A
A
Feliratkozás hírlevélre
Ez az oldal a felhasználói élmény és a használhatóság növelése érdekében sütiket használ.
Elfogadom
Bővebben

Közlemény az óvodai felvételről a 2019-2020. nevelési évre

Közlemény az óvodai felvételről a 2019-2020. nevelési évre

Értesítem a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodakötelessé váló gyermekek beíratására a Velence Város Önkormányzata által fenntartott Velencei Meseliget Óvodába a 2019-2020. nevelési évre vonatkozóan, az alábbiak szerint kerül sor:

Beiratkozás helye és ideje:

Velencei Meseliget Óvoda

Velence, Fő u. 79. 2019. május 6. (hétfő) 8.00 – 16.00

Velence, Szent Erzsébet tér 1. 2019. május 7. (kedd) 8.00 – 16.00

Az óvodakötelezettségről

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelyben augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, az óvodai nevelés első napjától, vagyis szeptember 1. napjától kezdődően napi négy órát óvodai nevelésben köteles részt venni.

Az óvodába a 2019-2020. nevelési évre a 2016. augusztus 31. napjáig született gyermekek beíratása kötelező.

Az óvodai jelentkezéshez az alábbi okmányok bemutatása szükséges:

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
  • a gyermek TAJ kártyája,
  • a szülők személyi azonosító okmánya és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.

Az óvodai felvételről

A gyermekek óvodai felvétele az Nkt. 49. §-a értelmében jelentkezés alapján történik. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme a nevelési év során folyamatosan teljesíthető.

 

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában 2019. május 31. napjáig közli a szülővel.

 

A döntés ellen jogorvoslati kérelmet a kézhezvételtől számított 15 napon belül Velence Város Jegyzőjének címezve az óvoda vezetőjéhez kell benyújtani.

 

Amennyiben a gyermeket másik településen íratják óvodába, a jogviszony létrejöttéről igazolást kell benyújtani a felvételt biztosító óvodától a Velencei Meseliget Óvoda vezetőjének, valamint Velence Város Jegyzőjének.

 

A felmentési lehetőségről

A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életéve betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

A felmentési kérelem benyújtásának határideje: 2019. április 20. A felmentési kérelmet Velence Város Jegyzőjéhez, másolatát az óvodavezetőhöz kell benyújtani.

 

Szabálysértést követ el az a szülő, akinek gyermeke 2019. augusztus 31. napjáig betöltötte a 3. életévét és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkezik, és a közleményben meghatározott időpontokban sem íratja be az óvodába.

 

Kérem a Tisztelt Szülőket, hogy a fentiek alapján szíveskedjenek gondoskodni gyermekük óvodába történő beíratásáról.

 

 

Velence, 2019. február 25.

 

 

 

                                                                                   Koszti András

                                                                                    polgármester

 

 

 


Közlemény az óvodai felvételről a 2019-2020. nevelési évre

Értesítem a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodakötelessé váló gyermekek beíratására a Velence Város Önkormányzata által fenntartott Velencei Meseliget Óvodába a 2019-2020. nevelési évre vonatkozóan, az alábbiak szerint kerül sor:

Beiratkozás helye és ideje:

Velencei Meseliget Óvoda

Velence, Fő u. 79. 2019. május 6. (hétfő) 8.00 – 16.00

Velence, Szent Erzsébet tér 1. 2019. május 7. (kedd) 8.00 – 16.00

Az óvodakötelezettségről

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelyben augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, az óvodai nevelés első napjától, vagyis szeptember 1. napjától kezdődően napi négy órát óvodai nevelésben köteles részt venni.

Az óvodába a 2019-2020. nevelési évre a 2016. augusztus 31. napjáig született gyermekek beíratása kötelező.

Az óvodai jelentkezéshez az alábbi okmányok bemutatása szükséges:

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
  • a gyermek TAJ kártyája,
  • a szülők személyi azonosító okmánya és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.

Az óvodai felvételről

A gyermekek óvodai felvétele az Nkt. 49. §-a értelmében jelentkezés alapján történik. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme a nevelési év során folyamatosan teljesíthető.

 

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában 2019. május 31. napjáig közli a szülővel.

 

A döntés ellen jogorvoslati kérelmet a kézhezvételtől számított 15 napon belül Velence Város Jegyzőjének címezve az óvoda vezetőjéhez kell benyújtani.

 

Amennyiben a gyermeket másik településen íratják óvodába, a jogviszony létrejöttéről igazolást kell benyújtani a felvételt biztosító óvodától a Velencei Meseliget Óvoda vezetőjének, valamint Velence Város Jegyzőjének.

 

A felmentési lehetőségről

A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életéve betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

A felmentési kérelem benyújtásának határideje: 2019. április 20. A felmentési kérelmet Velence Város Jegyzőjéhez, másolatát az óvodavezetőhöz kell benyújtani.

 

Szabálysértést követ el az a szülő, akinek gyermeke 2019. augusztus 31. napjáig betöltötte a 3. életévét és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkezik, és a közleményben meghatározott időpontokban sem íratja be az óvodába.

 

Kérem a Tisztelt Szülőket, hogy a fentiek alapján szíveskedjenek gondoskodni gyermekük óvodába történő beíratásáról.

 

 

Velence, 2019. február 25.

 

 

 

                                                                                   Koszti András

                                                                                    polgármester

 

 

 


1
1

Üdvözlő szöveg

Tisztelt Látogatónk! Üdvözöljük Velence
Városának megújult honlapján!
 

Aktuális projekt leírás

E-ügyintézés

 

Partner oldalak

Velence Turizmusáért TDM Egyesület honlapja

 

Velence Turizmusáért TDM Egyesület honlapja

 

Velence Resort & Spa honlapja

Velence Korzó honlapja

Esztrád Víziszínház Velence honlapja

Magyar Államkincstár honlapja

Magyar Élelmiszerbank Egyesület honlapja

 

Velence spinner