Ez az oldal a felhasználói élmény és a használhatóság növelése érdekében sütiket használ.
Elfogadom
Bővebben

Közlemény

KÖZLEMÉNY

 

Tisztelt Beruházók!

Tisztelt Építtetők!

 

Az elmúlt 6-7 éves időszakban Velencén rohamos ütemben folyt, folyik építőipari, kivitelezési tevékenység, beruházás. Ennek folytán a város lakosainak száma közel 2000 fővel emelkedett. A megnövekedett ellátási terület, a népesség számának emelkedéséből eredően biztositandó infrastruktúra feltételeinek megteremtése komoly kihívást jelent az önkormányzat számára.

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§-ában foglalt kötelező feladatok – többek között településüzemeltetés, egészségügyi alapellátás, környezet-egészségügy, óvodai ellátás, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások, hulladékgazdálkodás – ellátása folyamatosan, a rendelkezésre álló anyagi és egyéb erőforrásokra tekintet nélkül biztositandó.

 

Velence Város Önkormányzatának célja egy élhető, a szükséges infrastruktúrával rendelkező Velence megteremtése. Ennek meghatározó eleme a településkép-, arculat. A város településrendezési eszközeinek, ezek között a Helyi Építési Szabályzatnak az átfogó felülvizsgálata, módosítása folyamatban van. A hatályba lépését követően általános szabályként egy ingatlanon legfeljebb két lakás létesíthető.

A korábbi, nem kellően megalapozott feltételrendszer és a megváltozott jogszabályi környezet keretében megvalósítható építési beruházások, tevékenységek szabályozottságának elérése, a hatásainak felmérése érdekében változtatási tilalom hatálya alá kerültek a várhatóan a jövőbeni szabályozástól eltérő beépítéssel érintett ingatlanok.

A beruházó, építtető együttműködési szándéka esetén - a Helyi Építési Szabályzat hatályba lépése előtt - az önkormányzat kész tárgyalni a vállalható mértékű beépíthetőség tárgyában. Ennek feltétele a településképi véleményezési eljárás feltételeinek megfelelés mellett a vonatkozó jogszabályi előírások alapján kötelező önkormányzati feladatok ellátásához történő hozzájárulás vállalása, az Önkormányzat részére történő megfizetése.

A megállapodás célja a jelenleg hatályos szabályozás által megengedett beépítés kihasználásával a települési környezetbe funkcióját, megjelenését és színvonalát illetően is illeszkedő lakó funkciójú épület építésének, létrehozásának lehetővé tétele. Tekintettel arra, hogy a lakóház funkció a lakónépesség számának emelkedését eredményezi, ezzel összefüggésben az Önkormányzat által ellátandó kötelező feladata nő. A város intézményi infrastruktúrájának fejlesztése elkerülhetetlen. Az elmúlt években folyamatosan komoly kihívás elé állítja az Önkormányzatot többek között az, hogy az óvodáskorúak számára az óvodai férőhely biztosított legyen. Jogerős építési engedély alapján folyamatban van az ún. konténeres csoportszobával történő bővítés. Az Önkormányzat ennek megvalósítását pályázati lehetőség hiányában önerős beruházásként tudja biztositani.

 

A tervezett építési beruházással összefüggésben a beruházó, építtető kezdeményezésére, a tervdokumentáció megismerését, a megvalósulás hatásainak vizsgálatát követően az önkormányzat a másik féllel történő megállapodás alapján településrendezési szerződés köt. Ebben meghatározásra kerülnek a felek kötelezettségei, az építési beruházás megvalósításának feltételei.

 

Az önkormányzat a településrendezési eszközökre és annak alkalmazásából eredő hatásokra való széles rálátására tekintettel, egyensúlyban kívánja tartani a településen beruházási szándékkal megvalósuló fejlesztéseket a település lakóközösségének életminőségével.

 

 

Gerhard Ákos

polgármester

 

 

Szombathyné dr. Kézi Aranka

Velence Város Jegyzője


KÖZLEMÉNY

 

Tisztelt Beruházók!

Tisztelt Építtetők!

 

Az elmúlt 6-7 éves időszakban Velencén rohamos ütemben folyt, folyik építőipari, kivitelezési tevékenység, beruházás. Ennek folytán a város lakosainak száma közel 2000 fővel emelkedett. A megnövekedett ellátási terület, a népesség számának emelkedéséből eredően biztositandó infrastruktúra feltételeinek megteremtése komoly kihívást jelent az önkormányzat számára.

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§-ában foglalt kötelező feladatok – többek között településüzemeltetés, egészségügyi alapellátás, környezet-egészségügy, óvodai ellátás, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások, hulladékgazdálkodás – ellátása folyamatosan, a rendelkezésre álló anyagi és egyéb erőforrásokra tekintet nélkül biztositandó.

 

Velence Város Önkormányzatának célja egy élhető, a szükséges infrastruktúrával rendelkező Velence megteremtése. Ennek meghatározó eleme a településkép-, arculat. A város településrendezési eszközeinek, ezek között a Helyi Építési Szabályzatnak az átfogó felülvizsgálata, módosítása folyamatban van. A hatályba lépését követően általános szabályként egy ingatlanon legfeljebb két lakás létesíthető.

A korábbi, nem kellően megalapozott feltételrendszer és a megváltozott jogszabályi környezet keretében megvalósítható építési beruházások, tevékenységek szabályozottságának elérése, a hatásainak felmérése érdekében változtatási tilalom hatálya alá kerültek a várhatóan a jövőbeni szabályozástól eltérő beépítéssel érintett ingatlanok.

A beruházó, építtető együttműködési szándéka esetén - a Helyi Építési Szabályzat hatályba lépése előtt - az önkormányzat kész tárgyalni a vállalható mértékű beépíthetőség tárgyában. Ennek feltétele a településképi véleményezési eljárás feltételeinek megfelelés mellett a vonatkozó jogszabályi előírások alapján kötelező önkormányzati feladatok ellátásához történő hozzájárulás vállalása, az Önkormányzat részére történő megfizetése.

A megállapodás célja a jelenleg hatályos szabályozás által megengedett beépítés kihasználásával a települési környezetbe funkcióját, megjelenését és színvonalát illetően is illeszkedő lakó funkciójú épület építésének, létrehozásának lehetővé tétele. Tekintettel arra, hogy a lakóház funkció a lakónépesség számának emelkedését eredményezi, ezzel összefüggésben az Önkormányzat által ellátandó kötelező feladata nő. A város intézményi infrastruktúrájának fejlesztése elkerülhetetlen. Az elmúlt években folyamatosan komoly kihívás elé állítja az Önkormányzatot többek között az, hogy az óvodáskorúak számára az óvodai férőhely biztosított legyen. Jogerős építési engedély alapján folyamatban van az ún. konténeres csoportszobával történő bővítés. Az Önkormányzat ennek megvalósítását pályázati lehetőség hiányában önerős beruházásként tudja biztositani.

 

A tervezett építési beruházással összefüggésben a beruházó, építtető kezdeményezésére, a tervdokumentáció megismerését, a megvalósulás hatásainak vizsgálatát követően az önkormányzat a másik féllel történő megállapodás alapján településrendezési szerződés köt. Ebben meghatározásra kerülnek a felek kötelezettségei, az építési beruházás megvalósításának feltételei.

 

Az önkormányzat a településrendezési eszközökre és annak alkalmazásából eredő hatásokra való széles rálátására tekintettel, egyensúlyban kívánja tartani a településen beruházási szándékkal megvalósuló fejlesztéseket a település lakóközösségének életminőségével.

 

 

Gerhard Ákos

polgármester

 

 

Szombathyné dr. Kézi Aranka

Velence Város Jegyzője


1
1

Üdvözlő szöveg

Tisztelt Látogatónk! Üdvözöljük Velence
Városának honlapján!
 

E-ügyintézés

 

Partner oldalak

 

Magyar Államkincstár honlapja

Magyar Élelmiszerbank Egyesület honlapja

 

 

Velence Élő Város applikáció

Velence spinner