alapul.

Elismert lakásnagyság:

- egyszemélyes háztartás esetén                 35 m2

- 2 személyes háztartás esetén                    45 m2

- 3 személyes háztartás esetén                    55 m2

- 4 személyes háztartás esetén                    65 m2

- ha 4-nél több személy lakik a háztartásban, akkor

minden további személy után 5-5 m2, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.

Jogosultsági feltétel:

Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi

jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét (2011-ben a 71.250.- Ft- ot), és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

Vagyon:

Az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek

külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének

harmincszorosát (2011-ben a 855.000.- Ft-ot), vagy

együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének nyolcvanszorosát (2011-ben a

2.280.000.- Ft-ot)

meghaladja azzal, hogy nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a

vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott

gépjármű.

Egyéb feltételek:

-Azon személy esetében, akinél előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék működik, a lakásfenntartási támogatást vagy annak meghatározott részét természetben, a készülék működtetését lehetővé tévő formában kell nyújtani.

A lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő

személyek és háztartások számától.

A kérelem elutasításra kerül, ha a kérelmező, illetve a háztartásban élő személy érvényes lakásfenntartási támogatással rendelkezik.

 

A támogatás összege:

A jogosultsági feltételek fennállása esetén a támogatás mértéke a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló

többször módosított 1993. évi III. törvény 38. § (7) bekezdésében meghatározott képlet alapján {0,3 – (egy fogyasztási egységre jutó jövedelem – 14.250.- Ft) x 0,15 / 28.500.- Ft} kiszámított és két tizedes jegyre kerekített arányszám, valamint a lakásfenntartás elismert havi költségének szorzata 100.- Ft-ra kerekítve, melynek minimális összege havi 2.500.- Ft, amely egy év időtartamra állapítható meg. A támogatás összege a kérelmező által megjelölt szolgáltatóhoz kerül átutalásra. Albérleti díj esetén a támogatás postai úton az albérleti címre kerül kifizetésre.

Lakásfenntartási támogatás iránti kérelem esetén a szociális helyzet megismerése céljából, a kérelemben közölt adatok valódiságának ellenőrzése céljából az ügyintéző környezettanulmányt készíthet. Kérelem az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon nyújtható be az Igazgatási osztályon (2481 Velence, Tópart u. 26.). Ügyfélfogadás:

Hétfő:                             8.00 – 12.00

Szerda:                           8.00 – 12.00 és 12.30 – 15.30

Péntek:                           8.00 – 12.00


 

 

Lakásfenntartás elismert költsége:

A tényleges havi közüzemi számlák helyett az alább jelzett m2 és 450.- Ft szorzata alapján számolt havi költséget vesszük

alapul.

Elismert lakásnagyság:

- egyszemélyes háztartás esetén                 35 m2

- 2 személyes háztartás esetén                    45 m2

- 3 személyes háztartás esetén                    55 m2

- 4 személyes háztartás esetén                    65 m2

- ha 4-nél több személy lakik a háztartásban, akkor

minden további személy után 5-5 m2, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.

Jogosultsági feltétel:

Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi

jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét (2011-ben a 71.250.- Ft- ot), és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

Vagyon:

Az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek

külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének

harmincszorosát (2011-ben a 855.000.- Ft-ot), vagy

együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének nyolcvanszorosát (2011-ben a

2.280.000.- Ft-ot)

meghaladja azzal, hogy nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a

vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott

gépjármű.

Egyéb feltételek:

-Azon személy esetében, akinél előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék működik, a lakásfenntartási támogatást vagy annak meghatározott részét természetben, a készülék működtetését lehetővé tévő formában kell nyújtani.

A lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő

személyek és háztartások számától.

A kérelem elutasításra kerül, ha a kérelmező, illetve a háztartásban élő személy érvényes lakásfenntartási támogatással rendelkezik.

 

A támogatás összege:

A jogosultsági feltételek fennállása esetén a támogatás mértéke a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló

többször módosított 1993. évi III. törvény 38. § (7) bekezdésében meghatározott képlet alapján {0,3 – (egy fogyasztási egységre jutó jövedelem – 14.250.- Ft) x 0,15 / 28.500.- Ft} kiszámított és két tizedes jegyre kerekített arányszám, valamint a lakásfenntartás elismert havi költségének szorzata 100.- Ft-ra kerekítve, melynek minimális összege havi 2.500.- Ft, amely egy év időtartamra állapítható meg. A támogatás összege a kérelmező által megjelölt szolgáltatóhoz kerül átutalásra. Albérleti díj esetén a támogatás postai úton az albérleti címre kerül kifizetésre.

Lakásfenntartási támogatás iránti kérelem esetén a szociális helyzet megismerése céljából, a kérelemben közölt adatok valódiságának ellenőrzése céljából az ügyintéző környezettanulmányt készíthet. Kérelem az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon nyújtható be az Igazgatási osztályon (2481 Velence, Tópart u. 26.). Ügyfélfogadás:

Hétfő:                             8.00 – 12.00

Szerda:                           8.00 – 12.00 és 12.30 – 15.30

Péntek:                           8.00 – 12.00


1
1

Üdvözlő szöveg

Tisztelt Látogatónk! Üdvözöljük Velence
Városának honlapján!
 

E-ügyintézés

 

Partner oldalak

 

Magyar Államkincstár honlapja

Magyar Élelmiszerbank Egyesület honlapja

 

 

Velence spinner